Stockholm (TT)
001205

De fel som svenska och estniska sjöfartsinspektörer upptäckte ombord på Estonia innan hon sjönk borde ha resulterat i att fartyget kvarhölls i Tallinn. Bristerna kan ha legat bakom katastrofen, anser Hugo Tiberg, som är professor i sjörätt. Han är ordförande för Institutet för sjörätt vid Stockholms universitet och i en lång artikel som skall publiceras i institutets årsbok drar han slutsatsen att Estonia saknade sjövärdighet.

Han tar särskilt upp de brister och den kritik som den internationella faktagruppen tagit fram efter haverikommissionens slutrapport.

Det handlar bland annat om felen som upptäcktes timmarna före Estonias sista avgång från Tallinn då svenska sjöfartsinspektörer undervisade estniska kollegor om hamnstatskontroll av fartyg.

Det gällde bland annat vattentäta dörrar som inte kunde stängas, brister i signalsystemen till dörrarna och skador på en gummipackning till bogvisiret.

Svenska Sjöfartsverket och den svenska haverikommissionen hävdar att de felen inte var särskilt allvarliga och att de svenska inspektörerna inte hade juridisk rätt att kvarhålla fartyget.

Hugo Tiberg ger myndigheterna rätt på sista punkten, men håller inte med när det gäller felen, som han anser direkt kan ha orsakat att fartyget sjönk, även om det inte påverkade kapsejsningen.

Svenskarna borde ha agerat, även om de inte hade formell rätt att stoppa Estonia, anser Tiberg.

En av de svenska inspektörerna i Tallinn, Åke Sjöblom, tillbakavisar att bristerna han påträffade kan ha spelat någon roll för själva haveriet.

M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿