Svenska passagerarfärjor med dispenser
Namn Bygg år Giltighetstid för Passenger Ship Safety Certificate Kvarstående brister/krav Antal dispenser Typ av dispens
AURORA AF HELSINGBORG 1992 2003-10-10  2004-09-251 1 6 Krav på dagrum
tankvolym till nödgenerator1
Krav på installation av radiopejlutrustning1
Krav på installation av nödvaktmottagare1
Från internationella lastlinjekonvetionen 19961
Från medecinlåda som krävs vid farligt gods
CASINO EXPRESS 1966 2004-04-08  2005-04-152 2 2 Fartyget får undvara automatiska förtöjningsspel
Skall betraktas som godk. för mer än 400 pers innan SJÖFS 1993:3
FINNARROW 1996 2004-04-14  2005-04-182 10 1 WT-dörrarna 1,2,4 och 5 öppna till sjöss
FINNEAGLE 1999 2004-01-08  2004-10-01 0 1 WT-dörrarna  10,11,12 och 13 öppna i skärdårdsfarleder
FINNSAILOR 1987 2004-01-12  2004-12-292 11 4 Krav på utsugningsfläkt för CO2
Krav på nödgeneratorns placering
Kav på övertrycksvent i trapphus
Krav på avlopp från sjukvårdutrymme
GOTLANDIA 1999  2004-04-06  2009-04-012 5 4 2 Förvara TPA i närheten av MES-stationerna
Besiktningsintervall 5 år för lyftutrustning
LÜBECK LINK 1980 2004-04-19  2005-04-242 1 1 För radiotelegrafistation
MALMÖ LINK 1980 2004-04-15  2005-04-092 7 2 För livbåtsproviant
För radiotelegrafistation
SILJA FESTIVAL 1986 2003-11-13   2004-11-304 1 1 Skadestabilitet - Icke självverkande motfyllning
SILJA SYMPHONY 1991 2004-05-26  2005-05-302 12 1 WT-dörrarna 7,8,9,10,12,13,14,15 öppna till sjöss
SKÅNE 1998 2004-06-01  2005-06-304 14 5 Undvara svarta kloten vid backning under dager
WT-dörrar  DNR 21.02-9532209
Topplanterna  DNR 070206-9834548
ILL tröskelhöjder  DNR 070201-9934636
Krav om lokalt punktskydd vid brand
STENA CARISMA 1997 2004-02-24  2005-03-094 5 7 3 Vattenspridningssektionerna får understiga 20m
Krav på trycktank till sprinkler behöver ej tillämpas
Upphöjda trottoarer på bildäck
STENA DANICA 1983 2004-01-26  2005-01-293 4 1 Takhöjd i gång får begränsas till1943 mm
TT-DELPHIN 1996 2003-03-21  2006-04-302 5 1 1 Förliga topplanternans höjd över genomgåem´nde däck
VIKING CINDERELLA 1989 2003-10-17  2004-10-31 0 2 Krav på boyta i hytter samt tillgång till dagsljus
WT-dörrar öppna till sjöss
ÅLANDSÄRJAN 1972 2004-02-05  2005-01-314 0 2 Förvara TPA i närheten av MES-stationerna
Dimensioneringskrav för sprinklerinstallationen
1 Fartområde: inre fart
2 Fartområde: A
3 Fartområde: B
4 Fartområde: stor kustfart
5 High-Speed Craft Safety Certificate