[1] För ökad förståelse av dokumentet har vissa stycken förtydligats, varför dokumentet skiljer sig något från den ursprungliga PM. Ingen sak- eller faktauppgift har ändrats, de stycken som innehåller är markerade med streck i kanten och den kursiverade texten utgör förtydligandet.