ESTONIA-NYHETER 2004

FRITEXTSÖKNINGPrinter-PDFFLERA ESTONIA-NYHETER2003200220011999-2000SVT AKTUELLT
Kl 18 94-09-28

RealAUDIO


MP3 audio
Se nyhetsinslaget på video!

BEFÄLHAVAREN
ÖVERLEVDE!


Det kom aldrig några dementier från SVT Aktuellt
Uppgifterna kom till SVT:s nyhetsredaktion under den förlängda aktuelltsändningen kl. 18 förlisningsdagen den 28 september 1994.

Den som ringde in dem var ingen mindre än Ronald Bergman, VD i det svenska rederiet Nordström & Thulin, hälftenägare i rederiet Estline som tillsammans med estniska staten bedrev färjetrafiken med M/S Estonia.

Bergman var i England när han fick beskedet om förlisningen klockan halv fyra på morgonen. När nyheten lästes upp hade det gått dryga tre timmar sedan den sista passageraren räddades ur vattnet.

Aktuellts och text-TV:s uppgifter står ända till dags dato fortfarande helt oemotsagda! Ronald Bergman fick då det begav sig i stället löpa gatlopp i medierna för synnerligen okänsliga uttalanden direkt efter katastrofen.

Lund 040928
Kenneth Rasmusson
fri redaktör

Hjälp till att sprida denna video via nedanstående länk till YouTUBE!

http://www.youtube.com/watch?v=vES1gYQ5QO0
Vad hände Estonias besättning?

Världen idag 051213

En utredning om CIA-plan i Sverige måste gå tillbaka till Estonias förlisning

Strax efter Estonias förlisning registrerades ett antal besättningsmän som räddade, däribland andrekaptenen Arvo Piht. Men därefter försvann samtliga av dem under mystiska omständigheter. Vad hände med dem? Kan de ha kidnappats och förts ut ur landet? Det undrar Ola Jordán och Kenneth Rasmusson med anledning av att regeringen beslutat att undersöka om CIA-plan landat i Sverige under senare år. Granskningen måste gå tillbaka till 1994, då Estonia förliste, menar de.
Läs också detta om de försvunna överlevande
Rescued and disappeared crew på Johan Ridderstolpes hemsida
och skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkmans utredning 1 och 2

SVT AKTUELLT
Kl 18 94-09-28

RealMedia VIDEO

Windows VIDEO

QuickTime VIDEO

DivX 720x576 VIDEO

Mobiltelefon mp4 VIDEOSVT:s TEXT-TV
1994-09-28
VAD KAN DET HÄR VARA ANNAT
ÄN ETT KOLLISIONSHÅL?


Den oberoende faktagruppen:

M/S Estonia - 10 år efter förlisningen

Den 28:e september 2004 har det gått 10 år sedan förlisningen av MS
Estonia. Faktagruppen hävdar att orsaken till förlisningen ej är utredd

WHAT COULD THIS BE OTHER
THAN A COLLISION HOLE?


The Independent Fact Group:

M/V Estonia - 10 years after the disaster

September 28th 2004, ten years have passed since the loss of
MV Estonia. The cause of the sinking has not been investigated

10 YEARS SINCE THE 'ESTONIA' ACCIDENT

by Anders Björkman, M.Sc. Naval Architect and Marine Engineer

DET STÖRSTA MARITIMA BEDRÄGERIET I ALLA TIDER

Gör ett besök på skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkmans informativa websajt!
Alla väsentliga, officiella uppgifter om Estoniaolyckan är falska!

Björkmans pedagogiska nätböcker Katastrofutredning och Estoniabluffen upplyser e-läsarna om både att och varför det verkligen är så illa ställt.
Två olika slutsatser om sjösäkerhetspolitiken

Hur stor är risken för en ny Estonia-katastrof?

Gunnar Fredriksson i Aftonbladet 041004
Gunnar Fredriksson citerar en "facktidskrift" - från rederinäringen! - och anser efteråt att alla lugnt kan leva vidare med nuvarande sjösäkerhet.

Johan Ridderstolpe försökte utan framgång att få in denna kritiska replik i Aftonbladet
AB:s Gunnar Fredriksson var tidigare ordförande i Styrelsen för psykologiskt försvar


Kent Härstedt (s) - som själv överlevde Estoniakatastrofen - han vädjar i stället till vårt sunda förnuft, genom att fortsätta söka efter klarhet om det som haverikommissionen ej klargjort, dvs varför och hur den skedde.

LYSSNA PÅ KENT HÄRSTEDTS APELL!

Estoniaseminariet 040920 [RealAudio]
"Här har vi då en sjösäkerhetsdirektör, Johan Franson, som försvarar att man gör mindre i stället för mer, och detta är ganska anmärkningsvärt!"

"...han borde i stället hela tiden eftersträva att göra mer och sedan kanske vi som politiker ibland måste balansera alla anspråk från olika myndigheter"

"Att man då ifrån Sjöfartsverket försvarar att man gör mindre...det är inte vanligt, kan jag säga och jag sympatiserar inte heller med det"
Tio år sedan Estonia - dags för ny utredning?

Debatt [RealAudio] i P1-morgon 28 september 2004
"I år är det sju år seden den internationella haverikommissionens rapport om vad som hände Estonia presenterades i Estland. Där konstaterades att bogvisiret slets av och att vattnet då strömmade in. Men rapporten har fått mycket kritik och i höst aktualiseras frågan om en ny utredning igen eftersom fem riksdagsledamöter från lika många partier kräver en ny utredning i en gemensam motion.

Lars Ångström, miljöpartiet, är en av dem, och han diskuterar frågan med Mona Sahlin, som är den minister i regeringen som har hand om frågan."

Mona Sahlin gör ett intellektuellt bottennapp när hon anklagar
kollegan Lars Ångström för att framföra konspirationsteorier!

Kanske inspirerades hon till detta av Dagens nyheters eget publicistiska bottennapp angående sagda "teorier", som kunde läsas denna speciella morgon - då vem som helst i stället borde ha strävat efter att uttrycka sin djupaste respekt och medkänsla inför offren och alla deras anhöriga.

Vare sig man som DN använder kolportering av konspirationsteorier för att söka bolstra upp trovärdigheten i en ifrågasatt haveriutredning, eller, som Sahlin, när hon i radiodebatten tillverkade sig ett försvarstillhygge av dem - så ger man upp sitt intellektuella ansvar att vara hederlig.

Då blir naturligtvis också resultatet lika folkfientligt förödande för vår demokrati precis som det blir för färjepassagerarna, med i praktiken och för dem avgörande punkter avreglerade - helt oacceptabel sjösäkerhet.

I vilket fall har Mona Sahlin nu definitivt förbrukat allt sitt eventuellt kvarvarande förtroende i frågan. Något som även regeringen borde inse!

Lund 040928
Kenneth Rasmusson
fri redaktör

BERÄTTELSEN OM PANDORA

Kolumnledare av Inga-Britt Ahlenius i Dagens Nyheter 040928
"Det var en gång ett fartyg. Under många år hade hon gått i kustfart mellan de grekiska öarna. En dag målades hon vackert vit, fick ett nytt namn, "Pandora", och nya ägare för att gå i passagerartrafik mellan Pireus förbi Zakinthos och de Joniska öarna till Brindisi på Italiens klack. Hon fick grekisk flagg men skulle ägas gemensamt av flaggstaten och ett italienskt rederi. Inför det nya äventyret blev hon inspekterad av det internationella klassningssällskapet med assistans av den italienska sjöfartsmyndigheten som skickade sina inspektörer från Rom. Och hon inspekterades i januari när hon låg i Pireus, i flaggstatshamnen."

Hör när hon själv läser sin allegoriska berättelse på Estoniaseminariet

Alla övriga anföranden från Estoniaseminariet finns lite längre ner på denna sida
Ett misstag att inte bärga de döda

Dagens Nyheter 040927
MIN FRÅGA: Var det ett misstag av de båda regeringarna när först Carl Bildt och tio dagar senare Ingvar Carlsson lovade att bärga M/S Estonia?

SVAR: De var tvungna! Hur kidnappar man annars en fråga man inte har någonting alls med att göra. Hade de inte gjort det hade frågan hamnat där den hörde hemma - mellan anhöriga, rederier och försäkringsbolag - och då hade ju precis vad som helst kunnat hända i en haveriutredning.
Estonia - livlinan som brast

Dokumentärtrilogi om Estonia i TV4 040927-28
Estonia - trovärdigheten som brast

TV4:s dokumentära trilogi om Estonia har enligt min mening satts samman med helt andra syften än de man måhända kan låta sig förledas till att tro på.

Så ligger det till därför att den enbart tycks vara tillverkad i avsikt att stödja haverikommissionens felaktiga och missledande slutsats att bogvisiret orsakade katastrofen.

Låt oss se närmare på vad som här hålls fram i ljuset.

Ingen skuld faller på finnarna

När trafiken över öppet hav mellan Tallinn och Stockholm började fick Estonia via ett rent kriminellt förfarande nya certifikat - utan regelmässiga krav på en för den nya trafikrutten relevant sjösäkerhet. Dessa papper fick man av det norska klassificeringssällskapet Beuro Veritas.

Bredvid i skamlig underlåtenhet stod det korrupta svenska sjöfartsverket.

TV4-journalisternas nya tes havererar alltså redan på sina allra mest centrala stavelser. Haverikommissionen (JAIC) spenderade själva ett tjugotal sidor i sin slutrapport på att söka bekräftelser på om ett främre vattentätt kollisionsskott var något sjölagarna helt och bestämt krävde. Inte ens de nådde till slut fram till något entydigt svar på detta.

För ett bemötande av sakfrågorna i detalj kan man med fördel ta och läsa Den oberoende faktagruppens klargörande:

www.factgroup.nu/est/finsk.html

Klassisk TV-manipulation

Själva programupplägget är väldigt utstuderat men samtidigt konventionellt. Man tar styr på tevetittarnas känsloliv för att lugna folksjälen (folkopinion), alltmedan man klipper in sin nya "finska tes" på de ställen i dramaturgin där denna kan betinga bästa djupverkan inom betraktarskaran. Man driver här tittarna på samma cyniska sätt som det politiska etablissemanget medvetet svek de anhöriga, då för att indirekt styra folkopinionen bort från alla krav på bärgning av omkomna och fartyg.

Mitt slutomdöme om TV4:s reportageserie blir därför skoningslöst eftersom den helt utelämnar alla nytillkomna fakta, och den bör väl närmast betraktas som ett sällsynt skamlöst försök att dupera folk å regeringens vägnar.

Journalisten Maria Carlshamre, som gjorde dokumentärserien tillsammans med kollegan Johan Brandhammar, säger att hon arbetat med Estonia sedan 1995, och TV4 annonserade vid premiären i våras programserien som framställd under loppet av tre års arbete.

Censuren och krämaren går hand i hand

Vad får då TV4 för allt detta arbete? Min personliga "gissning" blir att man vill kunna få fortsätta med sina avtalsstridiga reklamavbrott utan att drabbas av regeringens bannbulla.

Avbröt gjorde man redan vid premiärsändningen, undantaget då det första känsliga programmet med de överlevandes egna berättelser. För både i del två och tre var det åter fritt fram att avbryta för reklam minst två gånger under den korta timma som programavsnitten varade.

För övrigt hade en Spielberg knappast kunnat göra dem bättre.

Lund 040928
Kenneth Rasmusson
fri redaktör

TIO ÅR EFTER ESTONIA

Svenska Dagbladet 040926
Ett av flertalet känslosamma "dokumentär"-reportage i samband med årsdagen, som inte redovisar några verkliga förhållanden vid haveriet.

Läs Björn Stenbergs kritiska e-postbrev till artikelförfattarna!

Jag väntar ännu på ett svar

Mikael Öun överlevde katastrofen - Aftonbladet 040926
ESTONIA

en radiodokumentär av Erik Ridderstolpe - SR P1 040926
Lyssna direkt i RealAudio eller ladda ner samma ljudfil här [13.5 Mb]
alt. ladda ner en lika stor ljudfil av radioprogrammet i MP3-format

ÄNNU INGEN RÄTTEGÅNG OM ESTONIA

SR Ekot 040926
På tisdag 28 september är det tio år sedan Estonia gick under på sin resa över Östersjön. Över 850 människor omkom i katastrofen. Men ännu har ingen rättslig prövning skett om ansvaret för haveriet.

UPPREPADE KRAV PÅ NY ESTONIAUTREDNING

Svenska Dagbladet 040921

OKLART VARFÖR ESTONIA FÖRLISTE

Göteborgs-Posten 040921


INGA-BRITT AHLENIUS TALADE
KLARSPRÅK PÅ
SEMINARIET

DELTAGARLISTA - Riksdagshuset, förstakammarsalen 040920

Haverikommissionen är så långt ifrån sanningen som man kan komma.
Vi behöver nu en internationell och oberoende granskning av Estonia.

Lyssna på P1:s Studio Ett [RealAudio] -inslag från estoniaseminariet

TV4-nyheterna [RealAudio] intervjuade Ahlenius på seminariet

Dagens mediafacit blev att varken DN, Aftonbladet, ekoredaktionen, SVT Rapport eller Aktuellt
redovisade seminariet. De ansåg heller inte att Ahlenius uttalanden hade något nyhetsvärde.

SAMTLIGA ANFÖRANDEN FRÅN
ESTONIASEMINARIET
[RealAudio]

01 Introduktion Lars Ångström 3:17 - 814 Kb

02 SVT intro Vollenhoven 1:27 - 366 Kb

03 Pieter van Vollenhoven 27:18 - 6.7 Mb

Orginalmanus HTML alt. WORD-dokument

04 SVT intro Ahlenius 0:41 - 175 Kb

05 Inga-Britt Ahlenius 27:55 - 6.9 Mb

06 SVT intro Ulfvarson 0:31 - 138 Kb

07 Anders Ulfvarson 38:14 - 9.4 Mb

08 SVT intro Tiberg 0:56 - 238 Kb

09 Hugo Tiberg 51:18 - 12.6 Mb

Stödanteckningar HTML alt. WORD-dokument

10 Claes-Göran Wetterholm 33:38 - 8.3 Mb

Orginalmanus HTML alt. WORD-dokument


Apeller från seminariets arrangörer

11 Björn von der Esch 3:14 - 804 Kb

12 Henrik S Järrel 4:28 - 1.1 Mb

13 Kent Härstedt 4:48 - 1.2 Mb

14 Lars Ångström 4:25 - 1.1 Mb

NYA KRAV PÅ NY ESTONIAUTREDNING

Stockholm (TT) 040920

I samband med tioårsdagen av Estoniakatastrofen kommer återigen krav på en kompletterande eller helt ny haveriutredning.

Riksrevisionsverkets förra chef, Inga-Britt Ahlenius, betecknar slutrapporten från 1997 som en skandal.

Det har gått drygt tre år sedan kravet på en ny haveriutredning senast avvisades av regeringen som då ansåg att det inte kommit fram fakta som omkullkastade den internationella haverikommissionens slutsatser.

Det tog luften ur många kritiker som ansåg att det fanns många tunga argument, uppbackade av en internationell expertis, som talade för en ny utredning. Kritiken gällde såväl brister i själva rapporten som de slutsatser kommissionen presenterade. Allra mest kritiserades haverikommissionens uppfattning att Estonia vid tiden för haveriet var ett sjövärdigt fartyg.

KONSENSUS

På måndagen arrangerade företrädare för samtliga riksdagspartier och flera anhörigföreningar ett seminarium i riksdagshuset där kravet på en kompletterande eller helt ny haveriutredning restes på nytt.

Inga-Britt Ahlenius hävdade i ett anförande att målet för den internationella haverikommissionen inte var att hitta sanningen om haveriet. Det var i stället att uppnå konsensus - fullständig enighet - och därför undveks alla frågeställningar som kunde resultera i kritik mot någon inblandad part. Konsensus är dock inte samma sak som sanning, underströk hon.

- Konsensus är inte vad de anhöriga och de överlevande vill ha, de vill ha sanningen. Det finns bara en sanning och den kan man inte förhandla eller kompromissa om.

SKAMLIG RAPPORT

- Jag anser att haverikommissionens rapport inte är något mindre än en skandal och en skam för ett utredningsuppdrag. På minst en avgörande punkt, Estonias sjövärdighet, så ljuger man oss rakt upp i ansiktet, sade Inga-Britt Ahlenius och efterlyste en helt ny haveriutredning med internationella experter.

Miljöpartiets Lars Ångström är en av flera riksdagsmän som på nytt motionerat om att det befintliga faktamaterialet ska granskas av oberoende experter. I motionen föreslås också skrovet filmas på nytt med hjälp av robotkameror.

- Nu finns det ännu fler internationella experter som reser frågetecken. Det är viktigt att vi får ökad klarhet, både ur sjösäkerhetssynpunkt men också ur ett rättsperspektiv. I ett demokratiskt rättssamhälle ska inte ett halvt tusen människor kunna dö i en olycka utan att någon hålls som ansvarig, säger han.

Björn Ewenfeldt/TT
"Risken är stor för ny katastrof"

Dagens Nyheter debatt 040919

Risken är stor för att en ny fartygskatastrof i Östersjön likt "Estonias" kan inträffa igen. Eftersom man ännu efter tio år inte kunnat förklara fartygets sjunkförlopp, vet man inte vilka faktorer som bidrog till att minst 852 människor miste livet, skriver riksdagsutredningen om "Estonia".

Debattinlägg av Lars Ångström, riksdagsledamot (mp), Kent Härstedt, riksdagsledamot (s), Henrik S Järrel, riksdagsledamot (m), Tasso Stafilides, riksdagsledamot (v) och Björn von der Esch, riksdagsledamot (kd)
Läs mer om haveriet här!

Titanic väntar på sin undergång vid kajen i Southamptons hamn 1912

SJÖFARTSVERKET UTFÄRDAR
LAGSTRIDIGA DISPENSER


Passagerarfärjor får segla med öppna skottdörrar trots att detta strider
mot internationell lagstiftning och mot allt vad god sjösäkerhet heter.

Sjösäkerheten har inte förbättrats - P1:s Ekot [RealAudio] från 040919

Hör sjöfartsverkets Johan Franson blåneka i SVT:s debatt
[RealAudio]
med riksdagsman Henrik Järrel (m) från morgonsändningen 040919
Lars Ångström (mp), Kent Härstedt (s), Henrik S Järrel (m), Tasso Stafilides (v) och Björn von der Esch (kd) beställde utredningen.

Läs dokumenten från riksdagens utredningstjänst (RUT)

PASSAGERARFÄRJOR PÅ EUROPEISKA OCH
NORDATLANTISKA FARVATTEN
PM 2004-09-20

HTMLPDFWord
BILAGA 1 [Word] Fartygsolyckor med svenska fartyg samt olyckor med fartyg på svenskt och internationellt vatten

BILAGA 2 [Word] Olyckor med passagerarfärjor på europeiska och nordatlantiska farvatten rapporterade till IMO

BILAGA 3 [PDF] Rapporter från Sjöfartsinspektionen för de olyckor som medförde personskada

BILAGA 4 [Excel] Material som erhållits från IMO

En överskådlig sammanställning ur RUT:s Bilaga 5

SVENSKA PASSAGERARFARTYGS DISPENSER

HTMLPDFExcel

Estonia - tio år efter katastrofen

SVT Uppdrag granskning 040914
REPORTAGE: Det är tio år sedan Estonia förliste, söder om finska Utö. Tio år som präglats av starka slitningar mellan myndigheter och anhöriga. Från officiellt håll är uppfattningen att katastrofen är utredd så långt det går.
Men har allt verkligen gjorts för att söka svaret på varför Estonia sjönk? Uppdrag gransknings Lars Borgnäs undersöker.

ESTONIASAMLINGEN

Skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkmans recension 040911

PÅ KURS MOT GLÖMSKA

Mats Holms krönika i Helsingborgs Dagblad 040902

MIKAEL ÖUN ÄR KRITISK

Han överlevde själv tragedin och menar att Estoniasamlingen
inte ger oss några svar på hur eller varför den kunde hända.

Lyssna på inslaget i TV4-nyheterna 040901 RealAudio

www.estoniasamlingen.se

Styrelsen för psykologiskt försvar 040901
Stor databas om Estonia öppnar i september

Stockholm (TT) 040823

Det mesta som sagts och skrivits om Estonia har samlats i en statlig databas som blir tillgänglig för allmänheten den 1 september.

- Det är både bra och dåligt. Det är bra att allt blir tillgängligt, men det finns stora brister i materialet som inte blir mindre för att allt samlas på ett ställe, säger Mikael öun som överlevde katastrofen.

Regeringen avslog 2001 framställningarna om en ny haveriutredning med hänvisning till att det då inte framkommit något som omkullkastade Haverikommissionens slutsatser. För att i någon mån mildra kritiken gav regeringen samtidigt Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i uppdrag att samla allt Estoniamaterial och göra det tillgängligt för allmänheten. Det arbetet är nu klart och den 1 september öppnar www.estoniasamlingen.se, en databas som nås via internet. Den innehåller cirka 50 000 sökbara dokument från myndigheter som Haverikommissionen, Sjöfartsverket och polisen. Brev från anhöriga och överlevande, videofilmer från Sjöfartsverkets dykningar, inspelningar från radiotrafiken under olycksnatten och intervjuer med inblandade. En stor del av medias rapportering finns också i databasen, till exempel nyhetsbyrån TT:s material. Hur sjönk Estonia? Flera anhörigföreningar har de senaste åren riktat hård kritik mot myndigheternas agerande och framför allt Haverikommissionens utredning som man anser innehåller allvarliga fel och brister. Regeringen gjorde mycket klart att SPF inte skulle försöka göra egna utredningar, bara samla ihop all tillgänglig information. SPF fick dock i uppdrag att försöka åskådliggöra hur det kan ha gått till när Estonia snabbt vattenfylldes och sjönk, något som Haverikommissionen inte berörde i sin slutrapport. Studien som ligger till grund för SPF:s exempel har lett fram till fler frågetecken och kontroverser och enligt Mikael öun, som suttit med i en referensgrupp för Estoniasamlingen, så finns exemplet inte med när databasen öppnar 1 september.

OSJYSST SPEL

Även kritikerna kommer att göra en kraftsamling i samband med tioårsminnet av katastrofen i september. Bland annat kommer de riksdagsmän som engagerat sig i frågan att arrangera ett seminarium i riksdagen.

- Men luften gick ur oss när det blev avslag 2001. Vi bestämde oss för att inte delta i det osjyssta spelet längre. När det inte dög som vi kunde visa då så var det ingen mening att hålla på längre, säger Mikael öun som var med i föreningen Agnef (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning).

Den officiella minnesceremonin på tioårsdagen 28 september arrangeras vid Estoniamonumentet på Djurgården i närvaro av bland andra kungaparet, talman Björn von Sydow och statsminister Göran Persson.

Björn Ewenfeldt/TT

ANDERS BJÖRKMANS RECENSION

av sjunkförloppsstudien från Styrelsen för psykologiskt försvar, mars 2003
ESTONIAANHÖRIGFÖRENINGARNAS BREV
till Styrelsen för psykologiskt försvar 040330

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga SEA, Vilhelminagruppen
Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning AgnEf
Föreningen Anhöriga Estonia FAE
HTMLPDFWord
SEA-INFO 1-04

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv.

En av de huvudsakliga riktlinjerna vid föreningens bildande och under åren av verksamhet har varit, och är, att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

Alltsedan den internationella haverikommissionens (JAIC) slutrapport om förlisningen presenterades, och bristfälligheterna i den blev uppmärksammade och hårt kritiserade, har våra ansträngningar i ökande omfattning riktats mot att få till stånd en ny och oberoende undersökning.

Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa Estoniafrågan till ett definitivt och värdigt slut.

Word

OBS! SIDAN ÄR FORTFARANDE UNDER UPPBYGGNAD

FRITEXTSÖKNINGPrinter-PDFFLERA ESTONIA-NYHETER2003200220011999-2000
M/S ESTONIA
S Ä N K T ¿