ESTONIA-NYHETER 2001

FRITEXTSÖKNINGFLERA ESTONIA-NYHETER2004200320021999-2000
M/S ESTONIAS DEFORMATIONSGÅTA

Den oberoende faktagruppen 011224

Vad orsakade skadan, en plastisk deformation, på styrbords främre skott?

Faktagruppen söker svaret till frågan och presenterar här en rad fakta. Intentionen
med denna gåta är dock inte att framlägga bindande bevis för något haveriscenario.

De söker bara svaret på varför skadorna på styrbords sida av det främre skottet
uppvisar en annan skadetyp än motsvarande skador på babords sida

Favorit i repris FAKTAGRUPPEN SVARAR NÄRINGSDEPARTEMENTET 010226[ 144 Kb PDF ]

M/V ESTONIA DEFORMATION RIDDLE

The Independent Fact Group 011224

What caused the damage, a plastic deformation, on the starboard front bulkhead?

The Independent Fact Group asks for an explanation, and presents a number of facts. Their intention with this riddle is not to prove conclusive evidence for any scenario. They only want an answer to why the damage on the starboard side of the front bulkhead is of a different type in relation to the corresponding damage on the port side
SVT24-intervju
2001-12-20
Johan Franson

RealAUDIO

MP3 audio
SVT24-intervju
2001-12-20
Johan Franson

RealVIDEO
MS ISABELLA GÅR HÅRT PÅ GRUND OCH EN
MÖRKLÄGGARE TVINGAS UPP TILL YTAN


Plötsligt, innan det korta mediasvallet ebbat ut, satt han den 20 december 2001 i en direktsänd intervju hos SVT24, regeringens förste verkställande Estoniamörkläggare, sjösäkerhetsdirektör Johan Franson från Sjöfartsinpektionen. Blixtutkallad av svensk rederinäring skulle han förklara vad som hade hänt Viking Lines färja och vad som var orsaken. Allmänintresset bedömdes som ovanligt högt, därför fanns ett brådskande
behov av några trovärdiga och lugnande ord


252-60
RIKSDAGSDEBATTENS
PROTOKOLL 2001/02:47


Torsdagen den 13 december 2001

Sammanlagt 60 av våra folkvalda röstade för ett klargörande av hur M/S Estonias
förlisning gick till! Vissa trotsade därmed också sina respektive partiers (läs s & m)
piskrapp för att tvinga fram en röstning i motsatt riktning. Detta var hedervärt!

Så röstade man trots att själva omröstningen hade manipulerats om till att göras
på fredagsmorgonen, varför t ex Kent Härstedt (s) - som likt många andra rest dit
med utlysning om att debatten skulle avslutas i omröstning - i stället "förlorade"
möjligheten att avlägga sin egen röst!! [SIC!]

Betydligt mindre hedersamt var dock att svensk television - privat och statlig -
valde att undertrycka all information om att Estonia nu debatterades i riksdagen.

Sveriges radio redovisade pliktskyldigast utdrag från debatten i ett EKOINSLAG
[P1 kl 18 011213] utan att omnämna den konkreta bakgrund som där kom fram.
Man gjorde i stället allt för att debatten skulle framstå som enbart partipolitisk.

Den som studerar urval och klippteknik i jämförelse med de kompletta inlägg
som redovisas här torde snart upptäcka var Ekots "opartiskhet" verkligen ligger.

SÅ HÄR RÖSTADE OCH TALADE RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 011214

ANFÖRANDE 99 TOM HEYMAN (m)

ANFÖRANDE 101 MONA SAHLIN (s)

REPLIKER

ANFÖRANDE 106 ROLF ÅBJÖRNSSON (kd)

ANFÖRANDE 107 LARS ÅNGSTRÖM (mp)

REPLIKER

ANFÖRANDE 110 HENRIK S JÄRREL (m)

ANFÖRANDE 111 KENT HÄRSTEDT (s)

REPLIKER

SE LARS ÅNGSTRÖMS TAL I RIKSDAGEN 011213 PÅ WWW.LARSANGSTROM.NU

...eller lyssna på enbart TV-LJUDET LARS ÅNGSTRÖMS TAL 20 min 1.33 Mb 8.5 Kbps RealAudio

ÖPPET E-POSTBREV TILL
RIKSDAGSLEDAMÖTERNA


Faktagruppens Björn Stenberg 011213

Angående Sveriges Radios Estoniainslag i dagens morgonsändningar av Ekot
DET BLIR INGEN NY UTREDNING

AV HUR ESTONIA KUNDE SJUNKA SÅ SNABBT

Dagens Eko 011213 kl 0600 [RealAudio]

Morgonekots Erik Ridderstolpe presenterar här KTH-professor Olle Rutgersson
som om han vore en av de "sanningssökande" forskare - som sagt sig vilja det -
men som ändå inte har sökt några av de pengar som regeringen avsatt för
ändamålet [sic!].

Rutgersson och hans roll i Estoniasammanhang är välkänd för läsarna av bl a
denna websida. Nu, hos Ekot, förnekar han sig självfallet heller inte, utan leve-
rerar en av de hittills löjligaste analyserna vad gäller Estonias sjunkförlopp och
orsakerna. Mona Sahlin förklarar avslutningsvis lite (v)in(g)klippt att hon "är
tveksam till om jag ska lägga mig i så mycket".

Nej, och det behöver hon givetvis inte eftersom personalen på Ekot och KTH
tillsammans tycks klara av att hålla allt vad sanningen heter stången
VIDEOBEVIS FRÅN BILDÄCK

VISAR HAVERIKOMMISSIONENS DYKARE
GÅ IN PÅ ESTONIAVRAKETS BILDÄCK
GENOM ETT STORT HÅL I SKROVET!

[RealVideo]Texten nedan från Lars Ångströms websajt
"Haverirapporten nämner inte att dykarna var inne på bildäcket (den menar
tvärtom att de inte varit där) och generaldirektör Olof Forsberg har förnekat
det. 'Nu har jag själv sett filmen och hört dykledaren säga att man är inne på
bildäcket med den radiostyrda ROV-kameran. Han refererar till en överens-
kommelse om att inte gå längre in än 30 meter' säger Lars Ångström.

Varför är detta intressant? Jo, på vraket är ombordkörningsrampen i nästan
stängt läge. Springan upptill är mindre än ca 80 centimeter bred. ROV-kameran
är monterad i en radiostyrd rigg som är större än så. Hur kom den in?

Det måste finnas en annan öppning in till bildäcket, men någon sådan finns
inte dokumenterad.

Videofilmen visar i ena hörnet ROV-kamerans rörelser i siffror, djup, rörelse-
riktning, tid i sekunder mm. Den oberoende faktagruppen har utifrån dessa data
rekonstruerat kamerans rörelser och kommit fram till att den måste ha manöv-
rerats in genom en öppning på styrbords sida om bogen. (se bilden nedan)

Den 13/12 kommer ledamöterna i Sveriges riksdag att ta ställning till om
en oberoende granskning av filmmaterialet skall göras eller om hemlighets-
makeriet skall bestå"

Den oberoende faktagruppen har utifrån data
dokumenterat på det officiella filmmaterialet
rekonstruerat ROV-kamerans rörelser och
visar var i fartyget det rimligen existerar
ett stort hål. Ett hål som JAIC inte
nämner i sin rapport.

Klicka på bilden för att få analysen!
WWW.LARSANGSTROM.NU

Miljöpartiets Lars Ångström har uppdaterat sin websajt

"Om man inte vet varför eller hur fartyget sjönk kan man
heller inte vidta rätt åtgärder för att förhindra en liknande
olycka i framtiden. Därför kommer riksdagen behandla ett
förslag om att granska nytt bildmaterial på hål i fartyget,
manipulerade protokoll mm för att öka klarheten kring
förlisningen". Här kan du ta del av de ännu obesvarade
frågor som ska upp inför riksdagens samtliga ledamöter
ANMÄLAN FÖR GRANSKNING
AV RIKSDAGENS REVISORER


Bertil Calamnius 011211

"- huruvida regler och former för riksdagens verksamhet tillåter att ett beslut,
taget utanför riksdagen och vilket varit en avgörande faktor för tillkomsten av
en motion, tillåtes användas som skäl för avslag av motionen.

- huruvida det är förenligt med riksdagens uppdrag, verksamhet och principer
att, utan egen beredning och debatt och med direkt påföljd för egen handlägg-
ning av ärende, i praktisk handling, och i efterhand, godkänna beslut taget
utanför riksdagen"

BERTIL CALAMNIUS BREV TILL
SINA RIKSDAGSLEDAMÖTER

ESTONIAFÖRENINGAR
G Å RD I R E K TP Å
RIKSDAGSLEDAMÖTERNA


GP 011211

Flera Estoniaföreningar vänder sig nu direkt till de enskilda
riksdagsledamöterna och vädjar att de vid omröstningen 13
december inte skall stoppa
motionerna om nya utredningar

Johan Ridderstolpes E-POSTBREV till Trafikutskottets ledamöter 011209
Anders Björkmans
E-POSTBREV till Trafikutskottets ledamöter 011208

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU01

Utgiftsområde 22 Kommunikationer [664 Kb] [178 Kb] [151 Kb]

Här avslås begäran om ny Estoniautredning framlagd i motionerna i början av oktober

De här RIKSDAGSLEDAMÖTERNA I TRAFIKUTSKOTTET är personligen
ansvariga för utskottets förslag till Riksdagen om att inte försöka öka
klarheten kring Estonias förlisning
FÖRSÄKRINGAR TÄCKER
ESTONIARÄTTEGÅNG


Svenska Dagbladet 011207

SvD rapporterar att "hemförsäkringen kommer att täcka rättegångskostnaderna för Estonia-offrens svenska anhöriga när frågan om skuld till förlisningen ska prövs i fransk domstol".

Men var i från pengarna till advokaterna kommit under den långa tid man har väntat, och alltjämt väntar på att komma igång, det är fortfarande högst oklart.

Endast rättsförsäkringarna fanns kvar när den så kallade anhörigföreningen
DIS (Den internationella stödgruppen) klev in i dimman. De anhörigas processkassa var då helt slut!

För övrigt har DIS och dess "ordförande" Gunnar Bendréus mest gjort sig kända för att ha kallat de anhöriga som la fram sprängningsrapporterna i riksdagen för "de mörka krafterna ledda av sektliknande", samt för att besitta en alldeles otrolig förmåga att få våra stora morgontidningar att citera dem i minsta pressmeddelande så fort något kontroversiellt om Estonia måste tystas ner ordentligt.
Läs mer om och från DIS här och här

FRANSK ESTONIARÄTTEGÅNG
DYR FÖR ADVOKATER


DN 011206

FRANSK ESTONIA-
RÄTTEGÅNG DRÖJER


YAHOO 011206

ESTONIAOFFERS ANHÖRIGA
FÅR SKULDFRÅGAN PRÖVAD


Svenska Dagbladet 011206

TT notismeddelar, landsortstidningarna rapporterar troget och Svenska Dagbladet tar eget initiativ till en programförklaring. För första gången får allmänheten veta något om den så kallade Paris-processen och dess existens.

De svenska mörkläggarna i "föreningen"
DIS vädrar morgonluft för slutspel med möjlig "målgång" i Estoniafrågan. Men de frågar sig förstås inte varför Estonia sjönk utan i stället vem som bär skulden för katastrofen.

Skuldfrågan är givetvis helt omöjlig att avgöra om man inte godtar JAIC:s förfalskade, felaktiga och missledande slutrapport och sedan vränger lag enligt samma kriminella recept inom rättssystemen. Målgången är dock både praktisk och bekväm om man som mörkläggare vill flytta fram teaterpjäsen ett par rutor på det av regeringen utlagda spelbrädet.

Dels kan det bli lite hårdvaluta för en del av de inblandade, och det i manipuleringssyften så flitigt utnyttjade "anhörigsorgearbetet" kan avslutas. Samtidigt kan allmogen få intrycket att någon myndighet någonstans har tagit ett ansvar och gjort någonting för de anhöriga.

Kassören i den som han själv uttrycker det "snart upplösta anhörigföreningen DIS" säger att han inte vill bli rik utan bara "vill ha svaren". Ja, det låter väl bra. Men svaret på frågan som nu är en öppet erkänd offentlig statshemlighet - nämligen den om hur Estonia sjönk och varför hon gjorde det - är således inte av något intresse att eftersöka.

"Anhörigföreningen" DIS blev dimma redan under 1996 och har sedan dess inte haft några öppna medlemsmöten! Det rör sig således om en ickeföring under ledning av en helt annan intressesfär än den vi enligt dessas samlade tillit ska förledas till att tro
INSPEKTION AV VIKING LINE ISABELLA

INVESTIGATION VIKING LINE ISABELLA

INSPEKTION AV VIKING LINE AMORELLA

INVESTIGATION VIKING LINE AMORELLA

Faktagruppen 011130
Faktagruppen rapporterar här om sina säkerhetsinspektioner på de två Viking Line-
färjorna Amorella och Isabella. Rapporterna visar på tydliga brister som vid både en
incident eller en allvarlig olycka kan riskera framkalla ytterligare en fartygskatastrof,
med många förlorade människoliv som följd, liknande den som drabbade MS Estonia


För en lekman ter sig en del brister bagatellartade men de innebär i praktiken allvarliga fel
som vid en krissituation betyder skillnaden mellan liv och död för de som drabbas av dem.
Det kan exempelvis inte vara rimligt att man från rederiernas sida struntar i att korrekt
märka ut evakueringsvägar samtidigt som Sjöfartsinspektionen låter fartygen fortsätta
trafikera våra vatten i strid med gällande regelverk.

Den 24 oktober i år anordnade Sjöfartsverket ett sjösäkerhetsseminarium i Stockholm.
Detta som följd av ett uppdrag från regeringen om att tydliggöra de sjösäkerhetshöjande
åtgärder som man har vidtagit under åren efter Estonias förlisning. Talarna vid seminariet,
representanter från både rederierna och näringen i övrigt, var inte blygsamma med att
framhålla både sjösäkerhetshöjande åtgärder och "det goda samarbetet i Norden och
i branschen".

Att döma av Faktagruppens nu redovisade rapporter är verkligheten dock en annan
än den som Sjöfartsverket på uppdrag försöker hävda.

En av seminariets mer kritiska talare, Willem de Ruiter som är chef för divisionen
Maritim säkerhet i Europakommissionen, gav utlopp för sin personliga frustration
när det gäller möjligheterna att få branschen och Sjöfartsverket att följa gällande
regler genom att uttrycka sig så här:

"It is like pulling a dead horse that is securely nailed to the floor."

("Det är som att flytta en död häst som för säkerhets skull spikats fast i golvet.")

Ett uttalande som tyvärr mer än väl tycks stämma med verkligheten

ESTONIA-SPECIAL I TV8

MANIPULERAT PROTOKOLL
LEDDE TILL FELAKTIGT BESLUT
FRÅN HAVERIKOMMISSIONEN

Moderna Tider - Moderna Samtal TV8 011120 [RealVideo]

På länkarna här nedanför kan du lyssna på enbart TV-LJUDET

ESTONIA-SPECIAL 34 min 4.3 Mb 16 Kbps RealAudio

ESTONIA-SPECIAL 34 min 6.2 Mb 24 Kbps MP3
Frågetecknen kring den sista hamnstatskontrollen av Estonia som gjordes kvällen
före fartygets avgång blir allt flera. De senaste rönen som alltså kommer från SKL
visar att någon har manipulerat dokumentet på inte mindre än 20 punkter.

Dessutom visar undersökningen att underskriften var manipulerad. Varför detta
har gjorts och vem som ligger bakom är än i dag okänt

VARFÖR HAR ESTONIA
ÄNNU INTE BÄRGATS?

Dagens Eko kl 12.30 011111 [RealAudio]
Ekots Erik Ridderstolpe intervjuar Odd Lundkvist som förlorade sin dotter då Estonia sjönk

Drygt ett år efter att den publicerats HÄR tillsammans med dokumentation,
redovisar nu Ekot "nyheten" om att Ryssland erbjöd sina räddningsresurser
redan dagen efter Estonias förlisning! Men nu handlar det om en rysk ubåt

Se sidan HUR LÄNGE ÖVERLEVDE MAN I ESTONIA? publicerad 20 september 2000

Varför lanserar då Ekot kravet på en bärgning? Därför att regeringen lätt
kan vägra bärgning med stöd av sin så kallade gravfrid och fortsätta att
glida undan de allt allvarligare anklagelserna mot Haverikommissionen.

Ekot kan samtidigt möjligen "stärka" sin trovärdighet i allmänhetens
öron men dock knappast gentemot de kritiker som pekar på att man
undvikit att redovisa ett uns av bl a
dessa verkligt graverande fakta

Faktagruppen uppdaterar 011105
SAKKUNNIGUTLÅTANDE
Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)
Efter en undersökning av det dokument som i supplementet
till JAIC's slutrapport av IFG påvisats vara en förfalskning

Faktagruppen har för att ytterligare styrka sin rapports innehåll ("Urkundsförfalskning
för att dölja bristande sjövärdighet
") låtit utföra en kriminalteknisk undersökning av
hamnstatskontrolls-protokollen vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

Faktagruppen bevisar i rapporten att kopian av det hamnstatskontrolls-protokoll
som är tryckt i haverikommissionens slutrapport är förfalskad. Hamnstatskontrollen
utfördes den 27 september 1994 i Tallinn, d v s på eftermiddagen innan MS Estonia
för sista gången lämnade hamn.

SKL's utlåtande visar att det tryckta protokollet i JAIC's supplement 223
ej är en kopia av det hamnstatskontrollsprotokoll man uppger.


Här kan man hämta en fullständig PDF-version av Faktagruppens rapport [662 Kb]
"Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet"

Lars Ångström:
SOCIALDEMOKRATERNA
RÄDDA FÖR ESTONIA

Pressmeddelande från miljöpartiet 011030

Socialdemokraterna försöker nu sopa undan motionerna om att nå ökad klarhet kring
Estonias förlisning genom att behandla dem i riksdagen i samband med statsbudgeten
där de egentligen inte alls hör hemma. På så vis undviker man att de behandlas i ett
eget betänkande och diskuteras i en särskild debatt

- Frågan om varför man så intensivt försöker undvika såväl en seriös debatt som att
söka nå ökad klarhet kring förlisningen blir alltmer relevant att ställa, säger Ångström

ALLA PÅ KATASTROF-FÄRJAN
KUNDE HA BLIVIT RÄDDADE!

Faktagruppen 011028

Faktagruppen gör en jämförelse mellan förlisningen av Express Samina i Grekland 2000
och MS Estonia 1994. Här sammanfattas även de fem datorsimuleringar som gjordes
av University of Strathclyde i samband med det internationella Estoniaseminariet i
Stockholm 2000. Materialet är omfattande (ca 50 bilder) varför nerladdningstiden
med modem kan ta upp till fem minuter. (En engelsk version publiceras inom kort)
1 Mb 1 Mb
Hela materialet kan även hämtas här ovan som komprimerade filer för Mac eller PC

STOCKHOLMSREGLER BLIR EU-REGLER
Svensk SjöfartsTidning 011026

SST-GÖTEBORG: Enligt chefen för sjösäkerhetsavdelningen inom EUs direktorat DG-TREN,
Willem de Reuter, kommer Stockholmsöverenskommelsen att gälla i hela EU. Överenskom-
melsen kom till efter "Estonia"-katastrofen och omfattar de striktare färjesäkerhetsregler
som gäller i Nordeuropa. Läs om Stockholmsöverenskommelsen och vad den innebär

PRESSMEDDELANDE FRÅN
FÖRSVARSDEPARTEMENTET 011025

Björn Körlof ny generaldirektör på Pliktverket

Regeringen har idag utsett Björn Körlof till generaldirektör på Totalförsvarets pliktverk från och
med den 1 november 2001. Björn Körlof innehar för närvarande posten som generaldirektör för
Styrelsen för Psykologiskt försvar (SPF). Björn Körlof var under åren 1971 till 1989 anställd i
försvarsdepartementet som departementssekreterare. Under åren 1979 till 1989 var han
riksdagsledamot för moderaterna. 1989 blev han generaldirektör för Fortifikationsförvaltningen
fram till 1994, då han tillträdde som generaldirektör för SPF

ANN-LOUISE EKSBORG CHEF
FÖR NYA MYNDIGHETEN
FÖR TERRORSKYDD

TT 011019

"Regeringen beslöt på fredagen att bilda den nya MYNDIGHET som ska försvara
Sverige mot nya hot, som terrorism och svår smitta. Haverikommissionens
generaldirektör Ann-Louise Eksborg utsågs till myndighetens första chef" /TT


GD Eksborg var rättschef inom Försvarsdepartementet vid tiden för M/S Estonias förlisning.
För mer information om Eksborgs offentliga roll i Estoniasammanhang hänvisas till följande källor:

Anders Björkman Punkt 138 "JAIC:s svenska ordförande, Olof Forssberg, ersattes av
Ann-Louise Eksborg, en person utan några som helst kunskaper om sjöhaveriutredningar.

Eksborg inte bara vägrar att besvara frågor om olyckan. När hon uttalar sig i massmedia
sprider hon medvetet felaktig information om slutrapporten och vad man utredde och
utredningsresultat.

Eksborg är medlem i MAIIF och borde ha följt FN:s resolutioner om haveriutredningar.

Enligt internationell lag skall en sjöhaveriutredning gå ut på remiss till berörda och
intresserade parter innan publicering.

Eksborg bröt mot de mest elementära regler vid olycksutredningar"

Faktagruppen Sammanställning av korrespondens ...mellan Faktagruppen och
SHK, Ann-Louise Eksborg, beträffande Faktagruppens rapport "Urkundsförfalskning för att
dölja bristande sjövärdighet". Se även IFG:s
SHK - Korrekt myndighetsutövande?

PRESSMEDDELANDE FRÅN
MILJÖPARTIET 011005

Lars Ångström konstaterar: Ökat stöd för klarhet kring Estonia

Ledamöter från en majoritet av riksdagens partier står nu bakom kravet på att nationella
och internationella experters kritik mot Estoniautredningen skall granskas. En internationell
oberoende expertgrupp skall i de fall kritiken finnes vara relevant lägga förslag på hur ökad
klarhet skall nås kring Estonias förlisning skriver motionärer från fem riksdagspartier

RIKSDAGSMOTION 2001/02:mp959[92 Kb PDF]

Lars Ångström (mp), Kent Härstedt (s), Tom Heyman (m)
Ulla-Britt Hagström (kd) och Kenth Skårvik (fp) 011004


RIKSDAGSMOTION 2001/02:m1609[87 Kb PDF]

Ny haveriutredning angående m/s Estonias förlisning

Henrik S Järrel (m) 011002

ESTABLISHMENT OF AN
ESTONIA TRIBUNAL

Attorney at law Per Björkman writes in the
October 2001 issue of The Naval Architect

SKICKAR BREV PÅ ÅRSDAGEN
AV ESTONIAS FÖRLISNING

Nerikes Allehanda 010928
- Vi är många som vill ha en ny oberoende utredning med full insyn
från de anhöriga, säger Arne Jonsson som den 28 september varje
år åker till minnesstenen i Frövi, riktar några tysta ord till sin döda
hustru Kerstin, och åker hem igen.

Brevet - hans tjugonde! - till statsminister Göran Persson, med en
begäran om en ny Estoniautredning, väntar han sig inget svar på

Sanningen måste fram om Estonia
Richard Svahn, Huddinge, i Metro 010928
Det har nu gått sju år sedan Estonia sjönk och tog med sig 852 människoliv. Men
ännu i dag finns det fler frågor än svar om vad som egentligen hände. De privat-
expeditioner som undersökt vraket har lagt fram fakta som tyder på att en ex-
plosion kan ha skett ombord.

Varför motarbetar regeringen med Mona Sahlin i spetsen alla nya undersökningar?
Till och med de anhöriga och överlevande vill se en ny noggrann utredning.

Självklart påstår de gamla utredarna att alla nya utredningar är onödiga - de vill ju
inte bli anklagade för slarv eller tjänstefel. Vad är det Sahlin och de gamla utredarna
har att dölja? Sanningen måste komma fram.

Därför måste en ny oberoende och grundlig utredning göras och anklagelserna
mot de utländska privatutredarna hävas

ESTONIAANHÖRIGA TROR PÅ
SVAR OM KATASTROFEN

SVD 010928
- Vi kommer att få veta vad som egentligen hände Estonia, även om det tar femtio år.
Det säger Lennart Berglund, ordförande för Stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga, med
anledning av att det på fredagen var sju år sedan förlisningen.

7 LÅNGA ÅR
Kenneth Rasmusson 010928
Många har uppfattat denna text, skriven av websajtens redaktör, som en dikt.
Trots att lyriken denna gång inte fanns bland författarens intentioner, förstår
han dock efteråt att den även går att läsa så, och vill samtidigt tacka läsarna
för all positiv respons. Den värmde upp honom ordentligt i höstmörkret!

REGERINGENS PROPOSITION 2001/02:10

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret[706 Kb PDF]

Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) 010926

MONA SAHLIN SÄGER NEJ
TILL NY ESTONIAUTREDNING

Expressen/TT 010926

SVT24 INTERVJU-FUSKAR!
SVT24 kl 0730 010926 [länk ovan med hela inslaget 226 Kb]
Morgonnyheterna telefonintervjuar Ann-Louise Eksborg, generaldirektör
för Statens haverikommission, och klipper ihop alla hennes uttalanden i
"kompletta" meningar! Detta är inte journalistik! Vad är det för något?


Lyssna här enbart på avsnittet med telefonintervjun med 64 Kbit/s RealAudio [228 Kb]
Lyssna här enbart på avsnittet med telefonintervjun med 320 Kbit/s MP3 [1070 Kb]

VRAKET AV ESTONIA
PÅ VÄG ATT VÄLTA

SvD 010926
Estonias vrak håller på att välta på havsbotten. Det hävdar tjeckiska
dykare som deltagit i den tyska filmaren Jutta Rabes båda expeditioner.
Om uppgifterna stämmer och rörelsen fortsätter, kommer man snart att
kunna undersöka den hittills dolda styrbordssidan av vraket. Dessutom
avslöjas det att Jutta Rabe fäst en stor banderoll på vraket


JUTTA RABE KRÄVER NY
ESTONIA-UTREDNING

SvD 010926
Dokumentärfilmaren Jutta Rabe kräver i ett brev till statsminister Göran Persson
att en ny oberoende utredning tillsätts för att granska Estoniakatastrofen


Läs brevet i SVENSK ÖVERSÄTTNING alt. tyska ORGINALET

RABE FÄSTE MINNESSKYLT
PÅ ESTONIAS VRAK

TT 010925
Rabes samarbetspartner Gregg Bemis vädjar efter terrordåden
i USA till statsminister Göran Persson om en ny undersökning
av orsakerna till katastrofen:


"Det är svåruthärdligt att tänka sig att ett demokratiskt land som Sverige
skulle vara ovilligt att undersöka möjligheterna av en liknande, våldsam
attack på Estonia", skriver Bemis och refererar till attackerna mot USA


PRESSMEDDELANDE
AGNEF 010923
Den 23:e april i år meddelade Mona Sahlin att inga som helst åtgärder
skall vidtas för att skapa klarhet i Estonias förlisning. Med anledning
av beslutet anser AgnEf att det bör utkrävas ett ansvar både på
politisk och myndighetsnivå


Gustaf von Platen apropå den senaste Estonia-dykningen
GRAVFRIDSLAGEN
VERKNINGSLÖS
OCH FELAKTIG

SvD 010831 (endast publicerad i papperstidningen)
Svenskans förre chefredaktör anser att lagen om gravfrid
är en propagandabluff utan någon som helst trovärdighet

NY REGERING ÖPPNAR
FÖR AVTAL OM ESTONIA

SvD 010830
Litauen som länge har vägrat att underteckna avtalet om gravfrid vid Estonia är nu i färd med
att ansluta sig till konventionen. Tyskland säger dock fortfarande kategoriskt nej till avtalet.

ALLA VET ATT JAIC
HAR FEL - UTOM SAHLIN

Johan Ridderstolpes inlägg på Svenska Dagbladets nätdebatt 010829

TYSK ÅKLAGARE
BEREDD UTREDA ESTONIA

SvD 010828
Det tyska åklagarämbetet i Hamburg kan komma att starta en egen utredning om Estonia.
Skälet är misstanken om att ett sprängattentat skulle ha lett till katastrofen. För närvarande
pågår en förundersökning som väntas bli färdig i slutet av september

TYSKLAND VÄGRAR
GODKÄNNA GRAVFRID

SvD 010825
Trots den svenska regeringens intensifierade arbete för att få Tyskland att skriva under
avtalet om gravfrid vid Estonia vägrar tyskarna kategoriskt att ingå ett sådant avtal.

Var med i debatten: Vad ska hända med Estonia?
svd.se/debatt
[OBS! Använd sökfunktionen för att hitta debatten!
Sök på "Vad ska hända med Estonia?"]

Du kan också ladda hem hela SvD:s Estonia-debatt från starten
010823 och framåt som en enda sammanhängande HTML-sida
alt. som nerpackad ZIP-fil för PC eller STUFFIT för MAC

NY ESTONIAFILM MED HOLLY-
WOODSTJÄRNA SOM RABE

Expressen 010825
Skådespelerskan Greta Scacchi spelar Jutta Rabe i filmen om Estonia,
"Code: Baltic Storm". Tyska staten sponsrar filmen med 20 miljoner

NY KRÄNKNING?
Carin Stenström i Nya Dagen 010824
Tror verkligen någon i media att Jutta Raabe, den tyska tv-journalist som genom ett
unikt häktesbeslut sedan ett år är portförbjuden i Sverige, har något intresse av att,
till stora kostnader och risker, kränka gravfriden för Estonias offer?

Med all sannolikhet inte. Ändå hävdar Stockholms stora nyhetstidningar - som på
kommando - just detta i sina nätupplagor på torsdagen.

Jutta Raabe har, efter år av gedigen och noggrann forskning, fortfarande frågor om
Estonia som inte fått godtagbara svar. Samma frågor ställer en mycket stor del av
de anhöriga. De vill veta de verkliga orsakerna till Estonias förlisning. Att den inte gått
till så som haverikommissionen hävdar talar mycket, också tung fartygsexpertis, för.

Att söka svar, också de obehagliga svaren, är ledstjärnan för all sann och seriös
journalistik. Det verkar som om den ledstjärnan alltmer glömts bort. Jutta Raabe är
värd stöd för sin strävan att finna sanningen. Hon får det av de anhöriga - varför inte
också av kollegorna inom media?

ESTONIAS GRAVFRID KRÄNKT IGEN
AB/TT-FNB 010822
Tyska tv-journalisten Jutta Rabe vill filma det förlista fartygetPROTESTERA MOT SAHLINS OCH REGERINGENS MÖRKNING AV ESTONIA!

SMARTPROTEST.COM
SPRID LÄNKEN! http://www.smartprotest.com/swe/showprotest.asp?protestID=14

Där kan du skicka ett krav om en ny Estoniautredning direkt till Mona Sahlin
och/eller skriva på en webprotestlista mot regeringens mörkning av tragedin
Estline i konkurs
TT 010813
Rederiet Estline har gått i konkurs nära sju år efter olycksfärjan Estonias förlisning i Östersjön

SVERIGE ÄR INTE SÅ RENT SOM NI TROR
Dagens Nyheters Hörna 010805
Niklas Ekdal menar att det handlar om en raffinerad tystnadens och inkompetensens korruption

UNTRUE TESTIMONIES
The Swedish NMA is sleeping
Anders Björkman looks at witness statements from the crew down below

Jutta Rabes nya sajt har haft premiär

WWW.BALTICSTORM.COM
THE CASE ESTONIA AND THE FILM

Pga sommarens nyhetstorka publiceras här en gammal klargörande favorit i repris

THE INDEPENDENT FACT GROUP 991022
ANALYSIS OF IMO RESOLUTION

This Fact group analysis shows us exactly where the JAIC report is unvalidated and why we
are forced under maritime law to undertake a new investigation into the cause of the disaster
FAKTAGRUPPEN GRANSKAR
Styrelsen för psykologiskt försvar - SPF

HUR HANTERAR SPF SITT ESTONIAUPPDRAG I SAM-
BAND MED REGERINGENS BESLUT ATT INTE STÖDJA
KRAVEN PÅ EN NY ESTONIAUTREDNING?

Den oberoende faktagruppen tittar närmare på boken "Att kommunicera med
drabbade människor" utgiven av Styrelsen för Psykologisk Försvar (SPF) och
utskickad till de få anhöriga och överlevande som finns i deras register, i sam-
band med Näringsdepartementets Estoniabeslut den 19 april 2001

SVARAR SPF ALLMÄNHETEN PÅ FRÅGOR
I ENLIGHET MED REGERINGSBESLUTET?

Faktagruppen återger här korrespondensen mellan advokat Per Björkman och SPF i en
frågeställning riktad till SPF mot bakgrund av deras utökade uppdrag. Svaren från SPF
ger en tydlig bild av en myndighet som inte lever upp till det uppdrag som givits dem.Skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkmans nätbok
Katastrofutredning finns nu översatt till engelska
DISASTER
INVESTIGATION


A contribution to better ferry safety at sea
Final English edition June 2001
The book shows that all essential official facts about the 'Estonia' accident 1994
presented by the government investigators 1994-1997 are false and misleading.
It also shows how the cover-up of the real cause continues.

BEMIS TILL NY DOMSTOL FÖR
RÄTTEN ATT DYKA VID ESTONIA

Expressen 010606
Den amerikanske dykexperten Gregg Bemis fortsätter sin kamp för att upphäva
Estoniaavtalet. Han vänder sig nu till den internationella sjödomstolen i Hamburg.
- Vi hoppas de tar upp fallet, och ger oss rätt att dyka igen, säger Gregg Bemis

UTREDNINGEN OM ESTONIA
"ALLTFÖR VÄLSKÖTT"

Computer Sweden 010601
Jag har tidigare hävdat att behandlingen av hela Estonia-katastrofen är mycket illa skött,
men jag skulle i dag kunna hävda raka motsatsen: den är mycket väl skött, om man ser
till hur effektivt man lyckats mörklägga omständigheterna kring Estonias undergång,
skriver Claes-Göran Wetterholm, författare och fartygshistoriker

KRÄVER NY UTREDNING
METALLPENSIONÄRER GÅR TILL
MONA SAHLIN I ESTONIAFRÅGAN
DALADEMOKRATEN 010601
- Vår pensionärsklubb drabbades mycket hårt av katastrofen och vi har i alla år
sedan olyckan inträffade följt turerna kring Estonia och kan inte förstå varför en
ny haveriutredning ska stoppas när det fortfarande är mycket oklart vad som
orsakade katastrofen, säger metallpensionärernas ordförande Sune Höglund

ESTONIA-DYKARE FÅR VÄNTA PÅ BESKED
HUFVUDSTADSBLADET 010530
Hufvudstadsbladet refererar här till tyska Der Spiegels felaktiga uppgifter 010407
om vad materialforskningsinstituten i Tyskland och USA skulle ha kommit fram till.
Uppgifterna dementerades redan 010412 av Svenska Dagbladet [Reds anm]

GREGG BEMIS VILL DYKA VID ESTONIA IGEN
GÖTEBORGS-POSTEN 010523
Avtalet strider mot internationell rätt och jag vill få saken juridiskt prövad, säger den amerikanske
affärsmannen och dykexperten som ledde den omtvistade dykningen till Estonia förra sommaren

UTREDARE VILL SKROTA PSYKFÖRSVARET
JOURNALISTEN 010523
Ny organisation av civilförsvaret. I december betonades det goda rykte som
Styrelsen för psykologiskt försvar har i medievärlden. Nu vill Sårbarhets- och
säkerhetsutredningen lägga ner myndigheten så fort det går...
"Björn Körlof, generaldirektör på nedläggningshotade SPF, är kritisk. Han tycker att
ansvaret mellan den nya myndigheten och regeringen är oklart och tror att det blir
mycket svårt att utreda Estonias förlisning om myndighetens framtid är oviss.
- Hela utredningen blir hängande i luften i runt ett år innan det med någon
säkerhet blir klart vad som händer. Det är väldigt olyckligt, säger Björn Körlof."

Tidningen Journalisten 010523

Har Björn Körlof misstolkat regeringens uppdrag till SPF?
Detta gällde ju information - inte någon ny utredning.
Vilket uppdrag har regeringen givit SPF? [Reds anm]

ESTONIA - DEN STORA BLUFFEN
Anders Björkman 010518
INDEPENDENT MEDIA CENTER
Estonia - den stora bluffen. Det är lätt att visa att alla väsentliga uppgifter från den
officiella Estoniautredningen är förfalskade. Massmedia har hjälpt till genom att
okritiskt publicera de falska uppgifterna, skriver sjösäkerhetsexpert Björkman

ESTONIAFÖRENING GER UPP
KAMPEN OM EN NY UTREDNING

Nerikes Allehanda 010513
Vi är bittra på Mona Sahlin. Vi tycker inte att hon bidragit med något till att försöka
klargöra de oklarheter som finns. Vi tycker att hon förverkat sitt förtroende och att
hon bör avgå, säger Agnefs ordförande Anders Ericson. Men ingen av de stora
tidningarnas, Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets eller Göteborgs-Postens,
debattsidor hade plats för AgnEfs inlägg.
"Vi kan inte se några möjligheter för en ideell förening
som AgnEf att komma vidare med en motpart som är
intellektuellt ohederlig och manipulativ."

Styrelsen för AgnEf 010513


REGERINGENS BESLUT
EN KATASTROF I SIG

AGNEF 010513
Styrelsen för AgnEf meddelar: Regeringen har avslagit all vidare utredning av Estoniaolyckan.
AgnEf har varit den drivande organisationen rörande frågan om nya utredningar av olyckan.
Föreningen har haft stöd från och samarbetat med anhörigföreningar samt nationell och inter-
nationell expertis. Styrelsen för AgnEf har efter beslutet försökt få publicerat i några av
de största morgontidningarna en slutreplik i form av en DEBATTARTIKEL men blivit
refuserade utan motiveringar.
AgnEfs styrelse har därför beslutat att göra debattartikeln
tillgänglig för all press och media. Vi anser det nämligen ur demokratisk synpunkt, att våra
synpunkter på regeringens avslag på vår begäran om en ny utredning offentliggörs speciellt
som vi anser att regeringens beslut bör resultera i att ansvar bör utkrävas både på politisk
och myndighetsnivå. Vidare kommer vi att uppmana Styrelsen för psykologiskt försvar, som
av regeringen fått ansvar för informationen till anhöriga och överlevande, att distribuera
debattartikeln till dessa.

KOLLISION ORSAKADE ESTONIA-
KATASTROFEN HÄVDAR FÖRFATTARE

SVD 010511

TYSTNADEN KRING ESTONIA TALAR
FTI 010511

TYSTA LEKEN
VARFÖR SJÖNK ESTONIA? [RealVideo]
KNUT CARLQVIST I TV4-NYHETERNA 010511
Sex överlevande såg i mörkret visiret hänga kvar i Estonias för
medan hon drev med svår slagsida för den sydvästliga vinden, åt
nordost. Hur kan då visiret påträffas en sjömil väster om vraket?

PRESSMEDDELANDE från Fischer & Co med anledning av bokutgivningen

FORTSATT FELHANTERING
AV ESTONIA-KATASTROFEN

NSD 010426

Lotta Gröning i Norrländska Socialdemokraten: Det duger inte
"Jag har på ett så trovärdigt och rimligt sätt som möjligt
försökt bedöma om det finns en faktiskt grund i kraven
på en ny utredning. Finns det några fakta som tyder på
att det beskrivna haveriförloppet inte är rimligt?
Jag känner ärligt talat inte att det finns det."

Mona Sahlin till TT den 24 april 2001


REGERINGSBESLUT 010419[247 Kb PDF]
Läs också PROMEMORIAN från 010216 som skickades ut i samma brev
tillsammans med ett FLYGBLAD och en STUDIE
[335 Kb PDF] från SPF

DEN FULLSTÄNDIGA SANNINGEN
OM ESTONIA KOMMER INTE ATT
KOMMA FRAM, ANSER SPF:s

GENERALDIREKTÖR
BJÖRN KÖRLOF I EKOT 010423 [RealAudio]

Sahlin spekulerar i om det kanske finns några
"vita fläckar" i svaren på relevanta frågor!?

TV-media lägger sig platt och uteblir från Sahlins presskonferens om regeringsbeslutet efter
att ha presenterat "läckornas" (läs Ångström och regeringskansliet) material i flera dagar.
Ingen ställer Sahlin till svar och AgnEf:s pressmeddelande med förslag redovisas inte!
Under måndagen är det endast SVT24 som läser upp ett kort meddelande kl 16.

TV-medias bevakning av Estonia har aldrig varit undersökande eller i någon sannare
mening ens granskande. Här är den enbart tendensiös och selektivt redovisande.

Lyssna även på Aktuellts "intervjuförsök" i torsdagkvällens AKTUELLT 010419

NY DATABAS FÖR "ESTONIA" DN 010421
Näringsdepartementet försökte först att få SPF utreda på nytt!
- Jag har direkt motsatt mig ett sådant förslag från regeringen,
säger Björn Körlof, SPF:s generaldirektör, till DN
(OBS! Ej på nätet)

2001-04-22
PRESSMEDDELANDE
från AgnEf ang Regeringens
beslut om Estonia


2001-04-22
MONA SAHLINS BREV
TILL ANHÖRIGA OCH ÖVERLEVANDE
Klicka HÄR för samma dokument i PDF-format

DET BLIR EN NY GRANSKNING
AV ESTONIAHAVERIET

SVT AKTUELLT 21 010418
[RealAudio]
Mona Sahlin dementerar i ett senare PRESSMEDDELANDE 010418
"Det uppdrag regeringen diskuterar att ge SPF handlar inte om en ny granskning eller haveriutredning."

VILKA SITTER MED I SPF?
Läs vad SPF tyckte Estonia-frågorna krävde av
myndigheterna i deras
REMISSYTTRANDE
Läs även BEMIS ARGASTE KRITIKER ENGAGERADE I PSYKFÖRSVARET

VÅR UNDERSÖKNING VISAR ATT
EN EXPLOSION KAN HA ÄGT RUM

EKOT 12.30 010412
[RealAudio]
...vi har inte ändrat oss på den punkten, säger professor Kurt Ziegler
vid tyska delstatliga materialprövningsinstitutet i Brandenburg


FAKTACIRKUSEN FORTSÄTTER
KRING EXPLOSION PÅ ESTONIA

SVD 010412

Svenskan gjorde vad Spiegel underlät att göra. De kollade storyn först!

ES GAB KEINE EXPLOSION
DER SPIEGEL 010407

Der Wissenschaftlerstreit um den Auslöser für den Untergang der Ostsee-Fähre
"Estonia" ist weitgehend beendet. Hinweise auf eine Explosion gibt es nicht


FAKTAGRUPPENS RAPPORT NU FULLSTÄNDIG:
IMPOSSIBLE VISOR SCENARIO
[1.1 Mb PDF English]

FAKTAGRUPPENS RAPPORT NU FULLSTÄNDIG:
RECOVERY DAMAGE TO THE VISOR
[1.7 Mb PDF English]

MONA SAHLIN HYCKLAR
OM ESTONIAFALLET

AB DEBATT 010324

Tidigare hemligstämplat material visar att Sverige efter Estonias förlisning
manipulerade Estland att lämna över huvudansvaret för haverikommissionen
till Sverige - i strid mot internationell sjörätt

Länk till det avhemligade orginaldokumentet från svenska UD[ 25 Kb PDF ]

Minnesanteckningar från JAIC:s första möte i Åbo 940930 JAIC[ 47 Kb PDF ]

INLÄGG I ESTONIADEBATTEN
AV ADVOKAT PER BJÖRKMAN

Fattas estniska regeringsbeslut av UD?
Är Estland Sveriges lydstat i Estoniafrågan?
[ Reds anm ]
Direktlänkar till 2 PDF-filer med kopior av de avhemligade UD-dokumenten finns här och här

LÄTTJA OCH SLARV
SÄNKTE ESTONIA

GP DEBATT 010323

Om inte samhället åstadkommer en analys av Estoniakatastrofen värd namnet,
går vi vidare mot en mycket beklaglig utveckling där certifikat blir något utan
mening och innebörd, nya och ineffektiva regelverk skapas på felaktiga analyser,
tilltron till myndigheter raseras och ordet ansvar töms på betydelse, skriver
fartygsexperten Per Fagerlund


ANSVARSFRÅGAN
ÄNNU OUTREDD

GP/DEBATT 010317

För att minska riskerna för framtida katastrofer är riktiga sjösäkerhetsanalyser
nödvändiga. Sjöfartsverkets ansvar i fallet Estonia bör utredas i en oberoende
och internationell utredning, skriver Mats Holm och Susanna Popova


EN HOPPFULL ÅNGSTRÖM
EFTER MÖTET 010316
[RealAudio]
En ny oberoende grupp som kan studera haverirapporten i full öppenhet
SVT Aktuellt kl 18

"KAN VI KOMMA NÄRMARE DET
SOM KAN VARA EN SANNING
SOM FLER KAN ACCEPTERA?"
MONA SAHLIN I AKTUELLT 010315 [RealAudio]
Sahlin informerar om regeringens ambitioner för en fortsatt undersökning
av Estoniahaveriet inför det förestående mötet med partiledarna 010316


ANDERS ULFVARSON
SVT AKTUELLT 010315
[RealAudio]
Anders Ulfvarson är professor i skeppsbyggnad vid chalmers.
Här motiverar han behovet av en helt ny utredningskommission


KARI LEHTOLA
SVT AKTUELLT 010315

Lehtola svarar bland annat på Bengt Schagers kritik av esterna
och passar på att skilja ut agnarna från vetet bland undersökarna


"SLÄPP PRESTIGEN, SAHLIN"
DN DEBATT 010315

En helt ny haveriutredning behövs om klarhet skall kunna skapas om
"Estonias" undergång. Om statsrådet Mona Sahlin av politiska prestige-
skäl endast medger en begränsad utredning skadas Sveriges anseende
som sjöfartsnation


SJÖFARTSINSPEKTIONENS TILLSYN (TU8)
RIKSDAGEN 010314
Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, ett
tillkännagivande till regeringen om sjöfartsinspektionens tillsyn. Regeringen bör vidta åtgärder
för att stärka sjöfartsinspektionens ställning i lagstiftningen. Fartygssäkerhetslagstiftningen
bör förbättras, viket sker genom den översyn som för närvarande pågår. Sjöfartsverkets analys-
verksamhet bör utvecklas. Sjöfartsverket förutsätts avsätta tillräckliga resurser för att sjöfarts-
inspektionens ambitioner på området ska kunna förverkligas. När det gäller en skärpt tillsyn
av de s.k. klassificeringssällskapen bör resultatet av pågående arbete inom EU avvaktas.
Informationen om säkerheten ombord på passagerarfärjor behöver förbättras. Sjöfartsverket
förutsätts arbeta aktivt med informationsfrågor inom IMO och i andra internationella sammanhang
Förslag 2000/01:RR8 Utskottsbetänkande TU8 Protokoll 79 (debatt och beslut 2001-03-14)
Läs mer i Behandling och beslut

ESTONIAS FLYTVÄSTAR UTDÖMDA
TT Spektra 010314

Det konsumentinriktade brittiska designparet Richard Seymour och Dick Powell
ger sig in i Estoniadebatten. Många fler liv hade kunnat räddats om Estonias
passagerare hade haft tillgång till bättre och dyrare flytvästar, hävdar paret


ANHÖRIGFÖRENINGEN SEA:s
BREV TILL SAHLIN 010313

Betr.: Estonia - Johan Franson, Sjöfartsverket och
estniska staten jäviga i frågan om ny haveriutredning


"KASTAT ’ESTONIA’-MATERIAL
OVIKTIGT"
- DN 010312

HELSINGFORS. Haveriutredningen blev inte lidande av att en del material från
"Estonia" kastades tillbaka i sjön. Det anser ordföranden för haverikommissionens
finländska delegation Kari Lehtola sedan dykaren Gustav Hanuliak uppgett att
viktiga delar av hydrauliken till "Estonias" bogvisir kastats tillbaka i havet


RELEVANT BEVISMATERIAL
KASTADES I SJÖN

SVD 010311

De viktiga delarna från hydraliken till Estonias bogvisir fick inte plats i transportlådan.
Därför kastades de flesta tillbaka i havet av den internationella haverikommissionens
egne tekniske utredare. SvD kan i dag avslöja nya anmärkningsvärda uppgifter om
hur utredningen av Estonias förlisning sköttes - eller missköttes

SVT Text SIDA 106 söndagen den 11 Mars 2001 2:58

HAVERIKOMMISSIONENS
UTREDARE
BÖRJE STENSTRÖMS CV
"Haverikommissionens utredare Börje Stenström kastade tillbaka det så kallade atlant-
låsets halvmeterlånga bult, som enligt honom var alltför tung för helikoptern.
Stenström var mycket kunnig om helikoptrar. Han hade varit Marinförvaltningens förste
kontrollflygare och också haft huvudansvaret för myndighetens helikopterinköp.
På Bergas helikopterbas deltog han i utbildningen av mekaniker och var med om att
effektivisera flygkontroll av helikoptrar med autopilot för ubåtsjakt. Han var alltså väl
förtrogen med hur mycket last en helikopter klarar. Ändå slängde han tillbaka låset."

GUSTAV HANULIAK GICK UT
I EXPRESSEN REDAN 990212
"Gång på gång kommer han tillbaka till att han inte borde berätta vad han vet.
- Jag är inte säker på att det är bra att jag är ärlig, men jag är en ärlig person.
Och jag måste kunna leva med mig själv i fortsättningen.
Den anhörige avbryter, och säger att hundratals anhöriga skulle uppskatta om
han gick ut offentligt och berättade sanningen.
- Jag vet det, men det kommer att bli en jävla cirkus om jag gör det, säger han.
Då kommer det att bli en revolution i hela landet. Så klantigt har det skötts."

SAHLIN PRATAR BORT ESTONIAUTREDNING
GP 010310

"Det är tydligare vad regeringen inte vill än vad den vill"

NY STUDIE OM ESTONIA
TEKNIK OCH NYA METODER SKA GE KLARHET

GP 010310

Ulfvarson: "Det intressanta är inte hur hon sjönk - utan varför hon gjorde det"

OVARSAMHET MED FAKTA OM ESTONIA
GP/DEBATT 010310

De brister hos Estonia som ledde till att hon sjönk, var betingade av
brister i konstruktionen. Brister av detta slag kan bara upptäckas när
fartyget byggs. Sjöfartsverket deltog inte i någon nybyggnadsbesiktning,
skriver sjösäkerhetsdirektör Johan Franson


SKARP KRITIK MOT UTEBLIVNA
VITTNESFÖRHÖR
- SVD 010309

- Inte förrän jag läste Svenska Dagbladet i dag förstod jag att det
fanns en lista över nyckelvittnen som inte hade förhörts, säger den
finländska haverikommissionens ordförande Kari Lehtola, som
också var ledamot av JAIC

Hör Kari Lehtola och Kent Härstedt här i TV4-nyheterna kl 09 010309
[RealAudio]

SAHLIN VILL UNDERSÖKA MER
SVD 010309

Regeringen förbereder en insats för att komma sanningen om Estonia-
haveriet närmare. Näringsdepartementet har redan kontaktat flera
tekniska institut för att få hjälp med nya undersökningar.

Sahlin telefonintervjuas i ekot KLOCKAN SEX och KLOCKAN SJU
[RealAudio]

NY ESTONIAUTREDNING
KOSMETISK MANÖVER

Knut Carlqvist, författare med Estoniaboken Tysta leken som kommer i april
och Susanna Popova, chefredaktör Moderna Tider reder ut de nya greppen
med regeringens respekterade och oberoende bedömare
AB debatt 010308

Följ hela Estoniadebatten i Moderna Tiders NÄTUPPLAGA

FORSSBERG VILL BÄRGA ESTONIA
SVT RAPPORT 010308
[RealAudio]JAG VILL VETA SANNINGEN!
MONA SAHLIN AKTUELLT 010308 [949 Kb RealVideo]
Sahlin tror dock att sanningen redan finns i JAIC:s haverirapport men
om den inte gör det "då får vi pröva frågan om en ny utredning"Haverikommissionens förre generaldirektör Olof Forssberg i SvD 010308

BÅTEN MÅSTE UPP!

FORSSBERG HINDRADE PSYKOLOG FRÅN
ATT FÖRHÖRA ESTONIA-ÖVERLEVANDE
För att få fram den slutliga sanningen om orsakerna till Estonias förlisning krävs att
fartyget bärgas. Han har länge varit tyst, haverikommissionens förre generaldirektör
Olof Forssberg. Men nu när Estoniafrågan flyttat in i partikanslier och parlament tar
han bladet från munnen: båten måste upp.
- Ska man bottna det här då får man plocka upp Estonia, säger Forssberg.
Är det enda sättet att få full klarhet?
- Ja, jag tror faktiskt det.
Det räcker inte med nya dykningar?
- Nej.
En sådan operation kräver ju en enorm insats?
- Javisst och man kan ju så här i efterhand fråga sig om det inte skulle ha gjorts på
en gång. En bärgning av fartyget tycker jag borde kunna ge svar på en hel del frågor.


Förre ordföranden för den internationella haverikommissionen, Olof Forssberg, hindrade
psykologen Bengt Schager från att intervjua överlevande från Estoniakatastrofen. Istället
användes polisens, ofta bristfälliga, förhör som underlag för kommissionens arbete.
- Det hade fördröjt arbetet, säger Olof Forssberg till SvD

ESTONIA "JURIDISKT SJÖVÄRDIG"
TFFR.ORG NR 4/2000

Gösta Bågenholm, fartygsbefälhavare och maskinchef Sven
Olof Larsson accepterar inte haverikommissionens synsätt


REQUEST BY THE ITF/NTF TO RE-OPEN
THE INVESTIGATION INTO THE LOSS
OF MV ESTONIA
[orginal content]
International transportation unions in yet another demand before the Swedish government

TRANSPORTFACK KRÄVER BÄRGNING
NERIKES ALLEHANDA 010308

De internationella transportfacken upprepar i ett brev till regeringen
kravet på att Estoniaolyckan skall utredas på nytt.
Här finns ORGINALBREVET

DEN NYA ESTONIA-INFORMATIONEN
HAR NÅTT FRAM TILL DE FOLKVALDA

Riksdagsmotionärerna är välinformerade om de viktiga huvudfrågorna
Ett ljudklipp från ekonyheterna i P1 010307 17.45 [RealAudio]
Se hur riksdagsledamöterna surfade här i ett utdrag ur LOGGFILEN
Här har varit en del besökare från SJÖFARTSVERKET också

MÅNGA ÅSIKTER OM ESTONIAUTREDNING
SVD 010307

Det är inte alls säkert att frågan om en ny Estoniautredning står och faller med
regeringens besked på fredag. I riksdagens trafikutskott ligger tre motioner med
krav på ny utredning som sannolikt går till omröstning om regeringen säger nej


VERKETS SKULD ÄR OOMTVISTLIG
GP/DEBATT 010303

Frågetecknen kring varför Sjöfartsverket tillät den icke sjövärdiga Estonia
att lämna Tallin kvarstår, anser Mats Holm och Susanna Popova


RIKSDAGSKRAV PÅ NY ESTONIAUTREDNING
EXPRESSEN 010307


FAKTAGRUPPEN SVARAR NÄRINGS-
DEPARTEMENTET
010226
[ 144 Kb PDF ]
Den Oberoende Faktagruppens yttrande angående remissinstansernas svar till
regeringen i fråga om behovet av en ny utredning av M/S Estonias förlisning

Sällan eller aldrig har väl vare sig internationella utredningskommissioner, myndigheter
eller institut blivit så in på bara skinnet avklädda och lämnats att stå där i ljuset av sin
kranka blekhet [redaktörens kommentar]

ANDERS BJÖRKMANS BREV
TILL REGERINGEN
010220

Ny utredning av M/S Estonias förlisning baserat på nya bevisade uppgifter
Hela [JAIC-]utredningen fick ske hemligt med allt material sekretessbelagt, vilket
underlättade förfalskningarna av alla väsentliga uppgifter. Så får naturligtvis inte en
sjöhaveriutredning gå till - det leder till konspirationsteorier

SJÖFARTSVERKETS ROLL
VAR ATT UNDERVISA

GP/DEBATT 010228

Susanna Popova och Mats Holm håller på att skapa en sanning av
något som är falskt, skriver Sjöfartsverkets direktör Johan Franson
i ett svar på deras debattartikel den 25 februari


DET KRÄVS EN NY UTREDNING KRING
ESTONIA
- GÖTEBORGSPOSTEN 010225

Frågan om varför fartyget inte stoppades måste få ett svar, skriver redaktör Mats
Holm och chefredaktör Susanna Popova, Moderna Tider, på GP:s debattsida

Utan godtagbara svar på dessa frågor kan vi bara konstatera att svenska sjöfarts-
myndigheter har ansvar för att över 850 människor miste livet på Östersjön

DAGS FÖR NY ESTONIA-UTREDNING
LEDARE I BORÅS TIDNING 010213

Eftertänksamhet och försiktighet i all ära, men vad regeringen nu har att ta ställning till
är om vi skall nöja oss med de knapphändiga fakta som finns om Estonias förlisning,
eller om ambitionen bör vara att reda ut så många oklarheter som möjligt

REGERINGEN OCH RIKSDAGSPARTIERNA
VILL NU FUNDERA I TVÅ VECKOR TILL!

"Visste man att det gick att räta ut frågetecknen då vore det ju ingen tvekan om
att man skulle gå vidare, men det är inte så säkert att man kan det", menar Inger
Davidsson (kd). Vad är det för kristallkula som är så oerhört svår att få klarsyn ur,
eftersom man nu tvekar inför att ens starta själva utredningsarbetet?
[RealAudio]

M/V ESTONIA - THE LAST VOYAGE
FACTGROUP REPORT 010211

"The aim with this report is to show that the route concluded by JAIC is incorrect.
The JAIC route was used to support their scenario on how M/V Estonia could loose
her visor. This report will reveal the sloppy investigation work performed by JAIC
and further more call for a new investigation of the disaster"

URKUNDSFÖRFALSKNING FÖR ATT DÖLJA
BRISTANDE SJÖVÄRDIGHET
IFG 991020
[ 662 Kb PDF ]
FÖR FÖRSTA GÅNGEN UTLAGD KOMPLETT PÅ SVENSKA FRÅN FAKTAGRUPPEN!

UTSKRIFT AV TELEFONFÖRHÖR MED
ÖVERINSPEKTÖR ÅKE SJÖBLOM 941031

Förhörsledaren, kriminalinspektör Egon Bergqvist, samtalar under 20 minuter
med Sjöblom i telefon. "Sjöblom vill i nuläget inte lämna ut [arbets-]materialet
till polisen" ... "det [materialet] är lätt att misstolka". Bergqvist vill inte ha det!


BENGT SCHAGER: JAIC STRUNTADE I
VITTNESMÅL
- MODERNA TIDER 0102

FÖRHÖRET med Åke Sjöblom, den inspektör som kontrollerade Estonia i Tallinn,
är fel återgivet - skriver Bengt Schager som själv satt med i haverikommissionen


UTSKRIFT AV SAMTAL MED ÅKE SJÖBLOM
OCH GUNNAR ZAHLÉR PÅ SHK 941102

Haverikommissionens förhör med inspektörerna som Schager skriver om i MT

SÄKERHETSBRISTER INSPEKTÖREN
TALAR OM I TV1 PÅ FÖRLISNINGSDAGEN

SVT Aktuellts intervju med Sjöblom kl 21 den 28/9 1994. Då handlade det endast
om att man upptäckt några enstaka uttjänta spännband men inte haft mer tid
[RealAudio]

SÄKERHETSBRISTER INSPEKTÖREN TALAR
OM I TV4 DAGEN EFTER FÖRLISNINGEN

TV4 sände sin intervju med Sjöblom 06.30 i nyheterna den 29/9 1994. Här handlade
det inte uteslutande om ett mindre antal dåliga lastspännband på bildäck
Här gällde det plötsligt mycket allvarligare brister!
[RealAudio]

UPPREPAD KRITIK MOT
SJÖFARTSMYNDIGHETERNA

HELSINGBORGS DAGBLAD 010205

Riksdagens revisorer varnar för sammankopplingen mellan Sjöfartsinspektionen
och värdmyndigheten Sjöfartsverket, vilket exemplifieras i historien om Saga Star
som tilläts fortsätta i trafik utan bogvisir.


MODERNA TIDER: DESPERATA FÖR-
KLARINGAR FRÅN SJÖFARTSVERKET

I somras fick nya graverande uppgifter om Sjöfartsverkets agerande, samma
dag Estonia lämnade hamn, regeringen att kräva ett yttrande från verket.
Ett YTTRANDE som förvirrar mer än det förklarar. Av Mats Holm


SJÖFARTSVERKET MISSADE
ESTONIAS BRISTER
- SVD 010203

Hamnstatskontrollerna var för slarviga. Flera av de brister som upptäcktes
på Estonia borde ha uppmärksammats vid tidigare kontroller i Stockholm


INSPEKTÖR ERKÄNNER ESTONIASLARV
NYA DAGEN 010203

Bristerna på Estonia hade kunnat upptäckas erkänner nu Ulf Beijner,
som tidigare var överinspektör vid Sjöfartsinspektionen i Stockholm


SAHLIN SKJUTER UPP
GRANSKNINGSBESLUT
- SVD 010203

På näringsdepartementets transportenhet fortsätter tjänstemännen att
bereda frågan om regeringen ska tillsätta en ny granskningskommission.
Arbetet är inte lätt. - Det blir inget beslut nu som tidigare utlovats. Vi måste
fortsätta att bearbeta remissvaren, säger departementsrådet Siv Gustavsson


ESTONIA-FEIL BLE ALDRI AVDEKKET
NETTAVISEN VERDEN 010203

Det svenske sjøfartsverket sviktet i kontrollen av ulykkesferja "Estonia"

VIKTIGT ESTONIAVITTNE DÖMT FÖR
NARKOTIKABROTT
- SVD 010201

Vaktmatrosen Silver Linde - ett av JAIC:s huvudvittnen - fick nio år!
Läs också artikeln i Aftonbladet 010202

EXPRESSEN: GREGG BEMIS ANKLAGAR
REGERINGEN FÖR STÖLD

Gregg Bemis anklagar kustbevakningen för att ha stulit den sonar
som användes vid dykningen till Estonia.
[ Rapporten finns här ]
- Det skulle inte förvåna om den svenska regeringen låg bakom

STOR OCH TYDLIG KOMPOSITBILD PÅ
DET SPRÄNGSKADADE PROVOMRÅDET

Bilden kommer från en av Gregg Bemis dykare vid expedition 2000 [ 195 Kb JPG ]

"EXAMINATION OF METAL SAMPLES
FOR EVIDENCE OF SHOCK LOADING"

The final report from Southwest Research Institute in San Antonio, Texas
Mechanical and Materials Engineering Division January 26, 2001
[ 3.6 Mb PDF ]
NOW BACK ONLINE! NU ÅTER TILLGÄNGLIG!

DER SPIEGEL: UNTERGANG DER
"ESTONIA" LÖCHER IM STAHL

Spiegel redovisar rapporten från det statliga tyska institut som först avböjde när
Jutta Rabe ville anlita dem. Detta gjorde man på grund av, som man uttryckte det,
"Estonia-frågans politiska känslighet". När BAM senare motiverade avböjandet sa
de att man aldrig gjort en motsvarande undersökning och förfogade inte över de
resurser som krävdes. Tydligen kunde man när Spiegel var uppdragsgivaren!

Spiegel har här även lagt ut det TV-program man sände på söndagskvällen

DAS NEUE GUTACHTEN DER BUNDES-
ANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG

Den kompletta rapporten från statliga Bundesanstalt für Materialprüfung
(BAM) i Berlin, som lyder direkt under det tyska näringsdepartementet!

Rapporten finns också här BAM 1 + BAM 2 eller i SUMMERING på engelska

NYA UPPGIFTER OM JAIC:
STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN
MacGregor, haverikommissionen och
det nordiska sjöfartsmyglet

MacGregor föreslog olycksscenariot för haverikommissionen (JAIC)!

FRÅN EN ANONYM UPPGIFTSLÄMNARE:
M/S ESTONIA - DAGBOK

Här beskrivs ingående hur makthavarna internt handlade Estonia-
frågan fram till början av 1996 och samtidigt redovisas de officiella
mediahändelserna. Författaren har haft tillgång till information som
endast några få personer nära Sjöfartsverkets ledning kände till.


STATENS HAVERIKOMMISSION -
KORREKT MYNDIGHETSUTÖVANDE?

Faktagruppen: uppfyller SHK kraven i Tryckfrihetsförordningen?

"EXPLOSION PÅ 'ESTONIA' INTE TROLIG"
DAGENS NYHETER 010118

Anders Hellberg påstår att rapporterna släpptes på CD två dagar
innan anhörigföreningarnas informationsmöte i Riksdagshuset!

Detta är felaktigt! CD-skivan från Agnef, med de fullständiga rapporterna,
offentliggjordes först på onsdagen. Hellberg skriver också att DN samma
onsdag bad Foi "att ta del av materialet och göra ett preliminärt utlåtande".
Varför kontaktade Dagens Nyheter inte "experterna" redan på måndagen?
Det är märkligt att DN:s och Foi:s behov av en dementi är så stort att det
endast några timmar senare produceras en text i tidningens nätupplaga!
Som jämförelse kan nämnas att Lars Ekbom studerade de båda tyska
rapporterna i två veckor innan han ansåg sig klar att ge sin bedömning.

RAPPORT RÖRANDE METALLPROVER
TAGNA FRÅN MS ESTONIA

Lars Ekbom har på uppdrag av föreningen SEA granskat rapporterna
OBS! Rapporten från Brandenburg nu återupplagd med rimlig filstorlek

M/S ESTONIA - HANDLINGAR TILL
REGERINGEN FRÅN AGNEF 2001-01-17

Tyska rapporter om metallprover från informationsmötet i Riksdagshuset
De tyska orginalrapporterna översatta till engelska och fullständigt redovisade
The report from Brandenburg is now re-published in a smaller bytezize

MV ESTONIA - DOCUMENTS PRESENTED
THE SWEDISH GOVERNMENT

Reports on metal samples. From the press conference at Riksdagshuset
The complete orginal German reports translated to English
[ ADOBE ACROBAT PDF ]

NEW CLUE TO ESTONIA SINKING
BBC NEWS 010117


"ESTONIA"-KATASTROPHE WIRD
NEU AUFGEROLLT - DIE WELT 010119


1. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION
OMBORD PÅ ESTONIA!
[RealAudio]
Docent Lars Ekbom med 28 års erfarenhet på området är säker [18-EKOT]

2. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION
OMBORD PÅ ESTONIA!
[RealAudio]
TV4-nyheterna kl 22 låter anhörigföreningen SEA:s ordförande komma till tals

3. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION
OMBORD PÅ ESTONIA!
[RealAudio]
SVT Aktuellt kl 18 gör uttalande från ansikts- och namnlösa "FOA-experter"
Inslaget är identiskt med det som visades i Rapportsändningen 19:30
[TV1]

4. DET HAR FÖREKOMMIT EN EXPLOSION
OMBORD PÅ ESTONIA!
[RealAudio]
SVT Aktuellt kl 21 stympar docenten från 20 till 5 sekunder! medan "FOA-
experterna" enbart förlorar sin "vridning". I samband med docentens
återstående 5 sekunder utgör detta en klart oacceptabel journalistik!


ANDERS BJÖRKMAN SYNAR
ENMANSUTREDAREN JOHAN FRANSON

Björkman har utrett Franson, sjösäkerhetsdirektör på Sjöfartsverket
1. De rättsliga aspekterna-utredningen 10/94, 2. Konsekvensanalysen 12/94,
3. Dykexpeditionen 12/94, 4. Presentationen för Etiska Rådet 12/94,
5. Övertäckningsanalysen 2/95 och 6. Remissyttrandet till regeringen

AGNEF:S BREV TILL STATSMINISTER
GÖRAN PERSSON 2001-01-17

FÖRNYAD BEGÄRAN OM NY UTREDNING AV M/S ESTONIAS FÖRLISNING

INFORMATIONSMÖTE
OFFENTLIG REDOVISNING
AV ANALYSMATERIALET

Rapporterna presenteras med expertkommentarer och tillställs regeringen

PRESSFOTOGRAF
DOKUMENTERADE
FÖRLISNINGEN!

Håkan Isefjords filmrullar upphittade sedan plötsligt försvunna

SVEA HOVRÄTT NEKAR ESTONIA-
ANHÖRIGA SKADESTÅND 010110

Advokat Henning Sjöström går till Högsta domstolen. - Den enda
chansen att få Estoniakatastrofen allsidigt prövad i offentlighetens
ljus är en process. Därför kommer vi att överklaga, säger han


SSPA: ESTONIA-UTREDNINGEN
BÖR KOMPLETTERAS
[RealAudio]
"Frågorna går att besvara utan nya undersökningar av fartyget"

SSPA:s REMISSVAR
ORGINALDOKUMENTKOPIA 010105


GÖTEBORGS-POSTEN 010109
UTRED ESTONIA EN GÅNG TILL


FINLAND SÄGER NEJ TILL
NY "ESTONIA"-UTREDNING

Hellberg klipper & klistrar bort KTH i Dagens Nyheter 010109

FINLAND SÄGER NEJ
ORGINALDOKUMENTKOPIA 010105


ANDERS ULFVARSON I SVT AKTUELLT:
JAIC:s RAPPORT VILSELEDANDE!
[RealAudio]
"Nya fakta ... JAIC-rapporten inte fullständig men det är faktiskt värre än så..."

OBEROENDE FAKTAGRUPPEN:
LÖGNER FRÅN KTH OCH MCGREGOR!

En deltagare på Agnef-seminariet försvarar sig mot påhoppen 010107

AGNEFS KOMMENTARER TILL
REMISSVAR ANG ESTONIA 010107


BOGEXPERT STÖDER OFFICIELLA
ESTONIATEORIN - TT 010107

TT brister i faktakontroll och redovisar inte avgörande uppgifter!

FARTYGSEXPERT VILL HA NY OBEROENDE
ESTONIAUTREDNING - TT 010107

Professor Anders Ulfvarson, Chalmers, skärper sin redan hårda kritik av JAIC

FRITEXTSÖKNINGFLERA ESTONIA-NYHETER2004200320021999-2000
M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿