Estonia juridiskt

Allmänt

I jämförelse med medias framställning kan man  juridiskt delvis tro sig stå inför olika händelseförlopp.

M/V Estonia

Lev 1979 från Meyervarvet Papenburg till Vikings Sallyrederi

Åbo-Stockholm sub nom Viking Sally

Bygginspekteras av Finland & klass(ificeringsanstalt) Bureau Veritas

Bogvisir & ramp = kollisionsskott

SOLAS-regel om deformationszon

Platsbesparing för max 20 nm från land + tillståndskrav (åsidosatt)

Krävde recess i visiret

Mjölkko

Såld 1990 till Silja för Umeå-Vasa (tveksamt)

Såld 1993 till cypriotiska Estline Marine Co ägt av N & T + ESCO, bb-chartrad till estniska E-line ltd, som var fartygets rederi.

Marknad & teknik Estline Sverige

Förklaras (estflagg)

Besiktningar

Besiktningar: Flag State & Port State

Independent Fact Group – aldrig permanent PassFartCert.

-

Estinspekt under uppbyggnad – sjöV

Modell Port State Control 27 Sep 94 – 14 anmärkningar delvis allvarliga

1. Bow door packing damage

2. Starboard list 1% compensated by full port ballast tanks.

8. Some watertight doors could not be closed.

10. MIMIC panel wrong lights

13. Covers on bulkhead deck not closable.

14. Trucks not secured.

Ej jurisdiktion - telefonsamtal med Verk men ej stoppat.

Olyckan

Fart ej minskad

Bogvisir loss & ramp följde med

Reaktioner

Bild: “Inga kostnader ska skys”

I Carlsson: “Fartyget ska bärgas”

SjöV: 8.5 miljarder SEK

Hantering

Ej bärgning – etiskt råd – övertäckning

Efter den undersökning som bedömdes nödvändig:

Estoniaöverenskommelsen & Estonialagen

Folkrätt – residual right – common heritage

Undersökning

Estniskt fartyg på internationellt vatten – inte Sveriges sak.

UNCLOS art 94(7): flaggstaten ska undersöka, IMO res 1997 intresserade ska inbjudas delta

SjöL 18:6: SjöF obligatoriskt för svenskt handelsfartyg/fiskefartyg

SjöL 18:7: SjöF fakultativt för svenskt fartyg i andra fall

SjöL 18:18(2) SjöF fakultativ för utländskt fartyg på svenkt territorium

SjöL 18:20 Annan undersökning enligt L (1990:712) om undersökning av olyckor avser olycka i Sverige eller i vissa fall svenskt fartyg

Skadeståndsfrågan

Försäkringar

Bortfall av försäkring

Ansvarsbegränsning