ESTONIA-NYHETER 2002

FRITEXTSÖKNINGFLERA ESTONIA-NYHETER2004200320011999-2000

OBS! SIDAN ÄR FORTFARANDE UNDER UPPBYGGNAD

BELYSANDE NOTIS OM MONA SAHLIN

Dagens Nyheter 020904

Klicka på bilden!


Klicka på bilden här ovanför för att ta reda på hur det går om man är en idiot i gammal grekisk mening, och samtidigt slarvar med kontokorten!

Vad säger Jokern?

INGA BEVIS I NY BOK OM
ESTONIAKATASTROFEN


Svenska Dagbladet 020717
- Orsaken var att rysk högteknologi och kärnvapenteknologi smugglades från Tallinn
via Stockholm till USA, säger Jutta Rabe som i går presenterade sin nya bok.

Smugglingen skedde på uppdrag av den amerikanska säkerhetstjänsten och med
den svenska regeringens goda minne. Stockholm fungerade som transitland och
omlastningsplats för den hemliga lasten, påstår den tyska tv-journalistenDie Estonia
Tragödie eines Schiffsuntergangs

P1-Morgon 020716

Sveriges radios korrespondent i Wien recenserar Jutta Rabes nya bok

RealAudioMP3

GREG BEMIS TRÖTT PÅ ESTONIA

Svenska Dagbladet 020610

ANHÖRIGA BILDAR NY FÖRENING

Dagens Eko kl 07.00 020607

RealAdioellerMP3eller SR Jönköping 020611


MATS BERGLIND (s)
ljög om remissvaren

Riksdagen torsdagen den 30 maj
Mats Berglind: "Det var ett ordentligt remissförfarande med myndigheter, och det var överläggningar med politiska partier, med de anhörigas intresseorganisationer, osv. för att göra en så bred och så god bild som möjligt av om detta var tillräckligt mycket nya fakta för att vi skulle driva frågan om en ny utredning. Och i en del remissvar förordades detta. Men den övervägande delen sade att det inte var tillräckligt många nya fakta i detta ärende för att man skulle driva frågan om en ny utredning." RealAudio

Här ljuger Mats Berglind inför Riksdagen! Trots att två av remissinstanserna var jäviga, de var själva involverade i Haverikommissionens arbete, menade majoriteten av de tillfrågade att en ny utredning var nödvändig. Läs om remissbehandlingen

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU20 Granskningsbetänkande

2.14. Regeringens hantering rörande m/s Estonias förlisning

RESERVATIONER

av Per Lager (mp) samt Björn von der Esch (kd)

UTSKRIFTER AV DEBATTEN I KAMMAREN
SAMT RESULTATET AV OMRÖSTNINGEN

LJUDFILER AV DEBATTEN I KAMMAREN
Från Riksdagens direktsända Web-TV
RealAudio

Björn von der Esch (kd) anförande

Lars Ångström (mp) anförande

Mats Berglind (s) anförande

Lars Ångström (mp) replik 1

Mats Berglind (s) replik 1

Lars Ångström (mp) replik 2

Mats Berglind (s) replik 2

MP3

Björn von der Esch (kd) anförande

Lars Ångström (mp) anförande

Mats Berglind (s) anförande

Lars Ångström (mp) replik 1

Mats Berglind (s) replik 1

Lars Ångström (mp) replik 2

Mats Berglind (s) replik 2

Det bör tilläggas att Riksdagens pressrelease "KU:s granskning av regeringen
är klar" (020521), inför begivenheterna i kammaren den 30 maj, inte på något
enda ställe omnämner granskningen rörande regeringens hantering av Estonia.
Franson uppmärksammar
SKL:s sakkunnigutlåtande

SKL 020422
1043 dagar efter det att Faktagruppen publicerade sin egen undersökning "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet", angående det manipulerade hamnstatsprotokollet i Haverikommissionens rapport - och 24 veckor efter den Alla Helgons dag då Statens Kriminaltekniska Laboratoriums sakkunnigutlåtande var tillgängligt - finner Sjöfartsverkets Johan Franson det angeläget att kontakta SKL för att ta del av ärendet.

Denne frie redaktör ser med mycket stort intresse fram emot att få ta del av sjösäkerhetsdirektör Johan Fransons egen bedömning.
Svensk Sjöfarts Tidning
fortsätter debatten
"Tom Heyman debatterar med fel person"

Ulrich Jahnke, SST 10 2002

"Johan Franson och mytbildning"

Tom Heyman, riksdagsledamot (m), SST 8 2002

"Johan Franson bidrar till dimridåerna"

Henrik S Järrel, riksdagsledamot (m), SST 8 2002

"Tom Heyman bidrar till mytbildningen"

Johan Franson, sjösäkerhetsdirektör, SST 6 2002


SAHLIN I KU-FÖRHÖR
DÅ TITTADE MEDIA BORT
HON FICK LOV ATT KALLA IN "TEKNISK EXPERTIS"
FÖR ATT BESVARA EN RAK JA- ELLER NEJ-FRÅGA!

Lyssna på ett kort ljudutdrag här [16Kbps RealAudio] eller här [16Kbps MP3]

Se hela KU-förhöret på RealVideo här [80Kbps 48min 29Mb riksdagens webb-tv]
Hör hela KU-förhöret här [16Kbps RealAudio 6Mb] eller här [16Kbps MP3 6Mb]

Lyssna på hela utfrågningen i en förbättrad ljudversion 20Kbps MP3 7Mb här
REGERINGEN STÅR NU
INFÖR MOMENT 22

Texten nedanför är hämtad från www.larsangstrom.nu

Analys av regeringens svar
  Departementet säger att det inte finns något officiellt dokument som säger något om Estonias status, de hänvisar alltså till att hamnstatsprotokollet bara är ett övningsprotokoll. Detta är fel. Sverige hade ett BITS avtal med Estland som förpliktigade. Eftersom Estland inte själv kunde genomföra hamnstatskontroller skulle det Svenska Sjöfartsverket bistå med detta och utbildning, "on the job training" som det står i avtalet.

  Men om man nu ändå, av ren välvilja, skulle acceptera departementets påstående att hamnstatskontrollen bara var en övning och inte på något sätt ger någon bild av Estonias skick, och att det över huvud taget inte finns något sådant dokument, då är ju saken lika häpnadsväckande: I haverirapporten står det att Estonia var sjövärdig, och man stöder detta påstående med hjälp av just protokollet från hamnstatskontrollen/övningen.

  Nu säger alltså departementet att hamnstatsprotokollet är helt ogiltigt som officiellt dokument. Vad man därmed säger är att JAICs rapport är FEL, eftersom det i den med hänvisning till protokollet påstås att Estonia är sjövärdig. Detta påstående är rapportens bärande premiss, att den sjövärdiga färjan lämnade Tallinn och sedan råkade ut för en ohygglig vågkraft som slog upp visiret etc...

  Om det inte finns något giltigt dokument som stöder tesen om sjövärdigheten så är alltså detta en slutsats som är förhastad i rapporten. Om underlaget för den bärande tesen inte existerar faller den bärande tesen och slutrapporten bli per definition ett dokument utan värde. En ny utredning måste i såfall till.

  Om departementet nu med termen inget "officiellt" dokument vill trolla bort det faktum att det skulle finnas en värdering av Estonias status gjord timmarna innan avgång måste man också förstå vad konsekvenserna av detta blir i nästa led: JAICs bärande tes faller.

  Men som sagt: att hävda att det bara var en utbildning håller inte. Men bara för att återigen vara välvillig, OM vi ändå godtar också utbildningsargumentet innebär det likväl inte att Sjöfartsverket slipper undan ansvar. Sjölagarna tar nämligen inte paus, en utbildningsledare har skyldighet att agera om han upptäcker fel på ett fartyg även om han är från annat land, även om han bara leder en kurs. (Än mindre om vederbörande är auktoriserad och från en annan nation får betalt för att utföra ett uppdrag) Detta är inget svärmeri, inte "bara" ett utryck för moral, utan en juridisk förpliktelse enligt sjölagarna.
  KU:s granskningsärende
  2001/02:39

  Som svar på KU:s skrivelse överlämnas en inom
  Näringsdepartementet upprättad promemoria

  2002-03-05
  SIDA 1 SIDA 2 SIDA 3 SIDA 4
  Fiat Justitia, Ruit Caelum?Åh nej...

  ÖVERÅKLAGARENS "BESLUT"
  I ÖVERPRÖVNINGSÄRENDET


  ÖVERÅKLAGAREN I STOCKHOLM 2002-02-25

  En arbetsveckas "tillägnan" handlingarna i ärendet föranleder ingen åtgärd!
  SVENSK RIKSDAGSMAN:
  Svenska myndigheter
  mörkar rättsskandal
  kring "Estonia"


  Svensk Sjöfarts Tidning 020222

  SST-GÖTEBORG: Svenska myndigheter strävar efter att mörklägga rättsskandalen kring
  "Estonia". Det hävdar den moderate riksdagmannen Tom Heyman.

  Bakgrunden är en kommentar i DN från sjösäkerhetsdirektör Johan Franson i samband
  med att regeringen KU-anmälts av fyra riksdagsmän för att man inte fullföljt sina förplikt-
  elser efter "Estonias" förlisning.

  Johan Franson hävdar att den inspektion som genomfördes i Tallinn kvällen före
  "Estonias" haveri var en övning och att svenska inspektörer inte kan göra en hamn-
  statskontroll på ett estniskt fartyg i estnisk hamn.

  Tom Heyman menar att denna inställning är orimlig och att den svenska staten och
  Sjöfartsverket var djupt involverade i det estniska sjösäkerhetsarbetet. Han hänvisar
  också till ett inspektionsprotokoll undertecknat av en estnisk tjänsteman där det klart
  framgår att "Estonia" inte fick lämna kaj innan bristerna åtgärdats.

  Detta protokoll som återfinns i haverikommissionens rapport skall sedan ha ändrats.

  TOM HEYMANS
  INLÄGG finns i sin helhet på "Sjösidan" och kommer att publiceras
  i nästa nummer [SST 5 2002]

  Läs även sjösäkerhetskonsult Anders Björkmans:
  Fel i Estonia-utredningen (SST 21-22 2000) [reds anm]
  BEGÄRAN OM ÖVERPRÖVNING

  TILL ÖVERÅKLAGAREN I STOCKHOLM 2002-02-18
  från AgnEf - ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV MS ESTONIAS FÖRLISNING [126 Kb PDF]

  Angående AgnEf:s anmälan 1999-09-11 om en misstänkt urkundsförfalskning av
  det hamnstatskontrollprotokoll som finns i JAIC:s haveriutredning. I ärendet har
  angivits en undersökning och
  sakkunnigutlåtande av Statens Kriminaltekniska
  Laboratorium (SKL)
  LOCKET HAR LAGTS PÅ FÖR GOTT
  SÄGER DE ANHÖRIGAS ADVOKAT


  SVENSKA DAGBLADET 020208

  Högsta domstolen brukar inte kommentera sina beslut, men justitierådet
  Göran Regner gör ett undantag:

  "Rättsläget har förändrats sedan advokaterna överklagade. Så ärendet
  har hunnit bli passé"
  [SIC!]
  HD-BESLUT ÖPPNAR FÖR FRANSK
  RÄTTEGÅNG OM "ESTONIA"


  DAGENS NYHETER 020208

  Målet om "Estonias" förlisning kommer aldrig att prövas i en svensk domstol.
  Högsta domstolen har beslutat att inte ta upp det snåriga ärendet
  REGERINGEN KU-ANMÄLS
  FÖR ESTONIAUTREDNINGEN


  DAGENS NYHETER 020206 [OBSERVERAS! ENDAST I PAPPERSTIDNINGEN]

  Sjöfartsverkets sjösäkerhetsdirektör Johan Franson skickas fram till frontlinjen igen
  GRANSKNINGSANMÄLAN

  KONSTITUTIONSUTSKOTTET

  Henrik S Järrel (m) Rolf Åbjörnsson (kd) Lars Ångström (mp) Kenth Skårvik (fp)

  Stockholm den 4 februari 2002

  "Angående Sveriges bundenhet av IMO-resolutionen A. 849(20) m a a kritiken
  mot haverikommissionens slutrapport rörande m/s Estonias förlisning"
  Villebråd för en dag

  DET VAR FEL TID OCH PÅ FEL PLATS
  OCKSÅ VAR DET AV HELT FEL ORSAK


  Heart2Art

  Mona Sahlin med hjärtat i halsgropen & till konsten
  ANHÖRIGFÖRENING UPPLÖSES

  SVENSKA DAGBLADET 020111

  Föreningen DIS, som "organiserat" anhöriga till offer för katastrofen avskaffas
  Läs om mörkläggarbluffen med Den Internationella Stödgruppen här och här
  SEA-INFO 1-02

  Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

  Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv.

  En av de huvudsakliga riktlinjerna vid föreningens bildande och under åren av verksamhet har varit, och är, att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

  Alltsedan den internationella haverikommissionens (JAIC) slutrapport om förlisningen presenterades, och bristfälligheterna i den blev uppmärksam-made och hårt kritiserade, har våra ansträngningar i ökande omfattning riktats mot att få till stånd en ny och
  oberoende undersökning.

  Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa Estoniafrågan till ett definitivt och värdigt slut


  FRITEXTSÖKNINGFLERA ESTONIA-NYHETER2004200320011999-2000
  M/S ESTONIA
  S Ä N K T ¿