ISBN: 91 7054 917 6
Ca pris 65:-

Presskonferens

Med anledning av utgivningen av Knut Carlqvists bok Tysta Leken, en undersökning av Estonias förlisning, inbjuder Fischer & Co till presskonferens Fredagen den 11 maj kl. 11.00, sal Experten i Salénhuset, Norrlandsgatan 15. Böcker och pressmaterial kommer att finnas tillhanda.

Vid presskonferensen kommer också överlevande från Estoniakatastrofen att närvara, bland dem Rolf Sörman. Detta för att belysa ett par nyckelresonemang från flera håll.


Tysta Leken
Varför sjönk Estonia?

Sex överlevande såg i mörkret visiret hänga kvar i Estonias för medan hon drev med svår slagsida för den sydvästliga vinden, åt nordost. Hur kan då visiret påträffas en sjömil väster om vraket?

Analysen av vittnesmålen och djupintervjuer med nyckelvittnen visar också att Estonia girade åt styrbord i samband med den plötsliga slagsidan, ur vinden, inte åt babord som haverirapporten hävdar. De som flydde ut på babords ytterdäck fick vinden i ansiktet och då måste stäven ha pekat åt nordost. Estonia var aldrig i närheten av den uppgivna fyndplatsen för visiret.

Passagerare i hytterna under bildäck vittnar om att stora mängder vatten strömmade i korridorerna utanför minuterna efter slagsidan. Då var ännu rampen i uppfällt, stängt läge och ingen möttes heller av nedforsande vatten i trapporna på väg upp. Varifrån kom då vattnet?

Knut Carlqvist sammanfattar i Tysta leken tre års studier av protokollen från en haveriutredning som spårade ur redan första dagen. Han visar att utredningen medvetet förtigit och förvanskat vittnesuppgifter och att haverirapportens slutsatser är godtyckliga och grundlösa. Carlqvist är historiker och samtidsanalytiker (Kung Erik av folket, 1996, Åt envar efter arbete, 1993) och skriver i Moderna Tider, Svenska Dagbladet och Finanstidningen, vars kulturchef han var 1997-2000. Han är bosatt med hustru och hästar i Burgsvik på södra Gotland.


Fischer & Co, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm
Telefon 08-24 21 60 Fax 08-24 78 25 E-post bokforlaget@fischer-co.se


--------------------------------
M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿