OBS! DENNA HUVUDSIDA ÄR FORTFARANDE UNDER UPPBYGGNAD
 
SENASTE NYTT 2004SENASTE PÅ DENNA SIDA


Finns det ett samband?

Klicka här för större bild av skadorna!

Å ena sidan har vi ett bortsprängt hål...

..på andra sitter en hexogen komposit B-laddning som finns
på den första filmen som togs av Estoniavraket. Har denna
placerats där före förlisningen (sabotage) eller efteråt
(t ex av dykare) med syfte att spränga bort visiret?

Det har inte fallit av som haverikommissionen påstår!

Läs Faktagruppens rapport OMÖJLIGT VISIRSCENARIO

...eller ta hem den fullständiga rapporten som PDF
ESTONIA SÄNKT¿

UPPDELADE ESTONIA-NYHETERAKTUELLT 20042003200220011999-2000

INGA BEVIS I NY BOK OM
ESTONIAKATASTROFEN


Svenska Dagbladet 020717
- Orsaken var att rysk högteknologi och kärnvapenteknologi smugglades från Tallinn
via Stockholm till USA, säger Jutta Rabe som i går presenterade sin nya bok.

Smugglingen skedde på uppdrag av den amerikanska säkerhetstjänsten och med
den svenska regeringens goda minne. Stockholm fungerade som transitland och
omlastningsplats för den hemliga lasten, påstår den tyska tv-journalisten

Die Estonia
Tragödie eines Schiffsuntergangs

P1-Morgon 020716

Sveriges radios korrespondent i Wien recenserar Jutta Rabes nya bok

RealAudioMP3

GREG BEMIS TRÖTT PÅ ESTONIA

Svenska Dagbladet 020610

ANHÖRIGA BILDAR NY FÖRENING

Dagens Eko kl 07.00 020607

RealAdioellerMP3eller SR Jönköping 020611


MATS BERGLIND (s)
ljög om remissvaren

Riksdagen torsdagen den 30 maj
Mats Berglind: "Det var ett ordentligt remissförfarande med myndigheter, och det var överläggningar med politiska partier, med de anhörigas intresseorganisationer, osv. för att göra en så bred och så god bild som möjligt av om detta var tillräckligt mycket nya fakta för att vi skulle driva frågan om en ny utredning. Och i en del remissvar förordades detta. Men den övervägande delen sade att det inte var tillräckligt många nya fakta i detta ärende för att man skulle driva frågan om en ny utredning." RealAudio

Här ljuger Mats Berglind inför Riksdagen! Trots att två av remissinstanserna var jäviga, de var själva involverade i Haverikommissionens arbete, menade majoriteten av de tillfrågade att en ny utredning var nödvändig. Läs om remissbehandlingen

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU20 Granskningsbetänkande

2.14. Regeringens hantering rörande m/s Estonias förlisning

RESERVATIONER

av Per Lager (mp) samt Björn von der Esch (kd)

UTSKRIFTER AV DEBATTEN I KAMMAREN
SAMT RESULTATET AV OMRÖSTNINGEN

LJUDFILER AV DEBATTEN I KAMMAREN
Från Riksdagens direktsända Web-TV
RealAudio

Björn von der Esch (kd) anförande

Lars Ångström (mp) anförande

Mats Berglind (s) anförande

Lars Ångström (mp) replik 1

Mats Berglind (s) replik 1

Lars Ångström (mp) replik 2

Mats Berglind (s) replik 2

MP3

Björn von der Esch (kd) anförande

Lars Ångström (mp) anförande

Mats Berglind (s) anförande

Lars Ångström (mp) replik 1

Mats Berglind (s) replik 1

Lars Ångström (mp) replik 2

Mats Berglind (s) replik 2

Det bör tilläggas att Riksdagens pressrelease "KU:s granskning av regeringen
är klar" (020521), inför begivenheterna i kammaren den 30 maj, inte på något
enda ställe omnämner granskningen rörande regeringens hantering av Estonia.
Franson uppmärksammar
SKL:s sakkunnigutlåtande

SKL 020422
1043 dagar efter det att Faktagruppen publicerade sin egen undersökning "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet", angående det manipulerade hamnstatsprotokollet i Haverikommissionens rapport - och 24 veckor efter den Alla Helgons dag då Statens Kriminaltekniska Laboratoriums sakkunnigutlåtande var tillgängligt - finner Sjöfartsverkets Johan Franson det angeläget att kontakta SKL för att ta del av ärendet.

Denne frie redaktör ser med mycket stort intresse fram emot att få ta del av sjösäkerhetsdirektör Johan Fransons egen bedömning.
Svensk Sjöfarts Tidning
fortsätter debatten
"Tom Heyman debatterar med fel person"

Ulrich Jahnke, SST 10 2002

"Johan Franson och mytbildning"

Tom Heyman, riksdagsledamot (m), SST 8 2002

"Johan Franson bidrar till dimridåerna"

Henrik S Järrel, riksdagsledamot (m), SST 8 2002

"Tom Heyman bidrar till mytbildningen"

Johan Franson, sjösäkerhetsdirektör, SST 6 2002


SAHLIN I KU-FÖRHÖR
DÅ TITTADE MEDIA BORT
HON FICK LOV ATT KALLA IN "TEKNISK EXPERTIS"
FÖR ATT BESVARA EN RAK JA- ELLER NEJ-FRÅGA!

Lyssna på ett kort ljudutdrag här [16Kbps RealAudio] eller här [16Kbps MP3]

Se hela KU-förhöret på RealVideo här [80Kbps 48min 29Mb riksdagens webb-tv]
Hör hela KU-förhöret här [16Kbps RealAudio 6Mb] eller här [16Kbps MP3 6Mb]

Lyssna på hela utfrågningen i en förbättrad ljudversion 20Kbps MP3 7Mb här
REGERINGEN STÅR NU
INFÖR MOMENT 22

Texten nedanför är hämtad från www.larsangstrom.nu

Analys av regeringens svar
  Departementet säger att det inte finns något officiellt dokument som säger något om Estonias status, de hänvisar alltså till att hamnstatsprotokollet bara är ett övningsprotokoll. Detta är fel. Sverige hade ett BITS avtal med Estland som förpliktigade. Eftersom Estland inte själv kunde genomföra hamnstatskontroller skulle det Svenska Sjöfartsverket bistå med detta och utbildning, "on the job training" som det står i avtalet.

  Men om man nu ändå, av ren välvilja, skulle acceptera departementets påstående att hamnstatskontrollen bara var en övning och inte på något sätt ger någon bild av Estonias skick, och att det över huvud taget inte finns något sådant dokument, då är ju saken lika häpnadsväckande: I haverirapporten står det att Estonia var sjövärdig, och man stöder detta påstående med hjälp av just protokollet från hamnstatskontrollen/övningen.

  Nu säger alltså departementet att hamnstatsprotokollet är helt ogiltigt som officiellt dokument. Vad man därmed säger är att JAICs rapport är FEL, eftersom det i den med hänvisning till protokollet påstås att Estonia är sjövärdig. Detta påstående är rapportens bärande premiss, att den sjövärdiga färjan lämnade Tallinn och sedan råkade ut för en ohygglig vågkraft som slog upp visiret etc...

  Om det inte finns något giltigt dokument som stöder tesen om sjövärdigheten så är alltså detta en slutsats som är förhastad i rapporten. Om underlaget för den bärande tesen inte existerar faller den bärande tesen och slutrapporten bli per definition ett dokument utan värde. En ny utredning måste i såfall till.

  Om departementet nu med termen inget "officiellt" dokument vill trolla bort det faktum att det skulle finnas en värdering av Estonias status gjord timmarna innan avgång måste man också förstå vad konsekvenserna av detta blir i nästa led: JAICs bärande tes faller.

  Men som sagt: att hävda att det bara var en utbildning håller inte. Men bara för att återigen vara välvillig, OM vi ändå godtar också utbildningsargumentet innebär det likväl inte att Sjöfartsverket slipper undan ansvar. Sjölagarna tar nämligen inte paus, en utbildningsledare har skyldighet att agera om han upptäcker fel på ett fartyg även om han är från annat land, även om han bara leder en kurs. (Än mindre om vederbörande är auktoriserad och från en annan nation får betalt för att utföra ett uppdrag) Detta är inget svärmeri, inte "bara" ett utryck för moral, utan en juridisk förpliktelse enligt sjölagarna.
  KU:s granskningsärende
  2001/02:39

  Som svar på KU:s skrivelse överlämnas en inom
  Näringsdepartementet upprättad promemoria

  2002-03-05
  SIDA 1 SIDA 2 SIDA 3 SIDA 4
  Fiat Justitia, Ruit Caelum?Åh nej...

  ÖVERÅKLAGARENS "BESLUT"
  I ÖVERPRÖVNINGSÄRENDET


  ÖVERÅKLAGAREN I STOCKHOLM 2002-02-25

  En arbetsveckas "tillägnan" handlingarna i ärendet föranleder ingen åtgärd!
  SVENSK RIKSDAGSMAN:
  Svenska myndigheter
  mörkar rättsskandal
  kring "Estonia"


  Svensk Sjöfarts Tidning 020222

  SST-GÖTEBORG: Svenska myndigheter strävar efter att mörklägga rättsskandalen kring
  "Estonia". Det hävdar den moderate riksdagmannen Tom Heyman.

  Bakgrunden är en kommentar i DN från sjösäkerhetsdirektör Johan Franson i samband
  med att regeringen KU-anmälts av fyra riksdagsmän för att man inte fullföljt sina förplikt-
  elser efter "Estonias" förlisning.

  Johan Franson hävdar att den inspektion som genomfördes i Tallinn kvällen före
  "Estonias" haveri var en övning och att svenska inspektörer inte kan göra en hamn-
  statskontroll på ett estniskt fartyg i estnisk hamn.

  Tom Heyman menar att denna inställning är orimlig och att den svenska staten och
  Sjöfartsverket var djupt involverade i det estniska sjösäkerhetsarbetet. Han hänvisar
  också till ett inspektionsprotokoll undertecknat av en estnisk tjänsteman där det klart
  framgår att "Estonia" inte fick lämna kaj innan bristerna åtgärdats.

  Detta protokoll som återfinns i haverikommissionens rapport skall sedan ha ändrats.

  TOM HEYMANS
  INLÄGG finns i sin helhet på "Sjösidan" och kommer att publiceras
  i nästa nummer av SST

  Läs även sjösäkerhetskonsult Anders Björkmans:
  Fel i Estonia-utredningen (SST 21-22 2000) [reds anm]
  BEGÄRAN OM ÖVERPRÖVNING

  TILL ÖVERÅKLAGAREN I STOCKHOLM 2002-02-18
  från AgnEf - ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV MS ESTONIAS FÖRLISNING [126 Kb PDF]

  Angående AgnEf:s anmälan 1999-09-11 om en misstänkt urkundsförfalskning av
  det hamnstatskontrollprotokoll som finns i JAIC:s haveriutredning. I ärendet har
  angivits en undersökning och
  sakkunnigutlåtande av Statens Kriminaltekniska
  Laboratorium (SKL)
  LOCKET HAR LAGTS PÅ FÖR GOTT
  SÄGER DE ANHÖRIGAS ADVOKAT


  SVENSKA DAGBLADET 020208

  Högsta domstolen brukar inte kommentera sina beslut, men justitierådet
  Göran Regner gör ett undantag:

  "Rättsläget har förändrats sedan advokaterna överklagade. Så ärendet
  har hunnit bli passé"
  [SIC!]
  HD-BESLUT ÖPPNAR FÖR FRANSK
  RÄTTEGÅNG OM "ESTONIA"


  DAGENS NYHETER 020208

  Målet om "Estonias" förlisning kommer aldrig att prövas i en svensk domstol.
  Högsta domstolen har beslutat att inte ta upp det snåriga ärendet
  REGERINGEN KU-ANMÄLS
  FÖR ESTONIAUTREDNINGEN


  DAGENS NYHETER 020206 [OBSERVERAS! ENDAST I PAPPERSTIDNINGEN]

  Sjöfartsverkets sjösäkerhetsdirektör Johan Franson skickas fram till frontlinjen igen
  GRANSKNINGSANMÄLAN

  KONSTITUTIONSUTSKOTTET

  Henrik S Järrel (m) Rolf Åbjörnsson (kd) Lars Ångström (mp) Kenth Skårvik (fp)

  Stockholm den 4 februari 2002

  "Angående Sveriges bundenhet av IMO-resolutionen A. 849(20) m a a kritiken
  mot haverikommissionens slutrapport rörande m/s Estonias förlisning"
  Villebråd för en dag

  DET VAR FEL TID OCH PÅ FEL PLATS
  OCKSÅ VAR DET AV HELT FEL ORSAK


  Heart2Art

  Mona Sahlin med hjärtat i halsgropen & till konsten
  ANHÖRIGFÖRENING UPPLÖSES

  SVENSKA DAGBLADET 020111

  Föreningen DIS, som "organiserat" anhöriga till offer för katastrofen avskaffas
  Läs om mörkläggarbluffen med Den Internationella Stödgruppen här och här
  SEA-INFO 1-02

  Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

  Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv.

  En av de huvudsakliga riktlinjerna vid föreningens bildande och under åren av verksamhet har varit, och är, att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

  Alltsedan den internationella haverikommissionens (JAIC) slutrapport om förlisningen presenterades, och bristfälligheterna i den blev uppmärksam-made och hårt kritiserade, har våra ansträngningar i ökande omfattning riktats mot att få till stånd en ny och
  oberoende undersökning.

  Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa Estoniafrågan till ett definitivt och värdigt slut
  M/S ESTONIAS DEFORMATIONSGÅTA

  Den oberoende faktagruppen 011224

  Vad orsakade skadan, en plastisk deformation, på styrbords främre skott?

  Faktagruppen söker svaret till frågan och presenterar här en rad fakta. Intentionen
  med denna gåta är dock inte att framlägga bindande bevis för något haveriscenario.

  De söker bara svaret på varför skadorna på styrbords sida av det främre skottet
  uppvisar en annan skadetyp än motsvarande skador på babords sida

  Favorit i repris FAKTAGRUPPEN SVARAR NÄRINGSDEPARTEMENTET 010226[ 144 Kb PDF ]

  M/V ESTONIA DEFORMATION RIDDLE

  The Independent Fact Group 011224

  What caused the damage, a plastic deformation, on the starboard front bulkhead?

  The Independent Fact Group asks for an explanation, and presents a number of facts. Their intention with this riddle is not to prove conclusive evidence for any scenario. They only want an answer to why the damage on the starboard side of the front bulkhead is of a different type in relation to the corresponding damage on the port side
  SVT24-intervju
  2001-12-20
  Johan Franson

  RealAUDIO

  MP3 audio
  SVT24-intervju
  2001-12-20
  Johan Franson

  RealVIDEO
  MS ISABELLA GÅR HÅRT PÅ GRUND OCH EN
  MÖRKLÄGGARE TVINGAS UPP TILL YTAN


  Plötsligt, innan det korta mediasvallet ebbat ut, satt han den 20 december 2001 i en direktsänd intervju hos SVT24, regeringens förste verkställande Estoniamörkläggare, sjösäkerhetsdirektör Johan Franson från Sjöfartsinpektionen. Blixtutkallad av svensk rederinäring skulle han förklara vad som hade hänt Viking Lines färja och vad som var orsaken. Allmänintresset bedömdes som ovanligt högt, därför fanns ett brådskande behov av några trovärdiga och lugnande ord


  252-60
  RIKSDAGSDEBATTENS
  PROTOKOLL 2001/02:47


  Torsdagen den 13 december 2001

  Sammanlagt 60 av våra folkvalda röstade för ett klargörande av hur M/S Estonias
  förlisning gick till! Vissa trotsade därmed också sina respektive partiers (läs s & m)
  piskrapp för att tvinga fram en röstning i motsatt riktning. Detta var hedervärt!

  Så röstade man trots att själva omröstningen hade manipulerats om till att göras
  på fredagsmorgonen, varför t ex Kent Härstedt (s) - som likt många andra rest dit
  med utlysning om att debatten skulle avslutas i omröstning - i stället "förlorade"
  möjligheten att avlägga sin egen röst!! [SIC!]

  Betydligt mindre hedersamt var dock att svensk television - privat och statlig -
  valde att undertrycka all information om att Estonia nu debatterades i riksdagen.

  Sveriges radio redovisade pliktskyldigast utdrag från debatten i ett EKOINSLAG
  [P1 kl 18 011213] utan att omnämna den konkreta bakgrund som där kom fram.
  Man gjorde i stället allt för att debatten skulle framstå som enbart partipolitisk.

  Den som studerar urval och klippteknik i jämförelse med de kompletta inlägg
  som redovisas här torde snart upptäcka var Ekots "opartiskhet" verkligen ligger.

  SÅ HÄR RÖSTADE OCH TALADE RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 011214

  ANFÖRANDE 99 TOM HEYMAN (m)

  ANFÖRANDE 101 MONA SAHLIN (s)

  REPLIKER

  ANFÖRANDE 106 ROLF ÅBJÖRNSSON (kd)

  ANFÖRANDE 107 LARS ÅNGSTRÖM (mp)

  REPLIKER

  ANFÖRANDE 110 HENRIK S JÄRREL (m)

  ANFÖRANDE 111 KENT HÄRSTEDT (s)

  REPLIKER

  SE LARS ÅNGSTRÖMS TAL I RIKSDAGEN 011213 PÅ WWW.LARSANGSTROM.NU

  ...eller lyssna på enbart TV-LJUDET LARS ÅNGSTRÖMS TAL 20 min 1.33 Mb 8.5 Kbps RealAudio

  ÖPPET E-POSTBREV TILL
  RIKSDAGSLEDAMÖTERNA


  Faktagruppens Björn Stenberg 011213

  Angående Sveriges Radios Estoniainslag i dagens morgonsändningar av Ekot
  DET BLIR INGEN NY UTREDNING

  AV HUR ESTONIA KUNDE SJUNKA SÅ SNABBT

  Dagens Eko 011213 kl 0600 [RealAudio]

  Morgonekots Erik Ridderstolpe presenterar här KTH-professor Olle Rutgersson
  som om han vore en av de "sanningssökande" forskare - som sagt sig vilja det -
  men som ändå inte har sökt några av de pengar som regeringen avsatt för
  ändamålet [sic!].

  Rutgersson och hans roll i Estoniasammanhang är välkänd för läsarna av bl a
  denna websida. Nu, hos Ekot, förnekar han sig självfallet heller inte, utan leve-
  rerar en av de hittills löjligaste analyserna vad gäller Estonias sjunkförlopp och
  orsakerna. Mona Sahlin förklarar avslutningsvis lite (v)in(g)klippt att hon "är
  tveksam till om jag ska lägga mig i så mycket".

  Nej, och det behöver hon givetvis inte eftersom personalen på Ekot och KTH
  tillsammans tycks klara av att hålla allt vad sanningen heter stången
  VIDEOBEVIS FRÅN BILDÄCK

  VISAR HAVERIKOMMISSIONENS DYKARE
  GÅ IN PÅ ESTONIAVRAKETS BILDÄCK
  GENOM ETT STORT HÅL I SKROVET!

  [RealVideo]Texten nedan från Lars Ångströms websajt
  "Haverirapporten nämner inte att dykarna var inne på bildäcket (den menar
  tvärtom att de inte varit där) och generaldirektör Olof Forsberg har förnekat
  det. 'Nu har jag själv sett filmen och hört dykledaren säga att man är inne på
  bildäcket med den radiostyrda ROV-kameran. Han refererar till en överens-
  kommelse om att inte gå längre in än 30 meter' säger Lars Ångström.

  Varför är detta intressant? Jo, på vraket är ombordkörningsrampen i nästan
  stängt läge. Springan upptill är mindre än ca 80 centimeter bred. ROV-kameran
  är monterad i en radiostyrd rigg som är större än så. Hur kom den in?

  Det måste finnas en annan öppning in till bildäcket, men någon sådan finns
  inte dokumenterad.

  Videofilmen visar i ena hörnet ROV-kamerans rörelser i siffror, djup, rörelse-
  riktning, tid i sekunder mm. Den oberoende faktagruppen har utifrån dessa data
  rekonstruerat kamerans rörelser och kommit fram till att den måste ha manöv-
  rerats in genom en öppning på styrbords sida om bogen. (se bilden nedan)

  Den 13/12 kommer ledamöterna i Sveriges riksdag att ta ställning till om
  en oberoende granskning av filmmaterialet skall göras eller om hemlighets-
  makeriet skall bestå"

  Den oberoende faktagruppen har utifrån data
  dokumenterat på det officiella filmmaterialet
  rekonstruerat ROV-kamerans rörelser och
  visar var i fartyget det rimligen existerar
  ett stort hål. Ett hål som JAIC inte
  nämner i sin rapport.

  Klicka på bilden för att få analysen!
  WWW.LARSANGSTROM.NU

  Miljöpartiets Lars Ångström har uppdaterat sin websajt

  "Om man inte vet varför eller hur fartyget sjönk kan man
  heller inte vidta rätt åtgärder för att förhindra en liknande
  olycka i framtiden. Därför kommer riksdagen behandla ett
  förslag om att granska nytt bildmaterial på hål i fartyget,
  manipulerade protokoll mm för att öka klarheten kring
  förlisningen". Här kan du ta del av de ännu obesvarade
  frågor som ska upp inför riksdagens samtliga ledamöter
  ANMÄLAN FÖR GRANSKNING
  AV RIKSDAGENS REVISORER


  Bertil Calamnius 011211

  "- huruvida regler och former för riksdagens verksamhet tillåter att ett beslut,
  taget utanför riksdagen och vilket varit en avgörande faktor för tillkomsten av
  en motion, tillåtes användas som skäl för avslag av motionen.

  - huruvida det är förenligt med riksdagens uppdrag, verksamhet och principer
  att, utan egen beredning och debatt och med direkt påföljd för egen handlägg-
  ning av ärende, i praktisk handling, och i efterhand, godkänna beslut taget
  utanför riksdagen"

  BERTIL CALAMNIUS BREV TILL
  SINA RIKSDAGSLEDAMÖTER

  ESTONIAFÖRENINGAR
  G Å RD I R E K TP Å
  RIKSDAGSLEDAMÖTERNA


  GP 011211

  Flera Estoniaföreningar vänder sig nu direkt till de enskilda
  riksdagsledamöterna och vädjar att de vid omröstningen 13
  december inte skall stoppa
  motionerna om nya utredningar

  Johan Ridderstolpes E-POSTBREV till Trafikutskottets ledamöter 011209
  Anders Björkmans
  E-POSTBREV till Trafikutskottets ledamöter 011208

  Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU01

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer [664 Kb] [178 Kb] [151 Kb]

  Här avslås begäran om ny Estoniautredning framlagd i motionerna i början av oktober

  De här RIKSDAGSLEDAMÖTERNA I TRAFIKUTSKOTTET är personligen
  ansvariga för utskottets förslag till Riksdagen om att inte försöka öka
  klarheten kring Estonias förlisning
  FÖRSÄKRINGAR TÄCKER
  ESTONIARÄTTEGÅNG


  Svenska Dagbladet 011207

  SvD rapporterar att "hemförsäkringen kommer att täcka rättegångskostnaderna för Estoniaoffrens svenska anhöriga när frågan om skuld till förlisningen ska prövs i fransk domstol".

  Men var i från pengarna till advokaterna kommit under den långa tid man har väntat, och alltjämt väntar på att komma igång, det är fortfarande högst oklart.

  Endast rättsförsäkringarna fanns kvar när den så kallade anhörigföreningen
  DIS (Den inter-
  nationella stödgruppen) klev in i dimman. De anhörigas processkassa var då helt slut!

  För övrigt har DIS och dess "ordförande" Gunnar Bendréus mest gjort sig kända för att ha kallat de anhöriga som la fram sprängningsrapporterna i riksdagen för "de mörka krafterna ledda av sektliknande", samt för att besitta en alldeles otrolig förmåga att få våra stora morgontidningar att citera dem i minsta pressmeddelande så fort något kontroversiellt om Estonia måste tystas ner ordentligt.
  Läs mer om och från DIS här och här

  FRANSK ESTONIARÄTTEGÅNG
  DYR FÖR ADVOKATER


  DN 011206

  FRANSK ESTONIA-
  RÄTTEGÅNG DRÖJER


  YAHOO 011206

  ESTONIAOFFERS ANHÖRIGA
  FÅR SKULDFRÅGAN PRÖVAD


  Svenska Dagbladet 011206

  TT notismeddelar, landsortstidningarna rapporterar troget och Svenska Dagbladet tar eget initiativ till en programförklaring. För första gången får allmänheten veta något om den så kallade Paris-processen och dess existens.

  De svenska mörkläggarna i "föreningen"
  DIS vädrar morgonluft för slutspel med möjlig "målgång" i Estoniafrågan. Men de frågar sig förstås inte varför Estonia sjönk utan i stället vem som bär skulden för katastrofen.

  Skuldfrågan är givetvis helt omöjlig att avgöra om man inte godtar JAIC:s förfalskade, felaktiga och missledande slutrapport och sedan vränger lag enligt samma kriminella recept inom rättssystemen. Målgången är dock både praktisk och bekväm om man som mörkläggare vill flytta fram teaterpjäsen ett par rutor på det av regeringen utlagda spelbrädet.

  Dels kan det bli lite hårdvaluta för en del av de inblandade, och det i manipuleringssyften så flitigt utnyttjade "anhörigsorgearbetet" kan avslutas. Samtidigt kan allmogen få intrycket att någon myndighet någonstans har tagit ett ansvar och gjort någonting för de anhöriga.

  Kassören i den som han själv uttrycker det "snart upplösta anhörigföreningen DIS" säger att han inte vill bli rik utan bara "vill ha svaren". Ja, det låter väl bra. Men svaret på frågan som nu är en öppet erkänd offentlig statshemlighet - nämligen den om hur Estonia sjönk och varför hon gjorde det - är således inte av något intresse att eftersöka.

  "Anhörigföreningen" DIS blev dimma redan under 1996 och har sedan dess inte haft några öppna medlemsmöten! Det rör sig således om en ickeföring under ledning av en helt annan intressesfär än den vi enligt dessas samlade tillit ska förledas till att tro
  INSPEKTION AV VIKING LINE ISABELLA

  INVESTIGATION VIKING LINE ISABELLA

  INSPEKTION AV VIKING LINE AMORELLA

  INVESTIGATION VIKING LINE AMORELLA

  Faktagruppen 011130
  Faktagruppen rapporterar här om sina säkerhetsinspektioner på de två Viking Line-
  färjorna Amorella och Isabella. Rapporterna visar på tydliga brister som vid både en
  incident eller en allvarlig olycka kan riskera framkalla ytterligare en fartygskatastrof,
  med många förlorade människoliv som följd, liknande den som drabbade MS Estonia


  För en lekman ter sig en del brister bagatellartade men de innebär i praktiken allvarliga fel
  som vid en krissituation betyder skillnaden mellan liv och död för de som drabbas av dem.
  Det kan exempelvis inte vara rimligt att man från rederiernas sida struntar i att korrekt
  märka ut evakueringsvägar samtidigt som Sjöfartsinspektionen låter fartygen fortsätta
  trafikera våra vatten i strid med gällande regelverk.

  Den 24 oktober i år anordnade Sjöfartsverket ett sjösäkerhetsseminarium i Stockholm.
  Detta som följd av ett uppdrag från regeringen om att tydliggöra de sjösäkerhetshöjande
  åtgärder som man har vidtagit under åren efter Estonias förlisning. Talarna vid seminariet,
  representanter från både rederierna och näringen i övrigt, var inte blygsamma med att
  framhålla både sjösäkerhetshöjande åtgärder och "det goda samarbetet i Norden och
  i branschen".

  Att döma av Faktagruppens nu redovisade rapporter är verkligheten dock en annan
  än den som Sjöfartsverket på uppdrag försöker hävda.

  En av seminariets mer kritiska talare, Willem de Ruiter som är chef för divisionen
  Maritim säkerhet i Europakommissionen, gav utlopp för sin personliga frustration
  när det gäller möjligheterna att få branschen och Sjöfartsverket att följa gällande
  regler genom att uttrycka sig så här:

  "It is like pulling a dead horse that is securely nailed to the floor."

  ("Det är som att flytta en död häst som för säkerhets skull spikats fast i golvet.")

  Ett uttalande som tyvärr mer än väl tycks stämma med verkligheten

  ESTONIA-SPECIAL I TV8

  MANIPULERAT PROTOKOLL
  LEDDE TILL FELAKTIGT BESLUT
  FRÅN HAVERIKOMMISSIONEN

  Moderna Tider - Moderna Samtal TV8 011120 [RealVideo]

  På länkarna här nedanför kan du lyssna på enbart TV-LJUDET

  ESTONIA-SPECIAL 34 min 4.3 Mb 16 Kbps RealAudio

  ESTONIA-SPECIAL 34 min 6.2 Mb 24 Kbps MP3
  Frågetecknen kring den sista hamnstatskontrollen av Estonia som gjordes kvällen
  före fartygets avgång blir allt flera. De senaste rönen som alltså kommer från SKL
  visar att någon har manipulerat dokumentet på inte mindre än 20 punkter.

  Dessutom visar undersökningen att underskriften var manipulerad. Varför detta
  har gjorts och vem som ligger bakom är än i dag okänt

  VARFÖR HAR ESTONIA
  ÄNNU INTE BÄRGATS?

  Dagens Eko kl 12.30 011111 [RealAudio]
  Ekots Erik Ridderstolpe intervjuar Odd Lundkvist som förlorade sin dotter då Estonia sjönk

  Drygt ett år efter att den publicerats HÄR tillsammans med dokumentation,
  redovisar nu Ekot "nyheten" om att Ryssland erbjöd sina räddningsresurser
  redan dagen efter Estonias förlisning! Men nu handlar det om en rysk ubåt

  Se sidan HUR LÄNGE ÖVERLEVDE MAN I ESTONIA? publicerad 20 september 2000

  Varför lanserar då Ekot kravet på en bärgning? Därför att regeringen lätt
  kan vägra bärgning med stöd av sin så kallade gravfrid och fortsätta att
  glida undan de allt allvarligare anklagelserna mot Haverikommissionen.

  Ekot kan samtidigt möjligen "stärka" sin trovärdighet i allmänhetens
  öron men dock knappast gentemot de kritiker som pekar på att man
  undvikit att redovisa ett uns av bl a
  dessa verkligt graverande fakta

  Faktagruppen uppdaterar 011105
  SAKKUNNIGUTLÅTANDE
  Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)
  Efter en undersökning av det dokument som i supplementet
  till JAIC's slutrapport av IFG påvisats vara en förfalskning

  Faktagruppen har för att ytterligare styrka sin rapports innehåll ("Urkundsförfalskning
  för att dölja bristande sjövärdighet
  ") låtit utföra en kriminalteknisk undersökning av
  hamnstatskontrolls-protokollen vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

  Faktagruppen bevisar i rapporten att kopian av det hamnstatskontrolls-protokoll
  som är tryckt i haverikommissionens slutrapport är förfalskad. Hamnstatskontrollen
  utfördes den 27 september 1994 i Tallinn, d v s på eftermiddagen innan MS Estonia
  för sista gången lämnade hamn.

  SKL's utlåtande visar att det tryckta protokollet i JAIC's supplement 223
  ej är en kopia av det hamnstatskontrollsprotokoll man uppger.


  Här kan man hämta en fullständig PDF-version av Faktagruppens rapport [662 Kb]
  "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet"

  Lars Ångström:
  SOCIALDEMOKRATERNA
  RÄDDA FÖR ESTONIA

  Pressmeddelande från miljöpartiet 011030

  Socialdemokraterna försöker nu sopa undan motionerna om att nå ökad klarhet kring
  Estonias förlisning genom att behandla dem i riksdagen i samband med statsbudgeten
  där de egentligen inte alls hör hemma. På så vis undviker man att de behandlas i ett
  eget betänkande och diskuteras i en särskild debatt

  - Frågan om varför man så intensivt försöker undvika såväl en seriös debatt som att
  söka nå ökad klarhet kring förlisningen blir alltmer relevant att ställa, säger Ångström

  ALLA PÅ KATASTROF-FÄRJAN
  KUNDE HA BLIVIT RÄDDADE!

  Faktagruppen 011028

  Faktagruppen gör en jämförelse mellan förlisningen av Express Samina i Grekland 2000
  och MS Estonia 1994. Här sammanfattas även de fem datorsimuleringar som gjordes
  av University of Strathclyde i samband med det internationella Estoniaseminariet i
  Stockholm 2000. Materialet är omfattande (ca 50 bilder) varför nerladdningstiden
  med modem kan ta upp till fem minuter. (En engelsk version publiceras inom kort)
  1 Mb 1 Mb
  Hela materialet kan även hämtas här ovan som komprimerade filer för Mac eller PC

  STOCKHOLMSREGLER BLIR EU-REGLER
  Svensk SjöfartsTidning 011026

  SST-GÖTEBORG: Enligt chefen för sjösäkerhetsavdelningen inom EUs direktorat DG-TREN,
  Willem de Reuter, kommer Stockholmsöverenskommelsen att gälla i hela EU. Överenskom-
  melsen kom till efter "Estonia"-katastrofen och omfattar de striktare färjesäkerhetsregler
  som gäller i Nordeuropa. Läs om Stockholmsöverenskommelsen och vad den innebär

  PRESSMEDDELANDE FRÅN
  FÖRSVARSDEPARTEMENTET 011025

  Björn Körlof ny generaldirektör på Pliktverket

  Regeringen har idag utsett Björn Körlof till generaldirektör på Totalförsvarets pliktverk från och
  med den 1 november 2001. Björn Körlof innehar för närvarande posten som generaldirektör för
  Styrelsen för Psykologiskt försvar (SPF). Björn Körlof var under åren 1971 till 1989 anställd i
  försvarsdepartementet som departementssekreterare. Under åren 1979 till 1989 var han
  riksdagsledamot för moderaterna. 1989 blev han generaldirektör för Fortifikationsförvaltningen
  fram till 1994, då han tillträdde som generaldirektör för SPF

  ANN-LOUISE EKSBORG CHEF
  FÖR NYA MYNDIGHETEN
  FÖR TERRORSKYDD

  TT 011019

  "Regeringen beslöt på fredagen att bilda den nya MYNDIGHET som ska försvara
  Sverige mot nya hot, som terrorism och svår smitta. Haverikommissionens
  generaldirektör Ann-Louise Eksborg utsågs till myndighetens första chef" /TT


  GD Eksborg var rättschef inom Försvarsdepartementet vid tiden för M/S Estonias förlisning.
  För mer information om Eksborgs offentliga roll i Estoniasammanhang hänvisas till följande källor:

  Anders Björkman Punkt 138 "JAIC:s svenska ordförande, Olof Forssberg, ersattes av
  Ann-Louise Eksborg, en person utan några som helst kunskaper om sjöhaveriutredningar.

  Eksborg inte bara vägrar att besvara frågor om olyckan. När hon uttalar sig i massmedia
  sprider hon medvetet felaktig information om slutrapporten och vad man utredde och
  utredningsresultat.

  Eksborg är medlem i MAIIF och borde ha följt FN:s resolutioner om haveriutredningar.

  Enligt internationell lag skall en sjöhaveriutredning gå ut på remiss till berörda och
  intresserade parter innan publicering.

  Eksborg bröt mot de mest elementära regler vid olycksutredningar"

  Faktagruppen Sammanställning av korrespondens ...mellan Faktagruppen och
  SHK, Ann-Louise Eksborg, beträffande Faktagruppens rapport "Urkundsförfalskning för att
  dölja bristande sjövärdighet". Se även IFG:s SHK - Korrekt myndighetsutövande?

  PRESSMEDDELANDE FRÅN
  MILJÖPARTIET 011005

  Lars Ångström konstaterar: Ökat stöd för klarhet kring Estonia

  Ledamöter från en majoritet av riksdagens partier står nu bakom kravet på att nationella
  och internationella experters kritik mot Estoniautredningen skall granskas. En internationell
  oberoende expertgrupp skall i de fall kritiken finnes vara relevant lägga förslag på hur ökad
  klarhet skall nås kring Estonias förlisning skriver motionärer från fem riksdagspartier

  RIKSDAGSMOTION 2001/02:mp959[92 Kb PDF]

  Lars Ångström (mp), Kent Härstedt (s), Tom Heyman (m)
  Ulla-Britt Hagström (kd) och Kenth Skårvik (fp) 011004


  RIKSDAGSMOTION 2001/02:m1609[87 Kb PDF]

  Ny haveriutredning angående m/s Estonias förlisning

  Henrik S Järrel (m) 011002

  ESTABLISHMENT OF AN
  ESTONIA TRIBUNAL

  Attorney at law Per Björkman writes in the
  October 2001 issue of The Naval Architect

  SKICKAR BREV PÅ ÅRSDAGEN
  AV ESTONIAS FÖRLISNING

  Nerikes Allehanda 010928
  - Vi är många som vill ha en ny oberoende utredning med full insyn
  från de anhöriga, säger Arne Jonsson som den 28 september varje
  år åker till minnesstenen i Frövi, riktar några tysta ord till sin döda
  hustru Kerstin, och åker hem igen.

  Brevet - hans tjugonde! - till statsminister Göran Persson, med en
  begäran om en ny Estoniautredning, väntar han sig inget svar på

  Sanningen måste fram om Estonia
  Richard Svahn, Huddinge, i Metro 010928
  Det har nu gått sju år sedan Estonia sjönk och tog med sig 852 människoliv. Men
  ännu i dag finns det fler frågor än svar om vad som egentligen hände. De privat-
  expeditioner som undersökt vraket har lagt fram fakta som tyder på att en ex-
  plosion kan ha skett ombord.

  Varför motarbetar regeringen med Mona Sahlin i spetsen alla nya undersökningar?
  Till och med de anhöriga och överlevande vill se en ny noggrann utredning.

  Självklart påstår de gamla utredarna att alla nya utredningar är onödiga - de vill ju
  inte bli anklagade för slarv eller tjänstefel. Vad är det Sahlin och de gamla utredarna
  har att dölja? Sanningen måste komma fram.

  Därför måste en ny oberoende och grundlig utredning göras och anklagelserna
  mot de utländska privatutredarna hävas

  ESTONIAANHÖRIGA TROR PÅ
  SVAR OM KATASTROFEN

  SVD 010928
  - Vi kommer att få veta vad som egentligen hände Estonia, även om det tar femtio år.
  Det säger Lennart Berglund, ordförande för Stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga, med
  anledning av att det på fredagen var sju år sedan förlisningen.

  7 LÅNGA ÅR
  Kenneth Rasmusson 010928
  Många har uppfattat denna text, skriven av websajtens redaktör, som en dikt.
  Trots att lyriken denna gång inte fanns bland författarens intentioner, förstår
  han dock efteråt att den även går att läsa så, och vill samtidigt tacka läsarna
  för all positiv respons. Den värmde upp honom ordentligt i höstmörkret!

  REGERINGENS PROPOSITION 2001/02:10

  Fortsatt förnyelse av totalförsvaret[706 Kb PDF]

  Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) 010926

  MONA SAHLIN SÄGER NEJ
  TILL NY ESTONIAUTREDNING

  Expressen/TT 010926

  SVT24 INTERVJU-FUSKAR!
  SVT24 kl 0730 010926 [länk ovan med hela inslaget 226 Kb]
  Morgonnyheterna telefonintervjuar Ann-Louise Eksborg, generaldirektör
  för Statens haverikommission, och klipper ihop alla hennes uttalanden i
  "kompletta" meningar! Detta är inte journalistik! Vad är det för något?


  Lyssna här enbart på avsnittet med telefonintervjun med 64 Kbit/s RealAudio [228 Kb]
  Lyssna här enbart på avsnittet med telefonintervjun med 320 Kbit/s MP3 [1070 Kb]

  VRAKET AV ESTONIA
  PÅ VÄG ATT VÄLTA

  SvD 010926
  Estonias vrak håller på att välta på havsbotten. Det hävdar tjeckiska
  dykare som deltagit i den tyska filmaren Jutta Rabes båda expeditioner.
  Om uppgifterna stämmer och rörelsen fortsätter, kommer man snart att
  kunna undersöka den hittills dolda styrbordssidan av vraket. Dessutom
  avslöjas det att Jutta Rabe fäst en stor banderoll på vraket


  JUTTA RABE KRÄVER NY
  ESTONIA-UTREDNING

  SvD 010926
  Dokumentärfilmaren Jutta Rabe kräver i ett brev till statsminister Persson
  att en ny oberoende utredning tillsätts för att granska Estoniakatastrofen


  Läs brevet i SVENSK ÖVERSÄTTNING alt. tyska ORGINALET

  RABE FÄSTE MINNESSKYLT
  PÅ ESTONIAS VRAK

  TT 010925
  Rabes samarbetspartner Gregg Bemis vädjar efter terrordåden
  i USA till statsminister Göran Persson om en ny undersökning
  av orsakerna till katastrofen:


  "Det är svåruthärdligt att tänka sig att ett demokratiskt land som Sverige
  skulle vara ovilligt att undersöka möjligheterna av en liknande, våldsam
  attack på Estonia", skriver Bemis och refererar till attackerna mot USA


  PRESSMEDDELANDE
  AGNEF 010923
  Den 23:e april i år meddelade Mona Sahlin att inga som helst åtgärder
  skall vidtas för att skapa klarhet i Estonias förlisning. Med anledning
  av beslutet anser AgnEf att det bör utkrävas ett ansvar både på
  politisk och myndighetsnivå


  Gustaf von Platen apropå den senaste Estonia-dykningen
  GRAVFRIDSLAGEN
  VERKNINGSLÖS
  OCH FELAKTIG

  SvD 010831 (endast publicerad i papperstidningen)
  Svenskans förre chefredaktör anser att lagen om gravfrid
  är en propagandabluff utan någon som helst trovärdighet

  NY REGERING ÖPPNAR
  FÖR AVTAL OM ESTONIA

  SvD 010830
  Litauen som länge har vägrat att underteckna avtalet om gravfrid vid Estonia är nu i färd med
  att ansluta sig till konventionen. Tyskland säger dock fortfarande kategoriskt nej till avtalet.

  ALLA VET ATT JAIC
  HAR FEL - UTOM SAHLIN

  Johan Ridderstolpes inlägg på Svenska Dagbladets nätdebatt 010829

  TYSK ÅKLAGARE
  BEREDD UTREDA ESTONIA

  SvD 010825
  Det tyska åklagarämbetet i Hamburg kan komma att starta en egen utredning om Estonia.
  Skälet är misstanken om att ett sprängattentat skulle ha lett till katastrofen. För närvarande
  pågår en förundersökning som väntas bli färdig i slutet av september

  TYSKLAND VÄGRAR
  GODKÄNNA GRAVFRID

  SvD 010825
  Trots den svenska regeringens intensifierade arbete för att få Tyskland att skriva under
  avtalet om gravfrid vid Estonia vägrar tyskarna kategoriskt att ingå ett sådant avtal.

  Var med i debatten: Vad ska hända med Estonia?
  svd.se/debatt
  [OBS! Använd sökfunktionen för att hitta debatten!
  Sök på "Vad ska hända med Estonia?"]

  Du kan också ladda hem hela SvD:s Estonia-debatt från starten
  010823 och framåt som en enda sammanhängande HTML-sida
  alt. som nerpackad ZIP-fil för PC eller STUFFIT för MAC

  NY ESTONIAFILM MED HOLLY-
  WOODSTJÄRNA SOM RABE

  Expressen 010825
  Skådespelerskan Greta Scacchi spelar Jutta Rabe i filmen om Estonia,
  "Code: Baltic Storm". Tyska staten sponsrar filmen med 20 miljoner

  NY KRÄNKNING?
  Carin Stenström i Nya Dagen 010824
  Tror verkligen någon i media att Jutta Raabe, den tyska tv-journalist som genom ett
  unikt häktesbeslut sedan ett år är portförbjuden i Sverige, har något intresse av att,
  till stora kostnader och risker, kränka gravfriden för Estonias offer?

  Med all sannolikhet inte. Ändå hävdar Stockholms stora nyhetstidningar - som på
  kommando - just detta i sina nätupplagor på torsdagen.

  Jutta Raabe har, efter år av gedigen och noggrann forskning, fortfarande frågor om
  Estonia som inte fått godtagbara svar. Samma frågor ställer en mycket stor del av
  de anhöriga. De vill veta de verkliga orsakerna till Estonias förlisning. Att den inte gått
  till så som haverikommissionen hävdar talar mycket, också tung fartygsexpertis, för.

  Att söka svar, också de obehagliga svaren, är ledstjärnan för all sann och seriös
  journalistik. Det verkar som om den ledstjärnan alltmer glömts bort. Jutta Raabe är
  värd stöd för sin strävan att finna sanningen. Hon får det av de anhöriga - varför inte
  också av kollegorna inom media?

  ESTONIAS GRAVFRID KRÄNKT IGEN
  AB/TT-FNB 010822
  Tyska tv-journalisten Jutta Rabe vill filma det förlista fartyget  PROTESTERA MOT SAHLINS OCH REGERINGENS MÖRKNING AV ESTONIA!

  SMARTPROTEST.COM
  SPRID LÄNKEN! http://www.smartprotest.com/swe/showprotest.asp?protestID=14

  Där kan du skicka ett krav om en ny Estoniautredning direkt till Mona Sahlin
  och/eller skriva på en webprotestlista mot regeringens mörkning av tragedin
  Estline i konkurs
  TT 010813
  Rederiet Estline har gått i konkurs nära sju år efter olycksfärjan Estonias förlisning i Östersjön

  SVERIGE ÄR INTE SÅ RENT SOM NI TROR
  Dagens Nyheters Hörna 010805
  Niklas Ekdal menar att det handlar om en raffinerad tystnadens och inkompetensens korruption

  UNTRUE TESTIMONIES
  The Swedish NMA is sleeping
  Anders Björkman looks at witness statements from the crew down below

  Jutta Rabes nya sajt har haft premiär

  WWW.BALTICSTORM.COM
  THE CASE ESTONIA AND THE FILM

  Pga sommarens nyhetstorka publiceras här en gammal klargörande favorit i repris

  THE INDEPENDENT FACT GROUP 991022
  ANALYSIS OF IMO RESOLUTION

  This Fact group analysis shows us exactly where the JAIC report is unvalidated and why we
  are forced under maritime law to undertake a new investigation into the cause of the disaster
  FAKTAGRUPPEN GRANSKAR
  Styrelsen för psykologiskt försvar - SPF

  HUR HANTERAR SPF SITT ESTONIAUPPDRAG I SAM-
  BAND MED REGERINGENS BESLUT ATT INTE STÖDJA
  KRAVEN PÅ EN NY ESTONIAUTREDNING?

  Den oberoende faktagruppen tittar närmare på boken "Att kommunicera med
  drabbade människor" utgiven av Styrelsen för Psykologisk Försvar (SPF) och
  utskickad till de få anhöriga och överlevande som finns i deras register, i sam-
  band med Näringsdepartementets Estoniabeslut den 19 april 2001

  SVARAR SPF ALLMÄNHETEN PÅ FRÅGOR I
  ENLIGHET MED REGERINGSBESLUTET?

  Faktagruppen återger här korrespondensen mellan advokat Per Björkman och SPF i en
  frågeställning riktad till SPF mot bakgrund av deras utökade uppdrag. Svaren från SPF
  ger en tydlig bild av en myndighet som inte lever upp till det uppdrag som givits dem.  Skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkmans nätbok
  Katastrofutredning finns nu översatt till engelska
  DISASTER
  INVESTIGATION

  A contribution to better ferry safety at sea
  Final English edition June 2001
  The book shows that all essential official facts about the 'Estonia' accident 1994
  presented by the government investigators 1994-1997 are false and misleading.
  It also shows how the cover-up of the real cause continues.

  BEMIS TILL NY DOMSTOL FÖR
  RÄTTEN ATT DYKA VID ESTONIA

  Expressen 010606
  Den amerikanske dykexperten Gregg Bemis fortsätter sin kamp för att upphäva
  Estoniaavtalet. Han vänder sig nu till den internationella sjödomstolen i Hamburg.
  - Vi hoppas de tar upp fallet, och ger oss rätt att dyka igen, säger Gregg Bemis

  UTREDNINGEN OM ESTONIA
  "ALLTFÖR VÄLSKÖTT"

  Computer Sweden 010601
  Jag har tidigare hävdat att behandlingen av hela Estonia-katastrofen är mycket illa skött,
  men jag skulle i dag kunna hävda raka motsatsen: den är mycket väl skött, om man ser
  till hur effektivt man lyckats mörklägga omständigheterna kring Estonias undergång,
  skriver Claes-Göran Wetterholm, författare och fartygshistoriker

  KRÄVER NY UTREDNING
  METALLPENSIONÄRER GÅR TILL
  MONA SAHLIN I ESTONIAFRÅGAN
  DALADEMOKRATEN 010601
  - Vår pensionärsklubb drabbades mycket hårt av katastrofen och vi har i alla år
  sedan olyckan inträffade följt turerna kring Estonia och kan inte förstå varför en
  ny haveriutredning ska stoppas när det fortfarande är mycket oklart vad som
  orsakade katastrofen, säger metallpensionärernas ordförande Sune Höglund

  ESTONIA-DYKARE FÅR VÄNTA PÅ BESKED
  HUFVUDSTADSBLADET 010530
  Hufvudstadsbladet refererar här till tyska Der Spiegels felaktiga uppgifter 010407
  om vad materialforskningsinstituten i Tyskland och USA skulle ha kommit fram till.
  Uppgifterna dementerades redan 010412 av Svenska Dagbladet [Reds anm]

  GREGG BEMIS VILL DYKA VID ESTONIA IGEN
  GÖTEBORGS-POSTEN 010523
  Avtalet strider mot internationell rätt och jag vill få saken juridiskt prövad, säger den amerikanske
  affärsmannen och dykexperten som ledde den omtvistade dykningen till Estonia förra sommaren

  UTREDARE VILL SKROTA PSYKFÖRSVARET
  JOURNALISTEN 010523
  Ny organisation av civilförsvaret. I december betonades det goda rykte som
  Styrelsen för psykologiskt försvar har i medievärlden. Nu vill Sårbarhets- och
  säkerhetsutredningen lägga ner myndigheten så fort det går...
  "Björn Körlof, generaldirektör på nedläggningshotade SPF, är kritisk. Han tycker att
  ansvaret mellan den nya myndigheten och regeringen är oklart och tror att det blir
  mycket svårt att utreda Estonias förlisning om myndighetens framtid är oviss.
  - Hela utredningen blir hängande i luften i runt ett år innan det med någon
  säkerhet blir klart vad som händer. Det är väldigt olyckligt, säger Björn Körlof."

  Tidningen Journalisten 010523

  Har Björn Körlof misstolkat regeringens uppdrag till SPF?
  Detta gällde ju information - inte någon ny utredning.
  Vilket uppdrag har regeringen givit SPF? [Reds anm]

  ESTONIA - DEN STORA BLUFFEN
  Anders Björkman 010518
  INDEPENDENT MEDIA CENTER
  Estonia - den stora bluffen. Det är lätt att visa att alla väsentliga uppgifter från den
  officiella Estoniautredningen är förfalskade. Massmedia har hjälpt till genom att
  okritiskt publicera de falska uppgifterna, skriver sjösäkerhetsexpert Björkman

  ESTONIAFÖRENING GER UPP
  KAMPEN OM EN NY UTREDNING

  Nerikes Allehanda 010513
  Vi är bittra på Mona Sahlin. Vi tycker inte att hon bidragit med något till att försöka
  klargöra de oklarheter som finns. Vi tycker att hon förverkat sitt förtroende och att
  hon bör avgå, säger Agnefs ordförande Anders Ericson. Men ingen av de stora
  tidningarnas, Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets eller Göteborgs-Postens,
  debattsidor hade plats för AgnEfs inlägg.
  "Vi kan inte se några möjligheter för en ideell förening
  som AgnEf att komma vidare med en motpart som är
  intellektuellt ohederlig och manipulativ."

  Styrelsen för AgnEf 010513


  REGERINGENS BESLUT
  EN KATASTROF I SIG

  AGNEF 010513
  Styrelsen för AgnEf meddelar: Regeringen har avslagit all vidare utredning av Estoniaolyckan.
  AgnEf har varit den drivande organisationen rörande frågan om nya utredningar av olyckan.
  Föreningen har haft stöd från och samarbetat med anhörigföreningar samt nationell och inter-
  nationell expertis. Styrelsen för AgnEf har efter beslutet försökt få publicerat i några av
  de största morgontidningarna en slutreplik i form av en DEBATTARTIKEL men blivit
  refuserade utan motiveringar.
  AgnEfs styrelse har därför beslutat att göra debattartikeln
  tillgänglig för all press och media. Vi anser det nämligen ur demokratisk synpunkt, att våra
  synpunkter på regeringens avslag på vår begäran om en ny utredning offentliggörs speciellt
  som vi anser att regeringens beslut bör resultera i att ansvar bör utkrävas både på politisk
  och myndighetsnivå. Vidare kommer vi att uppmana Styrelsen för psykologiskt försvar, som
  av regeringen fått ansvar för informationen till anhöriga och överlevande, att distribuera
  debattartikeln till dessa.

  KOLLISION ORSAKADE ESTONIA-
  KATASTROFEN HÄVDAR FÖRFATTARE

  SVD 010511

  TYSTNADEN KRING ESTONIA TALAR
  FTI 010511

  TYSTA LEKEN
  VARFÖR SJÖNK ESTONIA? [RealVideo]
  KNUT CARLQVIST I TV4-NYHETERNA 010511
  Sex överlevande såg i mörkret visiret hänga kvar i Estonias för
  medan hon drev med svår slagsida för den sydvästliga vinden, åt
  nordost. Hur kan då visiret påträffas en sjömil väster om vraket?

  PRESSMEDDELANDE från Fischer & Co med anledning av bokutgivningen

  FORTSATT FELHANTERING
  AV ESTONIA-KATASTROFEN

  NSD 010426

  Lotta Gröning i Norrländska Socialdemokraten: Det duger inte
  "Jag har på ett så trovärdigt och rimligt sätt som möjligt
  försökt bedöma om det finns en faktiskt grund i kraven
  på en ny utredning. Finns det några fakta som tyder på
  att det beskrivna haveriförloppet inte är rimligt?
  Jag känner ärligt talat inte att det finns det."

  Mona Sahlin till TT den 24 april 2001


  REGERINGSBESLUT 010419[247 Kb PDF]
  Läs också PROMEMORIAN från 010216 som skickades ut i samma brev
  tillsammans med ett FLYGBLAD och en STUDIE
  [335 Kb PDF] från SPF

  DEN FULLSTÄNDIGA SANNINGEN
  OM ESTONIA KOMMER INTE ATT
  KOMMA FRAM, ANSER SPF:s

  GENERALDIREKTÖR
  BJÖRN KÖRLOF I EKOT 010423 [RealAudio]

  Sahlin spekulerar i om det kanske finns några
  "vita fläckar" i svaren på relevanta frågor!?

  TV-media lägger sig platt och uteblir från Sahlins presskonferens om regeringsbeslutet efter
  att ha presenterat "läckornas" (läs Ångström och regeringskansliet) material i flera dagar.
  Ingen ställer Sahlin till svar och AgnEf:s pressmeddelande med förslag redovisas inte!
  Under måndagen är det endast SVT24 som läser upp ett kort meddelande kl 16.

  TV-medias bevakning av Estonia har aldrig varit undersökande eller i någon sannare
  mening ens granskande. Här är den enbart tendensiös och selektivt redovisande.

  Lyssna även på Aktuellts "intervjuförsök" i torsdagkvällens AKTUELLT 010419

  NY DATABAS FÖR "ESTONIA" DN 010421
  Näringsdepartementet försökte först att få SPF utreda på nytt!
  - Jag har direkt motsatt mig ett sådant förslag från regeringen,
  säger Björn Körlof, SPF:s generaldirektör, till DN
  (OBS! Ej på nätet)
  2001-04-22
  MONA SAHLINS BREV
  TILL ANHÖRIGA OCH ÖVERLEVANDE
  Klicka HÄR för samma dokument i PDF-format
  2001-04-22
  PRESSMEDDELANDE från
  AgnEf ang Regeringens
  beslut om Estonia

  DET BLIR EN NY GRANSKNING AV ESTONIAHAVERIET
  SVT AKTUELLT 21 010418
  [RealAudio]VILKA SITTER MED I SPF?
  Mona Sahlin dementerar i ett senare PRESSMEDDELANDE 010418
  "Det uppdrag regeringen diskuterar att ge SPF handlar inte om en ny granskning eller haveriutredning."
  Läs vad SPF tyckte Estonia-frågorna krävde av myndigheterna i deras REMISSYTTRANDE
  Läs även BEMIS ARGASTE KRITIKER ENGAGERADE I PSYKFÖRSVARET

  VÅR UNDERSÖKNING VISAR ATT EN EXPLOSION KAN HA ÄGT RUM
  EKOT 12.30 010412
  [RealAudio]...vi har inte ändrat oss på den punkten, säger
  professor Kurt Ziegler vid tyska delstatliga materialprövningsinstitutet i Brandenburg


  FAKTACIRKUSEN FORTSÄTTER KRING EXPLOSION PÅ ESTONIA
  SVD 010412
  Svenskan gjorde vad Spiegel underlät att göra. De kollade storyn först!

  ES GAB KEINE EXPLOSION DER SPIEGEL 010407
  Der Wissenschaftlerstreit um den Auslöser für den Untergang der Ostsee-Fähre "Estonia"
  ist weitgehend beendet. Hinweise auf eine Explosion gibt es nicht
  FAKTAGRUPPENS RAPPORT NU FULLSTÄNDIG:
  IMPOSSIBLE VISOR SCENARIO
  [1.1 Mb PDF English]

  FAKTAGRUPPENS RAPPORT NU FULLSTÄNDIG:
  RECOVERY DAMAGE TO THE VISOR
  [1.7 Mb PDF English]  SAHLIN HYCKLAR OM ESTONIAFALLET - AB DEBATT 010324
  Tidigare hemligstämplat material visar att Sverige efter Estonias förlisning mani-
  pulerade Estland att lämna över huvudansvaret för haverikommissionen till
  Sverige - i strid mot internationell sjörätt

  Länk till det avhemligade orginaldokumentet från svenska UD[ 25 Kb PDF ]

  Minnesanteckningar från JAIC:s första möte i Åbo 940930 JAIC[ 47 Kb PDF ]

  INLÄGG I ESTONIADEBATTEN AV ADVOKAT PER BJÖRKMAN
  Fattas estniska regeringsbeslut av UD? Är Estland Sveriges lydstat i Estoniafrågan? [ Reds anm ]
  Direktlänkar till 2 PDF-filer med kopior av de avhemligade UD-dokumenten finns här och här  LÄTTJA OCH SLARV SÄNKTE ESTONIA - GP/DEBATT 010323
  Om inte samhället åstadkommer en analys av Estoniakatastrofen värd namnet,
  går vi vidare mot en mycket beklaglig utveckling där certifikat blir något utan
  mening och innebörd, nya och ineffektiva regelverk skapas på felaktiga analyser,
  tilltron till myndigheter raseras och ordet ansvar töms på betydelse, skriver
  fartygsexperten Per Fagerlund


  ANSVARSFRÅGAN ÄNNU OUTREDD - GP/DEBATT 010317

  För att minska riskerna för framtida katastrofer är riktiga sjösäkerhetsanalyser
  nödvändiga. Sjöfartsverkets ansvar i fallet Estonia bör utredas i en oberoende
  och internationell utredning, skriver Mats Holm och Susanna Popova


  EN HOPPFULL LARS ÅNGSTRÖM EFTER MÖTET 010316 [RealAudio]
  En ny oberoende grupp som kan studera haverirapporten i full öppenhet
  SVT Aktuellt kl 18

  "KAN VI KOMMA NÄRMARE DET SOM KAN VARA
  EN SANNING SOM FLER KAN ACCEPTERA?"

  MONA SAHLIN I AKTUELLT 010315 [RealAudio]
  Sahlin informerar om regeringens ambitioner för en fortsatt undersökning
  av Estoniahaveriet inför det förestående mötet med partiledarna 010316


  ANDERS ULFVARSON I SVT AKTUELLT 010315 [RealAudio]
  Anders Ulfvarson är professor i skeppsbyggnad vid chalmers.
  Här motiverar han behovet av en helt ny utredningskommission


  KARI LEHTOLA I SVT AKTUELLT 010315
  Lehtola svarar bland annat på Bengt Schagers kritik av esterna
  och passar på att skilja ut agnarna från vetet bland undersökarna


  "SLÄPP PRESTIGEN, SAHLIN" - DN DEBATT 010315
  En helt ny haveriutredning behövs om klarhet skall kunna skapas om
  "Estonias" undergång. Om statsrådet Mona Sahlin av politiska prestige-
  skäl endast medger en begränsad utredning skadas Sveriges anseende
  som sjöfartsnation


  SJÖFARTSINSPEKTIONENS TILLSYN (TU8) RIKSDAGEN 010314
  Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, ett
  tillkännagivande till regeringen om sjöfartsinspektionens tillsyn. Regeringen bör vidta åtgärder
  för att stärka sjöfartsinspektionens ställning i lagstiftningen. Fartygssäkerhetslagstiftningen
  bör förbättras, viket sker genom den översyn som för närvarande pågår. Sjöfartsverkets analys-
  verksamhet bör utvecklas. Sjöfartsverket förutsätts avsätta tillräckliga resurser för att sjöfarts-
  inspektionens ambitioner på området ska kunna förverkligas. När det gäller en skärpt tillsyn
  av de s.k. klassificeringssällskapen bör resultatet av pågående arbete inom EU avvaktas.
  Informationen om säkerheten ombord på passagerarfärjor behöver förbättras. Sjöfartsverket
  förutsätts arbeta aktivt med informationsfrågor inom IMO och i andra internationella sammanhang
  Förslag 2000/01:RR8 Utskottsbetänkande TU8 Protokoll 79 (debatt och beslut 2001-03-14)
  Läs mer i Behandling och beslut

  ESTONIAS FLYTVÄSTAR UTDÖMDA - TT Spektra 010314
  Det konsumentinriktade brittiska designparet Richard Seymour och Dick Powell
  ger sig in i Estoniadebatten. Många fler liv hade kunnat räddats om Estonias
  passagerare hade haft tillgång till bättre och dyrare flytvästar, hävdar paret


  ANHÖRIGFÖRENINGEN SEA:s BREV TILL SAHLIN 010313
  Betr.: Estonia - Johan Franson, Sjöfartsverket och estniska staten jäviga i frågan
  om ny haveriutredning


  "KASTAT ’ESTONIA’-MATERIAL OVIKTIGT" - DN 010312
  HELSINGFORS. Haveriutredningen blev inte lidande av att en del material från
  "Estonia" kastades tillbaka i sjön. Det anser ordföranden för haverikommissionens
  finländska delegation Kari Lehtola sedan dykaren Gustav Hanuliak uppgett att
  viktiga delar av hydrauliken till "Estonias" bogvisir kastats tillbaka i havet


  RELEVANT BEVISMATERIAL KASTADES I SJÖN - SVD 010311
  De viktiga delarna från hydraliken till Estonias bogvisir fick inte plats i transportlådan.
  Därför kastades de flesta tillbaka i havet av den internationella haverikommissionens
  egne tekniske utredare. SvD kan i dag avslöja nya anmärkningsvärda uppgifter om
  hur utredningen av Estonias förlisning sköttes - eller missköttes

  SVT Text SIDA 106 söndagen den 11 Mars 2001 2:58

  HAVERIKOMMISSIONENS UTREDARE BÖRJE STENSTRÖMS CV
  "Haverikommissionens utredare Börje Stenström kastade tillbaka det så kallade atlant-
  låsets halvmeterlånga bult, som enligt honom var alltför tung för helikoptern.
  Stenström var mycket kunnig om helikoptrar. Han hade varit Marinförvaltningens förste
  kontrollflygare och också haft huvudansvaret för myndighetens helikopterinköp.
  På Bergas helikopterbas deltog han i utbildningen av mekaniker och var med om att
  effektivisera flygkontroll av helikoptrar med autopilot för ubåtsjakt. Han var alltså väl
  förtrogen med hur mycket last en helikopter klarar. Ändå slängde han tillbaka låset."

  GUSTAV HANULIAK GICK UT I EXPRESSEN REDAN 990212
  "Gång på gång kommer han tillbaka till att han inte borde berätta vad han vet.
  - Jag är inte säker på att det är bra att jag är ärlig, men jag är en ärlig person.
  Och jag måste kunna leva med mig själv i fortsättningen.
  Den anhörige avbryter, och säger att hundratals anhöriga skulle uppskatta om
  han gick ut offentligt och berättade sanningen.
  - Jag vet det, men det kommer att bli en jävla cirkus om jag gör det, säger han.
  Då kommer det att bli en revolution i hela landet. Så klantigt har det skötts."

  SAHLIN PRATAR BORT ESTONIAUTREDNING - GP 010310
  "Det är tydligare vad regeringen inte vill än vad den vill"

  NY STUDIE OM ESTONIA
  TEKNIK OCH NYA METODER SKA GE KLARHET
  - GP 010310

  Ulfvarson: "Det intressanta är inte hur hon sjönk - utan varför hon gjorde det"

  OVARSAMHET MED FAKTA OM ESTONIA - GP 010310
  De brister hos Estonia som ledde till att hon sjönk, var betingade av
  brister i konstruktionen. Brister av detta slag kan bara upptäckas när
  fartyget byggs. Sjöfartsverket deltog inte i någon nybyggnadsbesiktning,
  skriver sjösäkerhetsdirektör Johan Franson


  SKARP KRITIK MOT UTEBLIVNA VITTNESFÖRHÖR - SVD 010309
  - Inte förrän jag läste Svenska Dagbladet i dag förstod jag att det
  fanns en lista över nyckelvittnen som inte hade förhörts, säger den
  finländska haverikommissionens ordförande Kari Lehtola, som
  också var ledamot av JAIC

  Hör Kari Lehtola och Kent Härstedt här i TV4-nyheterna kl 09 010309
  [RealAudio]

  SAHLIN VILL UNDERSÖKA MER - SVD 010309
  Regeringen förbereder en insats för att komma sanningen om Estonia-
  haveriet närmare. Näringsdepartementet har redan kontaktat flera
  tekniska institut för att få hjälp med nya undersökningar.

  Sahlin telefonintervjuas i ekot KLOCKAN SEX och KLOCKAN SJU
  [RealAudio]

  NY ESTONIAUTREDNING - KOSMETISK MANÖVER
  Knut Carlqvist, författare med Estoniaboken Tysta leken som kommer i april
  och Susanna Popova, chefredaktör Moderna Tider reder ut de nya greppen
  med regeringens respekterade och oberoende bedömare
  AB debatt 010308

  Följ hela Estoniadebatten i Moderna Tiders NÄTUPPLAGA

  FORSSBERG VILL BÄRGA - RAPPORT 19.30 010308
  [RealAudio]  JAG VILL VETA SANNINGEN!
  MONA SAHLIN I AKTUELLT 010308 [949 Kb RealVideo]
  Sahlin tror dock att sanningen redan finns i JAIC:s haverirapport men
  om den inte gör det "då får vi pröva frågan om en ny utredning"  Haverikommissionens förre generaldirektör Olof Forssberg i SvD 010308

  BÅTEN MÅSTE UPP!

  FORSSBERG HINDRADE PSYKOLOG FRÅN ATT FÖRHÖRA ESTONIA-ÖVERLEVANDE
  För att få fram den slutliga sanningen om orsakerna till Estonias förlisning krävs att
  fartyget bärgas. Han har länge varit tyst, haverikommissionens förre generaldirektör
  Olof Forssberg. Men nu när Estoniafrågan flyttat in i partikanslier och parlament tar
  han bladet från munnen: båten måste upp.
  - Ska man bottna det här då får man plocka upp Estonia, säger Forssberg.
  Är det enda sättet att få full klarhet?
  - Ja, jag tror faktiskt det.
  Det räcker inte med nya dykningar?
  - Nej.
  En sådan operation kräver ju en enorm insats?
  - Javisst och man kan ju så här i efterhand fråga sig om det inte skulle ha gjorts på
  en gång. En bärgning av fartyget tycker jag borde kunna ge svar på en hel del frågor.


  Förre ordföranden för den internationella haverikommissionen, Olof Forssberg, hindrade
  psykologen Bengt Schager från att intervjua överlevande från Estoniakatastrofen. Istället
  användes polisens, ofta bristfälliga, förhör som underlag för kommissionens arbete.
  - Det hade fördröjt arbetet, säger Olof Forssberg till SvD

  ESTONIA "JURIDISKT SJÖVÄRDIG" - TFFR.ORG NR 4/2000
  Gösta Bågenholm, fartygsbefälhavare och maskinchef Sven
  Olof Larsson accepterar inte haverikommissionens synsätt


  REQUEST BY THE ITF/NTF TO RE-OPEN THE INVESTIGATION
  INTO THE LOSS OF MV ESTONIA
  [orginal content]
  International transportation unions in yet another demand before the Swedish government

  TRANSPORTFACK KRÄVER BÄRGNING AV ESTONIA - NERIKES ALLEHANDA 010308
  De internationella transportfacken upprepar i ett brev till regeringen kravet på att
  Estoniaolyckan skall utredas på nytt.
  Här finns ORGINALBREVET  DEN NYA ESTONIA-INFORMATIONEN HAR NÅTT FRAM TILL DE FOLKVALDA
  Riksdagsmotionärerna är välinformerade om de viktiga huvudfrågorna
  Ett ljudklipp från ekonyheterna i P1 010307 17.45 [RealAudio]
  Se hur riksdagsledamöterna surfade här i ett utdrag ur LOGGFILEN
  Här har varit en del besökare från SJÖFARTSVERKET också  MÅNGA ÅSIKTER OM ESTONIAUTREDNING - SVD 010307
  Det är inte alls säkert att frågan om en ny Estoniautredning står och faller med
  regeringens besked på fredag. I riksdagens trafikutskott ligger tre motioner med
  krav på ny utredning som sannolikt går till omröstning om regeringen säger nej


  VERKETS SKULD ÄR OOMTVISTLIG - GP/DEBATT 010303
  Frågetecknen kring varför Sjöfartsverket tillät den icke sjövärdiga Estonia
  att lämna Tallin kvarstår, anser Mats Holm och Susanna Popova


  RIKSDAGSKRAV PÅ NY ESTONIAUTREDNING - EXPRESSEN 010307  FAKTAGRUPPEN SVARAR NÄRINGSDEPARTEMENTET 010226
  [ 144 Kb PDF ]
  Den Oberoende Faktagruppens yttrande angående remissinstansernas svar till
  regeringen i fråga om behovet av en ny utredning av M/S Estonias förlisning

  Sällan eller aldrig har väl vare sig internationella utredningskommissioner, myndigheter
  eller institut blivit så in på bara skinnet avklädda och lämnats att stå där i ljuset av sin
  kranka blekhet [redaktörens kommentar]  ANDERS BJÖRKMANS BREV TILL REGERINGEN 010220

  Ny utredning av M/S Estonias förlisning baserat på nya bevisade uppgifter
  Hela [JAIC-]utredningen fick ske hemligt med allt material sekretessbelagt, vilket
  underlättade förfalskningarna av alla väsentliga uppgifter. Så får naturligtvis inte en
  sjöhaveriutredning gå till - det leder till konspirationsteorier

  SJÖFARTSVERKETS ROLL VAR ATT UNDERVISA - GP/DEBATT 010228

  Susanna Popova och Mats Holm håller på att skapa en sanning av
  något som är falskt, skriver Sjöfartsverkets direktör Johan Franson
  i ett svar på deras debattartikel den 25 februari


  DET KRÄVS EN NY UTREDNING KRING ESTONIA - GÖTEBORGSPOSTEN 010225

  Frågan om varför fartyget inte stoppades måste få ett svar, skriver redaktör Mats
  Holm och chefredaktör Susanna Popova, Moderna Tider, på GP:s debattsida

  Utan godtagbara svar på dessa frågor kan vi bara konstatera att svenska sjöfarts-
  myndigheter har ansvar för att över 850 människor miste livet på Östersjön

  DAGS FÖR NY ESTONIA-UTREDNING - LEDARE I BORÅS TIDNING 010213
  Eftertänksamhet och försiktighet i all ära, men vad regeringen nu har att ta ställning till
  är om vi skall nöja oss med de knapphändiga fakta som finns om Estonias förlisning,
  eller om ambitionen bör vara att reda ut så många oklarheter som möjligt

  REGERINGEN OCH RIKSDAGSPARTIERNA VILL NU FUNDERA I TVÅ VECKOR TILL!
  "Visste man att det gick att räta ut frågetecknen då vore det ju ingen tvekan om
  att man skulle gå vidare, men det är inte så säkert att man kan det", menar Inger
  Davidsson (kd). Vad är det för kristallkula som är så oerhört svår att få klarsyn ur,
  eftersom man nu tvekar inför att ens starta själva utredningsarbetet?
  [RealAudio]  M/V ESTONIA - THE LAST VOYAGE - FACTGROUP REPORT 010211
  "The aim with this report is to show that the route concluded by JAIC is incorrect.
  The JAIC route was used to support their scenario on how M/V Estonia could loose
  her visor. This report will reveal the sloppy investigation work performed by JAIC
  and further more call for a new investigation of the disaster"  URKUNDSFÖRFALSKNING FÖR ATT DÖLJA BRISTANDE SJÖVÄRDIGHET[ 662 Kb PDF ]
  FÖR FÖRSTA GÅNGEN UTLAGD KOMPLETT PÅ SVENSKA FRÅN FAKTAGRUPPEN!

  UTSKRIFT AV TELEFONFÖRHÖR MED ÖVERINSPEKTÖR ÅKE SJÖBLOM 941031
  Förhörsledaren, kriminalinspektör Egon Bergqvist, samtalar under 20 minuter
  med Sjöblom i telefon. "Sjöblom vill i nuläget inte lämna ut [arbets-]materialet
  till polisen" ... "det [materialet] är lätt att misstolka". Bergqvist vill inte ha det!


  BENGT SCHAGER: JAIC STRUNTADE I VITTNESMÅL - MODERNA TIDER 0102
  FÖRHÖRET med Åke Sjöblom, den inspektör som kontrollerade Estonia i Tallinn,
  är fel återgivet - skriver Bengt Schager som själv satt med i haverikommissionen


  UTSKRIFT AV SAMTAL MED ÅKE SJÖBLOM OCH GUNNAR ZAHLÉR PÅ SHK 941102

  Haverikommissionens förhör med inspektörerna som Schager skriver om i MT

  SÄKERHETSBRISTER INSPEKTÖREN TALAR OM I TV1 PÅ FÖRLISNINGSDAGEN
  SVT Aktuellts intervju med Sjöblom kl 21 den 28/9 1994. Då handlade det endast
  om att man upptäckt några enstaka uttjänta spännband men inte haft mer tid
  [RealAudio]

  SÄKERHETSBRISTER INSPEKTÖREN TALAR OM I TV4 DAGEN EFTER FÖRLISNINGEN
  TV4 sände sin intervju med Sjöblom 06.30 i nyheterna den 29/9 1994. Här handlade
  det inte uteslutande om ett mindre antal dåliga lastspännband på bildäck.
  Här gällde det plötsligt mycket allvarligare brister!
  [RealAudio]

  UPPREPAD KRITIK MOT SJÖFARTSMYNDIGHETERNA - Helsingborgs Dagblad 010205
  Riksdagens revisorer varnar för sammankopplingen mellan Sjöfartsinspektionen och
  värdmyndigheten Sjöfartsverket, vilket exemplifieras i historien om Saga Star som
  tilläts fortsätta i trafik utan bogvisir.


  MODERNA TIDER: DESPERATA FÖRKLARINGAR FRÅN SJÖFARTSVERKET
  I somras fick nya graverande uppgifter om Sjöfartsverkets agerande, samma
  dag Estonia lämnade hamn, regeringen att kräva ett yttrande från verket.
  Ett YTTRANDE som förvirrar mer än det förklarar. Av Mats Holm


  SJÖFARTSVERKET MISSADE ESTONIAS BRISTER - SVD 010203
  Hamnstatskontrollerna var för slarviga. Flera av de brister som upptäcktes
  på Estonia borde ha uppmärksammats vid tidigare kontroller i Stockholm


  INSPEKTÖR ERKÄNNER ESTONIASLARV - NYA DAGEN 010203
  Bristerna på Estonia hade kunnat upptäckas erkänner nu Ulf Beijner,
  som tidigare var överinspektör vid Sjöfartsinspektionen i Stockholm


  SAHLIN SKJUTER UPP GRANSKNINGSBESLUT - SVD 010203
  På näringsdepartementets transportenhet fortsätter tjänstemännen att
  bereda frågan om regeringen ska tillsätta en ny granskningskommission.
  Arbetet är inte lätt. - Det blir inget beslut nu som tidigare utlovats. Vi måste
  fortsätta att bearbeta remissvaren, säger departementsrådet Siv Gustavsson


  ESTONIA-FEIL BLE ALDRI AVDEKKET - NETTAVISEN VERDEN 010203
  Det svenske sjøfartsverket sviktet i kontrollen av ulykkesferja "Estonia"

  VIKTIGT ESTONIAVITTNE DÖMT FÖR NARKOTIKABROTT - SVD 010201
  Vaktmatrosen Silver Linde - ett av JAIC:s huvudvittnen - fick nio år!
  Läs också artikeln i Aftonbladet 010202

  EXPRESSEN: GREGG BEMIS ANKLAGAR REGERINGEN FÖR STÖLD
  Gregg Bemis anklagar kustbevakningen för att ha stulit den sonar
  som användes vid dykningen till Estonia.
  [ Rapporten finns här ]
  - Det skulle inte förvåna om den svenska regeringen låg bakom

  STOR OCH TYDLIG KOMPOSITBILD PÅ DET SPRÄNGSKADADE PROVOMRÅDET
  Bilden kommer från en av Gregg Bemis dykare vid expedition 2000 [ 195 Kb JPG ]

  "EXAMINATION OF METAL SAMPLES FOR EVIDENCE OF SHOCK LOADING"
  The final report from Southwest Research Institute in San Antonio, Texas
  Mechanical and Materials Engineering Division January 26, 2001
  [ 3.6 Mb PDF ]

  DER SPIEGEL: UNTERGANG DER "ESTONIA" LÖCHER IM STAHL
  Spiegel redovisar rapporten från det statliga tyska institut som först avböjde när
  Jutta Rabe ville anlita dem. Detta gjorde man på grund av, som man uttryckte det,
  "Estonia-frågans politiska känslighet". När BAM senare motiverade avböjandet sa
  de att man aldrig gjort en motsvarande undersökning och förfogade inte över de
  resurser som krävdes. Tydligen kunde man när Spiegel var uppdragsgivaren!

  Spiegel har här även lagt ut det TV-program man sände på söndagskvällen

  DAS NEUE GUTACHTEN DER BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG
  Den kompletta rapporten från statliga Bundesanstalt für Materialprüfung
  (BAM) i Berlin, som lyder direkt under det tyska näringsdepartementet

  Rapporten finns också här BAM 1 + BAM 2 eller i SUMMERING på engelska

  NYA UPPGIFTER OM JAIC: STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN
  MacGregor, haverikommissionen och det nordiska sjöfartsmyglet
  MacGregor föreslog olycksscenariot för haverikommissionen (JAIC)!

  FRÅN EN ANONYM UPPGIFTSLÄMNARE: M/S ESTONIA - DAGBOK
  Här beskrivs ingående hur makthavarna internt handlade Estonia-
  frågan fram till början av 1996 och samtidigt redovisas de officiella
  mediahändelserna. Författaren har haft tillgång till information som
  endast några få personer nära Sjöfartsverkets ledning kände till.


  STATENS HAVERIKOMMISSION - KORREKT MYNDIGHETSUTÖVANDE?
  Faktagruppen: uppfyller SHK kraven i Tryckfrihetsförordningen?

  "EXPLOSION PÅ 'ESTONIA' INTE TROLIG" - DAGENS NYHETER 010118
  Anders Hellberg påstår att rapporterna släpptes på CD två dagar
  innan anhörigföreningarnas informationsmöte i Riksdagshuset!

  Detta är felaktigt! CD-skivan från Agnef, med de fullständiga rapporterna,
  offentliggjordes först på onsdagen. Hellberg skriver också att DN samma
  onsdag bad Foi "att ta del av materialet och göra ett preliminärt utlåtande".
  Varför kontaktade Dagens Nyheter inte "experterna" redan på måndagen?
  Det är märkligt att DN:s och Foi:s behov av en dementi är så stort att det
  endast några timmar senare produceras en text i tidningens nätupplaga!
  Som jämförelse kan nämnas att Lars Ekbom studerade de båda tyska
  rapporterna i två veckor innan han ansåg sig klar att ge sin bedömning.

  RAPPORT RÖRANDE METALLPROVER TAGNA FRÅN MS ESTONIA
  Lars Ekbom har på uppdrag av föreningen SEA granskat rapporterna
  OBS! Rapporten från Brandenburg nu återupplagd med rimlig filstorlek

  M/S ESTONIA - HANDLINGAR TILL REGERINGEN FRÅN AGNEF 2001-01-17
  Tyska rapporter om metallprover från informationsmötet i Riksdagshuset
  De tyska orginalrapporterna översatta till engelska och fullständigt redovisade
  The report from Brandenburg is now re-published in a smaller bytezize

  MV ESTONIA - DOCUMENTS PRESENTED THE SWEDISH GOVERNMENT
  Reports on metal samples. From the press conference at Riksdagshuset
  The complete orginal German reports translated to English
  [ ADOBE ACROBAT PDF ]

  NEW CLUE TO ESTONIA SINKING - BBC NEWS 010117

  "ESTONIA"-KATASTROPHE WIRD NEU AUFGEROLLT - DIE WELT 010119

  1. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION OMBORD PÅ ESTONIA! [RealAudio]
  Docent Lars Ekbom med 28 års erfarenhet på området är säker [18-EKOT]

  2. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION OMBORD PÅ ESTONIA! [RealAudio]
  TV4-nyheterna kl 22 låter anhörigföreningen SEA:s ordförande komma till tals

  3. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION OMBORD PÅ ESTONIA! [RealAudio]
  SVT Aktuellt kl 18 gör uttalande från ansikts- och namnlösa "FOA-experter"
  Inslaget är identiskt med det som visades i Rapportsändningen 19:30
  [TV1]

  4. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION OMBORD PÅ ESTONIA! [RealAudio]
  SVT Aktuellt kl 21 stympar docenten från 20 till 5 sekunder! medan "FOA-
  experterna" enbart förlorar sin "vridning". I samband med docentens
  återstående 5 sekunder utgör detta en klart oacceptabel journalistik!


  ANDERS BJÖRKMAN SYNAR ENMANSUTREDAREN JOHAN FRANSON
  Björkman har utrett Franson, sjösäkerhetsdirektör på Sjöfartsverket
  1. De rättsliga aspekterna-utredningen 10/94, 2. Konsekvensanalysen 12/94,
  3. Dykexpeditionen 12/94, 4. Presentationen för Etiska Rådet 12/94,
  5. Övertäckningsanalysen 2/95 och 6. Remissyttrandet till regeringen

  AGNEF:S BREV TILL STATSMINISTER GÖRAN PERSSON 2001-01-17
  FÖRNYAD BEGÄRAN OM NY UTREDNING AV M/S ESTONIAS FÖRLISNING

  INFORMATIONSMÖTE: OFFENTLIG REDOVISNING AV ANALYSMATERIALET
  Rapporterna presenteras med expertkommentarer och tillställs regeringen

  PRESSFOTOGRAF DOKUMENTERADE FÖRLISNINGEN!
  Håkan Isefjords två filmrullar upphittade sedan plötsligt försvunna

  SVEA HOVRÄTT NEKAR ESTONIA-ANHÖRIGA SKADESTÅND 010110
  Advokat Henning Sjöström går till Högsta domstolen. - Den enda
  chansen att få Estoniakatastrofen allsidigt prövad i offentlighetens
  ljus är en process. Därför kommer vi att överklaga, säger han


  SSPA: ESTONIA-UTREDNINGEN BÖR KOMPLETTERAS [RealAudio]
  "Frågorna går att besvara utan nya undersökningar av fartyget"

  SSPA:s REMISSVAR - ORGINALDOKUMENTKOPIA 010105

  GÖTEBORGS-POSTEN: UTRED ESTONIA EN GÅNG TILL 010109

  FINLAND SÄGER NEJ TILL NY "ESTONIA"-UTREDNING
  Hellberg klipper & klistrar bort KTH i Dagens Nyheter 010109

  FINLAND SÄGER NEJ - ORGINALDOKUMENTKOPIA 010105

  ANDERS ULFVARSON I SVT AKTUELLT: JAIC:s RAPPORT VILSELEDANDE! [RealAudio]
  "Nya fakta ... JAIC-rapporten inte fullständig men det är faktiskt värre än så..."

  OBEROENDE FAKTAGRUPPEN: LÖGNER FRÅN KTH OCH MCGREGOR!
  En deltagare på Agnef-seminariet försvarar sig mot påhoppen 010107

  AGNEFS KOMMENTARER TILL REMISSVAR ANG ESTONIA 010107

  BOGEXPERT STÖDER OFFICIELLA ESTONIATEORIN - TT 010107
  TT brister i faktakontroll och redovisar inte avgörande uppgifter!

  FARTYGSEXPERT VILL HA NY OBEROENDE ESTONIAUTREDNING - TT 010107
  Professor Anders Ulfvarson, Chalmers, skärper sin redan hårda kritik av JAIC

  FAKTAGRUPPEN: FLERA NYA ESTONIAFAKTA ATT TA STÄLLNING TILL 001228
  Med nyårshälsningar till Näringsdepartementet från Oberoende faktagruppen

  ANDERS BJÖRKMAN OM VISIRET, VRAKET OCH ANNAT SKROT (FRAGMENT)
  Tre finska fartyg rapporterade fel vrakposition. Visiret i gott skick!

  M/S ESTONIAS VISIRGÅTA - FAKTAGRUPPENS RAPPORT 001224
  Bilden av visiret "stående" på sidan av fartyget!

  THE M/V ESTONIA VISOR RIDDLE - FACTGROUP REPORT 001224
  The picture of the visor "standing" on the side of the ship!
  English comment by Anders Björkman Visor on the bottom

  NY UTREDNING OM "ESTONIA" AVVISAS - ANDERS HELLBERG I DN 001229

  SJÖFARTSVERKETS REMISSYTTRANDE: FYRA SKRIVELSER ANGÅENDE ESTONIA

  STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVARS REMISSYTTRANDE

  SPRÄNGNING AV ESTONIA POLISANMÄLS I TYSKLAND - DN 001222

  NYTT STÖD FÖR BOMB PÅ "ESTONIA" - DAGENS NYHETER 001219

  LLOYDLIST: NEW BOMBSHELL AS ESTONIA ROW GOES ON (001216)

  UTÖKAD RAPPORT PÅ SVENSKA: EXPEDITION ONE EAGLE 19-31 AUGUSTI 2000
  Bemis & Rabe rapporterar om alla försök att störa eller förhindra dykningarna!

  BREV TILL NÄRINGSDEPARTEMENTET, TRAFIK- OCH KONSTITUTIONSUTSKOTTET
  Stefan Torssell "Angående brister i sjösäkerhetsarbetet och avsteg från riksdagens beslut"
  Läs också hans brev till Johan Franson på Sjöfartsverket som är omskrivet i Moderna Tiders artikel

  UTRED "SPRÄNGNINGEN" AV ESTONIA!
  Kent Härstedt & Lars Ångström DN 001211

  JUTTA RABE ANKLAGAR MONA SAHLIN OCH JAIC I SVT AKTUELLT 001208 [RealAudio]

  GREGG BEMIS OM SPRÄNGNINGSBEVISEN I SVT RAPPORT 001208 [RealAudio]
  Rapport för fram Olle Rutgersson, professor i skeppsteknik, som bombexpert!

  HENNING WITTE OM BEVISEN OCH POLISANMÄLAN I SVT RAPPORT 001208 [RealAudio]

  INDEPENDENT NEWS: BOMB BLAMED FOR SINKING OF THE 'ESTONIA'?
  Baltic ferry disaster: Laboratory reports on debris strongly suggest that
  the 1994 sinking was not an accident, as claimed by an inquiry


  HOW CAN A SEAWORTHY SHIP SINK? BY PROFESSOR HUGO TIBERG
  Professor Tiberg explains the juridical definitions of "seaworthiness"
  and criticizes the JAIC claim that MV Estonia was seaworthy before
  her last departure. The article is an excerpt from the Axel Ax:son
  Johnsons Institute by the University of Stockholm Yearbook 2000.

  The complete Yearbook 2000 can be found here

  EXPERT: ESTONIA BORDE HA STOPPATS (TT 001205)
  Hugo Tiberg, professor i sjörätt, drar slutsatsen att Estonia saknade sjövärdighet  URKUNDSFÖRFALSKNING FÖR ATT DÖLJA BRISTANDE SJÖVÄRDIGHET[ 662 Kb PDF ]

  FORGERY TO HIDE LACK OF SEAWORTHINESS - FACTGROUP REPORT 991020  MODERNA TIDERS MATS HOLM SKRIVER OM "SJÖFARTSVERKETS SKULD"
  "Samma myndighet som ansvarar för vår sjösäkerhet utfärdade falska behörigheter
  till sjöbefäl och protokollförde Estonia som icke sjövärdig efter inspektion i Tallinn
  den 27 september 1994 - men lät henne ändå i strid med sjölagarna lämna hamn"

  LÄS OCKSÅ SUSANNA POPOVAS ARTIKEL KOD 17 I SAMMA NUMMER!

  MODERNA TIDERS MATS HOLM INTERVJUAS I TV2:s MORGONPROGRAM [RealAudio]
  Rapport blockerar inslaget i samtliga sina nyhetssändningar under dagen (001205)

  DAGENS NYHETER DEBATT 001205: "ESTONIA-PROTOKOLL FÖRFALSKAT"
  Moderna Tiders Susanna Popova och Mats Holm anklagar Sjöfartsverket

  SVENSK SJÖFARTS TIDNING LEDARE: DAGS ATT AGERA I "ESTONIA"-FRÅGAN
  Det är väl ingen som tror att Greg Bemis och Jutta Rabe är de sista som kommer att agera?

  RIKSDAGENS REVISORERS GRANSKNING AV SJÖFARTSVERKET
  Förstudie: 1999/2000:4 Sjöfartsverkets sjösäkerhetsarbete

  Rapport: 1999/2000:12 Sjöfartsinspektionens tillsyn

  Förslag till riksdagen: 2000/01:RR8 Sjöfartsinspektionens tillsyn

  SUMPEN I TROLLHÄTTAN MED FEL I STORT SOM I SMÅTT SJÖNK OCKSÅ PRÅMEN
  Sjöfartsverket riskerar åtal. Bara pinsamt eller undantaget som bekräftar regeln?

  INSTITUTET FÖR MEDIESTUDIER: MEDIABEVAKNINGEN VAR SVAG OCH VILSELEDANDE
  SR:s Vår grundade mening av Anders Brunkert & Åke Pettersson om Estonia-dykningarna
  Läs Institutet för Mediestudiers rapport här och listan över rapportens nyhetsunderlag [ingår] här

  ESTONIA - EXPLOSIVT MATERIAL Journalisten 001115
  Bemis argaste kritiker engagerade i psykförsvaret

  PK SVERIGE, SAMARBETSORGAN FÖR PUBLICISTKLUBBENS SAMTLIGA KRETSAR
  beslöt vid sitt möte i Stockholm den 13 november 2000 att göra följande uttalande

  OBEROENDE FAKTAGRUPPEN: SPÅR AV EN OREGELBUNDEN SKADA I SKROVET 001118
  Hålets storlek kan inte bedömas pga en sandhög som dumpats efter juni 1996

  INDEPENDENT FACT GROUP: TRACE OF AN IRREGULAR DAMAGE IN THE HULL 001118
  Hole-size cannot be determined due to a pile of sand dumped after June 1996

  RAPPORT OM DYKEXPEDITIONEN 19-31 AUGUSTI AV GREGG BEMIS OCH JUTTA RABE
  Report on the diving expedition in the Baltic Sea to the wreck of the passenger ferry Estonia

  LETTER TO THE HEADS OF STATE IN SWEDEN, FINLAND AND ESTONIA 001102
  Bemis & Rabe: "...these results bring a dramatic change to the case of the Estonia and will
  have tremendous impact on your countries, especially in the eyes of the rest of the world"


  ZWEI DEUTSCHE STUDIEN BELEGEN EXPLOSION AUF DER "ESTONIA"-FÄHRE
  Die Welt: Tyska åklagare kommer sannolikt att börja utreda Estoniaolyckan

  YTTRANDE ÖVER INKOMNA HANDLINGAR AVSEENDE HAVERIRAPPORTEN 001027
  Yttrande av professor Anders Ulfvarson vid institutionen för Marin teknik

  NÄRINGSDEPARTEMENTETS REMISS AV FYRA SKRIVELSER OM MS ESTONIA 001016
  Svar undertecknat Ann-Louise Eksborg, Generaldirektör Statens haverikommission

  ANDERS BJÖRKMANS BREV TILL ANN-LOUISE EKSBORG OCH MIKAEL HUSS
  Kritik angående remissvaret ovan från Eksborg, GD Statens haverikommission

  MINNESANTECKNINGAR FRÅN 15/09 PM NÄRINGSDEPARTEMENTET 001016
  Minnesanteckningar från mötet mellan Mona Sahlin och anhöriga och överlevande

  BENDRÈUS OCH ICKE-FÖRENINGEN DIS DESPERATA PRESSMEDDELANDE
  Läs hans och "styrelsens" häpnadsväckande uttalande från den 5 november
  Läs vidare här om anhörigföreningen DIS som redan 1996 blev dimma!

  NYA BILDBEVIS SKICKADE SAHLIN: VEM HAR ÖPPNAT OCH STÄNGT RAMPEN?
  De första och hittills största nyheterna från dykningarna som ingen ÄNNU vill ta in!

  NYTT BREV TILL SAHLIN: HAVERIKOMMISSIONENS SLUTSATSER ÄR OHÅLLBARA
  Faktagruppens replik på Sten Andersson, Sjöfartsverket, i Nya Dagen 001004

  MILJÖPARTIETS MOTION TILL RIKSDAGEN 001005
  Kompletterande granskning av Estonias förlisning

  KRISTDEMOKRATERNAS MOTION TILL RIKSDAGEN 001004
  Förslag till riksdagsbeslut om uppföljning av Estoniaolyckan

  MODERATA SAMLINGSPARTIETS MOTION TILL RIKSDAGEN 001003
  Förslag till riksdagsbeslut om oberoende utredning av Estonia

  GETTING TO THE BOTTOM - ALBUQUERQUE JOURNAL 001030
  Gregg Bemis uttalar sig första gången i USA efter han anhållits i Sverige
  Läs också deras uppföljande artikel om den svenska reaktionen från 001102

  HUR LÄNGE ÖVERLEVDE MAN I ESTONIA?
  Ryssarna erbjöd oss sina räddningsresurser redan dagen efter Estonia förlist!

  SÅ SVARADE VÄNSTERPARTIET PÅ AGNEF:s BREV (avsänt 000904)
  V sviker de anhöriga för att hoppet om en ministerpost ska finnas kvar
  Läs AGNEF:s officiella replik och Rolf Sörmans brev samt AGNEF:s första brev

  ESTONIA-DYKAREN SOM FÖRSVANN LIKA SNABBT SOM HAN DÖK UPP
  Namngiven dykare filmade hål i skrovet vid oredovisade dykningar!

  GREGG BEMIS OCH JUTTA RABE ANHÅLLNA - AB 001009
  Sveriges regering vill döda budbäraren, säger Gregg Bemis

  UTRED RYKTENA OM "ESTONIA" - DN DEBATT 001003
  Långt ifrån bara rykten men Lars Ångström (mp) kräver omprövning i riksdagen

  MASKINPERSONALENS LÖGNAKTIGA VITTNESMÅL
  Anders Björkman har analyserat deras "mirakulösa" flykt till däck 8

  NON-EVALUATED DAMAGES AND MISLEADING CONCLUSIONS
  The International MV Estonia Seminar, Stockholm 29-30 May 2000

  LYCKÖNSKNINGAR TILL AGNEF:s ESTONIA-SEMINARIUM 000529
  Ett brev från modern till Estonias siste kapten Arvo Andresson

  STIFTELSEN ESTONIAOFFREN OCH ANFÖRIGA SEA:s RESOLUTION 000923
  Antagen vid mötet på Sjöhistoriska muséet i Stockholm. Stöd deras kamp!

  ÅKLAGAREN GER SIG PÅ ANHÖRIGFÖRENINGARNA
  "Griftefridens" lagskrivare har dock redan gått emot honom

  TT STOPPAR UPPGIFTER FRÅN ESTONIA-ANHÖRIGA I ESTLANDNYA DOKUMENT!
  Läs faxet som de anhöriga i Estland skickade in till TT den 6 september där man
  tar avstånd från anhörigföreningen DIS och dess "ordförande" Gunnar Bendreús!

  VART TOG NCC:s MILJONER VÄGEN?
  Företaget fick 258,8 miljoner av regeringen för att täcka över vraket av Estonia

  RAPPORT-REDAKTIONENS LÅNGTGÅENDE OCH SYSTEMATISKA ESTONIA-CENSUR
  Läs den förre anhörigadvokaten Henning Wittes korrespondes med Rapportchefen  MONA SAHLIN & TV-MEDIA FÖRSÖKER SÄTTA PUNKT
  Mediabevakningen fortsätter! Den här gången gäller det TV2 och TV4 000915  VARFÖR VILL TV4 HA RÄTTEN TILL ESTONIAMATERIALET MED KROPPARNA?
  Spelet i kulisserna med regeringen och Jutta Rabe som med- respektive motparter

  PERSONERNA HOS STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR
  Myndigheten som uppger sig ha 17 anställda inklusive generaldirektören  DYKAREN ULF ERIKSSON FRÅN BALTIC SEA TECH DIVERS TV4 000906 [RealAudio]
  Hör hans förnuftiga kommentarer angående hålet på Jutta Rabes videofilm

  HASSE SVENS, PERNILLA ZETHRAEUS, BO KÖNBERG TV2 000906 [RealAudio]
  Haverikommissionen "stärker" sina egna uppgifter med hjälp av TV2  TURERNA KRING ESTONIA DEL 1 FOLKRADION P3 SEPTEMBER 2000 [RealAudio]

  TURERNA KRING ESTONIA DEL 2 FOLKRADION P3 SEPTEMBER 2000 [RealAudio]  ANHÖRIGFÖRENINGEN AGNEF:s OBESVARADE BREV TILL STATSMINISTERN

  ANHÖRIGFÖRENINGEN AGNEF:s OBESVARADE BREV TILL PARTILEDARNA
  Endast vänsterpartiet och kristdemokraterna har svarat. Se upp i länklistan!

  DEN FRIA PRESSEN VISAR SITT RÄTTA ANSIKTE
  Papperstidningarna gick till samlad attack mot dykningarna. Fortsatt bevakning

  DE MISSADE SCOOPET: ESTONIABEVIS SÄKRADE!
  Två tidiga uppgifter som ignorerades under mediablockaden

  STATSMINISTER CARL BILDTS MÄRKLIGA AGERANDE PÅ FÖRLISNINGSDAGEN
  Utdrag från nätboken KATASTROFUTREDNING av civilingenjör Anders Björkman

  Knut Carlqvist vs DN:s Anders Hellberg TV2 000803 [RealAudio]

  Mona Sahlin vs sjöhistorikern Claes-Göran Wetterholm TV4 000802 [RealAudio]

  Länkar till sidor om f d marinkårssoldaten F. Gregg Bemis Jr

  Anhöriga i Estland uttrycker sitt stöd för Bemis undersökning
  Fax till anhörigföreningen AGNEF:s Estonia-seminarium i maj 2000  Inslag om Estoniadykningen TV4-nyheterna 000713 kl 18:30 2 min 50 sek [RealAudio]

  Inslag om Estoniadykningen SVT Aktuellt 000713 kl 21 25 sek [RealAudio]  AgnEf:s Anders Ericson vs Mona Sahlins springpojke i TV4 [RealAudio]

  MOTBILDEN FÅR INGET UTRYMME - TYST I MEDIERNA
  Journalister fast i sina föreställningar Journalisten 000224

  BIDROG BOMBER TILL ESTONIAS UNDERGÅNG? Artikel ur SvD 3 jan

  Fyra artiklar ur Der Spiegel 1 jan
  PC

  Fyra artiklar ur Der Spiegel 1 jan MAC

  DEN TYSKA EXPERTGRUPPENS SLUTRAPPORT

  Evaluation of the JAIC report and comparison with
  the report of the German 'group of experts'
  41.3 SUMMARY

  "Tanken var att skylla på vädret" - intervju med Werner Hummel

  Intervju med estländaren Andi Meister från 1996
  Efter att han avgått som haverikommissionens ordförande

  Heiwa Co fler faktaböcker och information från Anders Björkman

  Ingenjör Johan Ridderstolpes faktasidor om Estonia-haveriet

  DEN OBEROENDE FAKTAGRUPPEN

  Estonia-artiklar utlagda på Finanstidningens hemsida
  OBS! Artiklarna från 1998 nu åter tillgängliga för allmänheten

  SEA anhörigorganisationen som vill bärga de omkomna

  Artikeln M/S Estonia sänktes Del 1 & Del 2 av Lars Adelskogh
  Artikellänkarna kommer från informationssidan M/S Estonia sänktes

  CITERAT: om M/S Estonia är en bra samlingplats för uttalanden

  Förre anhörigadvokaten Henning Wittes bok om Estonia

  Sinking, Swedish press & Viznyuk-style propaganda

  En grupp samtida Estonia-apologeter i filosofisk högklass [RealAudio]

  US Media Reports on Estonia Disaster

  THE ESTONIA ACCIDENT IN THE PRESS
  - This corpus
  gives the analyst an exceptionally versatile access to the
  ideologies behind the news reports of the accident

  Styrelsen för psykologiskt försvar
  [ Officiell Estonia-info ]

  THE FINAL REPORT [ HTML-version ] on the capsizing on
  28 September 1994 in the baltic sea of the ro-ro passanger
  vessel MV ESTONIA. The Joint Accident Investigation
  Commission of Estonia, Finland and Sweden.

  Den svenska översättningen
  [ Acrobat Reader PDF ]

  Analysgruppens slutrapport överlämnad 990421

  UPPDELADE ESTONIA-NYHETERAKTUELLT 20042003200220011999-2000

  TILL OMSLAGET!