INGA DYKNINGAR TILL ESTONIA

Ursprungligt pressmeddelande från Försvarsmakten 23 oktober 2006
Försvarsmakten har ingen kännedom om att dykningar har ägt rum till Estonia dagarna efter fartygets förlisning. Det skriver Försvarsmakten i ett remissvar till Justitiekanslern, JK.

Det var efter en anmälan av miljöpartiets Lars Ångström som Justitiekanslern beslutade att inleda en utredning kring påstådda hemliga dykningar på Estonia. Försvarsmakten har anmodats av JK att svara på två frågor med anledning av de påstådda dykningarna under tiden 28 september till 2 oktober 1994.

Med ledning av vad som har framkommit under handläggningen av remissen finns det grund för att konstatera att Försvarsmakten under den aktuella tidsperioden inte har genomfört eller låtit genomföra några dykningar till Estonia.

Försvarsmakten har bland annat granskat loggböcker för marinens alla rustade fartyg och tillfrågat tjänstemän i marinen huruvida de haft kännedom om att dykningar skulle ha ägt rum.

Under handläggningen har det dessutom framkommit att Försvarsmaktens möjligheter att genomföra dykningar under den aktuella tiden varit mycket begränsade, bland annat beroende på att ubåtsräddningsfartyget Belos genomgick en omfattande översyn.

Skärmdump av orginalsidan från 061023 hos mil.se