Nu vet vi att man överlevde inuti den ryska atomubåten Kursk, efter det att hon gått till botten på ett betydligt större djup än M/S Estonia. Vi vet inte hur lång tid men svensk dykläkarexpertis i SVT Aktuellt ansåg att man kan överleva förhållandevis länge.

Ryssarna erbjöd oss sina räddningsresurser redan dagen efter Estonia förlist!

Det är högst troligt att betydande mängder luft i olika utrymmen följer med ner när ett så här stort fartyg förliser. Detta visste ryssarna 1994 då de erbjöd sig att ställa sin expertis till förfogande för att rädda innestängda i vraket. Det framgår av det TELEX man sände till utrikesdepartementet!

Vad gjorde man då från svensk sida?

Man svarade inte ens ryssarna! Telexet föranledde ingen annan åtgärd än att UD skickade det vidare till haverikommissionen, där det inte ledde vidare till någonting!

Än värre blir det när man läser intervjun från 1996 med estländaren Andi Meister, haverikommissionens ursprunglige ordförande, strax efter att han avgått.

Där berättar han om en svensk kvinnas avskedsbrev i samband med dykarnas undersökning! Man får klart uppfattningen att det handlar om en kvinna som överlevt nere i fartyget, och om ett brev som man bärgat.

Inte någon av dessa uppgifter följdes heller upp av svenska medier!


Lund 000920
Kenneth Rasmusson
fri redaktör

TELEX TILL UD FRÅN RYSSARNA [ 96 Kb PDF]
TELEX SIDA 1 orginalstorlek [ 95 Kb GIF]
TELEX SIDA 2 orginalstorlek [181 Kb GIF]

INTERVJUN MED ANDI MEISTER [263 Kb PDF]

M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿