TV4 har köpt bildmaterialet från Estoniadykningarna av Jutta Rabe och ämnar visa det i torsdagens Kalla fakta. Men avtalen är tydligen dåliga för båda parter. Rabe har levererat TV4 det material som avser undersökningen av själva vraket. Det innehåller inga bilder på några av de kroppar som upptäcktes liggande på havsbotten utanför fartyget.

TV4 skulle i måndags i samband med Nyhetsmorgon haft en visning av materialet för Haverikommissionen (JAIC). Kommissionen hade (enligt uppgifter som först kom från TV4-anställda) genom avtal försäkrat sig om att få vara ensamma i TV-studion. I soffan skulle Lehtola, Karppinen, Eksborg och kanske några till sitta. Vi försökte få bekräftelse på att ett avtal fanns men fick av TV4 till svar att något sådant inte hade skrivits. Man uppgav att det bara var fråga om en muntlig överenskommelse.

Samtidigt går det upp för TV4-ledningen att filmbilder som visar kropparna inte hade skickats upp från Hamburg! Rabe hade redan tidigt gått ut med att bilderna på kropparna inte skulle visas i några media. Materialet låg inlåst i Hamburg och de som hade anledning att se det inbjöds till att ta kontakt. Därmed klargjorde Rabe sin respektfulla hållning gentemot de anhöriga och det synes därför självklart att materialet inte skulle innefattas i några avtal.

TV4 ställer då plötsligt in den haverikommissionsvisning som planerats för måndagen, och enligt flera oberoende källor framförde man kravet att inte betala för det material man fått om man inte fick bilderna på kropparna! TV4 anser sig "lida stor ekonomisk skada" om man inte får tillgång till detta material.

TV4-ledningen hävdar att bilderna på kropparna utanför vraket ingår i avtalet, och säger samtidigt att de endast vill titta på dem för att försäkra sig om att Rabe talar sanning. Sedan ska man skicka tillbaka materialet till henne.

TV4 fick filmer redan 1994 då JAIC:s material just var hemkommet. Då lyckades man "för påseende" låna allt oredigerat material med kroppar innan det blev sekretessbelagt. Kopierade man då hela materialet innan det lämnades tillbaka?

Vi har därför anledning att fråga oss följande.

1. Tänker TV4 visa kropparna eftersom de påstår sig lida skada om de inte får rätten till dessa filmbilder?

2. Är det en "kupp" för att man ska låta JAIC och den svenska regeringen se bilderna så att dessa inte behöver åka till Tyskland och se materialet tillsammans med de anhöriga?

Om regeringen får tillgång till filmerna via TV4 kan de utan att samverka med de anhöriga återigen köra över alla parter. Deras "experter" får då kanske utrymme att ta över, med samma dåliga resultat till följd som för forskarna när det gäller de utlovade IB- och SÄPO-undersökningarna.

Noteras bör att man vad vi vet ännu inte från svensk sida hört av sig till Rabe om att få komma ner och se filmerna. Hon blev dock i förra veckan uppringd av en tjänsteman från svenska konsulatet i Hamburg som ville komma på besök med en delegation. Mannen lär ha vägrat att tala om vem han var och vad syftet med besöket skulle vara! Rabe förväntar sig förstås en officiell förfrågan från den svenska regeringen. Tjänstemannen har sedan inte hört av sig igen.

TV4-ledningen har naturligtvis en del att vinna genom att hålla sig väl med och sko regeringen med materialet. De uppfyller inte kraven för sändningstillståndet. Något de fått på pälsen för vid ett flertal tillfällen.

Om TV4:s målsättning är att visa valda delar av kropparna "lagom" maskerade vore det en grov kränkning.

De som då lider verklig och stor skada blir förstås än en gång de anhöriga.

Lund 000912
Kenneth Rasmusson
fri redaktör


M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿