Svenska Dagbladets Estonia-debatt från 010823 och framåt

  Vad ska hända med Estonia?


  Anders Ericson  - 2001-08-23 kl. 13:06

  Ny utredning är ett måste!!

  Man kan bara beundra Jutta Rabes civilkurage. Sanningen måste komma fram. Den gråtmilda ministern Mona Sahlin tycker det är beklämmande i sina kommentarer!? Jag tror jag spyr!
  Regeringen har med medias hjälp hela tiden försökt få svenska folket att tro att gravfridsavtalet hindrar nya undersökningar. Så är icke fallet och det vet myndigheterna och det har de själva förkunnat! Regeringen kan när som helst ta initiativ för att starta en ny utredning.

  Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning, AgnEf, har med fakta visat att det finns grund för att göra en ny undersökning. AgnEf har också givit Regeringen ett konstruktivt förslag till att sammanställa ett nytt beslutsunderlag.
  Utan faktamotivering har Regeringen i april fattat beslut att ingenting skall göras.

  Det är beklämmande och sorgligt att våra folkvalda med några få undantag svikit oss och att vår sittande regering, utan ifrågasättande i Sveriges Riksdag, fått hantera frågan så okritiskt!

  Sanningen kommer ändå att komma fram till slut. Det är en naturlig del i ett demokratiskt samhälle.

  Anders Ericson, överlevande

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-08-23 kl. 13:22

  Varför?

  Varför denna jakt efter Jutta Rabe och hennes madarbetare?
  Varför stödjer man inte hennes undersökningar istället?

  Jutta Rabe söker orsaken till Estonias förlisning. Om orsaken går att finna kan utredningen fortsätta och vi alla bär ansvaret att ge den ett värdigt förlopp.

  Ingen övertäckning i världen kan få oss att glömma Estoniakatastrofen.

  Varför denna rädsla?
  Varför denna osäkerhet?
  Var finns svaret?

  -------------------------------------------------------

  Bateman  - 2001-08-23 kl. 16:00

  Fånig deckarreporter!

  Jutta Rabe borde skämmas, som snaskar i katastrofen och vill synas som en rebell i medierna som trotsar staten. Hennes ständiga terror av gravplatsen rör upp känslor för många - en brist på respekt från hennes sida.
  Det havet tar skall havet få behålla. Vissa frågor kommer vi aldrig få svar på. Vet vi tex vem som mördade Palme?

  -------------------------------------------------------

  Anders Ericson  - 2001-08-23 kl. 20:41

  Fånig deckarreporter!?

  Att uttrycka sig anonymt i frågan tycker jag är snaskigt som du själv uttrycker dig om Jutta Rabe i ditt inlägg!!
  Du verkar inte känna till något om fakta och du får gärna fördjupa dina sakskäl avseende Jutta Rabes brist på respekt i sakfrågan kring orsakerna för M/S Estonias förlisning!!

  Estonia sjönk inte som JAIC redovisat i sin slutrapport!
  Jag vet då jag var med därute!

  Anders Ericson, överlevande

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-25 kl. 07:58

  JAICs felaktiga slutrapport

  Anders Ericson har helt rätt. Estonia sjönk inte som JAIC (med en svensk erkänd lögnare, som skyddas av svenska regeringen) redovisat i sin slutrapport. Varför hon sjönk är ej redovisat. Enbart detta utgör faktiskt skäl för att tillsätta en ny helt oberoende utredning som klarlägger varför hon sjönk, så att det inte händer igen.
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  Nicholas  - 2001-08-23 kl. 15:28

  sjöfart

  Jutta Rabe kommer aldrig hitta några hål efter bomber eller annat. Orsaken till att Estonia skönk är att ester inte var kapabla att hantera sjöfarten samt att det svenska ägandet satte tidtabellen i främsta rummet, inte säkerheten. Estonia är byggd för kustsjöfart och där gick den för tre stora finska rederier ( Viking och även Silja en kort tid, samt Wasa Line) utan större problem. Varför? Därför att finländare ( inkl. ålänningar) tillhör toppskiktet bland sjöfarare. Bland ålänningar är det av nödvändighet ( precis som hos fastlänningar nära kusterna och de många insjöarna) en gammal tradition med sjöfarande. Esterna har levt i ett vakum i Sovjet där ingenting har fungerat enligt våra normer. Det man inte törs säga är hur esterna ( och svenska finansiärer) inte kunde sköta trafiken ( full fart under storm) samt hur de misskötte fartyget ( tätade med madrasser, bristande ansvar, dåliga kontroller osv). Diplomatin med Estland ( politik och investeringar) har satts i främsta rummet. Vad Jutta skall finna vet jag inte men en sak är klar. De överlevande, de omkomna och deras anhöriga samt den estniska, den svenska och den finska befolkningen har förts bakom ljuset.

  Juttas dykningar är långt mindre beklämande än Mona Sahlins falska inställsamhet.

  Nicholas

  -------------------------------------------------------

  Erik F.  - 2001-08-23 kl. 17:36

  Vi måste veta vad som hände

  800 människor dog. Det är 800 anledningar till att söka sanningen vad som hände. Att söka är ett självändamål, sålänge man söker går det att ursäkta att man inte vet.

  En liten norsk pojke förlorade t.ex. både sina föräldrar i olyckan. Vad tänker han om oss när han själv växer upp? Ingen brydde sig!

  Betyder inte mänskliga värden något längre? Hur skall vi kunna uppfostra våra barn överhuvudtaget när barnen VET MER och har en BÄTTRE BILD av hur samhället verkligen fungerar och ser ut - än vad vuxna påstår och någonsin kan lära ut.

  I vårt samhälle, där blir människor äldre helt förgäves. Att bli gammal är samma sak som att sluta tänka. Jag skriver inte så för att provocera. Jag skriver så därför att det är så och därför att yngre människor har rätt i detta konstaterande.

  Vår generation kan inte lära barnen någonting. Vi har varken auktoriteten eller kunskapen. Det finns inget att lära ut!

  -------------------------------------------------------

  kallepersson  - 2001-08-23 kl. 20:25

  Jutta går över lik!

  Jutta Rabe är en människa som går över lik för att bli berömd och tjäna pengar.

  Hur kan man annars komma på att driva Estoniaförlisningen som en affärsidé.

  -------------------------------------------------------

  Anders Ericson  - 2001-08-23 kl. 21:28

  Jutta går över lik!?

  Vem är du kallepersson som anonymt vet att kommentera?
  Att söka sanningen i en sådan tragedi som Estoniakatatrofen borde vara någonting som vi alla svenskar borde känna ansvar för!
  JAIC´s beskrivning av händelseförloppet stämmer inte!
  Jag vet då jag var med därute.
  Du få gärna kommentera med fakta!
  Anders Ericson, överlevande

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-25 kl. 08:13

  Kan och vill inte kommentera

  Det är klart att den anonyme kalleperson inte kan kommentera med fakta. Fakta har ju inte redovisats. Vad som dock är värre är att Mona Sahlin inte vill söka fakta eller ens kommentera t ex den omständigheten att många passagerare som fakta noterade krängningen kl 01.02. Kanske var Anders Ericson en av dessa ca 45 passagerare som klart och entydigt uppfattade detta? Varför söker Mona Sahlin så aktivt dölja fakta och skydda lögnare?
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-27 kl. 22:41

  Nog har fakta presenterats allt!

  Jodå Per, nog har det presenterats fakta alltid. Över 10.000 timmars utredande har dragit fram massor av fakta att ta del av på http://www.factgroup.nu
  Däremot har media inte varit speciellt villiga att belysa de fakta som dragits fram av Faktagruppen med flera. Skälet är att vi i Sverige är skyddade mot korruption, lögner, maktmissbruk, myndighets och ministerstyre osv. Det bara finns inte här, tror man. Sanningen är dock en annan. Sanningen måste belysas, för om sanningen inte tål dagens ljus, då är vår demokrati och vår rättssäkerhet allvarligt hotad.

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-28 kl. 16:07

  Nja, det är väl en sanning med modifikation

  Johan!
  De "fakta" som presenterats av JAIC är, som Du själv berömligen konstaterat via the Fact Group, vid närmare granskning ej fakta i ordets reella betydelse utan förvridna "fakta", fakta som misshandlats, fakta som undertryckts, objekt (Atlantlåset) som slängts tillbaka i havet (vilket direkt leder till vad vi jurister benämner kollusion) osv. Fakta finns men måste grävas fram ur den kökkenmödding av dimridåer med desinformation som spritts av myndigheter och tjänstemän. Det har Du och Faktagruppen förtjänstfullt gjort, men ni har ännu inte kommit hela vägen fram. Man undrar var de s k grävande journalisterna håller hus? Den svenska officiella hanteringen präglas tyvärr av lögner (t ex den erkände lögnaren Forssberg, men det finns fler), undanglidningar (t ex att ej besvara raka frågor eller kommentera Dina och Faktagruppens redovisning av fakta) och t o m kollusion!
  Det är bl a därför som det är nödvändigt med en ny helt oberoende utredning. Svenska medborgare ska inte behöva vänta så länge, som man har behövt vänta med en Kokksk utredning av IB-affären. Den utredningen visar dock att regeringspartiet i andra sammanhang gärna ställer upp för en ny utredning. Varför inte beträffande Estonia?
  Per Björkman
  Advokat
  PS För icke jurister kan jag lägga till att kollusion betyder enkelt uttryckt "medvetet försvårande av utredning (i brottmål), genom undanröjande av bevis eller genom försök att få vittnena att avge tillrättalagda vittnesmål", betr sistnämnda kan jämföras med riksdagsman Kent Härstedts ursprunliga vittnesmål och som det hanterats så att han slutligen ej känner igen vad han uppgivit (utan att någon förklaring presenterats på omvandlingen)

  -------------------------------------------------------

  Lars Lindström  - 2001-08-23 kl. 21:27

  Monas väg

  Idag har vi hört Mona tala om gravfridsavtalet.
  Som om Tyskland vore dum mot de tre länder som
  har förklarat gravfrid över Estonia, och hon säger
  att hon ska intifisera arbetet att Tyskland ska skriva under. Vad jag vet så har Tyskland sagt NEJ Tack till det.Hur kan nån tro att de skriver under det.Då tre skyller på den fjärde.För det gör ju den internatonella haveriutredningen om Esonia
  Så alla trafikolyckor som händer i landet, är
  biltillverkarnas fel.Inte dåligt underhåll och
  du behöver ej ta hänsyn till väglaget

  -------------------------------------------------------

  Rolf Meyer  - 2001-08-24 kl. 00:47

  Desparation?

  Den uppkomna situationen belyser återigen de juridiska kullerbyttor som man nu tillgriper i stället för betong.

  Kan en stat genom lagstiftning förklara en bit av de internationella världshaven som förbjudet område? Naturligtvis inte. Jurisdiktionen går inte längre än till territorialgränsen. Och om man nu tror att det går - varför så inkonsekvent? Dessvärre finns det ju många skeppsvrak med omkomna svenskar på havsbottnen, t ex Titanic.

  Kan man i Sverige häkta och döma en amerikansk och en tysk medborgare därför att de utanför Sverige bröt mot svensk lag? I så fall borde vi nog bura in många utlänningar som besöker vårt land, t ex tyskar som i hemlandet kört bil med 0,4 promille.

  -------------------------------------------------------

  Kyle  - 2001-08-24 kl. 09:51

  Varför är regeringen hela tiden motsträvig...

  ...de har ju varit det ända från förlisningen. I SVD står det att bland de anhöriga är meningarna delade. Jag har hört att det är en stor majoritet ,bland de anhöriga, vill att man ska göra nya dykningar. Varför är då regeringen hela tiden så negativ och varför var den första haverikommisionens arbete så bristfälligt. Ovan på allt detta så ville ju regeringen nästan direkt efter förlisningen lägga på ett betongskal på runt hela vraket. Varför då?och Varför så tidigt? Radarövervakningen gjorde ju att man hade perfekt kontroll på det hela.

  -------------------------------------------------------

  Hoppfull  - 2001-08-24 kl. 14:15

  Kanske en väg framåt.

  1) Estonia var inte sjövärdig och skulle tex inte ha fått gå över öppet hav som hon gjorde. Till detta skall läggas ett mycket bristfälligt underhåll vilket bla. Sjöfartsverkets egna protokoll visar.
  (Några av de som godkände Estonias rutt över öppet hav kom därefter själva att agera i den första haverikommissionen)

  2) Estonia framfördes på ett icke sjövärdigt sätt den aktuella natten.

  3) Estonia katastrofen gav stora politiska konsekvenser och efterspelet handlade till stor del om att skydda den unga nationen Estland. Detta kom också att prägla haverikommissionens rapport.

  4) Den aktuella natten skeppades även en känslig last på Estonia.

  I den efterföljande debatten har aldrig 1), 2), 3), och 4) på ett kompetent och sakligt sätt diskuterats samverkande.
  Givetvis är diskussionen komplicerad för även om tex 4) överhuvudtaget inte hade med själva förlisningen att göra så kan det ha påverkat efterspelet på olika sätt och bidragit till att relevanta fakta kan ha undanhållits, eller inte.

  De olika parter och experter som agerar aktivt på olika sätt tar alldeles för ofta sin utgångspunkt i endast en eller två av de ovanstående punkterna och detta leder endast till låsningar.

  Vidare så är det självklart att ingen kan vara förberedd på en katastrof av denna omfattning och mängder av misstag måste självfallet ha begåtts. Misstag som man senare väljer att på olika sätt sopa undan. Framförallt genom tystnad.

  Det är nu hög tid att svensk massmedia på ett kompetent sätt ställer samman den information som finns (mängder) på ett sakligt sätt och presenterar detta för svenska folket precis så som det ska gå till i en väl fungerande demokrati.

  Sluta upp med skyttegravskrig och verka istället på ett sätt som detta anstår ett demokratiskt samhälle så kommer vi om ett antal år få en sund lösning på en av de största tragedier som drabbat detta land.

  Antingen har haverikommissionen rätt eller så har den det inte.

  Framtiden får utvisa.

  -------------------------------------------------------

  Frank Hengst  - 2001-08-24 kl. 16:31

  Nyheter

  Jag håller med föreningen Agnef. -Det är alldeles utmärkt att någon engagerar sig för att få fram sanningen.Regeringen lägger bara locket på.-
  Läser man igenom materialet om Estonias förlisning får man ganska fort uppfattningen att haverikomissionen och andra som varit inblandade försöker dölja sanningen.Exempel finns många. Dykarna nere vid vraket stör inte gravfriden mer än besökande på kyrkogården.
  Frank Hengst

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-25 kl. 07:43

  Mona Sahlin gör allt för att dölja sanningen

  Det är bra att Tyskland ej godkänner gravfridsavtalet rörande Estonia så att några kan fortsätta dyka för att söka reda på vad som verkligen orsakade Estonia-katastrofen. Sett från ett sjösäkerhetsperspektiv är det nödvändigt att det klarläggs vad som verkligen hände. Först därefter kan man komma med adekvata förslag till förbättringar i sjösäkerheten så att inte en ny Estoniaolycka inträffar.

  Den s k JAIC-utredningen präglas enligt internationella bedömare av "sloppyness", dvs slafsighet. Det är inte konstigt. En medlem i JAIC, Olof Forssberg, har erkänt att han ljugit om förhållanden rörande utredningen. Om detta har jag tidigare skrivit i SvD, men naturligtvis inte fått svar. Vad gör Mona Sahlin et consortes då? Forssberg beskyddas och utses till hovrättslagman i Svea Hovrätt. Bland de estniska ledamöterna fanns personer med direkta kopplingar till det asnvariga rederiet, Estline, som nu gått i konkurs. Genom deras medverkan fick utredningen samma kvalitet som när en tjuv utreder sitt eget inbrott. Hur kontrollerade svenskarna att berörd estnisk ledamots förhör, på estniska, med estniska besättningsmedlemmar, då svenskarna ej var med, gick rätt till?

  Även i Sverige finns kritiska bedömare, t ex Chalmers, till slutrapporten som innehåller uppenbara konstigheter. T ex utan uns av bevis anger JAIC att Estonia avseglade från Tallinn och följde en sydlig rutt utmed estniska kusten för att senare, i strid mot gällande bestämmelser, snedda över trafikseparationszonen i Finska viken. JAIC bortser och kommenterar inte ens vittnesuppgifter från personer på Estonia resp Mariella (andrestyrman där) som klart och entydigt anger att Estonia följde efter Mariella på den normala nordliga rutten utmed finska kusten efter att ha korsat trafikseparationszonen på korrekt sätt enligt bestämmelserna. (Jag har tillskrivit Sahlins "Faktabank"/SPF och bett om förklaring varför JAIC helt bortsett från dessa vittnens klara uttalanden, men fått avböjande svar). Dessutom talar JAIC om att länspumpar var i gång, antydandes att det var för att tömma vatten på bildäck som ligger högt över vattenlinjen. Länspumpar finns dock bara installerade under vattenlinjen. När nu länspumparna var i gång betyder detta naturligtvis att det i stället var vatten under bildäck. Utomlands, utanför Sveriges domvärjo, har man fullständigt nonchalerat JAICs förslag om åtgärder för att undvika nya liknande olyckor. Man fäster där inget avseende vid slutrapporten. Riksdagsman Kent Härstedt, som var med och överlevde, lämnade vittnesuppgifter som i slutrapporten förvrängts så att han inte känner igen dem. Varför har JAIC totalt nonchalerat många överlevande passagerares (ca 45 personer!!) uppgifter om att en första krängning inträffade kl 01.02, underbyggt av konkreta uppgifter om klockor som stannade kl 01.02 exakt och i stället, vagt underbyggt, angivit tidpunkten 01.15? Osv, osv

  Varvets tyske advokat kommenterar i dagens SvD Sahlins agerande med att hon nog vet vad som hände. Det är mycket som talar för det. Varför skulle man annars täcka över och dölja bevisen med betong? Varför införa gravfridsskydd för ett enda fartyg i Östersjön som ligger på internationellt vatten för att på det sättet söka dölja eventuella bevis? Varför inte gå med på en ny helt oberoende utredning som en gång för alla fastställer vad som egentligen hände? Normalt sett brukar svenska staten inte alls ha någon invändning mot att göra en ny utredning (t ex Osmo Vallo-fallet, Palmemordet osv). Varför drar man ett antal motioner i Sveriges Riksdag som rör Estonia i långbänk och utnyttjar regelverket maximalt för att uppskjuta behandlingen av motionerna? Osv osv

  Det är bra att Tyskland står på sig. Vad som behövs är en ny oberoende utredning helt utan inblandning av personer och myndigheter i Sverige, Finland och Estland som tidigare hanterat Estonia-olyckan. Det är nödvändigt av sjösäkerhetsskäl så att det inte inträffar en ny liknande olycka orsakad av samma fel som drabbade Estonia, vad det nu var för något. Jag vet ej, utom att det inte var vad JAIC (inkluderande en svensk lögnare) på grumliga grunder förespeglat. Inte ens Mona Sahlin kan väl se fram mot en ny olycka orsakad av samma fel som drabbade Estonia, eller?
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  rasken  - 2001-08-25 kl. 08:57

  ESTONIA-PROTESTLISTA

  Ni som diskuterar Estonia här önskas varmt välkomna att skriva på en webprotestlista mot regeringens mörkning av M/S Estonias förlisning! Samtidigt finns möjligheten att skicka en e-postprotest direkt till Mona Sahlin på Näringsdepartementet! Webadressen är...

  http://www.smartprotest.com/swe/showprotest.asp?protestID=14

  Hälsningar

  Kenneth Rasmusson, fri redaktör
  http://estonia.kajen.com/

  -------------------------------------------------------

  bjorn  - 2001-08-25 kl. 09:14

  Det mörkade/mörkarna

  Den svenska statsmaktens försök att mörka Estonias förlisning blir allt mer desperata och patetiska. Virriga ministrar med allt mer flagnande polityr och annat framskickat folk med förbrukad trovärdighet klöser till höger och vänster. Att man inte vill ha insyn, att man vill dölja står ju klart allt sedan Ingvar Carlssons helomvändning. Och det säger mycket om mörkarnas ryggmärgsinstinkter i sitt sätt att vara.

  BE

  -------------------------------------------------------

  VF  - 2001-08-25 kl. 10:21

  Naivt

  Att inbilla sig att den svenska regeringen värnar om de omkomnas gravfrid är naivt. De svenska politikerna värnar om något annat. Vad detta "annat" är kommer en dag att visa sig. Kanske borde man leta i historien och gå tillbaka till tiden för andra världskriget och strax därefter för att finna den egentliga orsaken till den svenska regeringens agerande.
  VF

  -------------------------------------------------------

  Karl Johan RUNE  - 2001-08-26 kl. 11:49

  Vad menar du?

  Hej.
  Vad menar du?
  Vänliga hälsningar
  Johan Rune

  -------------------------------------------------------

  Heiwaco  - 2001-08-25 kl. 11:17

  Det kommer att hända igen!

  Ännu är alltför många uppgifter om Estonia censurerade av svenska myndigheter för att vi skall få full klarhet om olyckan, t.ex. nedan – från http://heiwaco.tripod.com/epunkt149.htm :

  (1) full report(s) of dr. Nuorteva 30 September - 2 October 1994 about analysis of four sonar pictures taken 30 September 1994 showing a big object at the bow of the 'Estonia',

  (2) all testimonies of 2nd mate Ingemar Eklund of the 'Mariella', who witnessed the sinking,

  (3) log book of the 'Mariella' between 00.00 and 24.00 hrs of 28 September 1994 with, i.a. times, positions and observations recorded by Ingemar Eklund,

  (4) names and numbers of survivors on board the 'Mariella' at 13.20 hrs and 23.55 hrs of 28 September 1994 and how they were treated,

  (5) names of four Swedish policemen embarking the 'Mariella' from a helicopter and their reports,

  (6) all reports about 'fragments' from the 'Estonia' found after the accident - times, positions, types, finders,

  (7) log book of the HMS Furusund stating position of the ship, when it filmed the visor on the sea floor at various times mid-November 1994,

  (8) log book of the M/S 'Nordica' stating position of the ship, when it salvaged the visor in November 1994,

  (9) supporting scientific material behind the Huss/Rosengren/JAIC plot of sequence of events done on the simulator of the Kalmar Maritime Academy,

  (10) all background material of the big damage opening/hole in the starboard front bulkhead never reported by the Commission,

  (11) written report from diving 2-4 December 1994 and discussed by the Commission 15 December 1994 to the effect that the ramp had been closed before the accident and then had been ripped open,

  (12) evidence that the ramp locks and hooks are damaged as stated by the Commission,

  (13) details of and reason for salvaging luggage from cabins on deck 6 on 3 December 1994 by diver 'John',

  (14) evidence that lifesaving equipment was in order,

  (15) an explanation how dry evacuation of 2188 persons onboard the 'Estonia' should have taken place,

  (16) evidence that watertight subdivision/watertight doors were in order,
  etc.

  Under mina 35 år i sjöfartens tjänst har jag aldrig varit med om en sämre olycksutredning – alla väsentliga officiella uppgifter är falska. Alla utredare kan beläggas med lögn.

  Detta leder till nya katastrofer. Seglade t.o.r. med svenska M/S Trelleborg mellan Sassnitz/Trelleborg förra veckan. Ingen säkerhetsinformation gavs till passagerare (t.ex. om olika alarm och hur man kommer ut och var man hittar flytvästar). Det hade tagit 3 minuter att ge denna information. De vattentäta dörrarna under bil(tåg)däcket stod vidöppna. Vid kollision hade M/S Trelleborg genast vattenfyllt minst tre vattentäta avdelningar, förlorat stabiliteten och sjunkit. Noterade ca 10 passerande fartyg, dvs kollisionsrisken var hög. M/S Trelleborg hade en sprillans ny snabb räddningsbåt installerad. Tyvärr uppfyllde den inte SOLAS kraven! Om det fanns 10 besättingsmän ombord som kunde hantera den, vet jag ej. Såg knappast några besättningsmän alls. M/S Trelleborg saknar sprinklers, så vid brand får man bekämpa den manuellt. Hur den lilla besättningen på M/S Trelleborg skall evakuera >900 oinformerade passagerare ombord vid en olycka är oklart. M/S Trelleborg är klart osjövärdig. En liten olycka med henne kan leda till en katastrof.

  Varför meddelade jag inte Sjöfartsinspektionen? Jo, det har jag gjort vid tidigare tillfällen, men de struntade totalt i anmälan. Sjöfartsinspektionen är inte intresserad av sjösäkerhet helt enkelt. Det bidrog mycket till Estoniaolyckan.

  Anders Björkman

  -------------------------------------------------------

  jurgenweigle  - 2001-08-25 kl. 16:11

  Estonia

  Tyskland gör helt rätt i att inte underteckna avtalet om gravfrid vid Estonia. Avtalet om gravfrid vid Estonia har enbart tillkommit för att mörka de estniska, finska och svenska staternas ansvar i Estonias haveri. Det vet Mona Sahlin och den svenska regeringen. Men i Sverige är ingen bättre skickat att mörka än socialdemokratiska regeringar. (Mörka är i detta fall ett mildare ord för ljuga). Så var det hos Per-Albin Hansson, hos Tage Erlander, hos Olof Palme och så är det nu.

  Estonia byggdes för inomskärstrafik mellan Stockholm och Åbo. Konstruktionen av bogvisiret och låsanordningarna fick därför dispens från SOLAS vanliga krav. Trots detta godkändes Estonia senare för trafik över öppet hav. Av vem?

  Till detta kommer att låsanordningarna enligt vissa rapporter varit dåligt underhållna, t ex svetsade. Alla som sysslat med svetning vet att en felaktigt utfört sådan kan leda till materialförsvagningar med brott till följd. Svetsfogarna borde således efter reparationen ha kontrollerats med ultraljud eller röntgen. Var finns dessa kontroller dokumenterade?

  För att hedra minnet av alla som mist sina liv i detta tragiska haveri borde en framtida borgerlig regering uppdra åt en opolitisk kommission av i sjöfartsfrågor och skeppskontruktion sakkunniga att ånyo utreda orsaken till Estonias förlisning varvid givetvis dykning vid och filmning av vraket borde tillåtas.

  Jürgen Weigle, Spånga

  -------------------------------------------------------

  Knut Carlqvist  - 2001-08-26 kl. 15:33

  Carl Bildt ställde till det

  Alla lås och låsöron är påsvetsade om de inte är inbyggda i konstruktionen. Av dykledaren Gustav Hanuliak som var med på plattformen vid dykningarna på Estonia i december 1994 vet vi att han och andra ombord diskuterade det usla svetsjobbet. Låsöronen var punktsvetsade av amatörer, låg hållbarhet alltså. Hanuliaks far var svetsare och själv har han svetsat. Jag tror han vet vad han såg. Haverirapporten menar däremot att lås och låsöron var i gott skick och i original. Detta för att kunna skylla olyckan på tyska varvet.

  Tekiskt ansvarig i kommissionen var då Börje Stenström, avliden 1997, en skicklig och erfaren mariningenjör som representerat Sverige i IMO (den internationella sjöfartsorganisationen) och som på några sekunder måste ha dragit samma slutsats som Hanuliak. Denne Stenström slängde tillbaka atlantlåsets låskolv i havet, därute på plattformen. Han förstörde bevis. Han undertryckte uppgiften om punktsvetsningen. Gjorde han det på eget bevåg?

  Tjänstemän i staten agerar vanligen efter önskemål från högre ort. Om högre ort anser att det inte ska göras någon större affär av bristande underhåll, då tonar de ner sådant och lyfter fram annat. Det är närmast regel för haverikommissioner. De skyddar vad vi skulle kunna kalla statsintresset, det är inte önskvärt att ställa Volvo, SAAB:s Jas-tillverkning eller Skanska i dålig dager (nu senaste Hallandsåstunneln). Statsintresset är inte medborgarintresset, även om man i det här landet tror det. Den första fråga svenska haveriutredare ställer sig är: Vilket är det politiskt önskvärda resultatet?

  Stenström agerade sannolikt på order. Detsamma gäller övriga inblandade.

  Vem gav ordern? Redan olycksdagen slog Carl Bildt fast att olyckan med största säkerhet berodde på ett konstruktionsfel. Det är det konstruktionsfelet Börje Stenström levererar med sin utredning. Bildt meddelade Estlines VD denna sin slutsats samma dag, något som säkert lugnade N&T:s huvudägare, som lättad kunde meddela börsen att olyckan inte skulle påverka N&T:s resultat, ett uttalande som väckte viss uppmärksamhet. Dagarna efteråt kunde han lyfta kaskot till Cypern. Därför ströks också uselt underhåll (det vilade ju på N&T, inte på esterna) och den felaktiga certifieringen (Sjöfartsverket) ur slutrapporten. Dessutom friades å de andra staternas vägnar besättningen och den finska sjöräddningen.

  Bildt behöver inte ha vetat vad som hände ute på Östersjön, även om han säkerligen visste en del. Det viktiga för honom var business as usual. I detta föreligger ingen skillnad mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Arbetsron är alltid viktigare än de anhörigas och överlevandes sinnesfrid. De döda är väldigt döda. Det är detta som gör pressens lydiga svansviftande inför Persson och tanketomma gläfsande på Rabe så vämjeligt.

  Systemfelen som ledde till Estonias förlisning finns kvar. Sjöfartsverket är bemannat med folk som belönats för fifflandet med Estonia, så vi kan se fram mot nya avsnitt av såpan Svensk sjösäkerhet.

  Knut Carlqvist

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-08-26 kl. 22:22

  Och SPF sopar igen spåren ...

  Det är helt korrekt att det var Carl Bildt som förste man olycksdagen meddelade media att konstruktionsfel av visiret sannolikt orsakade förlisningen. Och som ett brev på posten kom den första och andra preliminärrapporten 4 och 15 oktober 1994 från JAICs huvudmedlemmar (nuvarande Svea Hovrättslagman Olof Forssberg, finnen Lehtola och esten Meister) att så var fallet. Media och 99.9% av den chockade allmänheten accepterade förslaget. Det fanns inga bevis för saken då 1994 och naturligtvis inga bevis för saken idag 2001. Förslaget var inte bara ren lögn, det var sällsynt ointelligent. Visste man inte vad som orsakade förlisningen, borde man ha hittat på något mera rimligt, t.ex. läckage, pga rost i ett utrymme under vattenlinjen (swimmingpoolen i dubbelbotten?), stort vatteninflöde, trubbel med länspumparna och att de vattentäta dörrarna inte gick att stänga. Det hade varit mera övertygande, eftersom det leder både till plötslig slagsida och sjunkning. Sedan hade man kunnat bärga alla döda – och saken hade varit glömd. Men en orimlig lögn (visiret) ledde till andra orimliga lögner och Sverige (hovrättslagman Forssberg) beslöt att hemligstämpla hela utredningen, så att man skulle kunna förfalska alla uppgifter så gott det gick. Det är enkelt att visa att ALLA väsentliga uppgifter i slutrapporten är förfalskade – se http://heiwaco.tripod.com/katastrofutredning.htm .
  Senare, 1996, fick Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF, ta över ’kommunikationerna’ med allmänheten och media. SPF har meddelat att ett problem för JAIC var att de tre länderna hade olika lagsystem, etc. vad beträffar haveriutredningar. Denna uppgift är helt fel. Var det något som de tre länderna hade gemensamt var det exakt samma lagsystem för just haveriutredningar – FN’s resolutioner IMO Resolution A.637 (16) och A.849 (20) som alla tre länder godtagit. Och detta gemensamma lagsystem är solklart – ingen hemligstämpling är tillåten, alla intresserade parter skall ha full insyn i hela utredningen, etc. SPF har sedan skyllt på språkförbistring. Även denna uppgift är helt fel. Alla deltagande utredare talade hygglig engelska, som var JAIC’s arbetsspråk. SPF har också skyllt på en massa andra saker – kaos, oreda, att den svenska offentlighetsprincipen inte tillämpas i Finland och Estland, etc., vilket är ytterst beklämmande. SPF har senast fått i uppdrag av regeringen att dess ”faktabank (ska) innehålla ett material som, med utgångspunkt i det händelsescenario som beskrivs i JAIC:s slutrapport, åskådliggör ett exempel på hur fartyget kan ha vattenfyllts i haveriets slutskede”. Det är inte möjligt. Händelsescenariot beskrivit i JAIC:s slutrapport är baserat på 100% lögnaktiga uppgifter av olika slag, där vattenfyllnaden aldrig beaktades.
  Så var Bildts skäl ’business as usual’? Arbetsro? Bildt hade ju i princip inte med saken – en stor sjöolycka med ett estniskt fartyg i finskt fiskevatten - att göra. Vanliga statsministrar lägger sig inte i olycksutredningar. De besöker naturligtvis olycksplatsen, visar empati gentemot anhöriga och överlevande och överlåter sedan utredningen till experterna. Men Bildt inte bara föreslog en olycksorsak – konstruktionsfel – utan även sannolikt beordrade att svensk/finsk/estnisk/internationell lag om haveriutredningar (se ovan) ej skulle följas. Det är inget systemfel. Det är rent kriminellt.
  Resultatet känner vi. Sjöfartsverket leds numera av fifflare utan kunskap om sjösäkerhet. Mona Sahlin kan inte heller vara okunnig om ovan. De statstjänstemän i näringsdepartementet som var med 1994, när Carl Bildt, Mats Odell och Inez Uusmann ledde mörkläggningen och som inte förvisats till Sjöfartsverket, sitter fortfarande kvar i departementet och hjälper Mona Sahlin. Det är inte systemfel – det är rent kriminell verksamhet.

  Anders Björkman

  -------------------------------------------------------

  Frank Hengst  - 2001-09-04 kl. 21:40

  Boken:Den tysta leken,Estonias förlisning

  Hej!
  Jag är intresserade av ditt bok. Kan den köpas i bokhandeln ?
  Vore tacksam om info ISBN-nr:

  Tack på förhand
  Frank Hengst

  -------------------------------------------------------

  Bertil Calamnius  - 2001-09-05 kl. 01:07

  Carlqvist: Tysta Leken

  Boken ges ut på Fischer & Co förlag
  ISBN 91 7054 917 6
  Den mest prisvärda bok som setts på länge, lågt pris och högkvalitativt innehåll.
  Mvh
  Bertil C.

  -------------------------------------------------------

  Frank Hengst  - 2001-08-25 kl. 22:16

  Svar på Expressens artikel den 25.Augusti 2001

  Expressens artikel idag om Jutta Rabe kom precis lagom efter hennes aktiviteter vid Estonias vrakplats. Där fick regissören
  Kjell Sundvall ordet . -Det är ju helt vidrigt att den där tyska parasiten ska göra en film om Estonia och spekulera om orsakerna,
  det är så jävla avskyvärd.-
  Bästa Kjell Sundvall,
  -det är vidrigt hur du får yttra dig på det här sättet och framföra din sjuka budskap.
                                
   - det är vidrigt att du föroläpmar det tyska folket som parasiter för det är ju alla de i dina ögon som inte tror på JAIC s slutrapport.
                                   
  - det är vidrigt att dränkas i en stor plåtkista i havet.
                                 
  - det är vidrigt av haverikomissionen att kasta viktigt bevismaterial (Atlantbulten) efter bärgningen tillbaka i havet.
                                 
   - det är vidrigt att inte kalla in de överlevande (alla) till haverikomissionen .
                                 
  -det är vidrigt att förfalska och förvränga vittnesprotokoller av de överlevande som fick säga vad de var med om.

  -det är vidrigt av regeringen som hycklade om att de står på de anhörigas sida och tog initiativet att stifta lag om gravfrid över vrakplatsen med det uppenbarliga syftet att hålla aldeles för nyfikna borta från vraket.
                                 
  -det är vidrigt att betonera in vraket och på så sätt göra det omöjligt för en kanske oberoende haverikomission att säkra eventuella nya bevis för att kunna förklara varför fartyget gick så snabbt till botten.
                                 
  - det är vidrigt för alla dom anhöriga som äntligen vill får klarhet vad som hände den natten 1994.Var det
   en ren olyckshändelse,berodde förlisningen på grund av slarv av det estniska reederiet eller var det ett sabotageakt?
                                 
  Kjell Sundvall - redigera fallet Estonia som du gjorde det med mordet om Olov Palme. Befatta dig med materialet en stund.
  Sedan får du gärna återkomma...
   Jag heter Frank Hengst

  -------------------------------------------------------

  Thomas Jakobsson  - 2001-08-28 kl. 11:05

  Stort tack Frank...

  för Ditt utomordentliga svar på K. Sundvalls intelligensbefriade uttalande i Expressen!
  /TJ

  -------------------------------------------------------

  Karl Johan RUNE  - 2001-08-26 kl. 12:18

  "Behandlingen" av anhöriga enorm politisk skandal"

  Hej.
  Jag tycker att bemötandet, eller "behandlingen" från regeringens sida av de nära och/eller kära till de som omkom i förlisningen är en av de största politiska skandalerna i modern svensk tid.

  Vad jag tänker på är att den socialdemokratiska regeringen helt stängde ute de anhöriga från alla aspekter av processen med de omkomna: liken. FÖRSTA GÅNGEN SOM DE EFTERLEVANDE TILLFRÅGADES VAD DE TYCKTE VAR (?) ETT OCH ETT HALVT ÅR EFTER FÖRLISNINGEN AV ERSTA SJUKHUS. De stängdes ute med järnhand av de som bestämde. Tänk dig själv: du får inte säga ett ord. De första som hörde efter med de efterlevande genom en enkät var alltså inte regeringen. En humanitetseloge till de på Ersta sjukhus. Denna behandling från regeringen är upplever jag är lika skadlig som att bli lobotomerad.

  Bemötandet från den socialdemokratiska regeringen av de efterlevande visar på att socialdemokraterna i krisens stund och åren därefter inte fick ökad empati, ökat medlidande och ökad mänsklig storhet. Istället reagerade de, vilket är mycket ovanligt internationellt under efterkrigstiden upplever jag, med grov inhumanitet i sitt bemötande av de anhöriga, och andra efterlevande.

  Grov inhumanitet mot en stor mängd människor som på grund av en katastrof är extremt känslomässigt sårade och sårbara är en enorm politisk skandal i ett samhälle med minsta humanitet obegravd. Högern i Sverige bär en stor skuld för att inte lyckas konkurrera ut socialdemokraterna från sin prenumeration på regeringsmakten (det finns andra sätt än att ta hjälp av främlingsaverta partier, såsom de kanske gör i Italien). Reella enpartistater brukar ju lösa probelm med en kall knuten hand istället för en öppen och varm?

  Behandlingen av de anhöriga och andra nära och/eller kära är att jämföras med behandlingen av en annan stor och sårbar grupp: de många förståndshandikappade (rätt beskrivning?) som tvångssteriliserades i Sverge.

  Hur får de anhöriga och efterlevande utlopp för smärtan av denna behandling, som enligt Frank Hengst inlägg 2001-08-25 kl. 22:16 bara har fortsatt, om än i andra former?

  Håller någon med mig?

  Lev väl, må bra och var lycklig önskar
  Johan Rune

  -------------------------------------------------------

  Karl Johan RUNE  - 2001-08-26 kl. 12:27

  Heja Tyskland!

  Heja Tyskland!

  I fråga om humanitet verkar Tyskland ha lärt sig mer från andra världskrigets fasor än Sverige. De visar ett kurage som ger mig ett visst hopp om kurage i allmänhet. Kommer Tyskland att fortsätta stå emot de svenska partibrödernas försök till politiska opinionssiffro på bekostnad av humanitet? Jag håller tummarna för att de står emot.
  Ska den "svenska modellens" religiösa tro på det vettiga med kränkning av humanitet för sin egen vinnings skull krossas mot Tysklands anliga lärdomar från andra världskriget? Vilket är starkast?
  Vänliga hälsningar,
  Johan Rune

  -------------------------------------------------------

  Thomas Jakobsson  - 2001-08-28 kl. 11:07

  Förutom medvetandet...

  om humanitetens betydelse har man åxå i Tyskland något som det svenska samhället i sanning är i akut behov av: en Författningsdomstol.
  Jag är övertygad om att tyska politiker, oavsett hur mycket ”de svenska partibröderna” än försöker, aldrig kommer att underteckna överenskommelsen om den s.k. ’Gravfriden’, då ett sådant prompt skulle innebära en stämning inför tysk Författningsdomstol å ena sidan, samt, å den andra och inte minst, gör Rättssäkerheten i Tyskland fortfarande skäl för sitt namn, tack och lov.
  /TJ

  -------------------------------------------------------

  Johnny Riert  - 2001-08-27 kl. 00:33

  Vem betalade?

  När jag arbetade i Estline ville inte svenska staten gå in och hjälpa N&T med att betala den terminalbyggnad som uppfördes i Tallin för ca 20 milj.kr. Efter katastrofen fick svenska staten vraket gratis av försäkringsbolagen som var snabba att betala ut skadestånden. Betalade svenska staten försäkringsbolagen? De hade kunnat sålt vraket till ett bärgningsföretag som kassaerat in skrotvärdet. Försäkringsbolagen är knappast kända för att betala annat än motvilligt.

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-27 kl. 08:38

  Bra fråga

  Det där är en väldigt bra fråga som bör besvaras av berörd. Varför betalade försäkringsbolagen så snabbt ersättning när de kunde åberopa så många friskrivningsklausuler i försäkringarna, t ex att fartyget var sjöovärdigt. Betalade verkligen försäkringsbolagen ur egen ficka? Belastade försäkringsersättningarna, om de betalades av försäkringsbolagen, försäkringsbolagens resultat? Vem stod för den slutliga återförsäkringen??
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-28 kl. 21:11

  Inte nog med det!

  Försäkringsbolagen betalade ut skadestånd till rederiet utan att göra en egen utredning och utan att begära regressrätt, dvs utan rätt att få tillbaka pengarna om det skulle visa sig att exempelvis färjan sjönk genom Estlines "egen försorg". Hur vanligt är det då???
  Luktar illa lång väg, vem garderade exempelvis Trygg Hansa sina pengar i det fall utbetalningen var felaktig?

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-08-27 kl. 11:25

  Det börjar osa katt........

  .....eller finns det en hund begraven???

  Nej, det finns inget utrymme för skämt. Det är fullt allvar och det är dessutom brådskande att komma med en lösning.

  Vem ska man tro på? Ord står mot ord och förvirringen är total. Om det finns en "outredd sanning", varför förhalas en ny utredning? Det är för mig obegripligt.

  "Tysta leken, varför sjönk Estonia"? En tänkvärd och fängslande resa genom hela förloppet. Knut Carlqvist imponerar mig med sitt tålamod i sökandet efter "sanningen". Hans bok är kanske den senaste i raden av böcker skrivna om Estoniakatastrofen. Det finns en hel del skrivet. Estoniakatastrofen berör och kommer att beröra många runt om i vår värld.

  Jag har en idé, en vision om hur vi ska med förebyggande åtgärder slippa liknande olyckor i framtiden och framför allt bli bättre rustade att rädda nödställda efter olyckor i framtiden.

  Har Du någon idé?

  Hoppfull trots allt,
  Britta

  -------------------------------------------------------

  Bertil Calamnius  - 2001-08-27 kl. 12:13

  Ansvar

  I november förra året krävde Publicistklubben att det anhållandebeslut som svensk myndighet utfärdat mot Jutta Rabe skulle överprövas och undanröjas. Motivationen var "Jutta Rabe sökte sanningen, oavsett vad hon fann".

  Den som bekymrar sig för vilket slags samhälle vi lever i kan ägna några tankar åt det faktum att den journalist som sökte svar på angelägna frågor, då som nu, hotades med fängelse.

  Fundera gärna även på det faktum att sju år efter den "trafikolycka" som tog 852 människoliv har myndigheterna ännu ej givit någon trovärdig bild av vem eller vilka som hade något ansvar i olyckan. Enligt haveriutredningen fanns ansvaret endast hos varvet som byggt båten 14 år tidigare. Inget ansvar för dem som ägde båten, körde den, underhöll den eller inspekterade den timmarna före sista avresan.

  Regeringsföreträdare med huvudet på sned och myndighetspersoner med barsk min vill nu gärna ställa Jutta Rabe till ansvar för det som hon återigen gjort. I konkret handling har hon gjort det som myndigheterna i åratal nekat till att själva göra - söka mera information om varför Estonia sjönk och hur det kunde ske så snabbt.

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-28 kl. 19:59

  Dags för media att genomskåda bluffen!

  När ska landets grävande journalister vakna, kan man fråga sig.

  Den som tar sig tid att läsa "Gravfridslagen" och förarbetet till denna finner följande. Lagen avser förbud mot undervattensverksamhet inom ett begränsat område. Inom detta område har både Jutta Rabe och Gregg Bemis befunnit sig, fast då på ytan.

  De har sedan anhållits i sin frånvaro med hänvisning till lagen om gravfrid, trots att de NOTERA: själva ej deltagit i undervattensverksamheten. Samtliga dykare som varit i vattnet och brutit mot lagen har undsluppit anhållan. I lagtextens förarbete kan man finna att förberedelse till brottet ej omfattas av lagen, vilket alltså betyder att Rabe och Bemis som förberett och planerat undervattensverksamheten ej kan lagföras!!!

  Vakna! Inser ni inte att man använder lagen enbart som en förevändning att hindra nya undersökningar!

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-29 kl. 08:11

  Helt korrekt

  Var och en kan läsa vad som kriminaliserats genom den s k gravfridslagen på www.naring.regeringen.se/estonia/prop190/prop190_8.htm som innehåller lagförslaget med motivering. Av särskilt intresse är avdelningarna 7 och 8. Det avser alltså enbart "att undervattensverksamhet, med vissa undantag, inte får bedrivas inom det skyddade området." Vad gäller försöksbrott finns viss kriminalisering men vagt motiverad "Ett sådant brott torde föreligga om någon som avser att bedriva otillåten undervattensverksamhet ertappas på ett fartyg vid förlisningsplatsen eller på ett fartyg under färd till denna plats". Detta syftar uppenbarligen enbart på dykare, eftersom andra ej kan bedriva kriminaliserad undervattensverksamhet. Lagförslaget diskuterade också de fria-havsrättigheterna som inte fick inskränkas, dvs Sverige kan inte borda utländska fartyg för att gripa dykare som ertappas på platsen eller på väg dit. Som regeringen konstaterade "Den fria sjöfarten skall alltså kunna fortgår som förut"!
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  roisland  - 2001-08-27 kl. 14:04

  Kränkning...

  Att Mona Sahlin hänvisar till Gravfriden för att mörklägga den verkliga orsaken till katastrofen är i min mening kränkning av de omkomna och de anhöriga i allra högsta grad!!!!

  Johan Röisland

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-27 kl. 22:55

  Största fienden

  Även i fallet med Estonia kan man konstatera att okunnigheten är vår största fiende. Okunnigheten om grundläggande fakta i frågan är det största hindret för en ny oberoende internationell utredning.

  Så länge man bland de som är mindre insatta fortfarande tror att det var storm under natten fram till förlisningen, så länge man fortfarande tror att besättningen var okunnig, så länge man fortfarande tror att en myndighet eller utredningsgrupp som JAIC har rätt per definition, ja då finns små möjligheter att verkligen få fram sanningen.

  Men om du som är intresserad av en oerhört viktig samhällsfråga verkligen vill ta reda på orsakssammanhangen, kommer du att finna en annan sanning än den officiella. Ta reda på mer fakta, börja exempelvis på http://www.citerat.just.nu/ där du finner i stort sett allt som skrivits av oss konspiratoriska kritiker. När du läst på en del kanske vi inte är konspiratörer i alla fall.

  Kolla gärna vår sida också, http://www.factgroup.nu

  Hälsningar Johan

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-28 kl. 16:48

  Bra exempel på förvridna fakta

  Med storm-exemplet visar Johan tydligt hur det officiella Sverige snedvridit fakta och blandat ihop tidpunkter. Det är fortfarande väldigt många som tror att det blåste storm och var höga vågor när Estonia förliste. Det är ej överensstämmande med fakta. Den ökande blåsten kom senare när det ljusnade och fotograter fanns på plats som kunde dokumentera "stormen". Dessa bilder har sedan etsat sig fast och blivit en del av den upplevda verkligheten. Detta vet också Mona Sahlin. Dvs det är känt att det inte var storm när Estonia förliste. Det är inget nytt fakta. Så på så sätt har Mona Sahlin rätt när hon i april 2001 säger att inga nya fakta har framkommit. Men det är ju ändå fel eftersom den bild det officiella Sverige frammanar (och ej vidtar någon åtgärd för att rätta till) är att det rådde storm med stora vågor som tryckte bort visiret och gjorde att det kom in vatten på bildäcket som gjorde att Estonia sjönk. Men det var ju ingen storm som Johan noterat. Utan storm inga stora vågor........???????
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-28 kl. 19:47

  Artikeln skickad igen, i två delar, se Alla vet...

  Tyvärr kunde jag inte hitta uppgifterna om längdbegränsning, men artikeln har nu skickats på nytt, nu med rätt rubrik dessutom. Där blev det också fel, tyvärr.

  Hälsningar Johan Ridderstolpe

  -------------------------------------------------------

  Karl Johan RUNE  - 2001-08-28 kl. 10:29

  Estoniafrågan bör ge politiska konsekvenser!

  Hej.

  Skandalen i hur socialdemokraterna skött Estoniafrågan bör få politiska konsekvenser.

  I ett mer liberal-demokratiskt land skulle själva skandalerna i Estonia-frågan i första hand inte uppstått, och i andra hand skulle regeringen ha fått avgå. Men i det vänsterorganisationsinpyrda samhälle vi lever i kanske ingen "ansvarig" får bära ansvar för detta (har vi kommit till en punkt där socialdemokraterna i regeringen inte kan kallas ansvariga längre?). DET ENDA SÄTTET ATT LÅTA DE "ANSVARIGA" STÅ TILL SVARS ÄR GENOM POLITISKT NEDERLAG I VAL. I länder med en konstitution som följs kan kanske även högsta domstolen lägga sig i.

  I andra länder än socialist-demokratiska Sverige och diktaturer får handlingar konsekvenser för alla aktörer, från minsta micropartikel upp till regeringen. Alla som anser att socialdemokraterna har betett sig fel och att deras handlingar liksom för allt annat liv på jorden ska få konsekvenser bör agera för att partiet INTE har med regeringsmakten att göra efter valet om ett år. Eftersom det är det enda (?) som räknas för socialdemokraterna är det den enda konsekvensen. Ett sätt är att påminna borgerliga/höger-politikerna om att de bör agera åklagare gentemot socialdemokraterna, så att de vid rättegången, valet om ett år, inte blir omvalda. Så stor är skandalen sett ur oknäckta eller internationella ögon. Och alla som kämpar i Estoniafrågan gör väl det för att inte bli knäckta av socialdemokraterna? Ett effektiv sätt är att inte bara mota dem i dörren utan se till att de inte ens knackar på din dörr, inte ens sitter i regeringen.

  Är inkallandet av Styrelsen för Psykologiskt Försvar ett sista försök av socialdemokraterna att slippa stå till svars i nästa val? Vi skulle kunna närma oss ett vägskäl. Bara att inkalla denna organisation, som åtminstone ger mig intrycket av och klingar militär hotsituation (hotar regeringen med vapenmakt?) och sinnesförvridande av det egna folket, i en rent (?) civil fråga (jämför den utmärkta parallellen till en storskalig trafikolycka ovan i debatten) skulle kunna fälla en regeing i ett land med högre grad av politisk konkurrens.

  Uppvakta "dina" borgerliga politiker eller dina tillfälligt borgerliga politiker, eller gör något annat om du vill att socialdemokratiska partiet ska uppleva konsekvenserna av sitt beteende!

  Mvh
  Johan Rune

  -------------------------------------------------------

  Karl Johan RUNE  - 2001-08-28 kl. 10:59

  "Det kommer bli en jävla cirkus om jag gör det"

  "– Jag vet det, men det kommer att bli en jävla cirkus om jag gör det, säger han. Då kommer det att bli en revolution i hela landet. Så klantigt har det skötts"
  Gustav Hanuliak, sjöfartsverkets expert vid dykningarna vid Estonia, återgivet i Expressen (se nedan för citatet mer i sin helhet)

  Är det detta som den socialdemokratiska regeringen till stora pris vill undvika? Kanske inte revolution, men ett regeringsnederlag? Fast det vore i och för sig revolutionerande.

  Johan Rune

  Källa: Nedan Expressenartikel från 990418 som jag klippt ned. Den finns i sin helhet på www.expressen.se/article.asp?id=10495. Jag hittade den via en av de länkar som delgivits ovan i debatten.

  Utdrag ur Expressenartikeln:

  - Jag vet varför Estonia sjönk. Det säger Gustav Hanuliak, som var sjöfartsverkets kontrollant vid dykningarna vid Estonia. Han anklagar både politiker och andra för att medvetet döljt sanningen och ljugit för svenska folket.

  Här är det hemliga bandet som Expressen fick ta del av i går kväll. På bandet anklagar sjöfartsverkets kontrollant Gustav Hanuliak både politiker och andra för att medvetet ljuga om Estonia.

  Bandet är en inspelning av ett telefonsamtal som en anhörig till ett av Estoniaoffren gjort. Inspelningen gjordes redan den 19 november 1996, men har hållits hemlig fram till i går då Expressen fick tillgång till bandet.
  Expressen gjorde en lång intervju med med Gustav Hanuliak i går då han bekräftade vad som sägs på bandet.

  Gång på gång kommer han tillbaka till att han inte borde berätta vad han vet.
  – Jag är inte säker på att det är bra att jag är ärlig, men jag är en ärlig person. Och jag måste kunna leva med mig själv i fortsättningen.
  Den anhörige avbryter, och säger att hundratals anhöriga skulle uppskatta om han gick ut offentligt och berättade sanningen.
  – Jag vet det, men det kommer att bli en jävla cirkus om jag gör det, säger han. Då kommer det att bli en revolution i hela landet. Så klantigt har det skötts.

  -------------------------------------------------------

  Anders Ericson  - 2001-08-28 kl. 13:05

  Bra uppmaning!

  Tyvärr är dock de borgeliga politikerna inte något bättre i denna fråga.
  Vi från AgnEf har allt sedan vårt internationella expertseminarium förra året informerat riksdagspartierna med fakta och också vädjat om att få informera dem specifikt.
  Intresset har med några få enskilda riksdagsmän som undantag varit lika med noll. De minst intresserade är Moderaterna där riksdagsmannen Tom Heyman, som personligen motionerat om att en ny utredning behövs, inte ens fått delge partistyrelsen de fakta som finns. Bo Lundgren vill inte höra talas om frågan!!
  Själv har jag för flera år sedan ställt frågor till Carl Bildt men jag har ännu ej erhållt något svar.
  Men vi måste alla hjälpas åt att driva frågan, få ut fakta till allmänheten, skriva till myndigheter och försöka förmå media att för en gångs skull kritiskt granska regeringen och hur de hanterar frågan.
  Skall det behöva bli en vitbok om detta också?
  Tack Johan Rune för ditt engagemang!! Fortsätt skriva!

  För framtida sjösäkerhet och samhällsförtroende måste sanningen komma fram. En ny utredning är ett måste!

  Anders Ericson, överlevande

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-08-28 kl. 18:00

  Svenska flottan vet vad som hände

  Estoniautredningen är den största politiska skandalen under 1990-talet. Någon beordrade utredarna att skylla olyckan på en falsk orsak – visiret. Visiret hängde säkerligen kvar på förskeppet när fartyget sjönk. Därför fick man spränga loss visiret under vatten efter olyckan för att skapa trovärdighet för den falska orsaken. Det ledde till sprängskador på förskeppet. Rampen gick dock ej att rubba. Det skedde redan första veckan. Arbetet utfördes troligen av svenska marinens röjdykare. Visiret sjönk ner under fören! Att manipulera fyra besättningsmäns vittnesmål var enklare. De uppgavs ha sett visiret trilla av.
  Det ledde till att man inte kunde bärga fartyget och de omkomna. Det hade varit mycket enkelt att bärga Estonia med två pråmar och en vagga med stålvajrar, som dragits under vraket. Precis som man bärgade ’Wasa’. Kommissionens ’experter’ meddelade att det skulle kosta 500-1000 millioner att bärga vraket. Verklig kostnad var troligtvis bara 50 millioner! Samma ’experter’ meddelade att de omkomna skulle fragmenteras vid bärgningen, men det fanns inget ’löst’ inne i vraket som skulle ’fragmentera’ döda kroppar.
  Hade vraket bärgats hade det varit enkelt att finna den verkliga olycksorsaken – läckaget i skrovet under vattenlinjen.
  Den 18 oktober 1994 meddelade Kommissionen att visiret hade lokaliserats en sjömil väster om vraket. Det var en lögn! Enligt ovan låg ju visiret strax under fören.
  Strax innan hade Kommissionen meddelat vrakpositionen. Den var falsk - lögnaktig! Det har senare visat sig att den falska positionen var 2100 m nordost om den verkliga.
  Sedan bärgade svenska flottan (!) visiret en sjömil väster om ’vraket’, dvs den falska vrakpositionen. Ingen privat bärgningsfirma tillfrågades att ta upp visiret. Det gjorde svenska flottan gratis i mitten av november. Vid vilken position svenska flottan bärgade visiret vet vi ej – de visste ju inte vilken position de skulle skriva in i loggböckerna. Senare - i december 1994 - hittade man på en position som visade sig vara 1570 meter väster om vraket, vars riktiga position man naturligtvis tvingades ange – den gick ju inte att förfalska.
  När anhöriga höll minnesgudtjänst ute på Östersjön skedde det vid den falska vrakpositionen.
  Men det var tur att de bärgade visiret. Det finns i Södertälje. Det är bara att titta på det, så ser man att det sprängts loss under vatten från vraket och att det aldrig lossnade som Kommissionen meddelat – under väg i luften. Det finns inga skrapmärken som visar att visiret trillade av i luften och drog ut rampen.
  Ovan är ju en fantastisk historia – synd att media aldrig befattat sig med den. Det är ju bara att fråga svenska flottan vad de gjorde oktober/november 1994. Ge de inblandade medhjälparna till mörkläggningen i flottan amnesti, så att de kan berätta.

  Anders Björkman
  f.d. vpl skeppsbyggnadsingenjör, Kungliga flottan, 1965 och 1970

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-28 kl. 19:29

  Alla vet... DEL I (med rättad rubrik)

  ALLA VET ATT JAIC HAR FEL - UTOM SAHLIN

  Nu har hon gett styrelsen för psykologiskt försvar uppgiften att övertyga oss alla om att fel är rätt.

  I snart sju år har frågan om hur Estonia egentligen förliste engagerat inte bara den tillsatta kommissionen, JAIC, utan även ett stort antal sjösäkerhetskunniga experter världen över. Att intresset för Estonias förlisning har sin huvudsakliga grund i sjösäkerhetsfrågan har inte förts fram av media eller ansvariga politiker och myndigheter.

  Istället har det fokuserats på de anhörigas väl och ve i detta efterspel. För och emot en bärgning av fartyget, för och emot bärgning av omkomna. Ansvariga politiker anser att man tagit etisk hänsyn till de anhöriga genom att med lagen förhindra dem att själva bestämma över deras omkomna och den grav varje människa och anhörig har rätt att bestämma över.

  Detta är ena sidan av efterspelet till Estonia, den som media så tappert i snart sju år fokuserat på. Effekten av denna fokusering är självklar, fast bara för det internationella samfund som utan mediauppbackning kämpar för att den tekniska orsaken till fartygets förlisning ska utredas. För de som ej ser det uppenbara sambandet förklaras det enklast enligt följande:

  Om vi inte förmår dra korrekta slutsatser av en förlisning som Estonias, hur ska vi kunna förhindra liknande katastrofer i framtiden? Knappast genom att fokusera på de anhörigas situation, hur tragisk den än är.

  Engagemanget för att få till stånd en ny utredning är enormt och en stor del av världens ledande skeppstekniker, professorer, sjösäkerhetsinstitutioner, universitet, internationella sjötransportfack, sjösäkerhetsexperter och sist men inte minst även ett stort antal överlevande och anhöriga kämpar för detta. En oändlig rad undersökningar, rapporter, datasimuleringar och analyser har gjorts av och kring den haverirapport som presenterades av JAIC. Ingen av dessa rapporter kan styrka det haveriscenario JAIC slutit sig till. Tvärtom avfärdas haveriutredningens resultat av samtliga som undersökt denna fråga vid sidan om JAIC. Den kritik som framförts mot JAIC's rapport är sådan att den utan minsta tvekan enligt internationella konventioner som både Sverige, Finland och Estland skrivit på, tvingar dessa att ånyo utreda eller låta utreda förlisningen. Ansvariga myndigheter och inblandade som själva deltog i JAIC's arbete har av regeringen genom ett remissförfarande tillfrågats om de anser att de behövs en ny utredning. Att dessa myndigheters svar är NEJ är inte förvånande. Vilken myndighet och vilken enskild utredare vill eller kan framhålla sitt eget misslyckande?

  Regeringen drar av denna psykologi slutsatsen att "inga nya fakta framkommit som skulle föranleda en ny utredning". Det är en lögn.

  Bara det faktum att JAIC själva faktiskt inte förklarar själva sjunkförloppet torde räcka för en ny utredning. Ansvariga ledamöter och experter i JAIC kom själva till klarhet med detta för några år sedan. Toumo Karppinen (ledamot JAIC) och Mikael Huss (teknisk expert KTH) gick ut i media två år efter att man presenterat sin slutrapport och meddelade att man själva genom en ny studie avsåg försöka förklara hur vattnet kom in under bildäck och möjliggjorde det snabba sjunkförloppet.

  Dessa två var i JAIC ansvariga för att förklara just den saken, men de misslyckades. De har inte heller nu kunnat presentera någon lösning på problemet. Nu avser ansvarig minister Mona Sahlin satsa 600.000 kronor på att låta Styrelsen för Psykologiskt Försvar (SPF) informera oss om att JAIC faktiskt ändå har rätt, trots att ingen ännu lyckats komma till den slutsatsen.

  FORTSÄTTNING I DEL II - Regeringens "nya utökade uppdrag till SPF"

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-28 kl. 19:37

  DEL II: Regeringens "nya utökade uppdrag till SPF"

  Här fortsätter artikeln "Alla vet att JAIC har fel - utom Sahlin"

  Enligt regeringens "nya utökade uppdrag" avser Sahlin också förmå SPF att genom någon åtgärd få fram ett "exempel på hur fartyget kunde vattenfyllas", något som skulle kunna ske genom nya moderna datasimuleringar. För tydlighetens skull bör här nämnas att sådana moderna datasimuleringar för över ett år sedan presenterades av två av världens ledande institut för fartygsstabilitet. Detta skedde på det internationella Estoniaseminarium som avhölls i Stockholm förra året. Båda instituten visade att Estonia inte kan ha sjunkit på det sätt som JAIC påvisat.

  Knappast kommer någon av världens sjösäkerhetsexperter eller andra med teknisk insyn och ansvar för etik och moral att hoppa jämfota av glädje till följd av Sahlins åtgärder. Fortsatt utveckling av sjösäkerhet och vår garanti för att vi lever i ett samhälle att lita på vid svåra prövningar har fått sig en ordentlig törn. Man måste fråga sig om det finns någon rättssäkerhet kvar för den enskilde individen, som drabbas av en ofattbar katastrof. Vi behöver inga exempel, vi behöver för sjösäkerhetens utveckling veta hur Estonia sjönk, så enkelt är det.

  Tråkigt nog lär inte särskilt många slita sitt hår i frustration över den totala ansvarslöshet och brist på insikt som regering och samhälle i övrigt visar denna fråga. Orsaken är att frågan på i stort sett alla plan inte bara blivit en prestigefråga, utan också att förljugenheten spridit sig så djupt att rättfärdigheten nu blivit en omöjlighet.

  Varje människa som särskilt i en krissituation avser kunna förlita sig på landets samhällssystem borde oroas över detta. Varje enskild svensk med någorlunda insikt i hur ett samhälle bör agera i svåra situationer borde engagera sig i denna fråga.

  Detta handlar inte längre om Estonia utan om individens rättsäkerhet.

  Avslutningsvis:

  Denna artikel (del I och del II) har tidigare refuserats av både SvD Brännpunkt och DN Debatt med följande motiveringar:

  SvD: Brännpunkt tackar nej till denna artikel. Mvh Sune Olofson

  I allmänhet motiverar vi inte våra ställningstaganden. Men det handlar som alltid om en värdering av artikeln, dess fakta, innehåll, stil och språk och en slutlig sammanvägning med annat befintligt material, utrymme och redan givna löften. Det stora problemet är utrymmet.
  Vänligen Sune Olofson

  Och DN: Tack för erbjudandet. Men av utrymmesskäl har vi tyvärr ingen möjlighet att publicera artikeln: "Alla vet att Jaic har fel utom Sahlin". Vänlig hälsning Mats Bergstrand
  Debattredaktör.

  Jag avslutar med att tacka SvD för utrymmet nu, trots att hela artikeln ej kom med i första försöket.

  Johan Ridderstolpe

  -------------------------------------------------------

  Johnny Riert  - 2001-08-29 kl. 01:59

  Politiskt känsligt. Varför?

  Utom den officiella utredningen om haveriet är det många frågetecken som pressen överhuvudtaget inte sökt förklaring på. Följande har jag funnit på nätet och i böcker. 1. De två lastbilar som under bevakning och avstängning av hamnen körde ombord innan avgång. Då jag arbetade i Nord Estonia nästan 3 år kunde jag aldrig se något dylikt inte ens då ryssen styrde i hamnen.
  2. Att en speciell vägtransport skulle vara planerad dagen efter haveriet. 3. Ett amerikanskt transportplan ska ha lämnat Arlanda mitt i natten.
  4. Dykningarna efter den speciella attache väska i en hytt som nogrannt följdes av svenk polis. 5. De försvunna besättningsmännen och andre kaptenen Phit 6. Estonias MOB båt som enligt vittnen försvann från platsen och senare hittades nära finska kusten. 7. Många av de besättningsmän som räddades var iklädda arbetsoveraller fast det var mitt i natten och de borde varit civilklädda eller sova.
  Nog finns det saker som är underliga som kanske kan ha en politisk förklaring. Politiker brukar vara slängda i käften och svara på det mesta. Men i Estonia fallet finns inga svar bara undanflykter från vad? Vad döljer sig i vraket som är så känsligt att det var bäst att övertäcka det med betong? Inget annat vrak har vad jag vet försökts att övertäckas snare tvärtom har man bärgat vad som kunnats. Här gjorde man medvetet så lite som möjligt. Varför? Pengar fattades tydligen inte! När Scandinavian Star brann var det inget större intresse från pölitiskt håll. Att orsaksfrågan är känslig visar den millitäriska inblandningen och att styrelsen för psykologiskt försvar ska hålla i trådarna. Det vore enkelt för Mona med vänner att besluta om en ny dykning runt hela skrovet utan klipp och med den filmkvalité som Jutta Rabbes bilder hade. Istället för de urdåliga filmbilder som visades upp från dykningarna efter haveriet. Har verkligen de nordiska marinerna så urusel utrustning som vida överträffades av Jutta Rabbes sensationella kvalite på bilderna. Ett par dagars dykning och filmning av vraket kan förklara många frågor. Men vill man ha svaren. Det tycks inte så!
  Johnny Riert

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-08-29 kl. 09:10

  SPF bör sluta dansa efter regeringens pipa

  Regeringen har gett ett pseudouppdrag till SPF som föranlett nedan brev (29 augusti 2001):

  Till SPF

  Tack för e-brev Dnr E8/01 28 augusti 2001.

  ... vem skall se till att SPF:s faktabank innehåller "ett material som, med utgångspunkt i det händelsescenario som beskrivs i JAIC:s slutrapport, åskådliggör ett exempel på hur fartyget kan ha vattenfyllts i haveriets slutskede", om inte Disa (Byman) gör det?

  Enbart det senare intresserar mig - ett exempel hur fartyget (kan ha (sic)) "vattenfyllts". Ingen myndighet eller organisation har det materialet. JAIC, SHK, KTH och SfV vägrar att ens besvara enkla frågor om saken. SPF och Disa (Byman) kan inventera och sammanställa hur mycket och länge ni vill – materialet finns ej.

  I det händelsescenario som beskrivs i JAIC's slutrapport kränger, girar och driver fartyget (skrovet) mellan kl. 01.14 och 01.52, och det sjunker - plötsligt - kl. 01.52 - men det vattenfylls aldrig (om det inte sker under en sekund kl. 01.52.01). Och när - vilken tidpunkt - är slutskedet? Den sista sekunden?

  JAIC visar ju klart att skrovet inte vattenfylls - det flyter till kl. 01.52 (hur och varför är oklart).

  Vattenfylls = vatten fyller undervattenskroppen/skrovet - som skeppet flyter på enligt Arkimedes princip.

  Skrovet = dubbelbotten och 14 vattentäta avdelningar under det vattentäta skottdäcket, etc.

  Vatten på bildäck är enbart extra 'last' ovanpå ett vattentätt däck i överbyggnaden (inte skrovet) - det rinner ut vid en viss krängvinkel. Fartyget flyter inte på överbyggnaden. Den vädertäta överbyggnaden bidrar enbart till den dynamiska stabiliteten, som rätar upp fartyget, när överbyggnaden (temporärt) kommer under vatten vid krängning/rullning. I JAIC's scenario är överbyggnaden ej ens vädertät utan vidöppen i fören, dvs bidrar ej med dynamisk stabilitet alls - därför skulle fartyget ha slagit runt och flutit upp och ned. Det visste expert Huss - därför fick han förfalska sina rapporter, sluta på KTH och få ett mygeljobb på SfV.
  Tragiskt.

  Vatten i däckshuset ovanpå överbyggnaden är ointressant - skeppet flyter inte på däckshuset - det är ju 10 meter över vattenlinjen. Det är bara en helt otät dekoration högst upp, men som gör att fartygets tyngdpunkt är tre meter ovan bildäcket. Bidrar inte ens till den dynamiska stabiliteten, men vikten bidrar naturligtvis till att fartyget tippar upp och ner – och flyter.

  Sjöfartsverket hävdar dock att Estonia flyter på däckshuset (sic) (dvs som ej vattenfylls - sic) - men det är, som det mesta SfV (och JAIC) meddelat – ren LÖGN. Men det är ju SPF väl expert på att avslöja - desinformation av olika slag.

  Så hur vattenfylldes skrovet/fartyget baserat paa JAIC's scenario, så att det sjönk? Kan Du svara på den frågan skall Du få SEK 10 000 000:- av mig + en fri kryssning på en av mina färjor (du betalar skatter, etc) och klargör att det inte är en muta.

  Min rekommendation till SPF är ... att SPF besvarar regeringens brev och meddelar bl.a. följande:-

  "SPF har, efter konsultation med erkända experter på området, konstaterat att det inte är möjligt att ta fram "ett material som, med utgångspunkt i det händelsescenario som beskrivs i JAIC:s slutrapport, åskådliggör ett exempel på hur fartyget kan ha vattenfyllts i haveriets slutskede." SPF tvingas därmed avsäga sig regeringens uppdrag".

  Det är väl bra? Varför skall SPF dansa efter regeringens pipa? Regeringen kan väl inte ge vilka idiotiska uppdrag som helst till sina myndigheter? Om regeringen vill ta reda på hur Estonia vattenfylldes (och sjönk), får den väl fråga experter på området. Inte SPF - ni vet ju ingenting om saken.

  SPF måste ju vid det här laget vara helt medveten om att hela JAIC-rapporten är lögn från början till slut - eller hur? Det behöver ni inte säga – säg bara ovan. Jag kan hjälpa till med 'tekniska' förklaringar.

  För är det inte dags att SPF säger ifrån? Har ni ingen personlig integritet och moraliska principer?

  Anders Björkman

  -------------------------------------------------------

  Rolf Meyer  - 2001-08-30 kl. 01:20

  betr dagens artikel i SvD

  Här bekräftar alltså en svensk ambassadtjänsteman att det är SVERIGE som ligger bakom det famösa dykförbudet vid m/s Estonia och att det är SVERIGE som utövar påtryckningar på de andra länderna.

  Varför det? Är inte båten estnisk?

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-08-30 kl. 08:50

  Ang svenska ambassadtjänstemän

  Det är ingen nyhet att svenska ambassadtjänstemän, med instruktioner från regeringen, sedan hösten 1994 agerat för att styra utredningen. Tidigare hemligstämplade dokument om detta finns utlagda på Faktagruppens hemsida angiven i ett av Johan Ridderstolpes inlägg.
  Det är dags att tala klarspråk.
  Den svenska regeringen vill inte få till stånd en obeoende utredning som klarlägger olycksorsaken vilket är djupt beklagligt bl a för sjösäkerheten. Regeringen och svenska statstjänstemän vill inte besvara konkreta frågor rörande orsaken till förlisningen. Regeringen vill inte besvara motioner om Estonia i riksdagen. Frågor bemöts med tystnad alternativt genom byte av ämne, t ex att det stör gravfriden. Här kan jämföras med den allvarliga kritiken mot det s k Dennispaketet som också bemöttes med tystnad. Där gick det så långt att SvD initierade en debatt om tystnaden från utpekade politiker och tjänstemän och dess konsekvenser för demokratin. Till slut sprack Dennispaketet när regeringsrätten ingrep.
  Det är oroande i ett demokratiskt samhälle att seriös kritik bemöts med tystnad från berörda tjänstemän och statsråd. Här finns en uppgift för journalister, inte bara SvDs, att gräva och få fram uppgifter från personer som åtnjuter det grundlagsstadgade skyddet som källa.
  Jag föreslår att SvD i sin tryckta version redovisar det huvudsakliga svaret på den ursprungligt ställda frågan. Det är kort och gott att det måste till en helt oberoende utredning som klarlägger orsaken till förlisningen. Alternativet kan vara att vänta på att en domstol meddelar ett beslut av samma karaktär som regeringsrättens när det gällde Dennispaketet. Vad ska vi vänta på?
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  Sven Anér  - 2001-08-30 kl. 08:59

  Opartiska dykningar

  Med Estonia ska till att börja med hända att genomgripande dykningar anordnas i trovärdig, opartisk regi.
  Talet om gravfrid är rent hyckleri. Omedelbart efter förlisningen bröt sig sjöfartsverkets och den internationella haverikommissionens dykare, utan hänsyn till de döda personer de påträffade, in i ett stort antal låsta hytter; ovisst vad de sökte efter.
  Passagerarna i hytterna varken identifierades eller medtogs. Haverikommissionen förnekar dessa inbrott, vilka företogs i bland annat hytterna 4121, 1086, 6129, 6134, 6135, de tre sistnämnda hytterna efter mer än fyra timmars arbete med undervattensskärbrännare, à 100 000 kronor per timme för svenska skattemedel.
  Sprängdes Estonia? Redan nu föreligger sju utredningar, av vilka sex konstaterar trolig sprängning.
  Smugglades estniska besättningsmän levande ut från Estonia vid förlisningen för att därefter omkomma eller möjligen gå annat hemligt öde till mötes? Ja, säger bland andra den dåvarande svenske ambassadören i Tallinn, Lars Grundberg, men svenska UD vägrar att kommentera Grundbergs rapport hem till UD, katastrofdagen och dagen efter. Grundbergs rapport finns öppen och tillgänglig i UD:s arkiv.
  Sven Anér

  -------------------------------------------------------

  Jutta Rabe  - 2001-08-30 kl. 17:40

  Statement from Jutta Rabe

  I want to explane why we went again to ESTONIA.
  Last year after our diving action we promised to come back if the Swedish, Finnish and Estonian government is not setting up a new independent investigation.
  Since nothing happened like that I kept my promise.
  And I will go back there again and again until a new investigation is set up.
  Next time we will take webcams for the divers in the same way as very good and open the Russians are doing it at present with the 'Kursk'.
  It is a shame for the Swedish Nation that the Russians are salvaging 'Kursk' with a hundred victims and ESTONIA is still down there with a few hundred innocent people on board.
  From Russia nobody would have expected that effort - from Sweden one would.

  -------------------------------------------------------

  Karl Johan RUNE  - 2001-08-30 kl. 20:20

  To Jutta Rabe

  If this is the real Jutta Rabe and not someone with bad "humor":

  I agree with you in your message here and I THANK you and the team for what you are doing.

  Some people speculate that the team´s motive is commercial. I think and feel your main motive are feelings to be described as humanism.

  Johan Rune

  -------------------------------------------------------

  Jutta Rabe  - 2001-09-06 kl. 11:44

  Another statement from Jutta Rabe

  To all who had doubts:
  yes it is me who is stating on this site.
  I find it a very good way of uncensored announcing.
  People who wants to know more about me, my ESTONIA book, the film in work and and and... should visit also our website: www.balticstorm.com
  We will always update there whatever we get to know about the case.
  The next publishing is planned for Sept. 24th/2001 when important witnesses will get the chance to be heared.
  This will be the day when the JAIC report will totally break into pieces, because their keywitness has given a long interview to me about the JAIC's 'method' of finding their truth.
  FOCUS TV will screen on the German Channel Pro7 my new report in full length at Sept. 23rd/2001 at 10:15 p.m.
  Hope your satelites will work in Sweden!
   But at our website we will also release a 'Special' about the new diving. After Sept. 24th/2001.
  Jutta Rabe

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-08-30 kl. 23:10

  Klarspråk!

  "Fakta" och "observationer" pekar på ett antal fördolda omständigheter som KAN ha medverkat i Estonias förlisning.

  Många tycker det är intressant att framhålla rykten och obekräftade uppgifter som pekar på att förlisningen har med mystiska omständigheter att göra, kanske i tron att de ska bidra till en lösning av gåtan. Rykten och obekräftade uppgifter florerar fritt som burna på en våg av mystik. Exempel som kan nämnas är att andre kapten Piht skulle ha överlevt, att förste kapten Andresson hittades med ett skotthål i huvudet, att det pågått aktiviteter på bildäck, dumpning av last, att mystiska lastbilar körde ombord före avresan med hela hamnen avstängd av militär, och så vidare i all evinnerlighet.

  Många rykten kan ha enkla förklaringar. En kapten med bakgrund i ryska flottan kan välja självmord hellre än att dränkas. Vittnet Övberg som säger sig ha sett hamnen avstängd av militär, kan ha anledning att framhålla det utan att det för den skull är sant. Han är exempel på en person man INTE kan tillskriva stor tilltro i sina vittnesmål. Hans första förhör beskriver hur han kom ombord flera timmar före avgång, men i ett senare förhör var han nära att missa färjan eftersom hamnen var avstängd av militär under lastning av två lastbilar.

  En del omständigheter kan avskrivas som uppdiktade eller resultat av samverkande spekulationer. Andra omständigheter är svårare eller omöjliga att förklara utan att det skulle medföra någon form av mystik, i vart fall med de fakta som är kända. Exempelvis de omständigheter som visar att kapten Piht överlevde, t.ex. att han efter förlisningen blev efterlyst av Interpol. Det är märkligt att efterlysa en omkommen person, skulle jag vilja påstå.

  Men nu till själva kärnan av detta inlägg, nämligen;

  1. Utan spekulationer och framläggande av bevis för t.ex. explosioner ombord, hade troligen inte Estoniadebatten levt vidare. Vi hade inte heller kunnat mobilisera starka krafter för en ny undersökning. Själv var jag en av dem som först gick ut och pekade på att en explosion kunde ha ägt rum. I kölvattnet av uppmärksamheten kring de diskussioner som sedan följde kunde andra mer avgörande fakta presenteras.

  2. I dagsläget är spekulationer om överlevande besättningsmedlemmar, lastbilar, smuggling etc. det största hindret för en ny oberoende utredning. Det är nämligen mycket enkelt för de som ej önskar en ny utredning, att hänföra nya fakta till konspirationsteorier och lösa rykten, och därmed tar spekulationerna udden av de verkligt hållbara fakta som finns. Saken görs heller inte lättare av att ansvariga ej sätter sig in i sakfrågan, eller ens har nödvändig kunskap att göra det.

  Det spelar ingen roll om fartyget sänktes genom sabotage, efter kollision, av en mina eller för att hon var felbyggd eller dåligt underhållen, av den enkla anledningen att det är just vad vi söker svaret till, HUR SJÖNK ESTONIA?

  Först när den frågan är besvarad finns ANLEDNING och MÖJLIGHET att ta reda på de bakomliggande orsakerna, oavsett hur de ser ut.

  Men så länge vi inte vet, och jag lovar, frågan kommer vara obesvarad till den dag en ny oberoende undersökning görs alternativt fartyget bärgas, är alla spekulationer bara ett hopplöst dravel som inte för sakfrågan närmare lösning.

  Det handlar inte om "vem gjorde det" utan "hur kunde fartyget förlisa"!

  Sluta spekulera och ständigt dra fram nya exempel på vad som kanske hände! Fokusera på att hålla fram hållbara fakta som kan framtvinga en ny oberoende undersökning. Vill ni trots allt fortsätta med spekulationer så spela in en film eller skriv en novell i stället för att försvåra möjligheterna till en ny oberoende utredning.

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-08-31 kl. 09:12

  På väg mot den ödesdigra resan

  Kent Härstedt köpte ett gammalt mynt av en dam i Tallin. Hon sa, att han var hennes första kund den dagen och att det skulle bli ett turmynt för honom. Den turen kom snabbt till användning skriver Kent i sin bok, "Det som inte kunde ske".

  Jag kan inte och vill inte heller mäta mig med någon annan som skriver debattinlägg. Inte heller kan jag avstå från att läsa, det fängslar mig och jag imponeras verkligen av ert engagemang för att nå rättvisa. "Ärlighet varar längst!" En ny utredning välkomnas.

  All den kamp passagerarna på M/S Estonia fick utstå är värd uppmärksamhet.

  Det kommer att ske igen, skrev någon. Ingen olycka är den andra lik men helt klart är att vi måste förbättra vår katastrofberedskap inför kommande katastrofer. Det är bråttom!

  Idel goda önskningar för en bättre beredskap i framtiden:

  Britta

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-08-31 kl. 23:11

  Den mörklagda Estoniautredningen leder till nya olyckor

  Bästa Britta Bergstedt

  Jag hoppas det finns fler som Du i Sverige. Som förstår varför vi envist fortsätter att kräva en ny utredning. Själv var jag till sjöss (provfart) på ett containerfartyg i Medelhavet när Estonia sjönk 1994. Men mina tankar gick genast till mina egyptiska vänner (sedan 1981) som arbetade på färjorna mellan Suez (Egypten) och Jeddah (Saudi-arabien) som varje dag seglade med tusentals passagerare på exakt likadana färjor som ’Estonia’ och som jag varit med om att bygga om just för den traden sedan 1989. ”Kunde det hända oss”, tänkte jag. ”Det får inte hända oss/mig”. ”Och vad hände med ’Estonia’ egentligen?” Så vi följde ’utredningen’ (sic) och mediainformationen från Sverige. Men ingenting stämde egentligen vad vi hörde från Norden, när vi kontrollerade utsagorna på egna fartyg. Det som Estoniakommissionen meddelade klingade falskt. Av en händelse var jag redan bekant med Börje Stenström – den svenske tekniske chefsutredaren av Estoniaolyckan – genom tekniskt arbete i FN’s International Maritime Organization i London (sedan 1990). Och jag träffade honom redan måndagen den 31 oktober 1994 i London och bad honom kontrollera Estonias stabilitet – med 1500-2000 ton vatten på bildäck (>2 meter över vattenlinjen inne i överbyggnaden) skulle Estonia genast ha slagit runt och flutit upp och ned – ingen skulle ha överlevt! ”Stämmer det du säger?” Stenström bleknade – kunde inte ge ett vettigt tekniskt svar (han som älskade just riktiga, tekniska problem och intelligenta lösningar) och sa: ”Lille Anders, du fattar inte vad det handlar om!” och vände mig ryggen. Sedan ville han aldrig diskutera Estonia (eller färjesäkerhet) med mig, fast vi träffades ofta hos IMO. Sommaren 1996 var jag en månad i Sverige (sällan jag hade tid) och efter att ha träffat släktingar och vänner och sett till sommarstugan skrev jag en debattartikel om att Estoniautredarna var på fel spår. Vi körde in till Stockholm och stoppade brevet i Dagen Nyheters brevlåda i Marieberg. DN reagerade snabbt – ringde och undrade vem jag var och jag tog mig tillbaka till Stockholm – träffade redaktör Mats Bergstrand som en söndag i en tom redaktion skrev om artikeln på bättre svenska (innehållet var detsamma) och utlovade publicering. Och det skedde den 15 augusti 1996. Det var ju kul – utlandssvenska sjömän publiceras ju inte ofta på DN-Debatt. Vi gick på restaurang och firade – angenämt att bli publicerad i Sveriges största tidning. En sen deltagare anlände med ett TT-telegram. Estoniakommissionen meddelade att Björkmans DN-artikel var ointelligent och ovetenskaplig och skriven av en oresonlig person! Det skrev inte DN ordagrant dagen därpå – men något liknande. Sedan blev det knäppt tyst i svenska media om kritik av Estoniautredningen. Men det var början på min egen Estoniautredning! Allt var ju vid denna tidpunkt hemligt, så det var svårt att kontrollera uppgifterna, men varenda väsentlig uppgift som gick att kontrollera visade sig var falsk. Det var ju häpnadsväckande. I oktober 1996 skrev Stenström till mig och sade upp bekantskapen. I februari 1997 avled han. I december 1997 kom slutrapporten – ingenting stämde. I februari 1998 publicerades min engelska bok om Estonialögnerna (http://heiwaco.tripod.com/e7.htm) som fick goda recensioner i utländsk fackpress. I Sverige var det knäppt tyst – bara FinansTidningen plockade upp spåret och spann vidare. Nya uppgifter strömmade in – resultatet kan läsas i min bok Katastrofutredning (http://heiwaco.tripod.com/katastrofutreding.htm ). ALLT väsentligt som svenska myndigheter har meddelat om Estonia och Estoniaolyckan är falskt – lögn. Och ingen myndighet har vågat besvara ett enda brev med begäran om klargöranden.
  Klart det behövs en ny utredning – annars kommer liknande olyckor att hända igen. Säkerheten ombord på många färjor i Östersjön är idag bedrövlig. Just den mörklagda Estoniaolyckan bidrar till det. Om Estline kom undan med en mörklagd utredning efter en olycka, så klarar vi oss också, verkar man

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-08-31 kl. 23:17 Fortsättning inlägg till Britta Bergstedt

  Om Estline kom undan med en mörklagd utredning efter en olycka, så klarar vi oss också, verkar man slött resonera.

  Avslutningsvis – Sverige (och Finland och Estland) har konsekvent sedan 1994 brutit mot FN/IMO’s regler/lagar om hur marina haveriutredningar skall gå till – de skall vara öppna – kritik skall besvaras. Det visar att Sverige är ute i ogjort väder – gör en ny utredning!
  Anders Björkman

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-02 kl. 11:45

  Ljudet från högtalarna når ut till resenärerna

  Färjans kapten meddelar:"Vi hjälper till i bilfärjan Estonias räddningsarbete."

  Klockan är halv sex på morgonen. Ombord på Silja Symphony från Stockholm till Helsingfors befinner sig författarinnan Terttu Pihlajamaa. På TV-skärmen står att läsa:"Bilfärjan Estonia sjönk i natt kl. 1.30, 35 km sydväst om Utö."
  Detta kan inte vara sant?

  20 resenärer från Estonia hade lyfts upp ur vattnet. Från radion hörs:"Estonia kan aldrig bärgas. Och inte heller dess resenärer."

  I Terttus bok, "Vi kan inte glömma Estonia" finns en riktig "pärla" skrivet till läsaren:"Alla människor har rätt till sin sorg, hur långvarig, djup eller tung den än är. Du kan aldrig dela en annan människas börda om Du inte först själv har känt dess tyngd. Känn ingen oro för att möta den, att lyssna på den och att ta del av den!"

  Bästa Anders Björkman, TACK för det Du skrev!
  Du visar stor ödmjukhet, inlevelseförmåga och kunskap i det Du skriver och det berör mig.

  Jag skulle vilja berätta för Dig om hur min dag såg ut när Estonia förliste men det känns lite svårt just nu. En av de 20 som lyftes upp ur Östersjöns kalla, mörka och skräckfyllda vatten, till Silja Symphony kom att betyda mycket för mig. Så småningom får Du ta del av fortsättningen.

  Du har skrivit en bok och jag håller på att skriva. Min förhoppning är att slutet blir gott, att jag där bland annat kan skriva om resultatet av en ny oberoende utredning, att min vision blivit iscensatt och att kampen om rättvisa vunnit osv. osv.

  Tron på det goda i livet bär, när vi sträcker ut en hand för att hjälpa en medmänniska i nöd.

  Det behövs flera händer:---

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-09-02 kl. 22:16

  Din hand behövs

  Bästa Britta Bergstedt,

  Silja Symphony reagerade korrekt när hon fick höra Mayday ca kl. 01.23. Hon var 25 sjömil från Estonia då och fortsatte, naturligtvis med full fart, 21 knop, mot haveristen och anlände vid olycksplatsen kl. 02.40. Vädret (vågorna) kom naturligtvis in akterifrån på sidan och stoppade inte framfarten – full fart – 21 knop. Silja Symphony var framme 70-80 minuter efter att människor hade hoppat i sjön från Estonia. Men sedan gjorde inte Silja Symphony mycket för att rädda överlevande. Drev omkring – och 20 överlevande sattes ombord; fyra kl. 4.10, fem kl. 6.20 och elva kl. 7.57 – uppfiskade av helikoptrar. En av dem kom att betyda mycket för Dig. Jo – enligt slutrapporten: Silja Symphony – "flottar som hängde i vajern från en (sic) kran firades ner ifall en av Estonias flottar skulle kunna föras nära intill ... överlevande ... skulle kunna firas upp". Men ingen firades upp.

  Konstigt nog sjösattes ingen livbåt, eller räddningsbåt, varken från Silja Symphony eller något annat assisterande fartyg (de var minst 11 stycken) som kunde bogsera livflottar till Silja Symphony – där överlevande kunde firas upp. Mycket märkligt – är det något som borde fungera på en färja är det livbåtarna och räddningsbåtarna och de är mycket enkla att sjösätta – oavsett vädret: lossa två låspinnar, släpp bromsen – fem sekunder senare är den osänkbara liv/räddningsbåten i sjön. Bemannad med sjömän med överlevnadsdräkt hade de kunnat fiska upp massor av nödlidande i sjön – och de värst skadade hade kunnat firas upp till Silja Symphony mha livflottarna under kranarna. Sjömännen hade alltid klarat sig i sina dräkter.

  Silja Symphony räddade i princip inte en enda nödlidande i sjön – varför? Den norske kaptenen på Tampa häromveckan räddade över 400 nödlidande – OK i lugnt väder. Jo, vi har fått höra att det inte gick att sjösätta liv/räddningsbåtarna – i det svåra vädret. Stämmer det? Under en timme körde man 21 knop i det svåra vädret, men sedan kunde man inte sjösätta en enda båt – i det svåra vädret. Var vädret svårt? Fungerade livbåtarna? Kunde egentligen besättningen hantera livbåtarna? Den finske amiralen Heino Iivonen i JAIC som skulle utreda saken svarar inte på brev. Och i slutrapporten ljuger han om allt som hände. Estonia var naturligtvis inte sjövärdig när hon sjönk – men man undrar också om de assisterande svenska och finska fartygen var sjövärdiga. Jag tror inte det. Systemfel.

  Under sju år har svenska och finska myndigheter inte räckt ut en enda hand ... knutna nävar och obscena fingergester är svaret till anhöriga, överlevande och hjälpgivare.

  Lycka till med Din bok – men avsnittet med resultatet av en ny oberoende utredningen kommer Du inte att kunna skriva på länge. Det blir ingen ny utredning. Mona Sahlin vill inte sträcka ut en hand för att hjälpa en medmänniska i nöd ... en börda utan minsta tyngd. Slutet blir inte gott ... men skriv iallafall ... din hand behövs.

  Anders Björkman

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-03 kl. 14:34

  JAIC och Mona Sahlin odemokratiska?

  Jag har kontakter med anhöriga efterlevande. De är kritiska och har varit i kontakter med SPF och på samma sätt som jag bemötts med en avvisande attityd. En av dessa efterlevande bemöttes i tämligen bryska ordalag och informerades om att det var ”brottsligt att ifrågasätta på demokratisk väg fattade beslut!

  Det är ganska intressant att SPF anser det nödvändigt att åberopa dylika argument som visar på brist på sakliga argument. Dessutom är det faktiskt helt felaktigt. I synnerhet i en demokrati! Själv har jag vid flera tillfällen ifrågasatt beslut fattade i demokratisk ordning av demokratiskt valda organisationer eftersom besluten faktiskt varit felaktiga. Det räcker inte med att beslut tillkommer i demokratisk ordning utan de måste också uppfylla vissa andra minikrav. Detta borde SPF veta. Det är direkt anmärkningsvärt att SPF ohemult hotar anhöriga på sätt som skett. Uppenbarligen har SPF härigenom diskvalificerat sig från sitt uppdrag sammanställa fakta. Det saknas härefter helt förtroende för SPF att SPF verkligen kommer att samla in alla fakta. Tvärtom finns nu anledning till misstanke att SPF kommer att sålla bort fakta som överlämnas till SPF av personer som SPF anser vara ”brottsliga”. SPFs handläggare fyller uppenbarligen ej krav å tjänstemän i en demokrati.

  Som ett exempel på ett demokratiskt fattat beslut i Sverige som varit felaktigt kan nämnas det beslut jag förde till regeringsrätten och som jag nämnde i annat inlägg i denna debatt med rubrik ”Angående svenska ambassadtjänstemän”. Den demokratiskt tillsatta svenska regeringens beslut upphävdes av regeringsrätten med dom refererad i RÅ 1997 ref. 18. Det visar att det var korrekt att ifrågasätta det demokratiskt fattade beslutet som inte bara var fel utan dessutom t o m olagligt. Ingen har naturligtvis i dessa sammanhang tillvitat mig att jag skulle vara brottslig.

  Detta borde SPF känna till. Det är oacceptabelt att SPF utmålar en person kritiskt inställd till JAICs ohemula slutsatser som kriminell. Det är inte dessa kritiska personers kriminalitet tyska åklagare undersöker, utan andra mer närstående JAIC. Det kan finnas anledning för svenska åklagare att undersöka huruvida icke vederbörande tjänsteman vid SPF begått/begår brott enligt brottsbalken 20:1.

  Per Björkman
  Advokat
  Kopia sändes till Generaldirektören för Styrelsen för Psykologiskt Försvar

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-09-03 kl. 23:25

  Demokratisk historieförfalskning

  Ganska snart efter Estonia-katastrofen talades om att det var sovjetisk mentalitet som hade orsakat densamma - att besättningen betedde sig på sovjetiskt vis och körde fartyget mot sin undergång. Dom som sade så hade givetvis inte ett uns av fakta att stödja sig på, utan såg bara sina fördomar besannade.
  Vad som däremot verkligen kan ses som sovjetisk stil i denna sak är allt som gjorts efter katastrofen - i sovjet var bl.a. flygkatastrofer i princip statshemligheter. Så hanterar regimen här "sanningen" om Estonia - på ett sätt som skulle ha fått George Orwell att baxna ägnar man sig åt att skruva sanningen så långt från verkligheten att man till slut förbrukar varje uns av trovärdighet.
  Är det möjligen så att de apparatjits som verkar för att undertrycka sanningen om haveriförlopp och orsaksfaktorer vid Estonias förlisning helt bortser från hur de kommer att betraktas av historieskrivarna - d.v.s. sådana betraktare som är helt utom räckhåll för dagens maktelit?
  Att man kan bli beskrivna som helt amoraliska makt-spelare, vilka var beredda att göra sitt yttersta för att undertrycka sanningen, på det att de som verkligen var ansvariga för 850 människors död skulle slippa att löpa gatlopp?
  I namn av demokratin går det uppenbarligen att bära sig åt hursomhelst, när det t.ex. handlar om att manipulera folkmedvetandet.

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-06 kl. 08:07

  Tyvärr har SvDs debatt medfört ringa uppmärksamhet

  Därför har jag informerat utländska media om debatten och tillställt ett antal utländska tidningar, inkl branschtidningar, nedanstående skrivelse för benägen publicering.

  Establish a M/V Estonia Tribunal

  Not surprisingly no representatives of the Swedish government or Parliament have participated in a debate started by the Swedish newspaper Svenska Dagbladet in August 2001 about what to do with the M/V Estonia which disastrously sank in the Baltic Sea 1994. Not surprisingly critical questions (i a why the ship sank so quickly) have not been answered or conclusively refuted. Instead the Swedish government is actually protecting an admitted liar in Estonia-matters, at that time a member of the Joint Accident Investigation Commission of Estonia, Finland and Sweden (JAIC), and is not taking any steps against collusion involving tangible evidence and witness statements by surviving passengers. A Swedish prosecution agency has however issued a warrant for the arrest of a foreign journalist, who is said to be trying to find the real cause of the disaster.

   The Swedish government is disregarding i. a. conclusions drawn by Professor Anders
  Ulfvarsson of Chalmers University of Technology (Gothenburg) that JAIC has presented “misleading information about the state of the M/V Estonia” before its last voyage and that there are “grave deficiencies in the final report of the JAIC”. Further, conclusive evidence presented by the International Transportworkers Federation (ITF) and others to the effect that the M/V Estonia was unseaworthy leaving port on its last voyage is suppressed or neglectfully disregarded.

  The states of Sweden, Finland and Estonia have, in the case of the M/V Estonia, continuously disregarded international conventions for safety at sea (e g Resolution IMO A 848 2.0) to which said countries have adhered. Those conventions have been initiated by the United Nations and the International Maritime Organisation (IMO) in order to increase safety at sea.

  It is therefore time to establish an Independent Estonia Tribunal under the auspices of an international shipping body, e g the IMO. The aim of the Tribunal should be to establish why the M/V Estonia sank so quickly and thereafter determine the cause of the disaster and why so many persons perished. When this has been conclusively determined, but not before, the Tribunal can suggest relevant amendments to applicable international conventions for the improvement of safety at sea. The JAIC´s recommendations have been totally rejected by the international shipping community, which regard the recommendations as unfounded and the JAIC final report 1997 worthless as the result of “sloppy work”.

  The Tribunal may be funded by e.g. the ITF, the International Chamber of Shipping and/or other independent organisations concerned with safety at sea, since Sweden sadly neglects its obligations under international UN conventions and seemingly does not care about safety at sea. It cannot be expected that Sweden wants to fund the Tribunal.

  Per Björkman
  Advokat - Attorney at law
  Stockholm, Sweden

  -------------------------------------------------------

  Jutta Rabe  - 2001-09-06 kl. 11:46

  Another statement from Jutta Rabe

  Another statement from Jutta Rabe

  To all who had doubts:
  yes it is me who is stating on this site.
  I find it a very good way of uncensored announcing.
  People who wants to know more about me, my ESTONIA book, the film in work and and and... should visit also our website: www.balticstorm.com
  We will always update there whatever we get to know about the case.
  The next publishing is planned for Sept. 24th/2001 when important witnesses will get the chance to be heared.
  This will be the day when the JAIC report will totally break into pieces, because their keywitness has given a long interview to me about the JAIC's 'method' of finding their truth.
  FOCUS TV will screen on the German Channel Pro7 my new report in full length at Sept. 23rd/2001 at 10:15 p.m.
  Hope your satelites will work in Sweden!
   But at our website we will also release a 'Special' about the new diving. After Sept. 24th/2001.
  Jutta Rabe

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-06 kl. 13:46

  Collusion confirmed?

  Dear Ms Rabe,
  I look certainly forward to seeing that interview with JAIC´s keywitness explaining JAIC´s "method" which seems to be a bit unortodox seen from a legal and technical perspective. It should confirm my presentation of facts (i.e. collusion) above.
  By a coincidence (one more of these curious ones) I received today a letter from the Swedish government informing me that my letter March 16, 2001 to Mona Sahlin has been passed to the Swedish Board of Psychological Defence (SPF) "for further actions in accordance with the government´s decision April 19, 2001 (N2001/4125/TP)". In my letter I put several questions, i a why does the Swedish government prevent an independant international investigation and why does Sweden not accept international conventions for safety at sea? Maybe your report will help SPF to take appropriate "actions"? But only maybe.
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Jutta Rabe  - 2001-09-06 kl. 16:42

  respond to Per Björkman

  Your suggestion of an independent international ESTONIA Tribunal is excellent.
  Should not all the truth-seeking people in the world form a foundation for finding the truth in the ESTONIA sinking? I know a lot of rich people who would certainly give money into that kind of foundation.
  How would this work:
  one of our divers has touched the ESTONIA wreck and declares himself the new owner of the ship, because as you certainly know the ESTONIA is declared 'ownerless' (herrelös) by the Swedish government.
  The wreck itself could in this way be the fundament for the foundation.
  What is the legal 'heart' saying?
  Jutta Rabe

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-07 kl. 12:46

  Plötsligt kom katastrofen så väldigt nära

  Bästa Anders Björkman!

  Din frimodighet ger mig styrka. Och efter lite betänketid, ska jag nu berätta för Dig om två speciella händelser/iakttagelser, under den ödesdigra dagen den 28 september 1994, som fått oanade följder.

  Jag lyssnar på radions morgonnyheter och får höra att Estonia hade förlist. Så förskräckligt, vilken katastrof, tänkte jag, lagom engagerad. Senare hör jag, en intervju med en överlevande, som varit med en hjälpsändning till Estland från Skellefteå. Vad fick dig att kämpa, när du låg i det kalla mörka vattnet? Jag tänkte på mitt lilla barnbarn, hon skulle inte behöva vara utan morfar, svarade mannen. Det var Tage Hellgren från min barndoms hemtrakter. Plötsligt kom katastrofen så väldigt nära.

  Tage var en av de 20 som lyftes upp ur vattnet till Silja Symphony.- Jag fortsätter vid ett annat tillfälle med att berätta om vad Tages kamp har betytt och kommer att betyda i framtiden.

  Den andra händelsen var allt "ståhej" som blev kring en speciell person. Det var andre styrman, Aavo Pith som vinschades upp till helikoptern. Han hade klarat sig. Min första reaktion var, "stackars man, du får det inte lätt". Vart tog han vägen egentligen?

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Robert Forsberg  - 2001-09-08 kl. 07:22

  Mörkläggningens arkitekt

  En tjänsteman på Sjöfartsverket hade i många år varit mycket benägen att bistå sina överordnade. När Estonia sjönk och krisen var ett faktum visste han råd. Han hade varit med och försvarat Sjöfartsverket redan när den ryska båten Tsesis gick på grund för att Sjöfartsverket utfärdat felaktiga sjökort. Trots det hade han han nitiskt och lojalt försvarat sina överordnade. Han hade i det sammanhanget varit med och trakasserat Anders Ahlmark, "fången på fyren". Han hade i många år varit verkets handgångne man. Han blev Sjöfartsverkets Doberman. Skicklig, analytisk, aggressiv, känslokall.

  Så kom hans stora chans att visa sina herrar vad han dög till. Estonia sjönk. Med sin bakgrund insåg han snabbt att det skulle vara nästan omöjligt att få till stånd en utredning om tre länder gemensamt ingick ett juridiskt bindande avtal om gravfrid. Det insåg han redan i november 1994. Redan innan regeringen ens officiellt bestämt att inte bärga hade han börjat utreda möjligheten av övertäckning för att fullborda mörkläggningen.

  Hur tror ni som debatterar i denna fråga att ni ska kunna komma någon vart, om ni inte fokuserar lite mer på mörkläggningens arkitekt? Om ni inte tittar lite närmare på orsakerna till eländet?

  Robert Forsberg
  psykolog

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-09-08 kl. 15:08

  Längst inne i

  korridorerna på Sjöfartsverket borde man leta.
  Man kan börja ända tillbaka år 1977, när utfrysningen av Ahlmark (fången på fyren) och senare även hans hustru tog sin början. Man kan väl röka lokalerna, för att få ut alla de (medlöpare) som bidragit till att detta verk inte fungerar. Från någon koryfee (en sådan som de anhöriga till Estoniaoffren kanske kan "tacka" för den mardröm de har hamnat i) hette det för några år sedan att Ahlmark var det värsta som hänt Sjöfartsverket. Jag skulle vilja vända på det och säga att SjfV är det värsta som hänt det svenska folket. Utan denna institution hade vi kanske sluppit både Tsesis och Estonia!?

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-08 kl. 23:35

  Lovisa i Norden

  Estoniakatastrofens bristfälliga räddningsresurser gav mig ingen ro. När ca 2 år hade gått, hade jag glädjen att lyssna till Anders Fagerlunds föreläsningar. Temat var bland annat:"Kan man tänka i hälsofrämjande termer när det gäller katastrofer"? - Debriefing genomsyrade hela dagen. Ingen oberörd.

  Anders var chefsläkare på Mariehamns centralsjukhus, när Estonia förliste. Där bland andra Kent Härstedt blev omhändertagen.

  Efter lunch fick var och en berätta om sin vision, om det fanns någon, inför kommande katastrofer. När dagen led mot sitt slut, pekade Anders på mig och sa;"Gör något av din vision".

  "Resan i det okända" hade just börjat. Min vision var och är fortfarande att göra något gemensamt i Norden. Och målet är att öppna ett nordiskt centrum med samordning, utbildning och forskning i katastrofberedskap.

  Det finns en institution som står beredd att förverkliga visionen-Lovisaprojektet. Vi väntar på klartecken från Nordiska Ministerrådet.

  Lovisa betyder kämpe och kämpen Tage Hellgrens barnbarn, som jag skrev om tidigare, heter Lovisa. Därav Lovisaprojektet.

  Tillsammans blir vi starka:

  Britta Bergstedt
  Projektansvarig

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-10 kl. 11:56

  Bästa debattörer!

  Min uppfattning är att debatten måste fortsätta, och jag hoppas att flera vågar debattera. Låt inte min vision lägga sordin på kreativiteten. Låt den flöda fritt! Många av Er har så mycket kunskap och erfarenhet som måste komma fram.

  Ovissheten kring Estonia förhindrar Lovisaprojektets iscensättning, det är min övertygelse efter den här debatten.

  Statsminister Göran Persson har fått information som skickats vidare till Näringsdepartementet och socialminister Lars Engqvist. Han visade sitt deltagande med att skriva, jag citerar:" Jag har med intresse tagit del av Dina synpunkter och förstår att Du har ett stort engagemang i frågan. Jag tar med mig Dina synpunkter i det fortsatta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården". Det var rart.(... men vad har jag för glädje av yxskaftet om själva verktyget saknas? Förlåt min ironi.)

  Kristdemokraternas partiledare, Alf Svensson önskar:"Lycka till med förverkligandet av visionen".

  I Analysgruppens slutrapport står att läsa, att det behövs en bättre beredskap inför kommande katastrofer och i Socialstyrelsens rapport efterlyses en bättre samordning under räddningsarbetet vid katastrofer.

  Mina argument och plan över Lovisaprojektet finns hos Näringsdepartementet, Mona Sahlin.

  Jag väntar på svar:

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-10 kl. 14:52

  Visst måste sökandet efter sanningen fortsätta

  Kära Britta,
  Det är tyvärr inte bra att Din plan finns hos Mona Sahlin. Hon är ju Göran Perssons verktyg (som Du saknar) för att insistera på att intet nytt framkommit som motiverar ny oberoende undersökning. Liksom en Ringholmsk papegoja när det gällde Inga-Britt Ahlenius hörs Mona Sahlin när det gäller Estonia. Det har tvärtom framkommit en mängd uppgifter som JAIC nonchalerat eller undertryckt. Ingen seriös skeppsbyggnadsexpert utomlands tror på JAIC eller Mona Sahlin. Sverige värnar inte längre om sjösäkerhet.

  Det värsta av allt är dock att Sverige utomlands genom UD sedan flera år hävdar att myndigheterna har övergivit vraket och har ingen anledning att återkomma till det. Det vore intressant att någon gång höra hur Mona Sahlin motiverar det ställningstagandet. Eftersom alla tjänstemän lyst med sin frånvaro i SvDs debatt kanske tystnaden ska tolkas som ett medgivande.

  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-09-10 kl. 20:07

  Sjösäkerhetens blindskär

  Här finns lite allmänt att läsa, angående saker som ämbetsmanna-ansvar, tigande förvaltningsstrukturer samt plikten för enskilda att påtala sådant som är fel och ont.
  Ponera nu att det svenska Sjöfartsverket aldrig hade "drabbats" av Tsesis-olyckan; Ahlmark hade aldrig behövt vara med och statuera ett exempel (man skall tiga med vad man vet) och anställda vid SjfV hade kanske fått för sig att påtala den dåliga säkerheten med Estonia. Som en följd kanske katastrofen aldrig hade tillåtits att inträffa!
   I slutet av texten finns en förnuftig vädjan;
  "...se till att den f.d. ämbetsman på Sjöfartsverket som går under beteckningen Fången på fyren positivt får någon av de medaljer kung och regering delar ut.Åtgärden skulle verka som en kraftig symbolisk uppskattning av ämbetskuragets fundamentala vikt och ge hopp för de många offentligt anställda som gått in i eller är på väg mot en tystnadens förvaltning".

  En vädjan att skicka vidare till Mona, ordna en bra medalj till A.A. !

  En tribunal rörande Estonia-katastrofen och dess efterföljande icke-utredande skulle förslagsvis kunna rikta en av sina strålkastare mot svensk nutida ämbetsmannatradition i allmänhet och det svenska Sjöfartsverkets i synnerhet!

  http://galactica.comedia.se/galactica/service=news/owner=demokrati/action=obj?c_news_id=2496&c_cat_id=-1

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-11 kl. 08:44

  Tribunalens uppdrag

  En internatinell tribunals uppdrag bör begränsas till att undersöka hur Estonia kunde sjunka så snabbt och därefter fastställa orsaken till katastrofen. Det är ett internationellt intresse för att öka säkerheten till sjöss, till fromma för besättningar och passagerare.

  Det är faktiskt bara ett nationellt intresse att undersöka Sjöfartsverket samt Sjöfartsinspektionen. Enklast kan det göras av JK eller JO. Utländska sjöfartsintressen är inte särskilt intresserade av svenska ämbetsmannatradition. Utomlands brukar man dessutom vara mer expedit mot fifflande tjänstemän än man är i Sverige
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-09-11 kl. 11:14

  Hela bilden

  Naturligtvis -internationellt sett så är det sjösäkerheten som måste vara det primära intresset, vad vi fifflar med nationellt är rimligen av ringa internationellt intresse. Men, Estonia-katastrofen hade dock begränsat sig till att vara en maritim historia, ifall inblandade regimer hade hållit sig för goda att börja med historie-förfalskning för att dölja uselheter.
  Visst kunde ju både JO och JK ägna sig åt att utreda både Sjöfartsverk och Sjöfartsinspektion (visserligen har man ännu inte utrett Ahlmark-historien, vad jag vet) men till vilket resultat mera än intet?!

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-11 kl. 00:14

  Misstag går att lägga till rätta

  Per Björkman, det är härligt att skönja Din humor mitt i allt elände. "Verktygen" behöver ibland översyn, vilket jag tror är fallet just nu. Och jag väntar med spänning på de verktyg som behövs till Lovisaprojektet. Att kasta en sådan plan i sjön är otänkbart för beredskapen är väl förankrad och svår att övertäcka.

  Jag är inte lika pessimistisk som Du, när det gäller Mona Sahlin. Men hennes agerande generar mig som kvinna. Den perstige hon utövar, när det gäller Estoniakatastrofen, tilltalar mig inte.

  Misstag går att lägga till rätta och i det här avseendet är det en ny oberoende utredning som måste tillsättas. Jag litar på att hon också kommer att förstå.

  Varför har regeringen avsatt 100 miljoner kronor för "framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till Estonias förlisning" om man inte ämnar använda pengarna till en ny oberoende utredning?

  Enligt SvD den 10/12- 2000 kommer pengarna att finnas hos Sjöfartsverket. Min fråga är:"Vad ska Sjöfartsverket använda dessa öronmärkta pengar till?"

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-11 kl. 09:07

  I politiken är allt möjligt

  Svart blir vitt. Lögn blir sanning. (s) av alla partier inför skattefrihet för vissa av de absolut rikaste. (m) vill ha rätt för alla att köra bil gratis in till centrala Stockholm (med det kaos som blir en följd av det. (s) och (m) har bytt plats på höger/vänster-skalan. Ja, i politik har allt verkligen blivit möjligt. Det är vissa politiker som vägrar gå med på tillsättande av en ny oberoende (helst internationell) utredning. Det är vissa politiker som drar frågan i långbänk i Riksdagen där behandling av motioner rörande Estonia (inkl en från Kent Härstedt)förhalas maximalt. Varför då? I väldigt många andra frågor har politikerna inga som helst problem tillsätta nya utredningar för att en gång för alla klarlägga vad som hänt. Det behöver inte vara en sådan kritikerstorm som är aktuell såvitt gäller Estonia för att i andra fall tillsätta ny utredning. Om de 100 miljoner som nämnts verkligen ska användas för en ny oberoende utredning så är det bara att tillsätta den. Varför vänta?
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-12 kl. 01:35

  "Efter idag har vi en ny verklighet att hantera"

  ..sa vår statsminister, Göran Persson, i kväll efter den absolut värsta terrorattack i världen över tiden. Klockan är över midnatt nu och jag får ingen ro. Det är bråttom!

  Analysgruppens slutrapport "Lära av Estonia" kom av sig. Hur ska vi hantera den i fortsättningen?

  I SvD den 22/4, 1999 stod att läsa: "Regeringen har inte lärt sin läxa"--- Mycket gick fel efter Estonias förlisning. Men nästa katastrof riskerar också den att hanteras illa av regeringskansliet. När Estonia förliste saknade regeringskansliet en katastrofberedskap. Statsledningen misslyckades med informationen och kommunikationen; detta gällde framför allt kontakterna med de anhöriga och överlevande.
  Men om en liknande händelse skulle inträffa idag så saknar regeringskansliet fortfarande ordentlig "informationsberedskap", konstaterar Analysgruppen för granskning av Estiniakatastrofen.- Risken är stor att många av misstagen skulle upprepas......slut citat.

  Vågar regeringskansliet ta den risken?

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-13 kl. 14:01

  Kan något gott komma ur en katastrof?

  Jag är benägen att tro det, men det smärtar och det tar tid.

  Vi måste råda bot på all okunskap som rör katastrofer. Vi i Norden måste skapa en gemensam plattform, en samordning, en bättre beredskap inför kommande katastrofer. Vårt samhälle är så skört och det berör oss alla. Därför måste vi med gemensam styrka bli ännu bättre på förebyggande åtgärder, när det gäller katastrofer. Att lära oss rädda liv är viktigt, att lära oss rädda vår miljö är viktigt. Men det viktigaste av allt är att vi måste lära oss att sätta "Kärleken till vår nästa" i centrum. Det som egentligen borde vara en självklarhet är inte det för många.

  Om vi klarar det minskar motståndet till sanningen och i sanningen finns ingen rädsla.

  Väldigt många människor, även de i regeringskansliet, börjar säkert inse vidden av hur nära livet och döden befinner sig efter de incidenter som nyligen inträffat i vår värld. Ibland bara en bråkdels sekund och livet är borta.

  Hur många väckarklockor behövs för regeringskansliet, att vakna upp och vidta åtgärder i linje med det som anges i dessa debattinlägg?

  Är min förhoppning om lyhördhet från regeringskansliet en utopi eller framkomlig väg?

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Johan Ridderstolpe  - 2001-09-15 kl. 00:00

  Man blir ärligt förbannad!

  Man ska inte bli förbannad, i vart fall inte om man vill försöka hålla en något sansad debatt på en seriös och saklig nivå. Någonstans går dock gränsen för oss alla och i spåren av denna för världen närmast ofattbara tragedi i USA, tvingas man åter inse svensk medias lika ofattbara okunnighet och osmaklighet.

  När i SVT aktuellt 21 sändningen (2001-09-14), aktuellts utsände i Washington tar Estoniakatastrofen som jämförande exempel för den sorg och chock som då drabbade Sverige avbryter nyhetsuppläserskan honom med följande kommentar: "Men det går ju inte riktigt att jämföra, Estonia var ju en olycka" med en kort följande debatt i riktningen att i USA var det ju minsann ett terrordåd!

  Jag blir så vanheligt förbannad! Med den djupaste oförståelse för människors sorg och chock vågar hon ifrågasätta deras "anledning" till sorg, som om det skulle göra den minsta skillnad för de som drabbats???

  Dessutom har hon mage till att försöka passa på och pådyvla tittarna att Estoniakatastrofen var en olycka. DETTA ÄR INTE KLARLAGT, annat än i statstelevisionens, regeringens, SPFs och den numera upplösta haverikommissionen JAICs grumliga sinnen. Samtliga internationella experter och sjösäkerhetskunniga i världen delar inte den uppfattningen. Detta kommer uppenbarligen svensk media och huvuddelen av vår journalistkår aldrig att kunna ta till sig, verkar det. Om det beror på dumhet, feghet, påtryckningar, okunskap eller vanlig svensk djävla flathet har jag mindre aning om.

  Klart är dock att svensk nyhetsmedia fortsätter att skämma ut sig och med tragedin i USA som nytt vapen trampa på för att motverka en ny undersökning av Estonias förlisning. Kopplingarna mellan media och de som förhindrar att Estonias riktiga haveriorsak blir utredd och känd blir tydligare och tydligare.

  Det är riktigt skrämmande.

  Johan Ridderstolpe

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-15 kl. 11:16

  SPF börjar retirera

  I en skrivelse från SPF till mig, dagtecknad den 12 september, dagen efter de avskyvärda händelserna i USA, bekräftar SPF att "SPF kan kanske inte alls svara på de frågor som ställs" om Estonia. Detta innebär i klartext att SPF också bekräftar att JAIC:s slutrapport avlämnad i december 1997 är bristfällig, undermålig och/eller felaktig.
  I USA sätter man in alla resurser att spåra upp de ansvariga (vad som hänt är ju så hemskt och rysligt väldokumenterat). I Sverige gör man intet vare sig såvitt gäller att ta reda på vad som hände Estonia och varför hon sjönk så snabbt samt därefter, när man vet vad som hänt, finna vem som kan bära ansvaret. I Estonia-katastrofen omkom mer än 850 människor utan att någon anses ansvarig. I USA i tisdags omkom många fler. Ansvar skall och kommer att utkrävas. Det borde gälla även efter Estonia-katastrofen.

  SPF måste anmäla till regeringen att man inte kan besvara frågor som ställs och att man inte heller kan besvara den specifika frågan regeringen ställde i uppdraget till SPF om hur Estonia kunde vattenfyllas så snabbt, varför det är nödvändigt med en ny utredning.
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-15 kl. 22:28

  "Lära av Estonia"

  För att vi ska nå ett slut på alla "mystiska spekulationer" kring Estonias förlisning måste en ny oberoende utredning tillsättas som kan undersöka och klargöra händelseförloppet. Och vi kan "Lära av Estonia".

  Estoniakatastrofen, där så mycket gick snett får inte upprepas. 852 människor varav 501 var svenskar följde med Estonia i djupet av Östersjön. Vi kan inte glömma och vi ska inte glömma, men vi är skyldiga de omkomna, överlevande och anhöriga, en ny oberoende utredning.

  Jag är en vanlig medborgare med en ovanlig vision och vill inget hellre än att sätta den i verket. För varje dag som går, blir det mer och mer bråttom. Trogen min uppgift, har jag försökt intressera myndighetspersoner, om hur viktigt det är att vi gör en gemensam satsning i Norden. Genom att upprätta ett centrum med samordning, utbildning och forskning inom katastrofberedskap blir vi bättre skickade att klara katastrofer i framtiden.

  Varför vågar ingen göra något? Är det en ny oberoende utredning som saknas för att politiker "valda av folket" ska våga ta ställning?

  Vem bär ansvaret?

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-09-18 kl. 15:21

  Säkerhet på undantag

  När en del svenska medier försöker sig på att jämföra människors känslor efter Estoniakatastrofen resp. efter Terror-dåden i USA, så kunde man i stället granska huruvida båda har den likheten att det var katastrofer som tilläts att hända.
  Att det vid trafiken med Estonia var girigheten som satt i högsätet (och att säkerheten fick komma långt efter) kan det inte råda mycket tvivel om. Det var en trafik som var allt annat än seriös, något som mången berörd betraktare torde ha sett och borde ha inskridit emot.
  Mycket detsamma gäller för möjliggörandet av det som hände i USA ; under lång tid har både den amerikanska luftfartsmyndigheten och flygbolagen vetat om att t.ex. skyddet av piloterna under flygning var undermåligt. Egentligen uteslutande av girighet har man sålunda låtit bli att bygga om planen på så vis att obehörig inträngning i cock-pit skulle göras svårare.
  Man hoppades att sådana ombyggnader skulle vara obehövliga, man trodde sig spara dollar men i slutändan förlorar man så mycket flera dollar.
  Vad man sysslar med är i själva verket rysk roulette, där passagerarnas liv utgör insatsen.
  I USA har mången medlöpare tidigare ägnat sig åt att förlöjliga flygsäkerhetsförespråkare som ex.vis Mary Schiavo. Idag tiger dessa medlöpare, eller talar om något helt annat.

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-09-21 kl. 11:04

  Snabba räddningsbåtar och nya dödsfall

  Debatten i SvD om Estonia är mycket värdefull och det är intressant att notera att media och Sjöfartsverket inte följer upp alla nya uppgifter. Nu är saken den att Estoniaolyckan 1994 orsakar nya dödsfall 2001! Hur är detta möjligt? Och är det detta man inte vill rapportera?

  Inga assisterande fartyg kunde sjösätta livbåtar 1994 för att rädda folk från Estonia. Man skyllde på vädret. Efter Estoniaolyckan ändrade man snabbt (utan diskussion och ej enligt normal procedur) säkerhetsreglerna och beslöt att alla färjor fom 1 juli 2000 skulle ha en snabb räddningsbåt med specialbesättning, som skulle kunna sjösättas och tas ombord i svårt väder, för att rädda en, säger en, person i vattnet.

  Alla svenska färjor har numera en snabb räddningsbåt med tränade besättningar. Det hela har väl kostat i snitt SEK 1 000 000:- per färja. Men de fungerar inte! Båten har (tanklöst) installerats i sidan på färjan och kan naturligtvis bara sjösättas i hamn – men inte till sjöss där färjan rullar! Men allt har godkänts av Sjöfartsverket!

  Besättningarna skall naturligtvis regelbundet träna att sjösätta och ta ombord räddningsbåten till sjöss i svårt väder och fiska upp en person i vattnet. Det har redan lett till svåra olyckor och dödsfall i utlandet. Räddningsbåten kastas mot färjans sida, besättning och båt skadas, etc. Vad gör nu Sjöfartsverket?

  Jo, ingenting! Reglerna kan man inte ändra. Räddningsbåten sitter där den sitter. Den kan inte användas till sjöss, utan att besättningens liv sätts i fara. Sjöfartsverket låtsas att färjorna uppfyller reglerna, när de inte gör det. Reglerna är livsfarliga!

  Och vad har FN’s sjöfartsorgan IMO nyligen rekommenderat? IMO’s medlemmar skall inte stoppa andra länders färjor vid hamnstatskontroll, för att utländska färjor inte kan använda sina snabba räddningsbåtar. Finland, Tyskland, Danmark och England, t.ex. kan inte stoppa svenska färjor, när det inte uppfyller reglerna beträffande snabba räddningsbåtar och vice versa. IMO rekommenderar att dess regler inte skall följas.

  Det hela är ju skandal. Här investeras SEK 650 millioner i ’sjösäkerhet’ och enda resultatet är att besättningsmän skadas och dör. Jag varnade för detta redan 1996, men Sjöfartsverket svarar aldrig på brev. Jag har tom skrivit böcker om riskerna!

  Varför kan inte reglerna ändras? Det går ej. Då tvingas man öppna hela diskussionen om vad som gick fel med Estonia. På Sjöfartsverket sitter sjösäkerdirektör Johan Franson och hindrar all öppen diskussion om sjösäkerhet. Han är den enda som kan godkänna undantag från reglerna för svenska färjor, men ett logiskt skäl måste ges. Franson har ingen utbildning sjösäkerhet – han är politiskt tillsatt och betald av regeringen för att just hindra öppen debatt om sjösäkerhet och tvinga Sjöfartsverkets experter att hålla tyst. Franson är en av de ’experter’ som regeringen alltid frågar om det behövs en ny Estoniautredning. Media noterar inte att regeringen utsett just Franson som sjösäkerhetsdirektör för att alltid svara att ingen ny utredning behöv, etc. Rundgång.

  Färjerederierna och facket tiger stilla. 100-tals nyutbildade sjömän för ’räddningsbåtar’ tiger de med. De svenska, statliga fartygsinspektörerna begår tjänstefel varje dag; först godkänner de installationer som inte går att använda, sedan tvingar de sjömän/kvinnor att med fara för eget liv att försöka använda smörjan, sedan struntar de i att det inte fungerar – och det värsta – att sjöfolk skadas och dör. I princip är alla svenska färjor osjövärdiga idag – de uppfyller inte reglerna. Klagar fartygsinspektörerna får de sparken (av Franson – han är den enda som kan anställa och sparka folk).

  En ny Estoniautredning hade kostat en bråkdel av alla dessa nya räddningsbåtar. Men ingen ny Estoniautredning kan göras och de värdelösa och livsfarliga räddningsbåtarna sitter där de sitter. Tacka Johan Franson – och regeringen - för det. Sverige har den sjösäkerhet den förtjänar – ovan är beviset. Konstigt att inte en enda riksdagsman protesterar. Döda sjömän och färjepassagerare kan ju inte protestera.

  Efter attentatet i USA den 11 september 2001 är säkerhet det stora samtalsämnet och ledmotivet. Faktum är att Sveriges bidrag till (sjö)säkerhet 1994-2001 är noll. Vilket ledmotiv bidrog till det?

  Anders Björkman, Heiwa Co.
  Sjösäkerhetsexpert

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-24 kl. 22:02

  - Mitt ute på havet -

  Än en gång vill jag betona, att det är bråttom. Vi får det bekräftat gång på gång i debattinläggen.
  Kan jag känna mig trygg nästa gång jag åker färja på stormigt hav?

   - "Bryggan kan väl inte ha undgått dessa onormala ljud? Vi borde få någon förklaring genom högtalarna. Den kommer säkert. Saker och ting tar bara lite tid. Om det nu håller på att ske en olycka, varför har då ingen slagit larm? Varför går maskinerna för fullt?
  Nästa chock kommer efter några minuter. Det blir tvärstopp i motorerna! Estonia stannar -- mitt ute på havet -- i full storm!
  Det är som om Estonias hjärta stannar. Mitt hjärta stannar nästan också och jag håller återigen andan.
  Det är inte normalt att ett fartyg, som går i full storm, stannar sina motorer mitt ute till havs", citatet hämtat på sidan 48 ur Leif Bogrens bok "Därför överlevde jag Estoniakatastrofen".

  På väg till ett möte i Uppsala den första april 1998, anordnat för överlevande och anhöriga, av Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen,läste jag en dikt på tunnelbanevagnens vägg;

   - Någon gång ska vi dö
   Någon gång ska vi dö
   du och jag
   Alla människor ska dö
   och alla djur
   Och alla djur ska dö
   och blommorna på marken
   men inte allihop på en gång
   utan då och då
   så att det knappast märks -

  Skriven av Barbro Lindgren

  Mitt hjärta håller på att brista, när jag tänker på passagerarna som var med på Estonia och inte kunde rädda sina liv. Inte heller hann någon ringa till sina nära och kära, för att tala om vad som höll på att hända. Ingen hann ringa till sin kära/käraste och säga:"Jag älskar dig!", för sista gången.
  Vad gör man när, katastrofen är ett faktum och räddningen uteblir?

  Jag tror och hoppas att det goda vinner och att vi sedan med tillförsikt kan gå vidare och göra oss redo - att möta nästa katastrof.

  Dyningarna fortsätter så länge svaren uteblir:

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-25 kl. 08:40

  Kära Britta

  Det är en myt att det var storm mitt i natten. Det var det inte i verkligheten natten mellan 27-28 september. Det blåste upp senare under den sena natten, morgonen. Silja Europa vände tillbaka kl 01.30 och ökade sin fart till maxfart 19 knop för att söka rädda överlevande. Det hade inte varit möjligt om det var storm under natten.

  Vad gäller Din synpunkt att ingen hann ringa misstänker jag Du tänker på passagerarna i de kapade planen den 11 september. De kunde ringa därför att telefonsystemenen fungerade. När det gällde gsm-systemen som berörde området där Estonia var den 28 september på natten så stängdes de av ungefär kl 01.00 så ingen kunde ringa och säga vad som hände. Sedan sattes telefonsystemen på kl 02.04, men då var det ju för sent. Det är en av de frågor som SPF borde besvara, varför?
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-25 kl. 14:47

  Nya funderingar

  Bästa Per, TACK!
  Dina misstankar stämmer, men Din förklaring väcker nya funderingar. Vem har befogenhet att stänga av gsm-systemet? Vad har vi tekniken till, om den stängs av, när den som bäst behövs? Någon måste väl ändå känna till orsaken till avstängningen förutom SPF? Kanske verkar mina frågor töntiga, men min tanke var inte att veckla in mig i tekniken. Det får andra sköta som har den kunskapen, men visst har jag funderingar.

  I mitt projekt, som jag nämnde om tidigare, behövde jag uppdatera händelseförloppet kring Estonias förlisning och fick tillstånd att se TV-nyheterna på Arkivet för ljud och bild.
  Även nyheterna på Sveriges Radio ville jag lyssna på. Tyvärr, sa man, orginalbandet har förkommit. Men delar fanns ändå tillgängliga. Det jag var intresserad av och är fortfarande, är intervjun med Tage Hellgren. Kanske bandet kommer fram till slut.

  Det jag undersöker är behovet av ett centrum för samordning, undervisning och forskning i katastrofberedskap i Norden.

  "Lära av Estonia" - Behovet är stort, ja, större än jag kunde ana och det är bråttom!

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-25 kl. 15:38

  SPF vet troligen ej

  Bästa Britta,
  Du ställer bra frågor som SPF, enligt Mona Sahlin, ska svara på. Emellertid har SPF redan konstaterat att de ej kommer kunna svara på alla frågor. Anledningen till detta är att allt underlag för att besvara frågor rörande Estonia inte finns tillgängligt eller att tillgängligt underlag är bristfälligt eller att det utvisar något annat än Mona Sahlin tror.
  Avstängningen av gsm-systemet är lika bra eller dåligt utrett som orsaken till Estonias förlisning. Dvs vi vet inte varför. Det kan ha varit en olycka eller tekniskt fel, det kan ha varit något annat.
  Något för en undersökande journalist på SvD kanske? Det är väl någon på SvD som läser vad Britta och jag undrar om??
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-09-25 kl. 16:24

  Märkliga uppgifter

  Jutta Rabe’s hemsida www.balticstorm.com presenterar nya uppgifter. De fyra huvudvittnena och besättningsmännen inte bara ljög om olyckan: de tvingades att ljuga av estniska säkerhetspolisen. Det är ju intressant. Vem var chef för estniska säkerhetspolisen? Jo – jur.kand Priit Männik. Det märkliga är att samme Priit Männik gjorde ett gästspel som ledamot av JAIC mellan 16 april 1996 och 27 oktober 1997 när man finjusterade vittnesmålen. När det var klart avgick Männik stilla från JAIC och lät en annan idiot, Jaan Metsaveer, signera slutrapporten sex veckor senare. Det hade ju knappast sett snyggt ut om säkerhetspolisen signerade verket.
  Att utsagorna i vittnesmålen inte stämmer kan visas rent fysiskt – se http://heiwco.tripod.com/punkt148.htm .
  GSM-relästationen satt troligtvis på finska Utö där man även plottade hela olyckan på radar. Men den plotten försvann.
  Hur TV och radio rapporterade om olyckan är intressant och det är anmärkningsvärt att orginalband, etc. förkommit. Själv är jag nyfiken på hur media lyckades censurera alla uppgifter om Arkimedes princip, dvs att Estonia flöt på skrovet – 18 000 m3 luft i 14 vattentäta avdelningar. Litet vatten i överbyggnaden (bildäcket) som krängde fartyget kunde ju inte samtidigt sänka henne – hon hade slagit runt långt innan dess. Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson och sjöfartsverkets generaldirektör Jan-Olof Selén hävdar att Estonia flöt på däckshuset, men de är bakom flötet. Däckshuset sitter ju högst upp på fartyget. Inte flyter fartyget på däckshuset. Hon flöt på skrovet, men hur det vattenfylldes har JAIC aldrig meddelat.
  Franson hävdar också att flera hade räddats om de assisterande färjorna hade snabba räddningsbåtar och sådana båtar har nu installerats. Enda resultatet hittills är att flera besättningsmän dödats och skadats, när man övat och tränat med båtarna.
  Mona Sahlin hävdar att inga nya uppgifter presenterats som visar att JAIC’s olycksförlopp är fel. Det intressanta är att det inte finns några som helst korrekta uppgifter av vilket slag det vara månde som visar att JAIC’s olycksförlopp varken skedde eller är möjligt.
  Med en sådan katastrofutredning är naturligtvis korrekt katastrofberedskap omöjlig. Märkligt att inte media rapporterar denna debatt i Svd.

  -------------------------------------------------------

  granskaren  - 2001-09-26 kl. 11:06

  Bättre länk

  De som verkligen är intresserade skall läsa denna rapport snarare än den svenska:

  http://www.estoniaferrydisaster.net/estonia/index.html

  Intressanta delar är de svenska dykningarna och vittnesmålen bl.a.

  -------------------------------------------------------

  Tintin  - 2001-09-26 kl. 13:50

  Konspirationsteorier

  - Den amerikanska månlandingen var en bluff. allting var regiserat från en filmstudio i Nevada
  - Gröna män från Mars landade i USA på 50 talet, men CIA har döljt hela historien.
  - Europa och förresten också resten av världen styrs av hemliga organisationer som finansieras av storkapitalet.
  - Flygplanskrascherna i New York var iscensatta av CIA.
  - Olof Palme mördades av svenska säkerhetspolisen.
  - Rainbow Warrior sänktes av Green Peace själva för att få mer uppmärksamhet.
  - Estonia sänktes genom att ett antal säkerhetstjänster placerade en bomb i fartyget för att dölja en misslyckad en misslyckad operation.

  De flesta svenskar är nog ganksa trötta på alla konspirationsteorier och likgiltiga inför debatten. Däremot sörjer och beklagar jag alla offren och har medkänsla för de anhörigas sorg. Må offren vila i frid.
  /Jonas

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-09-26 kl. 14:41

  Vila i frid - hur?

  Konspirationsteorier - det är något som alldeles bestämt skall förfölja den svenska regimen i fråga om Estonia....det finns ingen som helst anledning för någon enda berörd, att "lägga detta bakom sig" så länge någon trovärdig analys av katastrofen ej har presenterats. Då räcker det bra med konspirationsteorin om att maktens män och fjollor ägnar sig åt att beskydda sådana som skulle kunna bli anklagade för brottsliga handlingar (vållande till annans död m.m.).
  Finns det inte ett brott som heter "skyddande av brottsling" - eller är det ett brott som bara är aktuellt i vissa fall!!??

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-09-26 kl. 15:19

  Likgiltigheten skadar sjösäkerheten

  Jag tror inte på någon konspirationsteori förrän den styrkts. Jag uppfattar att likgiltigheten "inför debatten" delas av regeringen. Det är ingen debatt om hur Estonia sjönk så snabbt. Det är ingen debatt om att 852 därför människor omkom. Det är enkla raka frågor som ställs. Hur? Varför?
  Likgiltigheten bekräftar nonchalansen inför sjösäkerheten. Sjösäkerheten förbättras inte med likgiltighet, tvärtom. Ska vi alltså vänta på nästa sjöolycka som skördar ytterligare offer p gr a svensk likgiltighet?
  Nej, naturligtvis inte. Dessutom är det obekant varifrån Jonas fått sin konspirationsteori om ett antal säkerhetstjänster som placerade en bomd i fartyget för att dölja en misslyckad operation ifrån? En av dessa säkerhetstjänster??
  Slutsatsen är entydig. En ny oberoende internationell utredning måste till.
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-09-27 kl. 12:35

  Sanningen in i dimmolnen

  Apropos det sedvanliga pratet om konspirationsteorier efter stora katastrofer, respektive människors likgiltighet inför desamma så snart det gått några veckor (månader, år?);
  I USA förklarades explosionen och krashen med TWA800 utanför LongIsland i juli 1996 med att en explosion i en bränsletank var orsaken till haveriet. Visserligen fanns det 100-tals, inbördes oberoende, vittnen som hade sett något annat på kvällshimlen.
  Vem vet, kanske en mer seriös hantering av TWA800 på ett avgörande sätt hade ändrat historiens lopp - kanske hade andra händelser som den för två veckor sedan i USA kunnat motas?
  http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=24623

  Det är inte bara i Norden som folk lyssnar till sagor som levereras från deras respektive regim - det händer lite här och där. Och likgiltigheten är ungefär i paritet med upprördheten alldeles efter varje uppseendeväckande katastrof.

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-10-05 kl. 22:10

  Sjunkmateriel

  Vad är det då man så konsekvent ljuger om, officiellt, när det gäller Estonias förlisning?
  Ja, exempelvis med påståendet att Estonia var sjövärdig!
  En stor del av livflottarna var av otillåten typ (vid sjöfart i öppet hav) och verkningslösa för ändamålet. Om Estonia inte hade sjunkit, utan istället råkat ut för en kraftig brand i det väder som rådde vid förlisningen, så hade massor av passagerare sannolikt omkommit p.g.a. att räddningsutrustning (livflottar) inte skulle ha varit till någon hjälp.
  Det är många otrevliga sanningar som vi inte skall få veta, det ser Mona och hennes polare "säkert" till! Så långt det nu lyckas...

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Bjorn Stenberg  - 2001-10-05 kl. 18:05

  konspirationsteorier

  jonas (m fl).

  Du har alldeles rätt att konspirationsteorier är tröttande. Faktiskt är att alla dessa rörande Estonia är våra (The Independent Fact Group's) svåraste motståndare.

  Vi har därför till ca 1 300 journalister utlyst en tävling som innebär att den som kan hitta något vetenskapligt faktafel i våra "statement reports" som på allvar ändrar våra slutsatser i sak och som kritik mot JAIC får 10.000 kr i form av total lönekostnad eller som faktureringsbar summa för den med F-skattsedel. Fel, vars rättelse förstärker vår kritik mot JAIC's arbete gills inte.

  Våra rapporter står att finna på http://www.factgroup.nu

  Ja hur många aspiranter till slanten tror du vi fått in på ca 4 månader? Svar: 0, zip, nada.

  Med lite grundligare läsning av material som defacto BEVISAR hur felaktig JAIC's rapport och slutsatser är utmanar jag dig (och alla andra) att komma in med fel-förslag. Gå bara till vår hemsida ( http://www.factgroup.nu )och börja läsa under "Estonia".

  Lycka till!

  Björn Stenberg

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-27 kl. 11:55

  Vår katastrofberedskap visar tydliga brister

  Vi i Norden måste öka vår katastrofberedskap, dels genom att utbyta erfarenheter och kunskaper, dels genom samordning för att få en heltäckande bild av problemen och behoven.

  Min ambition har hela tiden varit att upprätthålla en seriös nivå på de källor som jag använder, för att lägga grunden till Lovisaprojektet (centrum för samordning, utbildning och forskning inom katastrofberedskap i Norden).

  Socialstyrelsens rapport 1997:15, om Estoniakatastrofen har varit en rik källa. Rapporten är skriven av katastrofmedicinska organisationskommittén, Kamedo. Den tillhör Socialstyrelsens beredskapsenhet och har som främsta uppgift att med hjälp av utsända observarörer och genom faktainsamling studera de medicinska, psykologiska och sociala effekterna av katastrofer och krig samt den undsättande och sjukvårdande verksamheten.
  Papporten visar tydliga brister i vår katastrofberedskap.

  En annan källa har varit rapporten skriven av regeringens tillsatta, Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder, "Lära av Estonia" 1999. Analysgruppens uppgift beslutades vid regeringssammanträde den 18 sept. 1997. Kommittédirektiv Dir. 1997:105.

  Går det att komma närmare källan än så? Hade regeringen inte tagit i beräkning följderna av dessa rapporter? Jag trodde, att avsikten var att fullfölja rekommendationerna som rapporterna resulterade i. Hur ska man tolka regeringens dubbla budskap? Och hur ska man tolka den totala tystnaden (med några få undantag, se tidigare inlägg)?

  Allt tyder på att en ny oberoende internationell utredning måste tillsättas, för att regeringen ska förstå vidden och konsekvenserna av den makabra händelsen, Estonias förlisning och hur vi ska göra oss redo att möta nästa katastrof.

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-09-27 kl. 16:10

  En helsvensk lösning

  Per Björkman har föreslagit en internationell tribunal som skall ytterligare utreda de nya, bevisade uppgifterna om Estonia. Men varför inte en svensk, oberoende lösning?
  Estonia var försäkrad mot tredjeparts (P&I) skador i Skuld (www.skuld.com) – ett skandinaviskt, ömsesidigt försäkringsbolag. Skuld försäkrade också ’Scandinavian Star’ och är numera på ruinens brant. Skuld har visat totalt ointresse i varför både ’Estonia’ sjönk och ’Scandinavian Star’ brann upp och har bara generöst betalat ut skadestånd till höger och vänster utan att ta reda på VARFÖR. Det leder inte till ökad sjösäkerhet. Snarare till bankrutt.
  Men det finns ett svensk alternativ – Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, SÅAF, eller mera modernt – The Swedish Club (www.swedishclub.com) i Göteborg - som verkligen sätter sjösäkerheten i högsätet – och utreder och analyserar. Den 10 september i år publicerade Swedish Club en utredning som visade att om man bara följde sjösäkerhetsreglerna och hade ett inbyggt system ombord och iland för övervakning (ISM) så minskade de direkta olyckorna cirka 30%. Redaren kan räkna med 30% premiereduktion om man följer ISM. Och idag har FN’s sjösäkerhetsorgan IMO’s generalsekreterare W O’Neill just prisat Swedish Club’s analys och utredning. ISM-systemet kräver, bl.a. att redaren själv utreder olyckor (med hjälp av försäkringsbolaget) som komplement till eventuell officiell utredning.
  Eftersom svenska regeringen vägrar att följa internationellt antagna FN/IMO-resolutioner, t.ex. A849 (20), om hur haveriutredningar skall gå till (en skandal utan like, som media sopar under mattan) kunde ett alternativ vara att låta Swedish Club bedöma alla nya uppgifter om att Estonia var sjöovärdig, saknade korrekta certifikat och livräddningsutrustning, och naturligtvis inte kunde ha sjunkit som JAIC meddelat.
  För regeringens olagliga ointresse för Estonia leder inte bara till fortsatt sjöosäkerhet och högre risker utan även till högre fösäkringspremier och kostnader för allmänheten.
  Swedish Club har naturligtvis intresse av att veta varför Estonia sjönk – Swedish Club försäkrar ett stort antal liknande fartyg – och arbetet borde kunna ske löpande. Skulle vara utmärkt PR för svensk sjöförsäkring och bättre sjösäkerhet.

  Anders Björkman, Heiwa Co.

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-09-29 kl. 22:44

  Tiden läker inte alla sår

  Daganteckning:
  Fredag den 28 september, 2001. 7 år efter Estonias förlisning. I Dagens Nyheter igår stod att läsa, om att ingen ny utredning ska tillsättas. Det svider i själen. Jag beger mig till Ersta, för att lämna en blomma vid korset till minne av de omkomna. När orden sinar, är det skönt att ha en plats att gå till.

  I en bukett rosor sitter en hälsning till Ing-Mari, "Jag saknar dig - tiden läker inte alla sår", Mamma.

  Ing-Mari var före detta min arbetskamrat och granne. En kort tid före "hennes sista resa" hade vi ett långt samtal om händelser i livet och dess betydelse. Ing-Mari såg fram emot resan.

  Christinas mamma hade också satt en blomma där med hälsning till sin dotter. 9 styck rosor från någons arbestkamrater, låg vid foten av korset. Spår av saknad.

  Stegen känns tunga men hoppet finns ändå kvar efter sju svåra år. Vem vet, hur nästa beslut blir? Estonia rör på sig!

  Det kan inte vara förgäves, att så många människor bara försvinner, på en gång, utan att vi vidtar åtgärder, som kan rädda andra från samma öde. Det är bråttom!

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Johnny Riert  - 2001-10-04 kl. 19:31

  Fängelse i Grekland!

  Bifogar notis från Svensk Sjöfarts tidnings nyhetsbrev.Där ser de annorlunda på sjöfartsbrott:
  DÖMDA FÖR DRÅP EFTER FARTYGSOLYCKA
  SST-GÖTEBORG: Det blev hårda straff när domarna sent omsider nu har avkunnats
  efter cementlastade torrlastaren "Dystos" förlisning i hårt väder med förlust av
  20 människoliv utanför den grekiska ön Kymi i december 1996. Fartyget var i
  dåligt skick och allvarliga, strukturella skador hade reparerats endast ytligt.
  Strax före olyckan hade det grekiska fartygsregistret låtit henne behålla sin
  klassbeteckning sedan en av registrets inspektörer på anmaning av registrets
  ordförande och tekniska direktör utfärdat oinskränkta certifikat. Ordföranden
  och tekniska direktören samt verkställande direktören i fartygets rederi dömdes
  till sju års fängelse för mångfaldiga dråp. På i stort sett samma grunder
  utdömdes femåriga fängelsestraff för fem andra befattningshavare i rederiet. De
  tillhörde dem som upptäckt fartygets allvarliga skador och som hade medverkat
  till att maskera dessa. (011003)
  Johnny Riert

  -------------------------------------------------------

  Jutta Rabe  - 2001-10-05 kl. 13:16

  more victims as known

  With the ESTONIA went probably more people down as known so far.
  That shows a list of the insurance SKULD of 1995.
  Before I finnished now my book and wanted to write about this matter I made a request to SKULD. I contacted them at least 20 times, got promised an explanation, but nothing happened. They just pretend not to know until today.
  Very strange attitude.
  Has someone out there in the North experience with this insurance?
  Jutta Rabe

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-10-05 kl. 16:17

  Of course it is strange

  Dear Ms Rabe
  It is not only strange that they do not answer your letters, but it is also very strange that an insurance company (and its reinsurancecompanies!) pay before it has been established that they have to pay. This concerns primarily the insurer (and its reinsurers) of the ship. In this case insurancepayment was made to the shipowner before any final report was delivered and before it is clear that the shipowner was without any fault which could have relieved/exonerated the insurer (and especially its reinsurers) from any obligation to pay under the insurancepolicy. In Sweden as elsewhere no ordinary insurancecompany nor any reinsurancecompany do ever pay until it is cristal clear that they are under a contractual obligation according to the insurancepolicy to pay. Especially when we are talking about 100s of millions to the shipowner. This is another unanswered question related to Estonia. Who did eventually pay for the wreck?
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-10-05 kl. 17:03

  More trubble

  is awaiting these who hope that the fary tales that were told to people so far as why Estonia sank will remain the official truth;
  Five members of the Sw, parliament now suggest in a mutual proposition that the accident investigation needs to be re-opened.
  The horror story will continue to haunt Mona&consortes - the Estonia case will never be "closed". Disbelief will be the topics of the day - everyday!

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-10-05 kl. 18:37

  Är Estonia en tickande miljöbomb?

  Idag är det 25 år sedan "Nordiska miljöskyddskonventionen" trädde i kraft. Av den anledningen hölls seminarium om konventionens betydelse och om framtida miljörätt i Norden, på Rosenbad igår.

  Helt kort summerar jag innehållet;"Ansvarsfulla framtidslösningar - politiskt mod och folklig förankring, en hållbar utveckling, ökad nordisk diskussion välkomnas, medborgarna bör få större inflytande genom att upprätta klagomur, uppdatering av den befintliga miljökonventionen samt att tillsätta ombudsmän var ett önskemål. Vidare framhölls, att det nordiska samarbetet har mycket att dela med sig av till EU. Föroreningar i hav och grundvatten, jord och luft nämndes också."

  Osökt tänkte jag på Estonia och många frågor blev aktuella. Jag tog frågorna och funderingarna med mig hem.

  Är Estonia en tickande bomb? Känner "man" till om och vad lasten innehåller? Kan det vara så att Estonias last innehåller miljöfarligt gods? Vem bär isåfall ansvaret om något händer - till exempel läckage? Återigen undrar jag, om det inte är höjden av respektlöshet, inför liv och död, av ansvariga, när "man" inte tillsätter en ny oberoende undersökning/utredning? Kommer jag någon gång att få svar på mina frågor? Det känns viktigt att veta, inför kommande katastrofer.

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-10-08 kl. 15:12

  Fortsatt skamlöshet

  I sanningens tjänst; Tydligen tyckte man att det gick så bra med sanningskontrollen att man vill fortsätta...även efter Estonia-tramset.
  Nu reser flera medlemmar ur den svenska haverikommissionen ner till Milano för att ta del av den Italienska (?) utredningen av den tragiska katastrofen med SAS´ MD-87 planet.
  Kan inte dessa medlemmar stanna hemma och ta hand om det som man har ogjort, istället för att fara runt värden och blanda sig i sådant som man borde låta andra sköta. Eller känner man andra genom sig själva - misstänker italienarna för att kanske försöka fiffla med haveriutredandet och vill hålla kollen på dem?!

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Jutta Rabe  - 2001-10-10 kl. 16:59

  All my sympathy

  All my sympathy to the families of the victims of the SAS-flight which crashed in Milano.
  I whish that you all will be more lucky to get home your beloved ones to give them a grave in dignity.
  I hope your govenment is not again thinking out reasons why they don't want the victims back.
  Hopefully they don't find it too costly to recover them from Milano.
  Hopefully they don't declare the Milano airfield into a non-flying-zone to create a new mass-grave and forbid people to go there.
  Maybe some bright brains can see the absurdity of the ESTONIA case now!

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-10-10 kl. 18:05

  There is a

  good reason for you to hope that! The history is telling us that whatever suits the state interest the best, so is it descided!
  On the other hand, that state now has brought their experts into Milano, presumably to make sure that things are handled the right way and that the italian investigators are not making a misleading investigation....
  They are already in conflict with the ones who are to be in charge...i.e. according to FN and ICAO conventions....

  Schuess,

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-10-11 kl. 09:20

  New investigation

  It has now, in Sweden, been decided to start a new investigation into the disappearance January 1945 in Hungary of Mr Raoul Wallenberg and i a to find out the reasons why he disappeared 56 years ago. It cannot be reasonable to wait until the year 2050 to start a new investigation why Estonia sunk so quickly with the tragic loss of 852 lives. It must be established now in order to improve safety at sea so it won´t happen again.
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Jutta Rabe  - 2001-10-15 kl. 09:16

  After 333 years

  I don't know why you Swedes are wondering.
  Only after 333 years the Viking ship was lifted and the remains given a grave in dignity.
  So there seems to be plenty of time...
  I'm really happy to be not that old yet. Maybe I have a chance to see the ESTONIA-case in some way moving.
  Jutta Rabe

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-10-11 kl. 12:17

  One day, in a distant

  future, there may even be a government (one not at all afiliated with the current regime) who decides to make a thorough investigation - and hence present all relevant factors behind - as to why a DC-3 aircraft from the Swedish air force disappeared over the southeastern part of the Baltic on June 13 of 1952.
  The relatives of 7 human beings are still waiting for answers from that...regime.
  Maybe that there is more than one Swedish state burial site in the waters of the Baltic sea?!

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-10-12 kl. 16:19

  Kursks förlisning, en jämförelse

  I dagens SvD sid 19 rapporteras om bärgningen av den mycket hemliga ryska ubåten Kursk. 37 influgna specialister skall börja sina analyser av vad som orskade katastrofen. "Ryssland vill i allt högre grad integreras i Väst. Ett bra bevis för en uppriktig vilja att vara en demokratisk nation är en objektiv analys, även om den kortsiktigt skulle vara negativ för landet" skriver SvD ordagrant. Applicerat på Estonia med motsvarande resonemang så vill Sverige inte ha några influgna specialister som ska analysera vad som orsakade katastrofen med det civila icke hemliga fartyget Estonia. Sverige vill inte integreras i Väst. Sverige vill inte ge tecken på att vara en demokratisk nation där en objektiv analys görs av orsaken till Estonias förlisning. Sverige vill inte medverka till en objektiv analys "även om den kortsiktigt skulle vara negativ för landet"

  Det är dags att SvD för upp frågan på sin ledarsida och frågar vad det kan vara som skulle vara negativt för Sverige om en objektiv analys görs av orsaken till Estonias försisning. Man börjar verkligen undra.
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-10-15 kl. 12:29

  Samlad kompetens?

  Min uppfattning är att allmänheten inte fått en rättvis bild av Jutta Rabe. Bilden som massmedia förmedlat stämmer inte med den bild vi får av henne i debattinläggen här. Juttas strävan efter att få en ny oberoende utredning har en djupare förankring än enbart publicitet. Konstigt vore det väl om Jutta, som är TV-journalist inte skulle dokumentera händelseförloppet kring sökandet efter orsaken till haveriet.

  Vad händer om Estonia vänder "upp och ner" fortare än vi anar? Att gsm-systemet "kom av sig" strax före förlisningen förbryllar mig."Plotten som försvann" måste finnas på land!? Alltså behöver gravfriden inte störas för att få svaret.
  Tekniken är så avancerad ibland, att man häpnar, men var finns den felande länken, i det här fallet? Mina frågor är enkla och rätt naiva i mångas ögon, ändå finns det ingen som kan ge mig svar, eller finns det? Vi måste få veta om vi ska kunna ta lärdom, av det inträffade, inför kommande katastrofer.

  Fritt tolkat från tidn. Dagens Medicin, den 18 sept.; " Nyligen pågick en konferens där man skulle se över möjligheterna till koordinering av t,ex. medicin och sängar vid katastrofer. Terrorattacken i USA bryter ut och man får genast en tankeställare - kanske vi ska ta reda på, vad vi har för resurser i Norden, göra en sammanställning, tillsätta en grupp med en representant från varje land som under det närmaste året undersöker och kommer med svar om ett år". Ett år till - ett helt år, när det räcker med ett telefonsamtal med rätt person för att få svar. Vi har ingen tid att förlora, vi måste agera nu, inte om ett år. Om ett nätverk ska fungera måste länkarna vara intakta. Specialitet i all ära men sunt förnuft är inte dumt det heller.

  Bäste, Per Björkman, apropå Ryssland; I dec. 1997 när Boris Jeltsin var på besök i Sverige, var en del av hans budskap, vid ett anförande i gamla Riksdagshuset att "vi ska skapa förtroende inom Östersjöområdet". Hans efterträdare är på god väg:

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-10-19 kl. 15:02

  Brev till riksdagsledamöter

  Till Kent Härstedt (s), Tom Heyman (m), Lars Ångström (m), Ulla-Britt Hagström (kd), Kenth Skårvik (fp) - Riksdagen

  Re : Estonia – motion 2001

  Tack för kopia på er senaste Estoniamotion. Så får vi se om den överhuvudtaget kommer att behandlas. Jag har mina tvivel.

  För att underlätta för er när ni presenterar motionen i utskott och Riksdag har jag uppdaterat min hemsida med ett par sidor på engelska som kortfattat sammanfattar två väsentliga frågor:

  (1) Varför det officiella sjunkförloppet är omöjligt - http://heiwaco.tripod.com/impossiblesinking.htm och

  (2) Varför visiret sprängdes loss under vattnet - http://heiwaco.tripod.com/visorblownoffunderwater.htm .

  Jag bedömer intresset för Estonia som betydande. T.ex. har webbsidan 2001 haft > 22 000 besökare som laddat ner > 80 000 sidor (troligtvis mer för om de laddar ner snabbt hinner statistiksystemet inte med att registrera det). > 4 000 besökare kommer regelbundet (>2, 5, 10, 25, 50 eller >100 ggr) åter.

  En annan intressant uppgift är Hur Kommissionen förfalskade plotten av olycksförloppet! http://heiwaco.tripod.com/epunkt19.htm . Det var enkelt - man antog att Estonia under simuleringen var helt oskadad hela tiden – girade med motorerna och sedan drev till vrakplatsen (där man stoppde plotten – Estonia drev annars vidare). Sedan skrev man in godtyckliga krängvinklar vid olika tidpunkter i plotten och påstod at hon sjönk kl. 01.52. Plotten (figur 13.2 i slutrapporten) är en klar förfalskning! Det är mycket enkelt att göra om förfalskningen – en student kan göra (gjorde) det!

  Ni behöver alltså knappast kräva att nya experter skall bedöma nya uppgifter. Ni kan lätt hävda att slutrapporten är förfalskad!
   
  Anledningen varför jag tvivlar på att er motion överhuvudtaget kommer att behandlas är att ett alltför stort antal svenska politiker och höga tjänstemän (och journalister) kommer att avslöjas som regelrätta konspiratörer/bedragare/svindlare som meddelat en helt falsk olycksorsak/utredning baserad på förfalskade uppgifter. Hela svenska sjöfartsnäringen deltar passivt i konspirationen genom att tiga och vill naturligtvis inte ha en ny utredning. Den utnyttjar situationen genom att tvinga myndigheterna att se genom fingrarna beträffande, t.ex. aktuell sjösäkerhet. Den tyska ’expertgruppen’ har spelat med i komedin. Konspirationen pågår naturligtvis fortfarande – praktexemplet är naturligtvis att Mona Sahlin’s huvudrådgivare och huvudremissinstanser tillhör konspiratörerna och anger regelbundet att de nya, korrekta uppgifterna är ointressanta, etc. Vissa bortförklaringar är skrattretande, t.ex. att Estonia flöt på däckshuset! Om så vore fallet skulle hon ju inte ha sjunkit.

  Kommissionen har faktiskt aldrig angett att Estonia faktiskt flöt på skrovet, som i princip är och var osänkbart, så länge som det var oskadat. Vatten i överbyggnaden ovanpå skrovet och flera meter över vattenlinjen – en bidragande olycksorsak enligt JAIC – kan i princip inte sänka fartyget. Så enkelt är det. Det behövs inga nya ’experter’ för att konstatera det. För att blanda bort korten har JAIC ägnat mycket tid på att förklara hur däckshuset (som man kallar överbyggnad) vattenfylldes och att det skulle ha orsakat sjunkningen – Estonia flöt på däckshuset men så vattenfylldes det och så sjönk hon. Ha, ha, ha! Eller skvätt, skvätt, skvätt. Skall man skratta eller gråta? Allt tyder på att Estonia var en regelrätt rostholk – totalt sjöovärdig med förfalskade certifikat – och körd i botten i dubbel bemärkelse. Jag har sett liknande exempel tidigare (och senare) – exempelvis http://heiwaco.tripod.com/unsafeships.htm .

  Klart det smäller ombord när när rostholken sedan går sönder av sig själv. Det var de smällarna som överlevande hörde.

  Alla väsentliga uppgifter i slutrapporten är falska. Kommer det att konstateras av en ny utredning blir det skandal, de anhörigas sår kommer att rivas upp, förtroendet för staten kommer att minska ytterligare.

  Citera mig gärna och gör reklam för min webbsida http://heiwaco.tripod.com .

  Anders Björkman, Heiwa Co.
  Sjösäkerhetsexpert

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-10-23 kl. 23:18

  Var finns förklaringen?

  "Globaliseringen och Norden", var temat för de nordiska dagarna i Stockholm hösten 1999. En kväll på Rosenbad hölls, bland annat, anförande av två riksdagsledamöter, en kvinna(s) och en man (m). Deras budskap var att uppmuntra, till att starta gemensamma projekt i Norden. Det fanns pengar budgeterade, sas det, men det saknades bra förslag.

  I folkvimlet, efteråt, fick jag tag på mannen och berättade kort om Lovisaprojektet för honom. Han ville veta mer och hänvisades till Nordiska Rådet dit han skulle dagen därpå, för där finns uppgifter inlämnade om Lovisaprojektet sedan våren 1999.

  Följande vår fick jag än en gång höra, att det finns pengar till nordiska projekt. En delegat från Nordiska Rådet var det som bekräftade det jag redan visste.

  Vem är kapabel, av våra politiker, att bedöma om ett projekt är bra eller dåligt, undrar jag? Bristerna kring räddningsarbetet, före, under och efter Estoniakatastrofen, samt den "obefintliga" samordningen ligger till grund för planeringen av ett centrum för samordning, utbildning och forskning i katastrofberedskap i Norden.

  Estoniakatastrofen, denna fasansfulla händelse får inte upprepas. Vem bär ansvaret om vi en dag står inför fullbordat faktum - katastrof igen - och vi lärde oss ingenting?! Vi måste ta lärdom av vad som hände. Men hur ska vi kunna ta lärdom när beslutsfattare i detta land, Sverige, går i bräschen för total tystnad kring vad som verkligen hände denna skräckens natt på Östersjön, när 852 människor försvann, utan att vi får veta varför?
  Var finns förklaringen? Vem "sitter inne" med svaret? Jag väntar fortfarande och det är jag inte ensam om:

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-10-31 kl. 10:52

  Varför lägger Mona Sahlin locket på?

  Igår gick miljöpartiet ut med ett pressmeddelande med slutklämmen att många börjar undra varför Sverige inte vill få till stånd en ordentlig utredning. Vad kan det finnas för skäl som motiverar att man från regeringshåll gör allt för att slippa besvara de olika motionerna i Riksdagen som föreligger och där krav ställs på en ny oberoende utredning? Det är många som undrar. Vad är det för förklaring?

  I Ryssland bärgas den superhemliga Kursk. Utanför Hawaii bärgar amerikanarna den japanska fiskebåten som sänktes av en amerikansk ubåt. I Grekland utreds ordentligt varför Express Samina förliste år 2000 och ansvariga personer grips. Listan kan göras lång på vad ansvariga myndigheter gör utomlands för att utreda förlisningar och föra ansvariga personer till domstol. Så icke i Sverige. Här läggs locket på. Det går inte längre att säga att man inte kan lita på utländska myndigheter eller påstå att de inte kan sitt jobb. Det är i realiteten tvärtom. Sverige har som rättsstat havererat. Locket ska läggas på rättsrötan. Mona Sahlin är rättsrötans dirigent.
  Nonchalera en majoritet av riksdagens ledamöter som önskar få till stånd en ny utredning. Hantera Estoniafrågan som en budgetfråga! Det är den senaste turen i dansen runt Estonia.
  Nonchalera internationella experter (f ö av samma dignitet som de experter som ska utreda Kurskförlisningen) som dömer ut Estoniautredningen som levererades 1997 som värdelös.
  Nonchalera människors mycket välgrundade undran vad det egentligen var som orsakade att Estonia sjönk så snabbt.
  Varför håller egentligen Mona Sahlin på på det sättet??
  Per Björkman
  Advokat

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-10-31 kl. 10:57

  Varför spelar Monica Öhman med?

  Monica Öhman (s) är riksdagens trafikutskotts ordförande. Hon ansvarar för hanteringen av alla de motioner som inlämnats i riksdagen rörande Estonia. Hittills har de bordlagts. De måste behandlas före innevarande mandatperiods utgång. Det har funnits en majoritet i utskottet för en ny utredning. Plötsligt hanteras Estoniafrågan som en budgetfråga och order går ut från vissa partiers toppledningar att riksdagsledamöterna måste rösta som resp parti önskar. Det är en intressant utveckling. Därigenom söker någon undvika att det blir en särskild debatt i riksdagen om Estonia. Varför? Och varför spelar Monica Öhman med?
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-11-05 kl. 00:26

  "Säkerhet för en ny tid"...

  Utredningen blev klar i maj. Det är Åke Pettersson (C), som har försökt se var den allvarligaste sårbarheten finns i Sverige. Jag citerar ur tidningen Focus, nr 5:

  " - Estonia allvarligaste olyckan
  - Jag ser också att ju närmare regeringskansliet besluten ska fattas, desto allvarligare brister. Naturligtvis tänker jag på Estonia, den allvarligaste olyckan som drabbat oss, säger han.
  Estonia sjönk vid sämsta tänkbara tidpunkt. Det var storm och kallt i vattnet. Det var mörkt. En regering var på väg ut och en annan in. Regeringen började lova saker som sedan inte kunde hållas.
  - Estonia ledde till förtroendekris mellan myndigheter och allmänhet som fortfarande lever kvar, säger Åke Pettersson.
  - När det händer något allvarligt är det viktigt att ge bra information till media. Medias bild kommer att lägga grunden för allmänhetens bild av verkligheten.
  - Samarbete. Mer samarbete. Och samordning. Det är nyckelord i utredningen för en säkrare framtid. Och att öva för det otänkbara." Slut citat.

  Det otänkbara skrev Kent Härstedt om i sin bok, "Det som inte kunde ske".
  "Lära av Estonia", rapporten skriven av analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen, m.fl. m.fl. har skrivit, ändå skrivs det igen och igen utan att någon vidtagit åtgärder efter så många år.

  Är det inte hög tid att sätta alla "vackra" förslag i verket? Jag har en känsla av att våra politiker fungerar som små isolerade enheter, som tittar ut ibland och överlämnar teorier som redan är "gamla och kända". Det är ingen nyhet att vi saknar samordning, utbildning och forskning inom katastrofberedskapen.
  Lennart Daléus blev informerad i aug. 1999 om min plan med Lovisaprojektet. Lars Lejonborg likaså. Ingen hörde av sig utan delegerade till andra som i sin tur "tvättar av och plankar" idén.

  Per Björkman skrev,"Det är tyvärr inte bra att din plan finns hos Mona Sahlin". Visst undrar jag.

  Det borde finnas ett idéforum, där man kan lägga fram sina förslag, när det gäller nya initiativ i samhället, utan att man först måste söka patent för att skydda sin idé.- Jag har litat på politiker och myndigheter som jag kontaktat ang. Lovisaprojektet. Nu börjar jag tvivla på våra folkvalda språkrör.

  Naturligtvis tycker jag att visionen om ett nordiskt centrum för samordning, utbildning och forskning är en lysande idé och tänker fortsätta att kämpa för den.

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-11-05 kl. 11:46

  "Ny myndighet ska ha helhetssyn vid katastrofer " ...

  ..är rubriken på Per Mortensens artikel i Dagens Nyheter 28.10.01.

  "Regeringen anser att det behövs en myndighet med helhetssyn och övergripande ansvar. Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, läggs ned som följd av den nya myndigheten.

  En helt ny myndighet ska tillsättas och ska gå under arbetsnamnet planeringsmyndighet, säger Ann-Louise Ekborg, haverikommissionens generaldirektör. Samordning av säkerheten på IT-området hamnar också under planeringsmyndighetens paraply."

  Exakt som planen i Lovisaprojektet! Regeringen har all information. Per Björkman, jag börjar förstå.

  Ewa Svensson skriver i samma tidning: "Råd vill återta nordiskt inflytande".
  " Nordiska Rådet diskuterar om ett förstärkt nordiskt samarbete för civil krishantering och konfliktförebyggande. Rådet var samlade i det danska folketinget och diskuterade om utökning i det nordiska samarbetet."

  Nordiska Rådet har också information om Lovisaprojektet.

  Så här slutar Nordiska Ministerrådets generalsekreterare, som också har all information, Sören Christensen, brevet till mig dec, 1999. "Vi vil fortsatt arbeide for å klarlegge grunlaget for et nordisk samarbeide på dette felt prioriteras av de relevante myndigheter gjennom kontakt med landene."

  Brevväxlingen fortsätter och jag ber om ekonomiska möjligheter, att påbörja Lovisaprojektet på Nordiska hälsovårdshögskolan, eftersom jag visste att det fanns pengar budgeterade för nordiska projekt. Källa: Nordiska Rådet. Pengarna var tydligen för eget bruk.

  Nästa brev okt. 2000 avslutar han så här:"Fra Nordisk Ministerråds side er det intet i veien for at et slikt tilbud kan utvikles på NHV, men vi understreker at dette må skje innenrame som er stilt til disposision for skolens virksamhet".

  Fortsättningsvis ställer jag frågan: "Hur ska nya visioner få fotfäste och genomslagskraft?" Ber om pengar igen. Svaret blir detsamma att skolan kan använda den befintliga ramen för Lovisaprojektet, Ramen ifråga är redan fylld till brädden. Vem ska jag vända mig till och vem kan jag lita på?

  Per Björkman, jag börjar förstå mer och mer. Detta forum är säkert också helt galet.

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  Per Björkman  - 2001-11-05 kl. 13:31

  Börjar förstå?

  Kära Britta
  Detta kanske är fel forum. Kanske inte ens SvD läser vad som skrivs.
  Själv förstår jag mindre och mindre rörande Estonia. Jag förstår t ex inte varför det gick ut en generalorder till alla riksdagsmän (utom kd och mp) i trafikutskottet att hantera alla motionerna rörande Estonia som en budgetfråga! Inte som en sjösäkerhetsfråga vilket det rätteligen är. Det fanns någon riksdagsman som inte röstade enligt order. Heder åt vederbörande.

  Riksdagsman Lars Ångström har ställt "frågan om varför man så intensivt försöker undvika såväl en seriös debatt som att söka nå klarhet kring förlisningen". Vad är det "man" vill dölja blir faktiskt en relevant fråga? Vi är numera många som undrar? Gör inte SvD det också?
  Per Björkman

  -------------------------------------------------------

  Anders Björkman  - 2001-11-06 kl. 09:08

  Jag börjar bli tjatig ...

  Vi debatterar 'Vad skall hända med ‘Estonia’?'

  Estland, Finland och Sverige har skrivit under FN/IMO resolution A.849 (20) och dess Lag för Undersökning av Sjöolyckor och Incidenter till Sjöss, paragraf 13, som bl.a. stadgar att ’när nytt bevis presenteras som väsentligt ändrar beslut av omständigheterna under vilket olyckan skedde, och som väsentligt ändrar slutsatserna i relation till orsaken eller några följdrekommendationer, skall Staterna omvärdera sina beslut". Sverige är alltså förpliktat att bedöma nya bevis. Ett antal nya bevis ...

  Kopian av det hamnstatskontrolls-protokoll som är tryckt i JAICs slutrapport i Supplement no. 223, är förfalskad. Källa – Statens Kriminaltekniska Laboratorium/Faktagruppen.
   
  Figur 13.2 i slutrapporten, dvs’ Händelseförlopp enligt navigationssimulatorn vid Sjöbefälsskolan i Kalmar, också är en förfalskning. Orsaken är helt enkelt att Kalmars navigationssimulator ej kan simulera ett sjunkförlopp. Referens - Rolf Zeeberg, rektor vid skolan. Plotten visar hur ett oskadat fartyg girar och driver – och aldrig sjunker.
   
  JAIC har naturligtvis inte förklarat hur Estonia sjönk, pga vatten i överbyggnaden. JAIC har aldrig vågat förklara att Estonia bestod av tre delar - (1) det vattentäta skrovet som hon flöt på, (2) den vädertäta överbyggnaden >2,1 meter över vattenlinjen som skyddade bildäcket och som gav ett visst bidrag till stabilitet i krängt läge, om den var tät, och (3) däckshuset >8 meter över vattenlinjen som inte ger något bidrag till stabilitet eller flytförmåga. Anledningen är att dölja det faktum att Estonia skulle ha kapsejsat med 2000 ton vatten i överbyggnaden och flutit upp och ned på skrovet.

  Lehtola uppgav en falsk position för vraket i oktober 1994, vilket hade till följd att den ekumeniska gudstjänsten till sjöss i november 1994 ej ägde rum ovanpå vraket. Positionen för visiret en sjömil väster om vraket är helt obevisad.

  Besättningens vittnesmål är fysiskt omöjliga. Besättningen hävdar att de stannande kvar ombord nere på däck 1 nere i skrovet tills slagsidan översteg 45-70 grader, då de gick upp till däck 7 och 8 i däckshuset tjugo meter högre upp på ett par minuter och räddade sig. Det är inte möjligt.

  Osv. Allt väsentligt som Kommissionen meddelat är falska uppgifter. Borde inte SvD rapportera om det?

  Anders Björkman

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-11-06 kl. 11:48

  "Lära av Estonia" som det så vackert fick heta...

  Bäste Anders Björkman,
  Du behövs och Du är inte tjatig! Jag gillar Ditt "rättframma" sätt. Du är specialist på sjöfart, Per Björkman på rättvisa och Ni kompletterar varandra. Därutöver finns några till som sympatiserar med Er samt några andra som förlöjligar allt i denna debatt. Svenska Dagbladets uppgift har jag inte förstått men är tacksam över utrymmet vi får.

  Var jag själv befinner mig får någon annan bedöma men min högsta önskan är att få klarhet i "Vad ska hända med Estonia". Att hamna i den här debatten, var inte min avsikt men jag känner mig väldigt trygg i Ert sällskap.

  Var och en står sig själv närmast och därför vill jag inget hellre än att vi når klarhet i Estonias förlisning. När vi fått veta grundorsaken till Estonias förlisning kommer många bitar att läggas på plats. Därefter kan vi i Norden gå vidare med den kunskapen och förhoppningsvis blir många frågor och spekulationer besvarade. Sedan kan vi påbörja samordning, undervisning och forskningdelen i katastrofkunskap/beredskap under folkhälsovetenskapens mantel, i Norden, för framtiden.

  Vi behöver lära oss att respektera varandra och framförallt i det här avseendet alla omkomna, överlevande och efterlevande. Regeringen måste ta sitt ansvar och som Du skriver Anders att "Staterna måste omvärdera sina beslut eftersom ett antal nya bevis framkommit".

  "Lära av Estonia" som det så vackert fick heta, vill jag ska bli verklighet. Vi har lärt oss mycket under de senaste åren om olyckor och katastrofer men mycket återstår. Och min förhoppning är att vi kommer att lära oss ännu mycket mer efter det att orsakssambandet med Estonias förlisning klarlagts.

  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-11-12 kl. 13:55

  Forskning&dokumentering

  En dag - det kan vara om två, fem eller femtio år - när sanningen omkring Estonias förlisning kommer fram, så borde det vara läge för en mycket djupgående forskning....
  -Angående hur och varför de som så länge kunde begrava frågan verkligen kunde få ett sådant spelrum. Hur kunde man så effektivt få vanära de dödas minne, genom att bara sopa allting under mattan?
  -Angående alla de medlöpare - t.ex. de hundratals s.k. journalister - som aktivt hjälpte till att hantera frågan om sanningen på ett uselt sätt.
  -Angående de topp-politiker som visade sig tro att det går att komma undan ansvar genom att behandla människor som idioter, genom att ljuga och trixa med det demokratiska systemet.

  Inför kommande stora katastrofer måste det till en stor erfarenhetsöverföring från Estonia-saken -det FÅR bara inte hända en gång till, att en så usel efterhantering som den efter Estonia kan förekomma.Det vore gravt omänskligt.

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  rasken  - 2001-11-20 kl. 16:37

  100 har nu skrivit under protestlistan

  Jag håller helt med Niklas: det får inte hända igen! Fast med tillägget: det ska förstås inte få fortsätta hända nu i heller!

  Ett bra och enkelt sätt att visa sitt missnöje med regeringens hantering av Estonia är att skriva under protestuppropet.

  I dag tycker jag att vi har all anledning att glädjas lite extra över att 100 namn nu är insamlade (sedan 010815) på protestuppropet mot regeringens mörkläggning gentemot en ny utredning om orsakerna till Estonia förlisning! Dessutom har hela 95 stycken protestmeddelanden med kravet på en ny utredning skickats direkt till Mona Sahlin på näringsdepertementet!

  Några av er kanske tycker att 100 namn är en obetydlig mängd. Jag anser dock att siffran i sammanhanget är mycket viktig och att den ger en fingervisning om det som jag är övertygad om kommer. Särskilt om man betänker Estoniafrågans stora komplexitet och vilken enorm uppförsbacke vi har haft framför oss - och alltjämt står planterade mitt i - när det gäller frågan som helhet.

  Det är ju trots allt så att vi sedan länge passerat den tid då någon motståndare kunde "rycka upp" oss med rötterna och få oss att glömma bort hela denna skamliga historia. Nej, vi står alltjämt fast och marken under våra fötter är bördigare än någonsin tidigare. Vi har bara, även om det förstås aldrig är enkelt, att fortsätta ta oss ytterligare en bit uppåt krönet till...

  Därför vill jag här också passa på att, än en gång, vädja till de av er som inte skrivit under att göra det, och till er andra att ta ytterligare krafttag för att sprida kunskapen om protestlistans existens. Vi har ju tiden och moralen på vår sida så ju fler undertecknare vi kan få ihop desto starkare blir vi hela tiden gentemot maktens dövhet och arrogans.

  Webadressen är...

  http://www.smartprotest.com/swe/showprotest.asp?protestID=14

  Kenneth Rasmusson, fri redaktör
  http://estonia.kajen.com/

  -------------------------------------------------------

  NiklasP  - 2001-11-28 kl. 19:24

  86 månader

  har nu gått sedan förlisningen - och många människor väntar otåligt på att få veta varför!

  Niklas

  -------------------------------------------------------

  Britta Bergstedt  - 2001-12-02 kl. 00:33

  Överst på önskelistan

  Brev till berörda parter i första hand till Mona Sahlin.

  Bästa Mona Sahlin!

  Brevet innehåller inga nyheter men jag vill understryka den djupa och innerliga önskan, som jag delar med många andra. Den önskan är, att regeringen tillsätter en ny oberoende utredning om Estonias förlisning. Det har skrivits om och om igen i den här debatten och jag skriver det igen, eftersom regeringen inte vidtagit några åtgärder ännu, trots den intensiva vädjan som framförts.

  Den 22 augusti i år upptäckte den finlänska sjöbevakningen den tyska trålaren "Godenwind" vid platsen där Estonia förliste den 28 september 1994. Ombord på trålaren fanns bland andra tv-journalisten Jutta Rabe. Det var andra gången som Juta Rabe besökte platsen. Du fick informationen av den finlänska nyhetsbyrån FNB och vi andra informerades via massmedia. Många som berörts av denna händelse började hoppas på nytt. Kanske vår regering omvärderar sitt beslut och tillsätter en ny oberoende utredning.

  Naturens egna krafter har lyft Estonias vrak 1,5 meter konstaterades av två tjeckiska dykare som deltagit under Jutta Rabes båda expeditioner. Vraket håller på att rulla runt. I min okunskap om tyngdlagen och Estonias beskaffenhet börjar fantasin komma igång och jag undrar om det rent av är möjligt, att Estonia kan komma upp till ytan en dag, när vi minst anar det? Det låter som en riktig rysare men en rysare brukar som regel vara påhittad. Faktum är att Estonias vrak rör på sig.

  Under de senaste åren har jag läst böcker, rapporter och artiklar skrivna om Estonias förlisning. Författarna har bland andra varit överlevande. Jag vågar påstå att alla läsare berörts till tårar. Alla kände någon som kände någon som varit med och överlevt eller som inte kom hem. Det är för mig ofattbart att man tillåter att så många människor får gå förlorade i djupet av Östersjön, utan att undersöka orsakssambandet. Lära av Estonia - men hur?

  Just nu läser jag "Nya fakta om Estonia. Rapport om Estoniautredningen. Bidrag till saklig debatt om Estoniaolyckan", skriven av Anders Björkman. Mina iakttagelser är många. Hur kan det vara möjligt att den påstådda olycksorsaken bygger på enbart antaganden, i brist på bevis? "Varför har regeringen aldrig offisiellt berättat om svenska polisens undersökningar av ett visst antal hytter för att hitta och bärga väskor, men inte kroppar, från Estonia i december 1994?" (sidan 16 i rapporten). Läs rapporten, om Du inte redan har gjort det? Visst kan man "Lära av Estonia" om tillfälle erbjuds.

  Jag är helt säker på att om det inte funnits Någon som torkat våra tårar skulle det vara helt omöjligt att fortsätta kämpa för rättvisan. Om Du, Mona Sahlin, har läst brevet till hit, så tackar jag Dig för uppmärksamheten på min och andras önskan om att tillsätta en ny oberoende utredning! Det står först på önskelistan inför julen,...

  Med vänlig hälsning
  Britta Bergstedt

  -------------------------------------------------------