Bertil Calamnius: Anmälan för granskning av Riksdagens revisorer 011211

 

 

Bertil Calamnius

Tunaborgsvägen 25

824 34 Hudiksvall

Tel/Fax 0650-148 44

bertil.calamnius@swipnet.se

 

 

 

 

Riksdagens revisorer

Storkyrkobrinken 7

100 12 Stockholm

 

 

Via fax 08-786 61 88 samt brev

 

Hudiksvall, 11 december 2001

 

Betr.: Anmälan för granskning av Riksdagens revisorer - Förfarandet med motioner som

 kommer upp för behandling i Riksdagens kammare torsdagen den 13 december.

 

Ärendet avser:

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU01 - Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

35. Ny utredning av M/S Estonias förlisning

Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T622, 2000/01:T631, 2000/01:T647, 2001/02:T374 och 2001/02:T458.

Reservation 15 (kd, mp, m)

 

Motionerna föreslår att riksdagen uttalar sig för ny utredning/studerar relevansen i kritiken av utredningen av MS Estonias förlisning.

 

I TU:s betänkande redovisas och hänvisas enbart till regeringens beslut den 19 april i år rörande framställningar med samma krav. Det kan förutsättas att de två motionerna 2001/02:T374 och T458 vilka inlämnades i oktober i år, motiverades just av det beslutet.

 

Skulle kammaren besluta enligt TU:s betänkande innebär detta att riksdagen, utan egen beredning och debatt godtar försvaret av en omstridd utredning som starkt kritiserats av en mångfald experter inom det fackområde utredningen berör.

 

Jag anmäler härmed för granskning

 

-         huruvida regler och former för riksdagens verksamhet tillåter att ett beslut, taget utanför riksdagen och vilket varit en avgörande faktor för tillkomsten av en motion, tillåtes användas som skäl för avslag av motionen.

 

-         huruvida det är förenligt med riksdagens uppdrag, verksamhet och principer att, utan egen beredning och debatt och med direkt påföljd för egen handläggning av ärende, i praktisk handling, och i efterhand, godkänna beslut taget utanför riksdagen.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Bertil Calamnius