STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR
STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR leds av generaldirektören.

Arbetet handläggs vid fyra avdelningar:

Informationsberedskapsavdelningen,
Organisationsberedskapsenheten,
Forskningsavdelningen och
Administrativa avdelningen.

Myndigheten har 17 anställda inklusive generaldirektören.

Hur många "anställda" som finns ute på landets alla olika
nyhetsredaktioner eller annorstädes redovisas inte här.

Ledamöter i SPF:s styrelse

Sam Nilsson, ordförande
Laila Bäck, riksdagsledamot (s)
Lars Christiansson, representerar (m)
Rutger Lindahl, Göteborgs universitet
Bo Riddarström, Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
Frank Rosenius, Försvarsmakten
Yrsa Stenius, "mediavärlden"
SPF:s generaldirektör

Medlemmar i SPF:s medieråd

Anders Lignell, TT
Bengt Frykman, SR
Bertil Karlefors, TV4
Christer Fälldin, FLT
Christer Jungeryd, RU
Göran Zackari, SVT
Svante Mossbrant, Teracom
Jan-Erik Berg, Teracom
Peo Wärring, TU
Mats Oskarsson, SRV
Åke Wideström, PTS
Kurt Hedman, Presstödsnämnden
Inegegerd Hedin, Pliktverket
Peter Larsson, HKV

Totalförsvarets informationsråd

Björn Körlof, SPF ordförande
Göran Lindmark, SPF sekreterare
Marcus Årskog, SPF
Ulf Lindström, Försvarsmakten
Svante Werger, Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
Karin Viklund, Räddningsverket
Ingegerd Hedén, Pliktverket
Camilla Salomonsson, Försvarshögskolan
Lars Wigert, Försvarets materialverk
Heléne Rådemar, Centralförbundet folk och försvar
Hans Rehnvall, FOA
Annelie Lindstedt, Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté

För mer information om från vilka plattformar SPF verkar i samhället läs...

Kerstin Hallerts informativa krönika ur Aftonbladets TV-bilaga nr 38/2000

...eller gör ett besök på deras egen sajt

www.psycdef.se

M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿