MONA SAHLIN & TV-MEDIA
FÖRSÖKER SÄTTA PUNKT
Fredagen den 15 september skulle det slutgiltigt sättas stopp för fortsatta frågeställningar kring Estonia-haveriet. Det var tanken från makt- och medieetablissemangens håll. Luften skulle gå ur "kampanjen" efter dykningarna. Man sade sig vilja syna alla nya videokort.

Själva synsättet - att förstå allt som varande blott kampanj - är djupt avslöjande om hur makteliten ser på sina medborgares strävanden och i vilka banor de själva tänker.

Det verkar som om man hädanefter helst skulle vilja fortsätta på samma sätt som före dykningarna, dvs vare sig man är politiker eller mediaproducent: inte informera sig eller rapportera om någonting som är väsentligt i detta långlivade och omdebatterade ärende.

Vad är det då som egentligen är kontroversiellt med Estonia i dag?
LJUDKLIPP!

I medias megafoner och maktens propagandistiska idyllvärld är det förstås fortfarande anhörigfrågorna som man "ömmar" för. I verkligheten och vardagen för en stor del av dessa anhöriga - vilka sedan länge arbetar för en ny oberoende utredning - kämpar man fortfarande i stark motvind för att få ut till allmänheten vad man anser är viktiga bevis och väsentliga fakta.

Det är detta som makten i dag uppfattar som kontroversiellt och motarbetar! Anhörigfrågorna är vad de länge varit - tacksamma skendiskussioner vars enda syfte är att hålla det haveritekniska utanför en allmän kännedom.

Man förstår numera med all önskvärd tydlighet vad Mona Sahlin egentligen menar när hon mantralikt upprepar "att det inte har framkommit något nytt som föranleder regeringen..."

Hon menar att det inte har framkommit någonting i media! Frågan är dock om hon och regeringen har tillräckligt god läskunnighet för att tillgodogöra sig den information som sedan länge har skickats till dem personligen. Alltså det material som de inte behöver köpa tidningar eller betala TV-licens för att ta del av.

Under de senaste åren har ett flertal nya och för haverikommissionen mycket graverande omständigheter upptäckts. De är samtliga diarieförda på Näringsdepartementet och motsäger med stark bevisföring JAIC:s haverirapport på alla centrala punkter, bl a vad gäller själva olycksförloppet och dess sagda orsaker.

Gräddan av internationella sjösäkerhetsexperter - ett i världen oöverträffat expertkunnande - har totalt dömt ut Sveriges, Finlands och Estlands gemensamma haveriutredning. Alla papper är sedan länge inskickade och lyder under offentlighetslagstifningen!

Sammantaget tyder ju allt detta på att det heller inte är mycket bevänt med det så kallade läsintresset.

Man trodde sig kunna sätta punkt innan Olympiaden

Propagandan byggdes upp redan under torsdagen, innan TV4:s Kalla fakta skulle visa upp de bilder man fått köpa från Jutta Rabe. Dagen igenom vevade radio-EKOT regelbundet återkommande små "intervjuer" med "experter" som talade om för oss att det vi skulle få se på TV inte visade upp något anmärkningsvärt.

Spelet bakom kulisserna på TV4 känner vi redan till men varför frågar sig ingen hur allt hänger ihop?

Hur kan TV4 och regeringen säga sig ömma för de anhöriga och samtidigt spela ett spel där man kräver att Jutta Rabe ska släppa iväg bildmaterial med kroppar på? Hur kommer det sig att alla inblandade satt still i båten en hel vecka? Det dröjde ända tills efter Kalla fakta innan EKOT:s Jan Mosander, som den förste och hittills ende, masade sig iväg till de anhöriga och fick deras samtycke för att kunna ta del av videobilder på offer hos Rabe i Hamburg. Varför denna påtagliga förlamning i den annars så intensiva nyhetsjakten när det gäller kontokort och Toblerone?

Det går förstås inte i hop med respekten för de anhöriga och visar tydligt de bakomliggande syftena.

När TV4:s Kalla fakta anlitar Olle Rutgersson, som är professor i skeppsteknik på Tekniska högskolan i Stockholm - och i allra högsta grad bör anses vara part i målet! - då faller deras trovärdighet kraftigt.

Rutgersson var chef för den avdelning som gjorde de stabilitetsberäkningar som nu bär Michael Huss' (docent, KTH) namn i JAIC:s arkiv, och som tydligen var så välgjorda (frånsett sjunkförloppet som enl andra är omöjligt) att de omedelbart hemligstämplades som "arbetshandlingar" av dåvarande haverikommissionsordföranden Olof Forssberg!

Professor Rutgersson har sedan hösten 1997 vägrat att kommentera eller analysera en enda av alla de uppgifter som ifrågasätter haverikommissionens slutsatser. Apropå "allmänhetens" (läs=officiella experters vanliga benämning av andra fristående experter) olika "konspirationsteorier" om Estonias undergång har professorn däremot uttalat att "hål är lättare att begripa än komplicerade stabilitetsberäkningar".

Ja!? Det är väl fullständigt naturligt att misstänka hål när JAIC:s slutsatser inte är ett dugg trovärdiga.

Tillgången på officiella experter som vill uttala sig i TV om Estonia förefaller i dag inte speciellt god. Det visade sig nu då även TV2 hade anlitat Rutgersson för sin något kyligare Kalla fakta-bevakning under fredagens morgonsändningar. Han dök upp på stillbild vid en telefonintervju redan i Rapports halvåtta-sändning och kom senare även in till studion. Det var förstås bråttom och det fanns väl ingen annan man kunde ringa!?

Så flitigt utnyttjad av TV2 gick hans medverkan tidsmässigt ut över anhörigstiftelsen SEA:s ordförande, vars inslag kortades ner allt efterhand som nyhetsmorgonen grydde.

Tillgången på "rätt" anhöriga också skral

Eftersom "gravfriden" sedan gammalt varit framgångsrikt opinionsstyrande för makten att agera utifrån i Estoniafrågan, vill man förstås återigen att denna skall spela en helt avgörande roll bland de anhöriga.

Problemet är bara att det sedan en längre tid inte är så i verkligheten och det börjar folk nu att förstå.

Om du inte har förstått det så läs artikeln om anhörigföreningen DIS med fax från estniska anhöriga!

Det tycks tvärtom vara mycket svårt att hitta anhöriga som på denna grund vill uttala sig mot att gå vidare med undersökningarna av vraket. Det tydligaste beviset på att det förhåller sig så är att både statliga TV2 och privata TV4 måste använda en och samma individ som representant för denna "omfattande" anhöriggrupp.

I Rapports olika morgonsändningar, en varje halvtimme, visade man upp och intervjuade Olof Nilsson, som på bildrutans textskylt och i påannons tituleras "Ordförande i stödföreningen för Estoniaoffren i Uppsala län".

Vid närmare efterforskning visar det sig att denna Uppsalaförening upphörde i våras och att den som mest hade ett 30-tal medlemmar!

Här ger alltså TV2 Rapport 47 sekunder på tidig plats i nyhetsinslaget till en före detta representant för en mindre anhöriggrupp som inte längre finns och lämnar sedan Lennart Berglund, ordförande i aktiva SEA med 300 familjer! att yttra sig i 27 sekunder utan introduktion och först långt senare i inslaget!

Även här motsvarar tydligen tillgång inte efterfråga, då TV4 begagnar sig av samme Olof Nilsson som representant för anhöriggruppen de så uttryckligen starkt säger sig "ömma" för. Det är mycket märkligt.

Rapportredaktionen klipper ovanpå allt ner Lennart Berglunds inslag till att vara ännu kortare från och med halvåtta-sändningen! Då tar man bort SEA:s krav på regeringen om bärgning av kroppar och en ny utredning av olycksorsaken, som han inledningsvis får framföra klockan 06:30 och 07:00 (bortklippta är de första 17 sekunderna som var ljudlagda på bilder från Bemis-dykningen). Hans inslag blir därefter endast 10 sekunder kort, låt vara att han nu - olikt i den oklippta "längre" versionen - är i bild hela tiden han pratar.

"Redigeringen" görs samtidigt som inslaget med Olof Nilsson orört är med resten av morgonen!

Förhållandet (som uppstår 07:30) upprepas alltså i TV2-morgonens kvarvarande Rapportsändningar klockan 08, 08:30 och 09. Den totala obalansen i slutklämmen klockan 09:20 står i stram konsekvens med allt övrigt.

Där har dessutom KTH-professor Rutgersson helt plötsligt blivit "svenska experter" i påannonsen!

Här är det tydligt att TV2 och TV4 inte har fullgjort sina ålagda plikter när det gäller nyhetsbevakningen. Detta kan aldrig kallas för acceptabel journalistik! Man har på ett grovt sätt medvetet vilsefört allmänheten och detta är mycket allvarligt för det sker i ett land vars folk vill ha fria medier i en öppen och värdig demokrati.

Jag menar att TV2 och TV4 inte på lång väg uppfyllt de krav om opartiskhet eller på god balans i nyhetsrapporteringen som gäller för svensk television och som medborgarna har all rätt att ställa.

Att sedan TV4:s Kalla fakta har mage att avbryta torsdagskvällens Estoniaprogram för reklaminslag i halvtid är inte bara osmakligt och ytterligare avtalsstridigt. Det utgör även ett starkt indicium på vad man vågar hålla på med när man samtidigt ställer upp för regeringen i vått och torrt.

Att man i 22-nyheterna intervjuar en ny anhörig, som är positiv till att man får klarhet kring olyckan, förtar inte det samlade intrycket av sensations- och känslolystnad parat med ett högst villigt spelande för makten.

Fredagsmorgonens avslutande 10-årsfirande i sofforna, med ett festtal om att TV4 i Kalla fakta avslöjade "Estonia-bluffen", är ovärdigt skaparna av "svenska folkets" egen TV-kanal och fullbordar bilden av hyckleriet.

Det är nämligen vi tittare som måste stå ut med all den dåliga reklam som sånt här bakdanteri ger!

Lund 000919
Kenneth Rasmusson
fri redaktör


Ett jämförbart särtryck ur Institutet för Mediestudiers rapport Kroppar utanför fartyget
Läs hela institutets rapport här och listan över rapportens nyhetsunderlag [ingår] här


Ljudklipp med alla Estoniainslagen i sin helhet från
Rapport i TV2:s morgonsändningar 000915
[ RealAudio ]

06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:20


Några ljudklipp med Estoniainslag från TV4 000915 [ RealAudio ]

Nyhetsmorgon 08:00 med Olle Rutgersson

Njae... det har professorn aldrig sagt!

Rutgersson vill ha officiella dykningar

Olof Nilsson och Mikael Öun i TV4-soffan

Nyhetsmorgon 10-år Jan Schermans "festtal"

22-nyheterna


Estoniainslag från TV2 och SVT Aktuellt 000915 [ RealAudio ]

Estoniadebatten i soffan från TV2:s morgonsändning

Susanna Popova - Moderna Tider, Barbro Hedvall - DN
och Lotta Gröning - Norrländska Socialdemokraten

Mona Sahlin sätter punkt i SVT Aktuellt kl 21


M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿