ESTONIA-NYHETER 1999-2000

FRITEXTSÖKNINGFLERA ESTONIA-NYHETER2004200320022001

FAKTAGRUPPEN: FLERA NYA ESTONIA-
FAKTA ATT TA STÄLLNING TILL 001228

Med nyårshälsningar till Näringsdepartementet från Oberoende faktagruppen

ANDERS BJÖRKMAN OM VISIRET, VRAKET
OCH ANNAT SKROT (FRAGMENT)

Tre finska fartyg rapporterade fel vrakposition. Visiret i gott skick!

M/S ESTONIAS VISIRGÅTA
FAKTAGRUPPENS RAPPORT 001224

Bilden av visiret "stående" på sidan av fartyget!

THE M/V ESTONIA VISOR RIDDLE
FACTGROUP REPORT 001224

The picture of the visor "standing" on the side of the ship!
English comment by Anders Björkman Visor on the bottom

NY UTREDNING OM "ESTONIA" AVVISAS
ANDERS HELLBERG I DN 001229


SJÖFARTSVERKETS REMISSYTTRANDE:
FYRA SKRIVELSER ANGÅENDE ESTONIA


STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT
FÖRSVARS REMISSYTTRANDE


SPRÄNGNING AV ESTONIA POLIS-
ANMÄLS I TYSKLAND - DN 001222


NYTT STÖD FÖR BOMB PÅ "ESTONIA"
DAGENS NYHETER 001219


NEW BOMBSHELL AS ESTONIA ROW GOES ON
LLOYDLIST 001216


UTÖKAD RAPPORT PÅ SVENSKA:
EXPEDITION ONE EAGLE 19-31 AUGUSTI 2000

Gregg Bemis och Jutta Rabe rapporterar om alla försök att störa eller förhindra dykningarna!

BREV TILL NÄRINGSDEPARTEMENTET,
TRAFIK- OCH KONSTITUTIONSUTSKOTTET

Stefan Torssell "Angående brister i sjösäkerhetsarbetet och avsteg från riksdagens beslut"
Läs också hans brev till Johan Franson på Sjöfartsverket som är omskrivet i Moderna Tiders artikel

UTRED "SPRÄNGNINGEN" AV ESTONIA!
Kent Härstedt och Lars Ångström DN 001211

JUTTA RABE ANKLAGAR MONA SAHLIN
OCH JAIC I SVT AKTUELLT 001208
[RealAudio]

GREGG BEMIS OM SPRÄNGNINGSBEVISEN
I SVT RAPPORT 001208
[RealAudio]
Rapport för fram Olle Rutgersson, professor i skeppsteknik, som bombexpert!

HENNING WITTE OM BEVISEN OCH POLIS-
ANMÄLAN I SVT RAPPORT 001208
[RealAudio]

INDEPENDENT NEWS: BOMB BLAMED
FOR SINKING OF THE 'ESTONIA'?

Baltic ferry disaster: Laboratory reports on debris strongly suggest
that the 1994 sinking was not an accident, as claimed by an inquiry


HOW CAN A SEAWORTHY SHIP SINK?
BY PROFESSOR HUGO TIBERG

Professor Tiberg explains the juridical definitions of "seaworthiness"
and criticizes the JAIC claim that MV Estonia was seaworthy before
her last departure. The article is an excerpt from the Axel Ax:son
Johnsons Institute by the University of Stockholm Yearbook 2000

The complete Yearbook 2000 can be found here

EXPERT: ESTONIA BORDE HA STOPPATS
Hugo Tiberg, professor i sjörätt, drar slutsatsen att Estonia saknade sjövärdighet

URKUNDSFÖRFALSKNING FÖR ATT DÖLJA
BRISTANDE SJÖVÄRDIGHET
IFG 991020
[ 662 Kb PDF ]

FORGERY TO HIDE LACK OF SEA-
WORTHINESS
FACTGROUP REPORT 991020


MODERNA TIDERS MATS HOLM SKRIVER
OM "SJÖFARTSVERKETS SKULD"

"Samma myndighet som ansvarar för vår sjösäkerhet utfärdade falska behörigheter
till sjöbefäl och protokollförde Estonia som icke sjövärdig efter inspektion i Tallinn
den 27 september 1994 - men lät henne ändå i strid med sjölagarna lämna hamn"

LÄS OCKSÅ SUSANNA POPOVAS ARTIKEL KOD 17 I SAMMA NUMMER!

MODERNA TIDERS MATS HOLM
INTERVJUAS I TV2:s MORGONPROGRAM

Rapport blockerar inslaget i samtliga sina nyhetssändningar under dagen (001205)

DAGENS NYHETER DEBATT 001205:
"ESTONIA-PROTOKOLL FÖRFALSKAT"

Moderna Tiders Susanna Popova och Mats Holm anklagar Sjöfartsverket

SVENSK SJÖFARTS TIDNINGS LEDARE:
DAGS ATT AGERA I "ESTONIA"-FRÅGAN

Det är väl ingen som tror att Greg Bemis och Jutta Rabe är de sista som kommer att agera?

ANDERS BJÖRKMANS BREV TILL
ANN-LOUISE EKSBORG & MIKAEL HUSS

Kritik angående remissvaret från Ann-Louise Eksborg, GD Statens haverikommission

YTTRANDE ÖVER INKOMNA HANDLINGAR
AVSEENDE HAVERIRAPPORTEN 001027

Yttrande av professor Anders Ulfvarson vid institutionen för Marin teknik

RIKSDAGENS REVISORERS
GRANSKNING AV SJÖFARTSVERKET

Förstudie: 1999/2000:4 Sjöfartsverkets sjösäkerhetsarbete

Rapport: 1999/2000:12 Sjöfartsinspektionens tillsyn

Förslag till riksdagen: 2000/01:RR8 Sjöfartsinspektionens tillsyn

SUMPEN I TROLLHÄTTAN MED FEL I
STORT SOM I SMÅTT SJÖNK OCKSÅ PRÅMEN

Sjöfartsverket riskerar åtal. Bara pinsamt eller undantaget som bekräftar regeln?

INSTITUTET FÖR MEDIESTUDIER:
MEDIABEVAKNINGEN VAR
SVAG OCH VILSELEDANDE

SR:s Vår grundade mening av Anders Brunkert & Åke Pettersson om Estonia-dykningarna
Läs Institutet för Mediestudiers rapport här och listan över rapportens nyhetsunderlag [ingår] här

ESTONIA - EXPLOSIVT MATERIAL
JOURNALISTEN 001115

Bemis argaste kritiker engagerade i psykförsvaret

PK SVERIGE, SAMARBETSORGAN FÖR
PUBLICISTKLUBBENS SAMTLIGA KRETSAR

beslöt vid sitt möte i Stockholm den 13 november 2000 att göra följande uttalande

OBEROENDE FAKTAGRUPPEN:
SPÅR AV EN OREGELBUNDEN
SKADA I SKROVET 001118

Hålets storlek kan inte bedömas pga en sandhög som dumpats efter juni 1996

INDEPENDENT FACT GROUP:
TRACE OF AN IRREGULAR
DAMAGE IN THE HULL 001118

Hole-size cannot be determined due to a pile of sand dumped after June 1996

RAPPORT OM DYKEXPEDITIONEN 19-31
AUGUSTI AV GREGG BEMIS OCH JUTTA RABE

Report on the diving expedition in the Baltic Sea to the wreck of the passenger ferry Estonia

LETTER TO THE HEADS OF STATE IN
SWEDEN, FINLAND AND ESTONIA 001102

Bemis and Rabe: "...these results bring a dramatic change to the case of the Estonia and will
have tremendous impact on your countries, especially in the eyes of the rest of the world"


ZWEI DEUTSCHE STUDIEN BELEGEN
EXPLOSION AUF DER "ESTONIA"-FÄHRE

Die Welt: Tyska åklagare kommer sannolikt att börja utreda Estoniaolyckan

GETTING TO THE BOTTOM
ALBUQUERQUE JOURNAL 001030

Gregg Bemis uttalar sig första gången i USA efter han anhållits i Sverige
Läs också deras uppföljande artikel om den svenska reaktionen från 001102

MINNESANTECKNINGAR FRÅN 15/09
PM NÄRINGSDEPARTEMENTET 001016

Minnesanteckningar från mötet mellan Mona Sahlin och anhöriga och överlevande

BENDRÈUS OCH ICKE-FÖRENINGEN DIS
DESPERATA PRESSMEDDELANDE

Läs hans och "styrelsens" häpnadsväckande uttalande från den 5 november

VEM HAR ÖPPNAT OCH STÄNGT RAMPEN?
De allra första nyheterna (000914) från dykningarna som inget annat media ÄNNU tagit in!

WHO HAVE OPENED AND CLOSED THE RAMP?
The first news (000914) from the diving expedition that nobody else in media STILL wants to touch!

HAVERIKOMMISSIONENS
SLUTSATSER ÄR OHÅLLBARA

Faktagruppens replik på Sten Andersson, Sjöfartsverket, i Nya Dagen 001004

MILJÖPARTIETS MOTION
TILL RIKSDAGEN 001005

Kompletterande granskning av Estonias förlisning

KRISTDEMOKRATERNAS
RIKSDAGSMOTION 001004

Förslag till beslut om uppföljning av Estoniaolyckan

MODERATERNAS MOTION
TILL RIKSDAGEN 001003

Förslag till riksdagsbeslut om oberoende utredning av Estonia

HUR LÄNGE ÖVERLEVDE MAN I ESTONIA?
Ryssarna erbjöd oss sina räddningsresurser redan dagen efter Estonia förlist!

SÅ SVARADE VÄNSTERPARTIET
PÅ AGNEF:s BREV (avsänt 000904)

V sviker de anhöriga för att hoppet om en ministerpost ska finnas kvar
Läs AGNEF:s officiella replik och Rolf Sörmans brev samt AGNEF:s första brev

ESTONIA-DYKAREN SOM FÖRSVANN
LIKA SNABBT SOM HAN DÖK UPP

Namngiven dykare filmade hål i skrovet vid oredovisade dykningar!

UTRED RYKTENA OM "ESTONIA"
Långt ifrån rykten men Lars Ångström (mp) kräver omprövning i riksdagen
Läs också miljöpartiets Estonia-motion och kristdemokraternas

FINANSTIDNINGENS ARTIKLAR
ÅTER UTLAGDA PÅ NÄTET

Estonia-artiklarna från 1998 tillgängliga för allmänheten

MASKINPERSONALENS
LÖGNAKTIGA VITTNESMÅL

Anders Björkman har analyserat deras "mirakulösa" flykt till däck 8

NON-EVALUATED DAMAGES
AND MISLEADING CONCLUSIONS

The International MV Estonia Seminar, Stockholm 29-30 May 2000

LYCKÖNSKNINGAR TILL AGNEF:s
ESTONIA-SEMINARIUM 000529

Ett brev från modern till Estonias siste kapten Arvo Andresson

VART TOG NCC:s MILJONER VÄGEN?
Företaget fick 258,8 miljoner av regeringen för att täcka över vraket av Estonia

GREGG BEMIS OCH JUTTA RABE
ANHÅLLNA - AB 001009

Sveriges regering vill döda budbäraren, säger Gregg Bemis

RAPPORT-REDAKTIONENS LÅNGTGÅENDE
OCH SYSTEMATISKA ESTONIA-CENSUR

Läs den förre anhörigadvokaten Henning Wittes korrespondes med Rapportchefen

ÅKLAGAREN GER SIG PÅ
ANHÖRIGFÖRENINGARNA

"Griftefridens" lagskrivare har dock redan gått emot honom

TT STOPPAR UPPGIFTER FRÅN
ESTONIA-ANHÖRIGA I ESTLAND

Läs faxet som de anhöriga i Estland skickade till TT redan den 6 september
där man tar avstånd från anhörigföreningen DIS och dess "ordförande"
Gunnar Bendreús! Läs också om bakgrunden. Faxet och övrig DIS-
information blev aldrig någon nyhet! Av DIS blev i stället dimma

ARTIKELN KOMPLETTERAD MED MÅNGA NYA DOKUMENT!

Mona Sahlin & TV-media försöker sätta punkt
Mediabevakningen fortsätter! Den här gången gäller det TV2 och TV4 000915
De uppfyller inte på lång väg kraven om opartiskhet i nyhetsrapporteringen


FRITEXTSÖKNINGFLERA ESTONIA-NYHETER2004200320022001
M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿