Stockholmsåklagaren som bedriver brottsutredning mot Jutta Rabe, Gregg Bemis och hans dykare, för brott mot den s k "Griftefriden", har bestämt sig för att även försöka sätta dit de anhörigföreningar som samlar in pengar för att bärga kropparnas som ligger "begravda" utanför Estonias vrak.

Man vill, enligt honom, söka åtala föreningarna för "förberedelse" till brott.

Åklagaren sa förstås inget om att "Gravfridens" lagskrivare redan i sina författningskommentarer (§3) bestämt hade skrivit honom emot. Här kan man läsa om hur det var tänkt med "Griftefriden"...

"Det har inte ansetts motiverat att, som en instans varit inne på,
kriminalisera också förberedelse och stämpling till brott mot lagen."

Kläm åt dem bara! tycks de ansvariga ha resonerat. Oavsett vad de själva skrivit i lagen och oavsett rättsläge.

Man får kanske i framtiden ta och passa sig rejält så man inte går och omkommer ute på internationellt vatten. För då konfiskerar måhända staten ens kropp jämte ev kringflytande personliga tillhörigheter!

Sån här skit sysslar givetvis inte en regering med om den har rent mjöl i påsen. Det är ju rena rama dödgräveriet! Det visar oss dock hur desperata man tydligen har blivit. Friden ska råda. Till varje pris.

Det kan stå den forna rättsstaten Sverige dyrt i längden.


Författningskommentarerna finns på Näringsdepartementets egen websida.
Där beskriver man hela ärendegången med länkar till samtliga dokument.

Författningskommentarerna

naring.regeringen.se/estonia/prop190/prop190_8.htm#forfattningskommentar

Propositonen

naring.regeringen.se/estonia/prop190/


Anhöriga kritiska mot minnesgudstjänst

TT 941111

STÖD DE ANHÖRIGA!

SEA:s resolution 000923

Lund 000921
Kenneth Rasmusson
fri redaktör

M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿