PK Sverige, som är samarbetsorgan för Publicistklubbens
samtliga kretsar i Sverige, beslöt vid sitt möte i Stockholm
den 13 november 2000 att göra följande uttalande:
"Svensk åklagarmyndighet har beslutat anhålla den tyska journalisten Jutta Rabe. Beslutet är klandervärt av flera skäl.

Den lag om gravfrid vid det förlista fartyget Estonia som Sverige och andra länder antog syftade till att skydda såväl fartyget som de dödas kvarlevor mot gravplundrare. Något sådant uppsåt hade givetvis inte journalisten Jutta Rabe, vilket inte ens har påståtts av åklagarmyndigheten.

Lagen avsåg aldrig att förhindra journalistisk undersökning av orsaker till Estonias förlisning. Emellertid tillämpas den så, när Jutta Rabe anhållits i sin frånvaro. I praktiken innebär beslutet om anhållan dessutom besöksförbud i Sverige för Jutta Rabe, med hot om frihetsberövande.

Jutta Rabe sökte sanningen, oavsett vad hon fann.

Som publicister utgick vi från att i vårt land var den tid förbi, då journalister som sökte svar på angelägna frågor kunde hotas med fängelse. Det är med bestörtning vi finner att svensk åklagarmyndighet inte delar denna självklara uppfattning.

Därför kräver vi att anhållandebeslutet mot Jutta Rabe överprövas och undanröjs."

Jan Guillou, ordförande i PK Sverige


M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿