Deltagarlista Estoniaseminarium 20 september

Ahlenius, Inga-Britt
Almqvist, Margareta
Anér, Sven
Arléus, Birgit

Belfrage, Anna C.
Berglund, Lennart
Berens, Robert
Björk, Birgitta
Björkman, Per
Bonnier, Albert, Bonnier Fakta
Brunius, Jan, Riksarkivet
Byman, Disa

Calamnius, Bertil
Carlman, Ingrid, Riksrevisionen
Carlsson, Frida Alfsdotter
Carlsson, Kerstin
Carlqvist, Knut
Claesson, Göran
Christensen, Hans, Vicedirektør Søfartsstyrelsen (Danmark)

Davidson, Inger, riksdagsledamot (kd
)
Dobson Andersson, Vendela, Estoniainformatör, Styrelsen för psykologiskt försvar
Ekbom, Lars
Ericson, Anders, fd ordf AgnEf
Eriksson, Alice
Eriksson, Ann-Charlotte
Flodin, Lennart
Fuchsenthaler, Dieter, Third Secretary, Deutsche Botschaft

Gustavsson, Berit
Gylling, Johnny, riksdagsledamot (kd)

Hammarström, Olle
Hermodsson, Anna Karin, arkivråd, byrån för forskarservice
Halvdanson, Marie, Sveriges Fartygsbefälsförening
Holmquist, Hans, Sjöbefälsförbundet
Huss, Mikael, Sjöbefälsförbundet
Hort, Rebecca
Härstedt, Kent, riksdagsledamot (s)

Jense, Göran, VINNOVA:s sjösäkerhetsforskningsprogram,
Johansson, Kenneth, riksdagsledamot (c)
Johnsen, Lasse
Jonsson, Arne
Järrel, Henrik S. riksdagsledamot (m)

Kaskel, Helje
Kjellberg, Urban, utredningschef räddningstjänst Statens haverikommission

Lambertson, Urban
Lekteus, Maria
Lindholm, Jan, riksdagsledamot (mp)
Lindvall, Christer, Sveriges Fartygsbefälsförening
Lundkvist, Margareta
Lundkvist, Odd

Mann, Birgitta
Mann, Helena

Nilsson, Jan
Nord, Lennart

Oun, Mikael

Persson Flygare, Anita
Priem, Charl
Pongers, J.H., Dutch Transport Safety Board
Popova, Susanna

Reiss, René
Rivière, Helena

Scherman, KG
Sladkowski, Jerzy
Spuhl, Tönu
Stafilidis, Tasso, riksdagsledamot (s)
Steen, Roland
Stenberg, Björn
Stenmark, Bengt Erik, Fil. Dr., Växjö universitet
Svensson, Gerd, psykolog Statens haverikommission
Ståhle, Pernilla, regioninspektör kustbevakningen
Sörman, Rolf
Sörman, Petrus
Tegnér, Hélène , Föredragande Riksdagens trafikutskott
Tiberg, Hugo

Ulfvarson, Anders

van Dongen, Antoine, ambassadör Holland
van Vollenhoven, Pieter
Vermeij, Dirk-Jan, Royal Netherlands Embassy Stockholm
von der Esch, Björn, riksdagsledamot (kd)
 

Welin, Arne, Ordf. SWEREF (redarför. för mindre fartyg)
Wetterholm, Claes-Göran
Wide, Åke, Sjöfartsverkets tekniska projektledare för arbetet med Estonias övertäckning
Wieslander, Anna , talmannens presschef
Wijkander, Keith, överintendent Statens maritima museer
Witte, Henning

Zachau, Jörgen, Sjöfartsverket

Ångström, Lars, riksdagsledamot (mp)
Åsard, Per-Erik


Ackrediterad media:

Bodell, Anders, YLE (finsk TV)
Borgnäs, Lars, Uppdrag Granskning, SVT
Bünz, Tilmann, reporter ARD-German TV
Bäckström, Anu, Radio Sweden, SR International

Duzis, Gunnar, estnisk television + fotograf Gatis

Ekholm, Dan, YLE (finsk TV)
Elmbrandt, Björn, Ekot
Ewerlöf, Mikael, Länstidningen Södertälje
Fouganthine, Frank, Vagabond Media AB

Gatermann, Reiner, Die Welt
Grängsjö, Bo, fotograf TV 4 Uppsala

Hammargren, Anna , FullPage AB (representerar Svensk Sjöfarts Tidning)
Hellberg Anders, Dagens Nyheter
Hermansson, Ralph, Riksdag & Departement
Högfeldt, David, tidningen Världen idag

Johnsrud, Ingar, Verdens Gang

Lindström, Per-Ove , Svenska Dagbladet
Linusson, Lasse, TV4 Uppsala
Löwing, Göran, Senior producer, SR International-Radio

Reberg, Kristina Gauthier, Riksdag & Departement
Ridderstolpe, Erik, SR Ekot
Russell, David, producent engelska red. SR International

Ström Leijel, Anneli, Tidningen Kristdemokraten
Schimmack, Thomas, ARD-German TV
Sievers, Johan, featureredaktör Östgöta Correspondenten
Strömkvist, Stig , Sydsvenska Dagbladet
Stypmann, Dieter, ARD-German TV

Thews, Ove, Uppdrag Granskning, SVT

Vikström, Lars, Information-Köpenhamn, Klassekampen-Oslo och Ny Tid, Helsinki..

Wilhelmson, Maria, tidningen Kristdemokraten
Winjarski, Mikael, Dagens Nyheter

Åsbrink, Elisabeth, Aktuellt SVT